Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Advent klope na dvere!

V našej škole sa už stalo tradíciou, že žiaci sa pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 29. novembra. Žiaci 3.-9.ročníkov si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov.

 Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Adventné obdobie nie je len časom predvianočnej nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.

Tvorivé dielne

Remeslo má zlaté dno

Dňa 5.12.2018 privítali žiaci piateho ročníka na hodinách sveta  práce  Ing. Martina Slováka  , ktorý im porozprával  o tvorbe vianočných ozdôb zo včelieho vosku, výrobe vianočných oblátok a zdobení medovníkov . Rozprávanie obohatil ukážkami výroby a žiaci si mohli  vyskúšať zdobenie medovníkov, výrobu ozdôb a ochutnať aj tradičnú vianočnú oblátku, ktorú si kedysi ľudia vyrábali doma . Na chvíľu sme sa preniesli  do minulosti a mohli sme si zaspomínať ,aké to bolo na Vianoce kedysi......Deťom sa veľmi páčila najmä úprava ozdôb a ochutnávka oblátok.

Bábkové divadlo Žilina

Do galérie Bábkové divadlo Žilina boli pridané fotografie.

Jašíkove Kysuce

Do galérie Jašíkove Kysuce boli pridané fotografie.

Všetkovedko

Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

2.ročník Mikulášskeho basketbalového turnaja

Po Európskom týždni športu, ktorým sa naša škola pripojila v septembri k medzinárodnej výzve #BEACTIV – kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek, si žiaci školy mohli opäť zmerať svoje športové sily a zručnosti. V tomto „Mikulášskom čase“ pripravili učitelia telocviku v spolupráci s vedením školy a neinvestičným fondom Otváraj sa brána 2. ročník basketbalového turnaja. Uskutočnil sa v utorok  4. decembra a stretli sa v ňom najmä žiaci 8. ročníka. Príjemným prekvapením bola aj účasť dievčat, ktoré posilnili takmer každý súťažný tím. Naopak sklamaním bola neúčasť žiakov deviatych ročníkov, ktorí už o „aktivity mimo vyučovania“ akoby stratili záujem.  

Divadlo Vianočka Udatný

Dňa 04.12.2018 navštívili žiaci 3. a 4. ročníka Bábkové divadlo v Žiline, kde mali možnosť vidieť skvelú interaktívnu inscenáciu s názvom Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak čau a originál princezná Fujara Lopúchová. Pôvodná slovenská bláznivá rozprávka Juraja Raýmana bola o tom, čo sa stane, keď dorazia Vianoce aj na koniec sveta a vyplnia zvláštnu prosbu dvom starkým, keď dvanásti lúpežníci spôsobia roztrhanie neba a čert búcha hlavou do železnej pekelnej brány, keď márnivá princezná stratí posledný kúsok odevu a svätý Peter si nedobrovoľne pospí v mäkulinkej posteli a stratí kľúč od neba. Herci nás previedli letom svetom Raýmanovej dekompozície Dobšinského rozprávok a presvedčili nás, že na zemi je veselšie ako v nebi, či v pekle, a že iba naozajstná láska je zmyslom všetkého bytia a žitia na svete a aj Vianoce majú zmysel pre humor.

O Cenu Rudolfa Jašíka

 29. novembra si niekoľko žiakov našej školy spríjemnilo vyučovanie návštevou Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke, v ktorom sa uskutočnilo vyhodnotenie 13. ročníka literárnej súťaže O Cenu Rudolfa Jašíka. Súťaž je každoročne určená pre žiakov 3. až 9. ročníka základných škôl z horných Kysúc.  Popasovať sa s témou 50 rokov mesta Turzovka sa pokúsili i žiaci zo Základnej školy v Podvysokej a z Cirkevnej základnej školy v Rakovej. V našej škole využilo túto príležitosť  9 žiakov. Podľa slov porotcov, súťažiaci poňali Turzovku skutočne umelecky a vo svojich dielach vyjadrili nielen radosť, obdiv a spokojnosť so životom v našom meste, ale načreli aj do histórie, čím vyjadrili úprimný záujem a hrdosť byť Turzovčanmi.  Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené umeleckým prednesom víťazných básní, diskusiou s víťazmi ako i klavírnymi skladbami v podaní riaditeľky ZUŠ Dagmar Labákovej. Poetický zážitok umocnila pani Rozália Janešíková úryvkom Sládkovičovej lyricko-epickej básne Detvan.  Z celkového počtu súťažiacich získalo ocenenie 5 žiakov, pričom z našej základnej školy boli ocenení 2 žiaci - Karin Mitašová zo 6.B a Adrián Korček zo 7.B. Víťazom srdečne blahoželáme!

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v priestoroch CVČ Čadca.

Žiaci, ktorí postúpili zo školských kôl, museli zvládnuť vedomostný  test, ktorý pozostával z 20 úloh. Náročnosť vedomostného testu oproti školskému kolu bola aj v tom, že obsahoval otvorené otázky. V ďalšej časti pri transformácii slohového útvaru, bolo úlohou žiakov pretransformovať umelecký text na krátku novinovú správu. Úlohou všetkých zúčastnených bolo v poslednej časti vytvoriť príhovor: K príležitosti otvorenia školskej výstavy na tému: „Október – mesiac úcty k starším.“

Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA

V mesiaci september naša škola podala žiadosť o poskytnutie grantu od Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA na uskutočnenie projektu SMART LEGO. V októbri našu žiadosť Nadácia schválila a poskytla našej škole grant vo výške 14 243 Eur, za ktoré sme nakúpili stavebnice: Lego Mindstorms, Lego WeDo, Lego jednoduché a hnacie stroje a tablety.

V rámci projektu začal pracovať  na škole krúžok programovania a robotiky pod vedením pána učiteľa Mgr. Branislava Večeríka, ktorý žiadosť o grant vypracoval. Krúžok navštevujú žiaci, ktorí sa vopred prihlásili - chlapci a dievčatá  zo 6. a 7. ročníka.  Aktivity krúžku budú pokračovať aj nasledujúci školský rok. Už teraz sa tešíme.

photo

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4788820


partner partner partner partner