Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Otvorenie školského roka

  Do galérie Otvorenie školského roka boli pridané fotografie.

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Tlačová správa
 • Projekt RECYKLOHRY
 • "Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU
 • Logo ZŠ odborne
 • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

  Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2017, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

  Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

  Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

  Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

  Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

  Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

 • Mliečna desiata

  Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

  Ako si nabijete kartu:
  - kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
  Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
  v utorok a štvrtok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
  - po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny
  Cena plastovej karty je 1€
  Po vyčerpaní kreditu nabíjate kartu opäť rovnakým spôsobom.
  Pri strate, či odcudzení karty je potrebné túto skutočnosť nahlásiť okamžite D.Janišovej, aby mohla byť karta zablokovaná. Blokujeme a meníme iba nabité karty.

  Žiaci 1.-9. ročníka môžu používať iba automat v pavilóne B

  Nápoje sú pre žiakov finančne zvýhodnené dotáciou.

   

 • Stop bariéram

  „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

  Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

          

 • Internetová žiacka knižka
  Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.