Navigácia

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Do galérie Fašiangový karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Fašiangové tvorenie v ŠKD

  Do galérie Fašiangové tvorenie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Deň ľudovej rozprávky

  Do galérie Deň ľudovej rozprávky boli pridané fotografie.

 • Slávici Horných Kysúc

  Do galérie Slávici Horných Kysúc boli pridané fotografie.

 • SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC

  V piatok 15.3.2019 sa Výstavná sieň v Dome kultúry v Turzovke rozozvučala ľudovým spevom a hudbou v podaní talentovaných detí z regiónu Horných Kysúc.

  Mladí nadšenci folklóru prišli na  prehliadku hudobného folklóru – SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC. Centrum voľného času v Turzovke pripravilo už XII. ročník tohto podujatia. 

  Niekoľko desiatok detí ukázalo svoje spevácke umenie v kategóriách: detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

  Základná škola ďakuje všetkým zúčastneným za krásny umelecký zážitok a reprezentáciu školy v prehliadke detského hudobného folklóru.

                                                                                   Mgr. Emília Kobolková

 • Slová, hra a my

  V rámci Hviezdoslavovho Kubína sa v Dome kultúry v Čadci dňa 15.3.2019  uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom Slová, hra a my. Zúčastnil sa na aj nej detský recitačný kolektív Potvorky pôsobiaci v našej škole. Jeho členkami sú: Sabína Stuchliková, Beáta a Ingrid Matejíkové, Kristína Kubošníková, Aneta Suranová, Aneta Plešivčáková a Dorota Hrtusová. Potvorky svojím vynikajúcim interpretačným výkonom zaujali porotu i divákov,  získali I. miesto  a teda i postup do krajského kola v Martine.

   Blahoželáme                                                                                                                         PhDr. Eva Dodeková

 • Krása slova – okresné kolo

  Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krása slova, v ktorej sme mali pre jednotlivé kategórie šesť recitátorov našej základnej školy a jednu žiačku našej školy, ktorá reprezentovala Základnú umeleckú školu v Turzovke. Postup na krajské kolo si v silnej konkurencii skvelých recitátorov zabezpečila Magdaléna  Frollová, žiačka 3. A, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v 1. kategórii - próza. V tretej kategórii v prednese poézie získala druhé miesto žiačka 8. A Kamila Kobolková.

  Ďakujeme za skvelé výkony všetkým dievčatám – Júlii Maďariovej – 3. B, Valérii Vlčkovej – 6. A, Liliáne Vaňkovej – 5. A, Kamile Kobolkovej – 8. A, Magdaléne Frollovej – 3. A, Júlii Pavlišinovej – 6. A a Sabine Stuchlíkovej – 8. A.

  Gratulujeme za umiestnenia a prajeme Magdalénke Frollovej veľa úspechov na krajskom kole.       

 • Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

  Dňa 06.02.2019 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti. Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov 9. ročníka. Sledovalo sa dosiahnutie úrovne v nasledovných oblastiach:

  - Človek a zdravie

  - Človek a pohyb

  - Energia okolo nás

  - Globálne problémy, klimatické zmeny

  - Človek a technológie

  Záver: Žiaci 9.ročníka školy dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom aj s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji lepšie výsledky.

  Precentuálne hodnotenie:

  priemerná úspešnosť za školu                 53,70%

  priemerná úspešnosť za kraj                       51,20%

  priemerná úspešnosť za SR                        50,60%

 • Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

  Dňa 27. 2. 2019 sa v našej škole uskutočnil turnaj vo vybíjanej žiakov štvrtého ročníka. Jednotlivé triedy reprezentovali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat s počtom 12 žiakov. Každé družstvo odohralo 2 zápasy (2x 10 min). Žiaci si okrem pekného športového zážitku odniesli i diplom a medaily. Po náročnom 2-hodinovom súťažení mala najväčšiu radosť z víťazstva trieda 4.A. Druhé miesto obsadila trieda 4.C a tretie miesto patrí 4.B triede.

 • Biologická olympiáda- školské kolo

  Dňa 1.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

  Biologická olympiáda je určená pre žiakov so záujmom nielen o biológiu ale aj o geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy.  Naši žiaci súťažili v kategóriách BOTANIKA a ZOOLÓGIA, kde sa popasovali s latinským názvoslovím, taxonómiou a poznávaním rastlinných a živočíšnych druhov.

  Teší nás veľký záujem, zo zúčastnených 11 žiakov máme 6 úspešných riešiteľov, ktorým gratulujeme a prajeme veľa zdaru v okresnom kole.

  Výsledky

  Kategória  ZOOLÓGIA

  1.   Hrancová Simoa
  2.   Pavlišinová Júlia
  3.   Zbojková Lucia
  4.   Dunaj Kristián
  5.   Korček AdriánHovorka JánHesková Diana
  6.   Korduliak Juraj

  Kategória BOTANIKA

  1.  Šporíková Kristína
  2.  Stuchlíková Sabína
  3.  Kubišová Alexandra

   

 • Ekoblok

  Pridali sme novú záložku "Ekoblok", ktorá informuje o environmentálnych aktivitách.

 • Indonézia, Bolívia, Myanmarsko a Rakúsko u nás na škole....

  V poslednú stredu 27.2. 2019 pred jarnými prázdninami naša škola privítala stálych, ale zároveň i nových hostí, ktorí k nám merali medzikontinentálnu cestu až z ďalekej Južnej Ameriky, Ázie  či ostrovnej Indonézie. Žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka mali možnosť spoznať kultúru a zvyky návštevníkov z Bolívie, Indonézie a Myanmarska, ktorí v rámci projektu #CODET2 hosťovali v organizácii KERIC. Počas tejto  krátkej návštevy účastníci porovnávali systém vzdelávania v európskych krajinách (Nemecko, Česká republika, Poľsko, Slovensko) so svojím vlastným. Výsledky svojho pozorovania ako aj kopec interaktívnych zážitkov potom prezentujú vo svojej domovskej krajine. Žiaci tak počas hodín anglického jazyka spoznali stredoškolskú profesorku Imu vyučujúcu na vojenskej škole v Indonézii, kde prevláda prísny vojenský režim u študentov od skorej štvrtej hodiny rannej až do osemnástej. Zároveň spoznali plachého a jazykovú bariéru prekonávajúceho študenta z Myanmarska, pre ktorého je angličtina rovnako cudzí jazyk ako i pre našich žiakov. Mnohí chlapci nechali svoje oči (a možno i srdiečko) na vysokej Alechandre z Bolívie, ktorá je skvelou basketbalistkou hrajúcou za tím svojej krajiny. Naši hostia tak participovali na hodinách anglického jazyka formou jazykových hier, keď museli nakresliť, zahrať či opísať určité slová z anglického jazyka súvisiace s preberanou témou. Naši šiestaci im ukázali, akí sú šikovní a hlavne rýchli v skladaní hlavolamu – Rubikova kocka,  za čo si získali u cudzincov potlesk a obdiv. Žiaci ôsmeho ročníka sprevádzali našich hostí po meste Turzovka, kde navštívili centrum mesta, knižnicu či mestský úrad a vyskúšali si, aké je  komunikovať v anglickom jazyku bez pomoci učiteľa. Naši hostia im za túto skúsenosť boli nesmierne vďační a medzi hŕstkou z nich vznikli i nové priateľstvá.

  Obohatení týmito skúsenosťami a pozvaním nás všetkých   do ich domovských krajín sme sa rozlúčili želajúc si i ďalšie stretnutia v budúcnosti a veľa inšpirujúcich skúseností. Ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalšiu návštevu.

   

   

  Mgr. Daniela Kopásková

 • Poďakovanie

  Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie našich návštevníkov u vás na škole. Návšteva sa im páčila a bola pre nich velmi užitočná pri príprave ich budúcich dobrovoľníkov do KERICu.

  Mirka Petriková

  KERIC

  Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s KERICom, neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. V rámci spolupráce školu navštevujú dobrovoľníci z mnohých krajín sveta. Žiakom približujú históriu, kultúru, tradície, prírodu, či iné zaujímavosti svojich rodných krajín. Žiaci si zasa v praxi otestujú svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, dozvedia sa zaujímavým spôsobom veľa nových informácii. Všetci spoločne sa učíme tolerancii a spolupráci.   

   

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Nové číslo Čítania pod lavicou
 • 7. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul

 • Vážení rodičia - vodiči

   

  Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

  Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

   

 • V základnej škole úspešne

  V základnej škole úspešne

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech