• Novinky

      • Okresné kolo matematickej Pytagoriády

      • V dňoch 13.-14.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej Pytagoriády 3.- 8.ročníka. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa uskutočnilo online.  Úlohy okresného kola riešilo 23 úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády.

       Úspešní riešitelia okresného kola:

       3.ročník: Matej Chnúrik 3.B

       4. ročník: Dominik Korček 4.A, Šimon Kriščák 4.A

       5. ročník: Mária Ďurechová 5.B,  Jakub Hrubý 5.C, Marek Smreček 5.B,  Kristína Kapusňáková 5.C,  Rebeca Chnúriková 5.C, Izabela Ciesaríková 5.C

       6.ročník: Lenka Tichá 6.B, Lukáš Krištof 6.B, Vanesa Vavračová 6.B,  Adam Pápol 6.B

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa okresného kola Pytagoriády zúčastnili, úspešným riešiteľom blahoželáme.

       RnDr. Magdaléna Pekárová

      • Našim mamám

      • Milé mamičky, v tomto školskom roku sa Vám prihovárame trošku netradične. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Je to špeciálny čas, kedy Vám povedať, čo pre nás znamenáte a vyjadriť našu úctu, rešpekt a vďačnosť za všetko, čo pre nás robíte.  Veď mama je tá, čo je pri nás, keď sme chorí, je našim prvým učiteľom, inšpiruje nás, vie byť prísna a láskavá zároveň. Dnes máme príležitosť, aby sme Vám urobili radosť.

       Váš sviatok je plný emócií, potešenia, radosti a lásky. Prajeme Vám, aby ste si tieto chvíle vychutnali a aj vy vložili do svojich srdiečok darček od svojich detí.

                                                                                                                                      deti 4. ročníka

      • Ako sme učili Dunča poslúchať

      • Vycvičiť psíka, aby poslúchal naše povely, dá iste zabrať. Aj druhákom na hodine informatiky výcvik Dunča spočiatku pripadal náročný. Niet sa čo čudovať, veď riešili veľký problém. Presnejšie - algoritmické riešenie problémov interaktívnym   zostavovaním. Vycvičiť neposlušného Dunča vyžadovalo skúšať a skladať príkazy do postupnosti, krokovať riešenie, opravovať chyby a upravovať riešenie. Výsledkom snahy bol vycvičený Dunčo, ktorý poslúchal povely, behal iba po chodníčkoch a neničil kvety tete Izolde. Žiaci, ktorí boli rýchlejší v zostavovaní riešenia, stihli ešte vycvičiť aj myšku Hryzku. Informatika je učenie a zábava v jednom. Skvelé, však?

       2.B

      • Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko

      •                                 

                          

       Talentída aj v tomto školskom roku organizuje rôzne súťaže pre deti. Aj naši žiaci sa prihlásili, aby si preverili vedomosti z prvouky, vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a anglického jazyka, matematiky, informatiky dopravnej,  hudobnej a výtvarnej výchovy. Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2 – žiaci 2. ročníka, Všetkovedko 3 – žiaci 3.ročníka a Všetkoveko 4 – žiaci 4. ročníka.

       Úlohy v súťaži sú originálne, príťažlivé pre žiakov a inšpirujúce pre učiteľa Žiaci si uvedomia, že v živote je dôležité mať prehľad a vedomosti o všetkom. Táto súťaž je zaujímavá hlavne pre svoj široký záber. A hlavne je to hravá  príprava na Testovanie 5. Aj naši žiaci si overili svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok.

       A tu sú naši Všetkovedkovia:

         Druhý  ročník: Jozef Čmelík, Viktória Chochrunová, Miroslava Mudriková z 2.A,Matej Krištof, Sebastián Špiriak, Simona Staníková ,Adam Rovňaník z 2.B, Jakub Drnda, Lukáš Kubuš, Matej Mucha z 2.C.

        Tretí ročník: Sára Staníková z 3.A, Adam Fekete, Martin Veselka z 3.C.

        Štvrtý ročník: Eliška Marcová a Dominik Korček zo 4.A, ktorý zároveň získal aj titul Všetkovedko školy.

        

       Srdečne blahoželám. Mgr. Ľubica Sobčáková

      • Čitateľská gramotnosť v 4.C

      • Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, ktoré sa snažíme získavať a rozvíjať v „Našej  čitárni“ už druhý školský rok. Každý týždeň putuje „Naša čitáreň“ do našich domovov, aby sme do nej zapísali, čo zaujímavé sme prečítali, ktoré literárne postavy nás zaujali a následne o tom porozprávali na hodinách čítania spolužiakom. Takto sa zoznamujeme knihami rôznych žánrov, spoznávame nových literárnych hrdinov. Na hodinách slohovej výchovy sme využili svoje získané vedomosti pri opise obľúbenej  literárnej postavy. Veď posúďte:                                                               

       žiaci 4. C

      • DAR od spisovateľky MARTY HARAJDOVEJ

      • Ďakujeme za krásnu knižku „AHOJ JA SOM BAK“, ktorú darovala spisovateľka pre našu školskú knižnicu.

       Verili by ste, že Marta Harajdová rozumie psej reči? Áno, jasné, psom rozumie každý. Lenže autorka tejto knihy vie nielen to, čo malý Bak hovorí, ale aj čo si myslí. Dobre hádate, Bak je šteniatko. Gazda už predal všetky ostatné, iba jedno ostalo. Napokon však prišiel deň, keď si Baka odviezli domov dvaja mladí ľudia. Bola to láska na prvý pohľad. A Bak – len čo sa otriasol po dlhej ceste, začal skúmať nový domov. Každý deň sa niečo naučil. Napríklad, že keď potiahne v koberčeku za správnu nitku, vzniknú dva koberčeky. Alebo ak neprestane ťahať nepremokavú plachtu z tajuplnej hŕby, zosype sa všetko drevo. Ahoj, ja som Bak je pôvabná knižka o neplechách aj nehodách, ale najmä o láske, oddanosti a radosti zo života. A deti, ktoré vedia alebo sa učia po nemecky, nájdu „na druhom konci“ jej nemeckú verziu.

       Viete KTO je MARTA HARAJDOVÁ?

       Je autorka z Makova, ktorá patrí medzi literárne nadaných Kysučanov. Venuje sa písaniu poézie a prózy. Dostala viacero ocenení za svoje diela.

       Diela: básnický debut TERAZ, TAKTO

       Bc. Monika Perďochová

        

      • PROJEKT „Čítame radi 2“

      • Naša škola sa už minulý rok zapojila do výzvy rozvojového projektu na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu.

       Tešíme sa, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky na nákup kníh do školskej knižnice. Preto sa chceme s vami podeliť o radosť z nových kníh, ktoré budú slúžiť deťom našej školy a rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť i fantáziu. Predstavujeme vám prvú časť, úžasných a starostlivo vybraných knižných titulov.

        Bc. Monika Perďochová

      • DOBY KYSUCE - DEŇ ZEME 2021

      • Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie – na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť!! Do našej výzvy sa zapojilo sa vyše 65 žiakov a vyzbieralo sa okolo 30 vriec
       Zapojili sa: Magdaléna F., Zuzana C. (5.A) Karolína L. (8.B ), Miroslav L. (6.B ), Nikola S. (7.B ) Marek B. (6.A), Michal K. (5.C) Rebeca CH.(5.C) Vanessa P. (7.B ), Michal S. (6.B ) Michal M. (4.A) a Soňa M. (4.B ) Peter S. (4.C) žiaci 8.B žiaci 9.B
       Príroda ťa potrebuje! Nezabúdajme na jej ochranu. Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením.
      • Online majstrovstvá Slovenska škôl v šachu

      • Počas oboch uplynulých víkendových dní sa uskutočnili historicky prvé online majstrovstvá Slovenska škôl v šachu, na ktorých sa zúčastnili aj oslovení dobrovoľníci z našej školy a to Jakub Michalic, Mária Ďurechová, Viliam Barčák a Šimon Kriščák. Spolu odohrali viac ako 200 partíí, pričom najväčší podiel na partiách a zároveň výhrach mala Majka Ďurechová. Za účasť a reprezentáciu školy všetkým štyrom mušketierom ďakujeme. Ak ste fanúšik tejto kráľovskej hry, pozrite si záznam z livestreamu majstrovstiev na:

       https://www.youtube.com/watch?v=1WPYwCIqYfQ

       Mgr. Branislav Večerík

      • Čitateľské hniezdočko

      • Máme šťastie! Sme obklopení knihami! Máme ich na dosah ruky v našom prváckom kútiku, v našom čitateľskom hniezde. Naše knihy sú nové, sú príťažlivé, sú šťavnaté. Hoci sme len prváci, vieme sa začítať len tak, len na chvíľočku, a to aj počas prestávok. Číta nám ale i dospeláčka – učiteľka a naše spoločné čítanie býva veľkým dobrodružstvom plným nástrah, priateľov i nepriateľov. Takto spoznávame svet manželov Hastrošovcov, kráčame na vrchol kopca spoločne s pani Jazvecovou a jej zvieracími priateľmi, prežívame neúspechy a úspechy malej Magdalénky. Ach, tá čítala psíkovi! Možno raz i niekto z nás napíše knihu, ktorá urobí druhým radosť.

       Ak by ste mali cestu okolo našej triedy, ponúkame vám naše kniholapky – je to taká malá nástenka plná kníh na našich dverách. Možno vás nejaká lapí! 

        

       Deti 1. B

      • Skúmame pôdu

      • Z čoho je vlastne pôda? Aké súčasti ju tvoria? Je v pôde voda a vzduch?

       Na tieto otázky a ešte mnoho ďalších, hľadali druháci na hodine prvouky odpovede. Na pomoc si zobrali aj lupy, nádoby s vodou, uzatvárateľné vrecúško. Objavovali, skúmali a pozorovali a na záver vyhodnotili zistené pozorovania. Škoda, že ešte chladné počasie nedovolilo, aby vzorky pôdy preskúmali priamo v teréne. Snáď nabudúce.

       2. ročník

      • Všetkovedko rozdával tituly

      • Každý, kto sa odváži zmerať si sily v súboji o najmúdrejšieho z najbystrejších, si zaslúži uznanie a obdiv. Tým, ktorým sa darilo najviac, si v súťaži  s Talentídou vybojovali titul VŠETKOVEDKO, diplom a k tomu niektorú z cien. Azda najviac potešila tunelová šatka či hlavolam. Ostatní súťažiaci získali za statočný boj titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Do súťaže sa na našej škole zapojilo celkom 15 žiakov druhého ročníka.  Hlavičky si potrápili nad netradičnými úlohami a ukázali, že aj napriek ťažkým časom, majú veľa vedomostí. Titul VŠETKOVEDKO v celoslovenskej vedomostnej súťaži v druhom ročníku na našej škole získalo 11 žiakov. Všetkým blahoželáme.

       2. ročník

      • "Buď safe online"

      •  

       Ahojte všetci žiaci piateho až deviateho ročníka.

       Rád tráviš čas vo svete online? Vieš ako sa správať bezpečne v online svete? Vysúšaj si to na:

       https://www.avast.com/sk/besafeonline/online-kurz

       Dozvieš sa, ako vieš (a možno aj nevieš) zvládať bezpečnostné nástrahy internetu. Zároveň sa spoločne môžeme zapojiť do súťaže o zážitkový online workshop, vedený obľúbeným influencerom Matejom Slažanským, známym pod prezývkou Selassie a expertkou na online bezpečnosť Juliou Szmańskou zo spoločnosti Avast. Ak chceš, pošli p. učiteľovi Večeríkovi (cez edupage) fotografiu s dokončeným online kurzom. Z fotografie musí byť jasne vidieť, že si získal „zlatý odznak“. Ten získaš, keď úspešne prejdeš celý kurz a dokážeš, že vieš, ako byť safe online. Z fotky, prípadne screenshotu obrazovky s úspešne absolvovaným kurzom si môžeš urobiť aj koláž tak, že na nej budeš aj ty. Kurz si môžeš urobiť na mobile, tablete alebo na počítači. Tak čo, ideš na to?

        

       Mgr. Branislav Večerík

      • VIETE, ŽE AJ LÍŠKY SA VEDIA NAHNEVAŤ?

      • Nie? Tak to sme veru nevedeli ani my, pravidelní účastníci večerného online čítania. Pokiaľ nás nenavštívil pán Ing. Jožko Vajs, ktorý je zároveň rodičom nášho piatačika. Porozprával nám o tom, že aj líšky sa dokážu hnevať – kekerovať a toto kekerovanie /naozaj zaujímavé slovoJ/ sme si aj  od ozajstnej líšky vypočuli. Potom nám pán Vajs prečítal krásnu knižku od Iryny Zelyk: JA A PÁNKO HNEV. Hlavným hrdinom príbehu je líščie mláďa UMU, ktoré okrem  lesných dobrodružstiev zažíva i hnev a snaží sa s ním vysporiadať. No a práve pánko HNEV sa objavuje i v živote každého z nás a nie vždy sa s ním vieme dobre popasovať. Možno aj táto útla a skvelo ilustrovaná knižka je malým návodom pre našich poslucháčov, ako sa s nástrahami hnevu vysporiadať a zvíťaziť nad ním. Pán Vajs však nenechal našich poslucháčov len pasívne počúvať, vymyslel pre nich niekoľko malých aktivít a zrazu bolo večerné online čítanie pestré, plné smiechu a zábavy. Deti dostali maličkú dobrovoľnú úlohu, a to nakresliť svoj hnev, hnevík, hnevíček či hnevisko, ktorý zažívajú ony samy. Niektorým sa to podarilo ešte v ten večer.

       Pán Vajs, ďakujeme a vám všetkým ponúkame malú „módnu prehliadku“ pánkov HNEVOV.

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • NÁVŠTEVA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

      • Nie nadarmo sa hovorí, že kniha je kľúčom do čarovného sveta fantázie. Presvedčili sa o tom aj prváčikovia zo školského klubu. Navštívili školskú knižnicu a dozvedeli sa veľa cenných informácií. A keďže už poznajú takmer všetky písmenká abecedy, pustili sa do čítania. Vybrali si knižku a našli si svoje miestočko, ale teraz pssst...nerušiť!!! Čítajú J...

       Zaujali ich najmä tieto knižky: O vesmíre a planétach, Poník Poly, Príručka mladých svišťov, O dinosauroch či futbalistoch ako je Maradona a Ronaldo, Príbehy Macka Lacka...a mnoho iných.

       Filipko G. z 1.A nám porozprával o slnku, vraj ak sa mu minie vodík, stane sa z neho veľký červený obor!!!

       Čítali, listovali i vyhľadávali zaujímavé ilustrácie v knihách a podelili sa s ostatnými so zážitkom z knižky. Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu našej školskej knižnice.

       Bc. Monika Perďochová

        

      • PRVÝ LET ČLOVEKA DO VESMÍRU – 60. VÝROČIE

      • V pondelok, 12. apríla,  si celý svet pripomenul 60. výročie prvého letu človeka do vesmíru, ruského kozmonauta Jurija Gagarina. Aj naši žiaci si toto výročie symbolicky pripomenuli, ich dobrovoľnou úlohou bolo nakresliť, prípadne namaľovať obrázok s tematikou spojenou práve s touto významnou udalosťou. Veľmi ma potešilo, že sa zapojili mnohí, od piatakov až po ôsmakov a aj napriek tomu, že to bola, ako bolo spomenuté, dobrovoľná úloha. Ďakujem všetkým. Možno aj jeden z vás bude raz kozmonautom a možno raz poletí na ďalekú, dobrodružnú vesmírnu výpravu.

       Nech sa páči, pozrite si galériu prác našich šikovných výtvarníkov.

       Mgr. Branislav Večerík

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje