Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Najskôr učenie, potom zábava

Je jasné, že naše deti sú nielen múdre hlavičky, ale majú aj šikovné a zručné ručičky. Dokázali to i žiaci 3. B, a to svojou chuťou venovať opakovane čas riešeniu úloh z predchádzajúcich ročníkov v matematickej pytagoriáde, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Treba dodať, že súťažné úlohy sú veľmi náročné a zahŕňajú i úlohy, ktoré žiaci ešte neriešili na hodinách matematiky. Okrem počítania však dokázali svoju trpezlivosť, kreativitu a usilovnosť i pri výrobe vianočných pozdravov, ktoré tvorili využitím kontúr a farieb na textil v spojení s papierom. Vznikli tak prekrásne ručne robené pozvánky na našu vianočnú besiedku.  

Keď škola vonia medovníkmi ...

Do galérie Keď škola vonia medovníkmi ... boli pridané fotografie.

Zážitkové učenie trochu ináč

V rámci vyučovania občianskej náuky sa žiaci 8.A zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Pred vstupom do priestorov súdu  musel každý žiak prejsť osobitnou kontrolou. Súdne pojednávanie bolo z oblasti trestného práva a prejednávalo  sa násilie medzi dvoma rodinami.

Súdne konanie trvalo 3,5 hodiny, žiakov zaujal prísny a nekompromisný postoj sudcu k obžalovaným aj svedkom. Všetci museli dodržiavať poriadok, rozprávať len s povolením sudcu. Sudca spor vyhodnotil ako priestupok.

Mikuláš

Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

Mikulášsky basketbalový turnaj

Do galérie Mikulášsky basketbalový turnaj boli pridané fotografie.

Advent klope na dvere!

V našej škole sa už stalo tradíciou, že žiaci sa pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 29. novembra. Žiaci 3.-9.ročníkov si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov.

 Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Adventné obdobie nie je len časom predvianočnej nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.

Tvorivé dielne

Remeslo má zlaté dno

Dňa 5.12.2018 privítali žiaci piateho ročníka na hodinách sveta  práce  Ing. Martina Slováka  , ktorý im porozprával  o tvorbe vianočných ozdôb zo včelieho vosku, výrobe vianočných oblátok a zdobení medovníkov . Rozprávanie obohatil ukážkami výroby a žiaci si mohli  vyskúšať zdobenie medovníkov, výrobu ozdôb a ochutnať aj tradičnú vianočnú oblátku, ktorú si kedysi ľudia vyrábali doma . Na chvíľu sme sa preniesli  do minulosti a mohli sme si zaspomínať ,aké to bolo na Vianoce kedysi......Deťom sa veľmi páčila najmä úprava ozdôb a ochutnávka oblátok.

Bábkové divadlo Žilina

Do galérie Bábkové divadlo Žilina boli pridané fotografie.

Jašíkove Kysuce

Do galérie Jašíkove Kysuce boli pridané fotografie.

Všetkovedko

Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

photo

Štvrtok 13. 12. 2018

Počet návštev: 4792581


partner partner partner partner