Navigácia

 • Pozdravy zo Starého Města

  Do galérie Pozdravy zo Starého Města boli pridané fotografie.

 • Pozdravy pre Staré Město

  Do galérie Pozdravy pre Staré Město boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  Vo štvrtok 22.marca 2018 sa konalo dekanátne  kolo Biblickej olympiády v Čadci. Zúčastnili sa ňom trojčlenné družstvá ôsmych  Základných  škôl okresu Čadca. Našu školu reprezentovali: Júlia Pavlišinová 5.A, Ladislav Sivera 9.A a Dominik Andraško 8.B.

  Súťaž začala svätou omšou v kaplnke SZŠ sv. Františka z Assisi a pokračovala vedomostnou časťou, ktorá pozostávala zo šiestich súťažných  kôl. Naši žiaci si viedli veľmi dobre .

  Umiestnili sa na peknom 2.mieste.

  Úprimne blahoželáme !

 • Biblická olympiáda - dekan.kolo

  Do galérie Biblická olympiáda - dekan.kolo boli pridané fotografie.

 • Prvácka olympiáda

  Do galérie Prvácka olympiáda boli pridané fotografie.

 • Ako vzniká kniha

  Žiaci 4. ročníkov sa stretli v školskej knižnici 12.3.2018. Vydanie vlastnej knihy nie je jednoduché. O tom sa presvedčili aj naši žiaci, pretože pre nich bolo pripravené vydavateľstvo Rozprávkovo, v ktorom si zahrali všetky úlohy. Nádejný mladý spisovateľ Ján Dobrodruh a spisovateľka Eliška Výmyselníková sa vybrali na Kanárske ostrovy, kde písali príbeh o deťoch z ostrova. Po návrate navštívili ilustrátora akademického maliara Michala Pastelku a umeleckého fotografa Antona Objektíva. S kresbami a fotografiami už mierili do vydavateľstva a vydavateľ Jozef Kniha prisľúbil vydanie knihy. Vo vydavateľstve na knihe  pracoval redaktor Peter Pravopis, vedúci výroby Rudolf Výroba a grafik Juraj Monitor. Ďalej kniha putovala do tlačiarne, kde mal Milan Písmeno plné ruky práce. Hotovú knihu si zobral do svojej predajne kníhkupec Ondrej Stránka a všetkých čitateľov pozval na autogramiádu. Niektorí si novú knihu aj kúpili a ostatní čitatelia navštívili mestskú knižnicu, kde im knihy požičali.

  V závere si žiaci zasúťažili. Boli rozdelení do šiestich družstiev. Tri družstvá skladali rozstrihané obrázky a tri hľadali obrázky podľa prezentácie v knihách Osmijankove rozprávky a Futbal s papučou. Víťazi boli odmenení.

 • Ako vzniká kniha

  Do galérie Ako vzniká kniha boli pridané fotografie.

 • Ako vznikali príbehy

  Deň ľudovej rozprávky oslavujú knižnice na celom Slovensku v marci, kedy sa narodil náš najväčší zberateľ Pavol Dobšinský. V tomto roku sme si pripomenuli 190. výročie od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sa v školskej knižnici stretli aj žiaci 3. ročníkov 15.3.2018.

  V pripravenej prezentácii si pozreli, ako žili, pracovali, hrali sa a zabávali ľudia a deti v minulosti v mestách a na dedinách. Tu vznikali aj príbehy, ktoré si ľudia rozprávali pri práci na poli, páraní peria, tkaní a v knižnej podobe ich dnes poznajú celé generácie. Za toto vďačíme práve Dobšinskému. Žiaci sa dozvedeli, že príbehy neboli určené deťom a prečítali si aj niektoré úryvky z jeho tvorby.

  Pripravená bola aj súťaž, kde družstvá hľadali obrázky v knihách Futbal s papučou a Danka a Janka. Zvíťazilo družstvo, ktoré našlo najviac obrázkov podľa predlohy v prezentácii. Členovia víťazného družstva dostali odmenu. Jednotlivci skladali rozstrihané obrázky. Na záver si žiaci urobili záložky vyškrabávacou technikou a kľúčenky.

 • Ako vznikali príbehy

  Do galérie Ako vznikali príbehy boli pridané fotografie.

 • Rozprávková knižnica

  Mesiac knihy privítal v školskej knižnici dňa 14.3.2018 žiakov 2. ročníkov. Každej triede bola venovaná jedna vyučovacia hodina. Veselého škriatka Popletka poznali už z minulého roka a vedeli, že si z nich opäť „vystrelí“. Tentokrát im porozprával rozprávku o lenivej, škaredej a zlej Popoluške, ktorá nechcela princa a musela si ho zobrať jej nevlastná sestra Dora, hoci ju dobrá macocha dlho prehovárala. Aj tu musela zakročiť víla Knihomila, ktorá spoločne so žiakmi opravila celú rozprávku. Popletko si pre deti pripravil aj kúzlo s knihou, lenže čarovanie mu tiež moc dobre nešlo. Víla porozprávala v prezentácii, kde si môžu žiaci kúpiť alebo požičať knihy a ako sa majú o ne starať.

  V ďalšej časti si v maskách zvieratiek deti zahrali rozprávku „Kde bývajú zvieratká“. Ich úlohou bolo v rozložených obrázkoch nájsť zvieratko, ktoré predstavujú, čím sa živia a kde bývajú. Niektorým bolo potrebné trochu pomôcť, no všetci splnili úlohy výborne.

  V závere si všetci vymaľovali záložku do knihy a z knižnice odchádzali so sladkou odmenou.

 • Rozprávková knižnica

  Do galérie Rozprávková knižnica boli pridané fotografie.

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Škriatok v knižnici

  Prváci sa postupne v hodinových blokoch dňa 13.3.2018 vystriedali v školskej knižnici na zábavnom i poučnom podujatí. Sprevádzal ich škriatok Popletko, ktorý najskôr poplietol celú rozprávku o Snehulienke, ktorá bola podľa neho zlá a otrávila jablkom dobrú ježibabu. Zakročiť musela víla Knihomila a spolu s deťmi celú rozprávku opravili.

  V prezentácii sa dozvedeli, čo musí urobiť spisovateľ, aby mohol vydať vo vydavateľstve knihu a ako sa majú starať o knihy.  Potom sa už stali hercami v rozprávke „O repke“. V maskách slnka, repky, dedka, babky, vnučky, psíka, mačky a myšky sa im repku podarilo vytiahnuť zo zeme. Po divadielku nastal ten správny čas, aby si nakreslili svoje vlastné leporelo na motívy práve predvedenej rozprávky „O repke“. Deti boli usilovné a aktívne, preto pri odchode z knižnice boli všetky odmenené sladkosťou.

 • Škriatok v knižnici

  Do galérie Škriatok v knižnici boli pridané fotografie.

 • Deň vody

  Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

 • Klokan

  Do galérie Klokan boli pridané fotografie.

 • Darčeky k zápisu

  V mesiaci apríli sa koná zápis do 1. ročníka. Deti ŠKD a pani vychovávateľky pripravili svojim budúcim kamarátom a spolužiakom drobné darčeky, ktoré im budú tento deň pripomínať. Tešíme sa na nich v školskom klube v budúcom školskom roku.

 • Darčeky k zápisu

  Do galérie Darčeky k zápisu boli pridané fotografie.

 • Čítam, čítaš, čítame

  Je všeobecne známe, že deti čoraz menej čítajú knihy a časopisy. V školskom klube detí v rámci mesiaca knihy realizovali aktivity, ktoré môžu zvýšiť záujem o prácu s knihou.

  Deti navštívili mestskú knižnicu, kde sa oboznámili s činnosťou knižnice a jej priestormi. Najviac sa im páčil detský kútik, kde si pozreli knižky pre najmenších. Zhotovili si pekné rozprávkové obrázky a vedomosti si preverili aj v literárnom kvíze, hľadali zaujímavosti v detských časopisoch. Veríme, že čítanie sa stane ich záľubou.