• Novinky

      • Ako sme obrazom interpretovali dejiny

      • V uplynulých dňoch sme na hodinách dejepisu preberali zaujímavé témy napr. prvá svetová vojna, jej príčiny, priebeh a dôsledky, náš „top Slovák“ M. R. Štefánik, Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu, revolúcia a počiatky diktatúry v Rusku atď. Medzi týmito témami bol aj priestor na metódu: ako analyzovať karikatúru. Čo je karikatúra, hádam väčšina z nás vie. A kto nie, tu je krátke vysvetlenie: slovo karikatúra pochádza z talianskeho slova caricare, ktoré znamená niečo zámerne preťažiť alebo prehnať. Karikatúra je obrazový umelecký žáner, ktorý nás sprevádza už od 17. storočia, a jeho úlohou je teda úmyselne prehnať alebo skresliť zobrazovaný jav, udalosť alebo osobnosť. Môže vyvolať smiech, vtip, ale dokáže byť aj vážna, pochybovačná, cynická či zlomyseľná.

       Naši deviataci dostali možnosť nakresliť alebo aj namaľovať karikatúru z učív, ktoré sú spomenuté vyššie. Zachytávajú teda domáce i zahraničné udalosti resp. osobnosti z prvej polovice 20. storočia. Na niektorých je všetkým jasné čo zobrazujú, na iné treba troška poznať dejinné okolnosti. Ak niečo neviete, skúste napísať komentár, prípadne sa sami môžete pokúsiť o interpretáciu. Zámerom „našich“ karikatúr nie je nikoho uraziť, propagovať ako skôr zaujať, pobaviť, a možno aj inšpirovať k hlbšiemu štúdiu dejín v týchto daždivých dňoch.

       Toto sú naši karikatursti z radov deviatakov: Petra Strýčková, Lucas Roman, Mirsolav Martyčák, Adrián Korček, Vanessa Stopková, Patrik Ježík, ale pridal som aj práce deviatakov, čo už opustili naše lavice: Zuzana Hlavačáková, Dorota Hrtúsová, Viliam Bogdan, Alžbeta Kupšová, Beáta a Ingrid Matejíková.

       Tak mrknite na to.

       Mgr. Branislav Večerík

      • Zábavné čítanie

      • Knihy nás sprevádzajú odmalička. Sú v nich zapísané mnohé tajomstvá, zážitky či poznania. Akým spôsobom sa dodnes zachovali myšlienky našich predkov spred niekoľkých tisícročí? Kam až siahajú prvopočiatky kníh a  prečo majú hranatý tvar? I na tieto otázky možno nájsť odpovede v nich samotných - knihách.            

       Nezastupiteľnou súčasťou každej knihy je papier, na ktorom sú znázornené rôzne grafické znaky v podobe písma.  Na hodine čítania sme sa o histórii papiera dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré sme sa rozhodli tvorivo spracovať. Vyskúšali sme si, že vyrývanie znakov do prírodných materiálov nebolo pre našich predkov vôbec jednoduché. Všetci sme sa zhodli na tom, že „písanie“ na listy, drevo či kameň si vyžadovalo istú dávku zručnosti a veľkú trpezlivosť. Taktiež sme si priblížili postup práce pri výrobe predchodcov dnešného papiera. Napriek tomu, že sme nemali k dispozícii trstinu ani živočíšnu kožu, nenechali sme sa od práce odradiť. Práve naopak. Naplno sa v nás prejavil improvizačný talent v podobe pohotového využitia dostupných školských pomôcok. Hlavné suroviny sme nahradili farebnými papiermi, na prípravu vápenného roztoku sme použili bielu kriedu, morskú penu sme nahradili špongiou, papier sme vyhladzovali nožnicami a dokonca sa nám zišli i rysovacie pomôcky. Naše tvorenie sme zavŕšili výrobou neobyčajného recyklovaného papiera s pridaním aromatických byliniek. Ešte dlho sa v našej triede šírila upokojujúca vôňa levandule.  

       Žiaci 4.B a A. Korčeková

      • Európsky deň jazykov

      • Jeden známy nemecký filozof povedal: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

       26. september už takmer dve desaťročia patrí  Európskemu dňu jazykov. Vyhlásený bol  Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.

       Naša škola sa zapojila do tohto európskeho projektu po tretíkrát.

       Celý deň sme poňali zážitkovo,  aby deti   ani nezbadali, že sa vlastne učia. Mali k dispozícii pestrú paletu aktivít. Na úvod ochutnali pravý anglický čaj s mliekom. Aj keď mnohým sa najprv táto kombinácia veľmi nepozdávala, nakoniec im zachutila. V príjemnej atmosfére ochutnávky čaju a chrumkania  čajových sušienok sme debatovali o nevyhnutnosti učiť sa cudzí jazyk a pozitívach, ktoré nám táto znalosť prinesie.

       Žiaci si tiež zasúťažili  v kvíze prostredníctvom modernej aplikácie  a mnohé otázky i odpovede týkajúce sa jazykov ich naozaj prekvapili.

       Zvedavo priraďovali pozdravy ku krajine, z ktorej pochádzajú a tiež sa  mnoho pozdravov  aj naučili. Toto všetko potom výtvarne spracovali a vznikli skvelé koláže reprezentujúce jednotlivé európske krajiny.

       V tento deň sme po prvýkrát naštartovali Jazykovú výzvu obsahujúcu až 17 samostatných jazykových výziev /napr. urobiť nákupný zoznam  alebo natočiť krátke video v cudzom jazyku/.  Po ich splnení čaká na najusilovnejších prekvapenie.

       Naši žiaci veľmi dobre vedia, že dorozumievanie nie je len hovorená reč. Medzi nami totiž žijú mnohí, ktorí tento dar nemajú. Preto sme si pozreli krátke video a na jeho základe si žiaci  vyskúšali „hovoriť“ posunkovou rečou. Išlo im to vynikajúco a zvládli „povedať“ dokonca aj svoje meno.

       V duchu zachovania pestrosti sme si aj zarapovali a pokúsili sa zatancovať tradičný írsky tanec.  

       Žiakom sa Európsky deň jazykov veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší o rok!

                                                                                                        vyučujúce cudzích jazykov

      • ŠKOLA V PRÍRODE - V kráľovstve Tramptárie

      • Za siedmimi horami, za siedmimi dolami priamo v obľúbenej turistickej oblasti Veľkej Fatry v Jasenskej doline pod úpätím vrchu Lysec bolo kráľovstvo nazývané Tramptária.

       Ako šibnutím čarovného prútika sa v ňom ocitli žiaci 5. ročníka našej základnej školy. V krajine vládli: kráľ Legolas a kráľovná Lala. Žili v ňom i princezná Viki a „veľká šéfka“ Chrumka. Naši žiaci sa v tomto kráľovstve premenili na kráľovské družiny a pani učiteľky na grófky. Pri slávnostnej kuronovácií panovníkov výdatne pomáhalo i pážatko -princátko Thomas.

       Ako to už v rozprávkach býva, kráľovské družiny -Zlaté korony, Mimoni na bielych líškach a Pizza Simpsons – počas celého týždňa medzi sebou súťažili v jednotlivých aktivitách a snažili sa vyhrať čo najviac tramptárov, ktoré boli kráľovskou menou.

       Malí dvorania si mali možnosť vyskúšať svoju zručnosť v kráľovských remeslách -lukostreľba, tanec, jazda na koni, maľovanie, šperkárstvo, jazda na autíčkach, či šport.

       Naši dobrodruhovia si počas celého týždňa merali sily v rôznych hrách, či súťažiach. Mali možnosť ukázať svoje nadanie v Talentmánii, súťažiť v obľúbenej zábavnej hre Tipovačka, či vedomostnej súťaži Dobre vedieť. Navštívili i kráľovských poddaných v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Získali vedomosť o tradičnom ľudovom staviteľstve, bývaní a spôsobe života obyvateľov Slovenska.

       V predposledný deň sa v kráľovstve Tramptária konali rytierske hry. Odmenou družinám boli nielen tramptáre, ale i jedlo z vychýrenej kráľovskej kuchyne. Mlsné jazýčky malých dvoranov si na výbornom jedle vždy pochutnali.

       Všetko má svoj koniec. I pobyt v Tramptárii. Rozlúčili sme sa s ňou pompéznou kráľovskou diskotékou. Šibnutím čarovného prútika sme sa opäť vrátili do našej školy. V nej práve zazvonil zvonec a našej rozprávke je koniec.

       Pani učiteľky: E. Kobolková, G. Hnidková, Z. Kováčiková, A. Dodeková

       FOTKY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII NA STRÁNKE ŠKOLY.

      • Darček od pána spisovateľa

      • Ďakujeme pánovi Hevierovi za knihy, ktoré daroval našim deťom. Donedávna zdobili jeho knižnicu, no odteraz svojím duchovným posolstvom obohatia nás a našich žiakov.Veľmi sa tešíme!PhDr. Eva Dodeková

      • Vajanského Martin 2020 - 66. ročník Hviezdoslavovho Kubína – krajské kolo

      • Vajanského Martin je názov krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín, v ktorom sa prezentujú aj detské recitačné kolektívy a divadlá poézie. Momentálna situácia nedovolila zrealizovať krajské kolo v klasickom termíne na jar, preto prebehlo až 24. septembra v historických priestoroch Literárneho múzea v Martine formou prehliadky. Našu školu reprezentoval detský recitačný kolektív Potvorky s inscenáciou O svojhlavej princeznej a trojhlavom drakovi, ktorý si vyslúžil neutíchajúci potlesk a úsmev na tvári.

       Tešíme sa spolu s dievčatami!

       PhDr. Eva Dodeková

      • Radostná škola

      • Nie je to tak dávno, čo sme po prvýkrát v histórii našej školy privítali na besede pána spisovateľa Daniela Heviera, aj keď len prostredníctvom médií.

       Tentoraz však budeme s pánom spisovateľom aj spolupracovať. Nesmierne sa tešíme! Stali sme sa totiž členmi tímu pilotného projektu O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, čo si úprimne vážime, pretože takáto  príležitosť je jedinečná.

       Projekt šťastných detí a radostnej školy je Hevierovým celoživotným snom /a určite nielen jehoJ/. Bol by rád, keby bola škola trenažérom na život. Pokúsime sa preto spoločne s ním skvalitniť vyučovanie a schopnosť žiakov obstáť v dnešnom zložitom svete. A to všetko s radosťou a úsmevom, neformálne,  autenticky... Netrpezlivo čakáme na  inovatívne myšlienky, nápady, čaroslová a texty. Na jeho opätovnú návštevu.

       Žiaci budú  s pánom Hevierom spolupracovať na tvorbe alternatívnych učebníc i  na tvorbe príbehov, ktorých hlavnými hrdinami budú práve oni.   

       Spoločne tak veríme, že aj my aspoň pomyselnou kvapkou v mori prispejeme k pozitívnej zmene v školstve.

       PhDr. Eva Dodeková

      • Opäť začíname

      • Začiatok školského roka 2020/2021 je napriek zložitej epidemiologickej situácii na Slovensku i v celom svete konečne tu. Začíname tak, ako minulý rok, všetci, no môžeme len veriť, že to tak bude celých desať mesiacov. Naučili sme sa, že nič nie je samozrejmé. Ani učiť sa v škole. Obavy o naše zdravie nám znemožnili tráviť čas v školských laviciach, na podujatiach, ihriskách, so spolužiakmi. No naučili sme sa i chrániť a byť viac zodpovední k sebe i druhým. Ak na to budeme myslieť, postupne sa vrátime do starých koľají. Na to je však nevyhnutná spolupráca rodičov, žiakov i všetkých zamestnancov školy. Zostaňme preto zodpovední a buďme tu jeden pre druhého.

                       Počas letných mesiacov sme mali v Spojenej škole Turzovka naozaj plné ruky práce, čo pocítili viac či menej všetky jej organizačné zložky. Pri materskej škole pribudlo niekoľko parkovacích miest, ktoré tu zlepšia náročnú dopravnú situáciu. Centrum voľného času si našlo svoje miesto v priestoroch C pavilónu základnej školy. Jeho bývalé priestory sú v súčasnosti rekonštruované tak, aby mohli slúžiť potrebám základnej umeleckej školy, ktorá tu bude presťahovaná v jesenných mesiacoch. Najvýraznejšími zmenami prešiel areál základnej školy. Tu bola konečne odstránená „stará uhľovňa“, ktorá bola doslova reliktom starých čias. Na jej mieste vznikol vkusne upravený priestor s novými garážami a parkovacími miestami. Pavilón A prešiel kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie. Jej výsledkom je moderný priestor pre výchovno- vzdelávaciu činnosť, energeticky úsporný a výrazne estetickejší.

                       Všetko spomenuté by nebolo možné bez pomoci zriaďovateľa, mesta Turzovka, zamestnancov školy i rodičov. Pri snahe stihnúť všetky práce do začiatku školského roka sa naplno prejavila ich kooperácia a nezištná ochota prispieť k spoločnému cieľu. Práve začiatok školského roka je preto vhodnou príležitosťou poďakovať sa všetkým.

                       Za dostatok finančných prostriedkov je potrebné vyjadriť vďaku vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Priložiť ruku k dielu pri maľovaní priestorov školy pritom nemali problém primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, prednosta MS JUDr. František Mravec, poslanci JUDr. Martin Birka, JUDr. Radoslav Hruška, pán Ladislav Kadura, člen rady školy pán Roland Šmahajčík. Rodičov reprezentovali s pracovnými nástrojmi v ruke páni Marián Rovňaník, Milan Husár, Jozef Perďoch a Ing. Martin Cvinček. Všetky práce koordinoval Ing. Ján Červeník, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta. Vždy ochotní pomôcť boli aj riaditeľ MPS pán Rudolf Šobich, pracovníci MPS a mesta. Samozrejme nesmieme zabudnúť na zamestnancov školy. Páni školníci Petrovský a Horčičiak, pani upratovačky Drahňáková, Ligačová, Mikšíková, Pavlíková a Závodníkova robili každý deň svoju prácu viac ako na 1OO percent. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky a páni učitelia. Mnohé pani učiteľky sa dokázali zhostiť bez problémov upratovania priestorov školy a učitelia sa stali maliarmi. Predovšetkým páni učitelia Čellár, Malík, Škorník a Večerík tu strávili počas prázdnin celé dni. Dokonca ani bývalým žiakom školy, Dávidovi Dodekovi a Henrikovi Bakajsovi, nebol jej osud ľahostajný a prišli pomôcť.

       VŠETKÝM ĎAKUJEME !!! Bez vás by to nebolo možné.

                       Verím, že všetky zmeny v škole prispejú k tomu, aby sa v nej žiaci, rodičia i zamestnanci cítili najlepšie ako je to možné. Želajme si spolu, aby prvý rok existencie Spojenej školy Turzovka bol nielen rokom neľahkých skúšok, ale aj významným krokom k naplneniu jednému z jej cieľov, spokojnosti tých, ktorí ju tvoria. Všetkých vás vítam na pôde vašej školy, zvlášť prváčikov a želám úspešný nový školský rok.

        

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • ŠKOLA V PRÍRODE
  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole