Navigácia

 • Návšteva Galérie Čadca

  Do snového a roztopašného sveta fašiangov nás do Galérie Čadca prilákala čarovná výstava nášho rodáka, maliara Ondreja Zimku. 3. apríl prežili naši piataci netradične, v galérii. Školské lavice zamenili za prekrásne farebné priestory čadčianskej galérie. Pri pohľade na bláznivé príbehy plné neuveriteľných bytostí a stvorení sa nám chcelo na chvíľu sa premiestniť do Turzovky minulého storočia, do vysnívaného sveta nášho rodáka, v ktorom zabúdame na súčasný uponáhľaný svet a chceme sa veseliť, tancovať, smiať sa a zažiť ten neobyčajný život hrdinov majstra Ondreja Zimku. A to sa nám v tento slávnostný deň aj podarilo. Na začiatku nás pani kurátorka oboznámila so životom a dielom autora. Potom sme si pozreli diela, ktoré majster Zimka namaľoval len prednedávnom. Niektoré majú možno len mesiac a všetky  majú na tejto výstave premiéru. My sme si ich mohli pozrieť medzi prvými.  Na obrazoch sa striedali bosorky, blázni, obyčajní ľudia z „Vrchhliňaneho“. Mohli sme zazrieť zhavranených bratov, rozmýšľať, kto príde z minulosti, či prečo je Peter z osady Šárky z toho jeleň. Táto výstava bola unikátna i tým, že tu majster Zimka prezentoval i svoju novú knihu FAFA, ktorá je napísaná v starom turzovskom nárečí. To sme mohli nájsť i na niektorých autorových obrazoch. Naša návšteva bola neobyčajná i tým, že sme si počas nej  nielen pozreli vytvorené diela, ale vznikli tu i nové dielka, tie naše. Každý z nás si vybral jedno dielo, pri ktorom vytvoril verbálnu interpretáciu – rozprávku, ktorá vznikla, keď  sa každý z nás ponoril do snového sveta majstra Zimku. Tu ponúkame jedno z nich:

  Stella Dunajová (verbálna interpretácia diela Vlado Kompánek maľuje v Starej Bystrici)

  Jedného krásneho, slnečného dňa boli fašiangy. Za siedmimi horami a siedmimi dolami bola dedinka s málo obyvateľmi. V tento deň sa sem zbehli i ľudia zo susedných dedín. Zabávali sa tri dni a tri noci. Na štvrtý deň prišiel do dediny maliar, Vlado Kompánek. Zábava bola ešte väčšia. Tancovali, spievali, smiali sa, jedli, pili... Potom tam prišli masky, žirafy. Tancovali ľudia v maskách i bez masiek. Neskôr sa zoskupili a Vlado Kompánek ich namaľoval. Keď sa všetci unavili, pobrali sa domov. Dodnes sa o tom rozpráva v Starej Bystrici.

  Fašiangy, Fašiangy veselé sú,

  zábavu a radosť prinesú.

  Ľudia sa smejú a zabávajú,

  potlesk veľký dostávajú.

  Je to asi len krásny sen,

  túto masku presne chcem!

  Raz, dva, raz, dva hovorím,

  na fašiangoch sa zabavím.

  V maske po ulici idem,

  na oslavu fašiangov prídem.

   

                                                                                                 Zapísala Mgr. Zuzana Kováčiková

 • Piataci v galérii

  Do galérie Piataci v galérii boli pridané fotografie.

 • Rozprávkoví hrdinovia

  Do galérie Rozprávkoví hrdinovia boli pridané fotografie.

 • Pomoc pre Miušku z Adamovských Kochanoviec

  Žiaci našej školy, učitelia a rodičia  zbieraním vrchnáčikov z PET fliaš podali pomocnú ruku dievčatku,  ktoré sa volá Mia.  Má jeden rok a je po fyzickej a mentálnej stránke na úrovni bábätka.  Rodičia navštevujú 12 odborných lekárov,  rôzne rehabilitácie. Sú vďační za každú pomoc. Teší  nás, že aj naša škola prispeje k zlepšeniu  života Mie a jej rodičov.  Ďakujeme organizácii  OZ Spoločne z Kysuckého Nového Mesta,  ktorá prišla 27.marca 2019 prevziať vrchnáčiky pre malú Miu . Taktiež  ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierania vrchnákov zapojili, čím ukázali, že im nie je ľahostajný život ľudí s ťažkosťami.

 • Časopis "Slovenčinári"

  Tento časopis s celoslovenskou pôsobnosťou vydáva Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny, Kadnárova 4, 831 52 Bratislava. Členkou redakčnej rady je aj pani učiteľka našej školy PhDr. Eva Dodeková

  V čísle 3 je uverejnených viacero príspevkov učiteľov našej školy o zaujímavých podujatiach, ktoré uskutočnili so svojimi žiakmi i rodičmi. Tešia nás aj ukážky literárnych a výtvarných prác našich žiakov. Všetkým, učiteľom i žiakom, patrí naša vďaka za prezentáciu našej školy aj takouto formou. Časopis si môžete prečítať na:

  https://slovencinari9.webnode.sk/o-nas/

   

 • Ekoblok

  Do záložky Ekoblok boli pridané nové súbory.

 • Oznam o zmene výšky stravného

  V zmysle novelizácie č. 2/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka, prijatej na zasadaní Mestského zastupiteľstva dňa 21.02.2019 určuje Mesto Turzovka s platnosťou od 01.04.2019 nasledovné finančné pásma:

  Školská jedáleň pri základnej škole

  Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa základnej školy (4. pásmo) je:

  1. obedy žiakov 1.-4. roč........................1,09 €
  2. obedy žiakov 5.-9. roč........................1,16 €
  3. zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci.......1,26 €

  Výška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5.-€ na mesiac bez ohľadu, koľko dní sa žiak odstravuje.

  Stravné za mesiac apríl 2019 sa bude vyberať v dňoch 01.-05.04.2019 nasledovne:

  ročníky 1.-4. ................18 dní x 1,09 € + 5.-€ = 24,62 €

  ročníky 5.-9..................18 dní x 1,16 € + 5.-€ = 25,88 €

  dôchodcovia.................18 dní x 2,56 € = 46,08 €

  zamestnanci..................18 dní x 0,92 € = 16,56 € + príspevok zo SF

 • Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

  Dňa 06.02.2019 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti. Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov 9. ročníka. Sledovalo sa dosiahnutie úrovne v nasledovných oblastiach:

  - Človek a zdravie

  - Človek a pohyb

  - Energia okolo nás

  - Globálne problémy, klimatické zmeny

  - Človek a technológie

  Záver: Žiaci 9.ročníka školy dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom aj s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji lepšie výsledky.

  Precentuálne hodnotenie:

  priemerná úspešnosť za školu                 53,70%

  priemerná úspešnosť za kraj                       51,20%

  priemerná úspešnosť za SR                        50,60%

 • Poďakovanie

  Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie našich návštevníkov u vás na škole. Návšteva sa im páčila a bola pre nich velmi užitočná pri príprave ich budúcich dobrovoľníkov do KERICu.

  Mirka Petriková

  KERIC

  Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s KERICom, neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. V rámci spolupráce školu navštevujú dobrovoľníci z mnohých krajín sveta. Žiakom približujú históriu, kultúru, tradície, prírodu, či iné zaujímavosti svojich rodných krajín. Žiaci si zasa v praxi otestujú svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, dozvedia sa zaujímavým spôsobom veľa nových informácii. Všetci spoločne sa učíme tolerancii a spolupráci.   

   

 • 7. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul

 • Vážení rodičia - vodiči

   

  Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

  Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

   

 • V základnej škole úspešne

  V základnej škole úspešne

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

  Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

  Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

  Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

  Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

  Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

  Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

 • Tlačová správa
 • Projekt RECYKLOHRY
 • "Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU
 • Logo ZŠ odborne