• Novinky

      • Hodina deťom 2019

      • Vo štvrtok 14. 11. 2019 prebehla  na celom Slovensku verejná zbierka pod názvom Hodina deťom, ktorá funguje už 18 rokov a  je projektom Nadácie pre deti Slovenska.

       Hodina deťom podporuje rôzne oblasti, napr. projekty na riešenie problémov detí, kde zlyháva rodina, detí, ktoré majú veľké zdravotné problémy a sú dlhodobo hospitalizované alebo majú špeciálne potreby. Projekty, ktoré rozvíjajú tvorivosť, motiváciu, aktivity a vzdelanie detí. Pomoc sa tiež zameriava na budovanie bezpečného prostredia pre deti.

       Naša základná škola sa do tejto zbierky zapojila po prvýkrát. Dva tímy zložené zo žiakov siedmeho ročníka navštívili každú triedu, jedáleň, školníkov a tiež mestský úrad. Podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 310 eur.

       Vďaka podpore ľudí sme dokázali prepojiť tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

       Aj keď sme urobili relatívnu maličkosť, deti z toho budú mať veľkú radosť. Nás zas bude tešiť hrejivý pocit na srdci.

       Ďakujeme!!!   

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Informatická súťaž IBOBOR 2019/2020

      • V týždni od 11. do 15. novembra sa uskutočnil trinásty ročník súťaže iBobor, ktorej  hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a analytické a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali 252 žiakov, teda takmer polovicu všetkých žiakov školy! Z každej triedy, na prvom / okrem prvého a druhého ročníka/ i druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v utorok kategória „drobcov“ – tretiaci, v stredu  kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“ – štvrtáci a piataci.

       Tretiaci riešili 9 úloh v čase 30 minút s maximálnym počtom bodov 72. Štvrtáci a piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať maximálne 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov.

       Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Úspešných riešiteľov bolo 101 žiakov, čo je 41% z celkovo 246 účastníkov. Niektorí zaregistrovaní žiaci sa súťaže z rôznych dôvodov zúčastniť nemohli.

       Celkovo sa najlepšími riešiteľmi stali:

       Za 3. ročník máme až piatich „top“ riešiteľov s plným bodovým ziskom a teda 100% úspešnosťou:

       DOMINIK KORČEK 3.A

       RÓBERT HORSKÝ 3.A

       KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B

       DÁVID TABAČÍK 3.C

       NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C

       Za 4. - 5. ročník je „top“ riešiteľom s plným bodovým ziskom CHRISTOPHER MATERANKA zo 4.A a za ročníky 6. – 9.  JÚLIA PAVLIŠINOVÁ zo 7.A, ktorá obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii „kadetov“.

       Víťazi jednotlivých kategórií:

       „Drobci“: DOMINIK KORČEK 3.A, RÓBERT HORSKÝ 3.A, KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B, DÁVID TABAČÍK 3.C, NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C

       „Bobríci“: CHRISTOPHER MATERANKA 4.A

       „Benjamíni“: PAVLIŠINOVÁ JÚLIA 7.A

       „Kadeti“:       STRÝČKOVÁ PETRA 8.A

       (Mgr. Branislav Večerík)

        

      • Školské majstrovstvá v šachu 2019 - okres Čadca a KNM

      • Dňa 14. novembra 2019 sa na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci uskutočnili školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Našu školu reprezentovala pätica žiakov: DOMINIK TAŠÁR zo 6.A, KLÁRKA ČAPKOVÁ a VILIAM BARČÁK zo 7.B, ŠIMON JOZEK z 8.A a KRISTIÁN DUNAJ z 8.C. Hralo sa na 21 šachovniciach, celkovo sa turnaja zúčastnilo 42 žiakov. Za náš tím si najlepšie viedla Klárka, ktorá zo siedmich zápasov vyhrala štyri a celkovo obsadila 17. miesto. Výsledky turnaja si môžete pozrieť na: http://chess-results.com/tnr489082.aspx?lan=4&art=1

      • Jazykové okienko

      • Čoraz častejšie registrujeme malé i väčšie nedostatky v ovládaní spisovného jazyka, čo je neprehliadnuteľné predovšetkým v médiách i v každodennej komunikácii... Preto sme sa rozhodli našim žiakom i pedagógom prinášať zrnká do jazykového povedomia občasným upozornením na zákutia nášho materinského jazyka prostredníctvom jazykového okienka umiestneného na prízemí pavilónu A. Veríme, že tak aspoň trochu prispejeme k zvyšovaniu jazykovej kultúry nás všetkých.

      • Zo starého nové - ŠKD

      • Zo starého nové

       V každej domácnosti je dostatok vecí a materiálu, ktorý sa dá opakovane použiť: kotúčiky z toaletného papiera a utierok, sklenené  fľaše, časopisy, textil, vlna, plastové obaly....

       Pri troche fantázie môžu z nepotrebných vecí, ktoré by skončili v koši vzniknúť pekné a užitočné výrobky. Vyrábať z odpadového materiálu je nielen lacné a kreatívne, ale aj prínosné pre životné prostredie. K tomu sme viedli aj deti v školskom klube , keď sme sa naučili čo je to recyklácia. Deti práca zaujala a takéto RECI-VECI sme vytvorili.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Školský klub detí)

      • Výsadba ovocných stromčekov v areáli školy

      • V pondelok 11.11.2019 žiaci 6.A spoločne so zástupcami projektu SadOVO/projekt školských ovocných sadov/  vysadili v areáli školy 10 ovocných drevín rôznych odrôd hrušiek a jabĺk. V rámci projektu sa naučili rozoznávať niektoré  odrody jabĺk a zároveň správne vysadiť stromčeky. Zároveň získali množstvo rád a užitočných informácií  o výbere ovocných drevín , starostlivosti a spracovaní úrody. V rámci plodobrania sa žiaci bližšie zoznámili s pomôckami ovocinára, zasúťažili si v jedení jabĺk a dozvedeli sa viac o sušení ovocia a starých odrodách jabĺk. Žiakom sa výsadba stromčekov páčila. Každý jeden priložil ruku k  dielu  a spoločne vytvorili niečo pre ďalšie generácie.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Október - misijný mesiac

      • V mesiaci október sa naši žiaci zapojili do zbierky použitých poštových známok pre misie.

       Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Pýtate sa: Ako môže pomáhať zbieranie použitých poštových známok? Verte, že je to možné!
       Hovoria o tom mnohé listy z misií od misionárov, ktorí aj pomocou financií získaných predajom použitých poštových známok a pohľadníc s Božou pomocou zasýtili mnohých hladujúcich, potešili mnohých zarmútených a vyliečili mnohých chorých. Aj z takto získaných financií Katolícka cirkev v misiách priamo aj nepriamo pomáhala financovať výstavbu škôl, detských domovov, internátov a nemocníc, platila nákup liekov pre chorých, nákup stravy pre hladujúcich, nákup kníh a školských pomôcok chudobným žiakom v rozvojových krajinách a mnohé iné dobré diela. Známky boli odoslané na misijný sekretariát pallotínov  v Bratislave.

       Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Beseda o finančnej gramotnosti

      • Finančná gramotnosť je téma, s ktorou sa stretávame čoraz častejšie, a to v nielen v oblasti vzdelávania. V rámci projektu finančnej gramotnosti, ktorú organizuje VÚB banka, bola vybraná aj naša škola /trieda 5.B/. Žiaci mali možnosť absolvovať prednášku s pracovníčkou banky, ktorá im vysvetlila, prečo je dobré s peniazmi v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť. 

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Olympiáda zo SJL - školské kolo

      • 5. 11. 2019  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnilo 13 žiakov deviateho ročníka. Súťaž bola rozdelená na dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť preverila čitateľskú gramotnosť a vedomosti zo všetkých jazykových rovín. Ústna časť sa sústreďovala na tvorbu príslušného rečníckeho útvaru a na rétoriku s dôrazom na prozódiu, ortoepiu a  neverbálny prejav.

       Podľa názoru odbornej komisie preukázali žiaci v týchto oblastiach vynikajúce  vedomosti a schopnosti. Prekvapili predovšetkým svojou originalitou a suverénnosťou. Teší nás záujem žiakov o rodný jazyk a  chuť ďalej sa v ňom zdokonaľovať.

       Vyhodnotenie:

       1.miesto: I. Matejíková

       2.miesto: B. Matejíková

       3.miesto: D. Hesková

       Víťazke blahoželáme a veríme, že nás bude úspešne reprezentovať i v okresnom kole.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Hodina čítania v 4.A

      • Na hodinách čítania žiaci zo 4. A nielen radi čítajú, ale i rýmujú či vymýšľajú nové príbehy. Našou inšpiráciou bola tentokrát báseň Balón od Františka Rojčeka. Deti si však ako motiváciu vybrali ľubovoľný predmet, zviera či rastlinku. Žiaci pracovali individuálne i v skupinách.Výsledkom sú tieto milé básne.

       (Mgr. Gabriela Hnidková)

        

       Farma

       Uprostred našej dediny

        leží farma plná hydiny.

       Kohút je tam veľkým pánom,

       budí všetkých  hneď nad ránom.

       Sliepky sa pustia do roboty, 

       veď treba vajíčka na chutné dobroty.

       Kačky a húsky robia samé kúsky.

        

       Húsky sa na lúke pasú,

       chvosty sa im pritom trasú.

       Kačky sa kúpu vo vode,

       vyzerajú, že sú v pohode.

       Mačka sa len na nich díva

       a pritom si sladko sníva.

       Lezie ona po plote,

       vyhýba sa robote.

       Dunčo, ten s tým problém nemá,

       v noci stráži, cez deň behá.

        

       Zvieratká už idú spať,

       aby mohli ráno vstať. 

                                                       Zuzana Cvinčeková

        

        

        

                                                            Stromček

        

       Či si veľký a či malý,

       poď si spraviť stromček s nami.

       Nič to, ak niet v pľúcach pary,

       naplňme ho lístočkami.

       Listy spadli, ojojóóój!

       Urobme si nový strom!

       Stromček   rastie znova,

       vysoký je, strácam slová.

       Žltá, hnedá, oranžová

       a koruna je vyplnená.

       Lístočky si  ukladáme,

       my všetci z nich radosť máme.

       Javor, dub  či smrek...

       Názvy vieme naspamäť.

       Veľa stromov na obzore...

       Kto ich má  rád,  zdvihne ruku hore.

         Aneta Gejdošová, Kristína Cabuková, Valentína Piatková                                                                            

        

                                                      Psík

       Či si veľký a či malý,

       poď si psíka kúpiť s nami.

       Psík je verný kamarát,

        rád sa s nami bude hrať.

       Poslúchne ťa veľmi rád,

       bude to tvoj kamarát.

        

       Pri cvičení psíka unavíš,

       na spanie mu posteľ vybavíš.

       Hračky mu do nej dáš,

       tým ho ľahko uspinkáš.

       Po spinkaní vstane rezko,

        keď ucíti v miske mäsko.

       Už vieš, že pes nie je hračka,

       starať sa oň  je nakladačka.

        Ella Talová, Natália Gajdičiarová, Alexandra Jurgová

        

                                                       ZOO

       Je to veľká záhrada

       a v nej veľká zábava.

       Tiger na nás vrčí,

       lebo v klietke trčí.

       Malý je milý,

       veľký zas zúrivý.

        

       Papagáj  opakuje:

       „Ahoj, ahoj!“

       rád  ti odpovie.

       Majú tam aj klokany,

       skáču stále za nami.

       Hady,tie sa plazia,

       vyľakať nás sa snažia.

       Aby mohli robiť kúsky,

        musia zbierať malé plusky

       Karolína Kaduchová, Veronika Bohdaňová, Magdaléna Frollová

      • Na konskom chrbte je raj srdca

      • Láska ku koňom, zvedavosť, spoločnosť milých ľudí, krásne kone... Každý z nás mal iný dôvod, pre ktorý v sobotu 2. novembra 2 019 spoločne s rodinou cestoval do neďalekých Veľkých Karlovíc na „Deň otvorených stajní“ k trénerom Holčákovým - Radkovi a Františkovi. Mali sme možnosť vidieť šampiónov tejto sezóny, prehliadnuť si stajne i výbavu džokejov a koní, stretnúť a porozprávať sa so známymi džokejmi, zoznámiť sa s poľnohospodárskou technikou, povoziť sa na konskom záprahu.   

       Odchádzali sme plní úžasných zážitkov a tí šikovnejší i s cenami, ktoré vyhrali v losovaní po úspešne vykonanom kvíze o koňoch. (Všetky tričká sme odniesli do Turzovky.)

       Uvidíme o rok, čo tréneri so svojimi krásnymi zverencami počas nasledujúcej sezóny dokážu. Prajeme veľa úspechov a možno o rok sa opäť stretneme.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť tu.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Európsky týždeň športu - VÝSLEDKY

      • (Mgr. Ľubica Bajáková)

      • ŠKD v Mestskej knižnici a Mestskom múzeu

      • Dňa 23.10.2019 sme s deťmi zo školského klubu navštívili Mestskú knižnicu, kde sa konalo netradičné čítanie. Pani knihovníčky deťom čítali Tekvicové rozprávky a deti počas toho vydlabávali tekvice, ktoré teraz zdobia vchod do knižnice. Deti mali možnosť vidieť, že v knižnici sa okrem požičiavania kníh konajú aj rôzne zaujímavé podujatia. Po dokončení usmievavých tekvičiek si deti pozreli pútavú výstavu starožitných hračiek v Mestskom múzeu Karola Točíka. Výstava deti veľmi zaujala, pretože videli hračky, ktoré boli súčasťou detstva ich starých rodičov a dokonca sa s niektorými z nich mohli aj pohrať.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • Dni voľby povolania

      • V utorok 29.10.2019  prebehli na našej škole v 9. ročníku Dni voľby povolania. Táto akcia bola zameraná na profesijnú orientáciu žiakov končiaceho ročníka.

       O možnostiach výberu vhodnej profesie prišli našich deviatakov informovať pracovníčky Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Čadci p. Mgr. Babuljaková, Mgr. Kubicová a Mgr. Byrtusová. Po poučnej prednáške žiaci robili test, v ktorom zisťovali, akým smerom sa uberať po skončení ZŠ.

        Možnosť konzultovať výber profesie spolu so svojimi deťmi a poradkyňami mali aj rodičia.

       Žiaci i rodičia hodnotili toto poradenstvo pozitívne. Páčil sa im spôsob a konzultácia s pracovníčkami, ktorá bola na vysokej profesionálnej úrovni a pomohla všetkým zúčastnením.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Nové číslo októbrového EKObloku je už dostupné v záložke projekty

      • Strava v mesiaci november

      • Za stravu na mesiac november 2019 sa platí od 04.11.2019 do 08.11.2019.

       1-4 ročník      = réžia 5 € + za odobratý obed

       5-9 ročník      = réžia 5 € + 20dni x 0,03 €= 0,60 € = 5,60 € + za odobratý obed

       dôchodci       = 20 dní x 2,63 €=52,60 €

       zamestnanci = 20 dní x 0,88 €=17,60 €

      • Štúrovci zážitkovo

      • Napriek tomu, že odkaz štúrovcov je v súčasnosti viac ako aktuálny, pre žiakov je táto tematika veľmi vzdialená a nezáživná.

       Vnímajú štúrovcov, slovenský romantizmus a všetok ten „boj za niečo“ ako nudnú nevyhnutnosť a stereotyp tlačiaci na ich ušné bubienky v každom ročníku.

       Preto každá možnosť, ako  spríjemniť hodiny literatúry a zároveň sa aj niečo naučiť, je vítaná.

       Žiaci 7. A sú veľmi kreatívni, tímoví a často  sami prichádzajú s mnohými skvelými nápadmi na spríjemnenie vyučovania. Bonusom je, že svoje predstavy sa navyše snažia aj naozaj zrealizovať. Tento raz sa popasovali s básňou Slovo od Janka Kráľa, najrevolučnejšieho štúrovca. Ich cieľom bolo zdramatizovať báseň. Na splnenie úlohy mali naozaj veľmi krátky čas, navyše pracovali v náhodne vybranej skupine dobrovoľníkov. Avšak výsledok prekonal očakávania. Žiaci báseň nielen vynikajúco stvárnili, ale vystihli aj jej odkaz, symboliku slobody, Slovenska, národnej hrdosti...A to všetko s humorom a nadhľadom.

       Nikto v triede však nezaháľal. Tí, čo sa nepodujali na rolu hercov, boli divákmi a zároveň výtvarníkmi. Kým skupinka dobrovoľníkov pripravovala dramatizáciu, ostatní  sa pokúsili báseň stvárniť výtvarne.

       Svoju dramatizáciu siedmaci v nasledujúcich dňoch interaktívne J prezentovali aj spolužiakom v takmer celej škole.

       Sme presvedčení, že prostredníctvom takýchto aktivít sú žiaci  zase o krôčik bližšie  k  pochopeniu celoživotného odkazu Štúra a jeho družiny.

       Všetko fotrografie nájdete v školkom fotoalbume.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Remeslá v našej ZŠ

      • Vďaka Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci mohli piataci v našej škole zažiť hodinu výtvarnej výchovy netradične a predovšetkým zaujímavo. Pracovníci z tejto inštitúcie ukázali žiakom, ako naši predkovia zhotovovali ručne predmety, ktoré sú dnes veľmi žiadané, lebo ich výrobe sa venuje čoraz menej ľudí.

                   Umelecký rezbár zasvätil chlapcov do základov práce s drevom. Praktické ukážky na slovo vzatého odborníka sa stretli u mladých Turzovčanov s veľkým záujmom. Výrazným plusom pre nich bolo, že si mnohé z toho, o čom dostávali informácie mohli i sami vyskúšať. Držať v rukách nástroje rezbára nie je totiž v súčasnosti pre mladých ľudí každodenná záležitosť. Na pamiatku si potom mohli nechať krásne vyrezávaný hríb, ktorý si sami vymaľovali i podpísali.

                   Dievčatá spolu s pracovníčkami kultúrneho strediska zdobili vianočné banky. Používali rôzne materiály na zdobenie i rôznorodé farby. Vzory a motívy, ktoré pritom použili boli často veľmi originálne a  umelecky pekne zvládnuté. Vyskúšali si i tradičné zdobenie bánk, typické pre náš región. Všetky ozdoby budú prístupné na výstave v Čadci, po ktorej sa stanú súčasťou vianočného stromčeka v škole. Niektoré z bánk boli od originálov naozaj na nerozoznanie.

                   Ukážky obidvoch remesiel sa u našich žiakov stretli s veľkým ohlasom. Toto stretnutie bolo jedným z príkladov, ako si aj v škole možno pripomínať tradície našich predkov a zároveň ako škola môže byť pre žiakov hrou.

       Všetky ostatné fotografie nájdete v školskom fotoalbume.

       (Mgr. Rastislav Bakajsa)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Zo starého nové - ŠKD
  • Výsadba ovocných stromčekov
  • Na konskom chrbte je raj srdca
  • ŠKD v mestskej knižnici a Mestskom múzeu
  • Štúrovci zážitkovo
  • Remeslá v našej ZŠ
  • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
  • Stretnutie s drotárom Jurajom šeríkom
  • Testovanie športových predpokladov žiakov 1. ročníka
  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole