Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Pavlišinová
Učebňa trieda
1.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Barancová
Učebňa trieda
1.C Triedny učiteľ Mgr. Anna Dorociaková
Učebňa trieda
2.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Schützová
Učebňa trieda
2.B Triedny učiteľ Mgr. Antónia Urbánková
Učebňa trieda
2.C Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Zjavková
Učebňa trieda
3.A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Hnidková
Učebňa trieda
3.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mozoliková
Učebňa trieda
3.C Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kováčiková
Učebňa trieda
4.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Bajáková
Učebňa trieda
4.B Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Korčeková
Učebňa trieda
4.C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Sobčáková
Učebňa trieda
5.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Janiková
Učebňa trieda
5.B Triedny učiteľ Mgr. Katarína Cvinčeková
Učebňa trieda
5.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Struhalová
Učebňa trieda
6.A Triedny učiteľ RNDr. Magdaléna Pekárová
Učebňa trieda
6.B Triedny učiteľ Mgr. Štefan Malík
Učebňa trieda
6.C Triedny učiteľ Mgr. Pavol Škorník
Učebňa trieda
7.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Kopásková
Učebňa trieda
7.B Triedny učiteľ Mgr. Monika Sabelová
Učebňa trieda
7.C Triedny učiteľ Mgr. Ján Michalisko
Učebňa trieda
8.A Triedny učiteľ PhDr. Eva Dodeková
Učebňa trieda
8.B Triedny učiteľ Mgr. Kamil Kobolka
Učebňa trieda
8.C Triedny učiteľ Mgr. Branislav Večerík
Učebňa trieda
9.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Šamajová
Učebňa trieda
9.B Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Čellár
Učebňa trieda
9.C Triedny učiteľ Mgr. Rastislav Bakajsa
Učebňa trieda

© aScAgenda 2019.0.1124 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2018