Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Krása slova - obvodné kolo

  Do galérie Krása slova - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Krása slova – obvodné kolo

  Dňa 20. 2. 2019 sa v KaSS  v Turzovke uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Krása slova. Našu školu reprezentovalo 6 žiačok.  Všetky boli   úspešné  a podarilo sa im vo svojich kategóriách obsadiť vynikajúce  miesta.

  Umiestnenie:

  I. kategória- próza: 2. miesto: Magdaléna Frollová,

  II. kategória – próza: 2. miesto: Júlia Pavlišinová,

  III. kategória - próza:  1. miesto: Sabina Stuchliková,

  I. kategória – poézia: 1. miesto: Júlia Maďariová,

  II. kategória – poézia: 1. miesto: Valéria Vlčková,

  III. kategória - poézia: 2. miesto: Kamila Kobolková

  Všetky žiačky si týmto umiestnením zabezpečili priamy postup na okresné kolo v Čadci.

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

 • Valentínske srdiečko

  Sviatok sv. Valentína si pripomenuli aj deti v školskom klube. Pre svojich najmilších si vyrobili pozdravy - valentínky a drobné darčeky.

  V tento deň navštívili deti CVČ, kde si vyrobili valentínske srdiečko podľa vlastnej fantázie. Tým sa zapojili do súťaže "O najkrajšie valentínske srdiečko". Niektoré z detí súťažili aj so srdiečkami, ktoré vyrábali v ŠKD. Vyhodnotených bolo šesť najkrajších, pričom traja z víťazov boli deti z ŠKD: Martin Veselka z 1.C, Magdaléna Frollová z 3.A a Matúš Čvapek zo 4.C. Všetky deti si odniesli za účasť v súťaži malú pozornosť i sladkú odmenu.

 • Nové číslo Čítania pod lavicou
 • 7. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul

 • Vážení rodičia - vodiči

   

  Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

  Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

   

 • V základnej škole úspešne

  V základnej škole úspešne

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

  Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

  Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

  Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

  Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

  Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

  Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

 • Tlačová správa
 • Projekt RECYKLOHRY
 • "Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU
 • Logo ZŠ odborne
 • Stop bariéram

  „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

  Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

          

 • Internetová žiacka knižka
  Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.