• "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
  • Novinky na našej škole

    • Hodina deťom 2019
    • 20. 11. 2019
    • Vo štvrtok 14. 11. 2019 prebehla na celom Slovensku verejná zbierka pod názvom Hodina deťom, ktorá funguje už 18 rokov a je projektom Nadácie pre deti Slovenska.

     Hodina deťom podporuje rôzne oblasti, napr. projekty na riešenie problémov detí, kde zlyháva rodina, detí, ktoré majú veľké zdravotné problémy a sú dlhodobo hospitalizované alebo majú špeciálne potreby. Projekty, ktoré rozvíjajú tvorivosť, motiváciu, aktivity a vzdelanie detí. Pomoc sa tiež zameriava na budovanie bezpečného prostredia pre deti.

    • Čítať viac
    • Informatická súťaž IBOBOR 2019/2020
    • 18. 11. 2019
    • V týždni od 11. do 15. novembra sa uskutočnil trinásty ročník súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a analytické a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali 252 žiakov, teda takmer polovicu všetkých žiakov školy! Z každej triedy, na prvom / okrem prvého a druhého ročníka/ i druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v utorok kategória „drobcov“ – tretiaci, v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“ – štvrtáci a piataci.

    • Čítať viac
    • Školské majstrovstvá v šachu 2019 - okres Čadca a KNM
    • 15. 11. 2019
    • Dňa 14. novembra 2019 sa na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci uskutočnili školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Našu školu reprezentovala pätica žiakov: DOMINIK TAŠÁR zo 6.A, KLÁRKA ČAPKOVÁ a VILIAM BARČÁK zo 7.B, ŠIMON JOZEK z 8.A a KRISTIÁN DUNAJ z 8.C. Hralo sa na 21 šachovniciach, celkovo sa turnaja zúčastnilo 42 žiakov. Za náš tím si najlepšie viedla Klárka, ktorá zo siedmich zápasov vyhrala štyri a celkovo obsadila 17. miesto. Výsledky turnaja si môžete pozrieť na: http://chess-results.com/tnr489082.aspx?lan=4&art=1

    • Čítať viac
    • Jazykové okienko
    • 15. 11. 2019
    • Čoraz častejšie registrujeme malé i väčšie nedostatky v ovládaní spisovného jazyka, čo je neprehliadnuteľné predovšetkým v médiách i v každodennej komunikácii... Preto sme sa rozhodli našim žiakom i pedagógom prinášať zrnká do jazykového povedomia občasným upozornením na zákutia nášho materinského jazyka prostredníctvom jazykového okienka umiestneného na prízemí pavilónu A. Veríme, že tak aspoň trochu prispejeme k zvyšovaniu jazykovej kultúry nás všetkých.

    • Čítať viac
    • Zo starého nové - ŠKD
    • 13. 11. 2019
    • Zo starého nové

     V každej domácnosti je dostatok vecí a materiálu, ktorý sa dá opakovane použiť: kotúčiky z toaletného papiera a utierok, sklenené fľaše, časopisy, textil, vlna, plastové obaly....

     Pri troche fantázie môžu z nepotrebných vecí, ktoré by skončili v koši vzniknúť pekné a užitočné výrobky. Vyrábať z odpadového materiálu je nielen lacné a kreatívne, ale aj prínosné pre životné prostredie. K tomu sme viedli aj deti v školskom klube , keď sme sa naučili čo je to recyklácia. Deti práca zaujala a takéto RECI-VECI sme vytvorili.

    • Čítať viac
    • Výsadba ovocných stromčekov v areáli školy
    • 11. 11. 2019
    • V pondelok 11.11.2019 žiaci 6.A spoločne so zástupcami projektu SadOVO/projekt školských ovocných sadov/ vysadili v areáli školy 10 ovocných drevín rôznych odrôd hrušiek a jabĺk. V rámci projektu sa naučili rozoznávať niektoré odrody jabĺk a zároveň správne vysadiť stromčeky. Zároveň získali množstvo rád a užitočných informácií o výbere ovocných drevín , starostlivosti a spracovaní úrody. V rámci plodobrania sa žiaci bližšie zoznámili s pomôckami ovocinára, zasúťažili si v jedení jabĺk a dozvedeli sa viac o sušení ovocia a starých odrodách jabĺk. Žiakom sa výsadba stromčekov páčila. Každý jeden priložil ruku k dielu a spoločne vytvorili niečo pre ďalšie generácie.

    • Čítať viac
    • Október - misijný mesiac
    • 8. 11. 2019
    • V mesiaci október sa naši žiaci zapojili do zbierky použitých poštových známok pre misie.

     Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Pýtate sa: Ako môže pomáhať zbieranie použitých poštových známok? Verte, že je to možné!
     Hovoria o tom mnohé listy z misií od misionárov, ktorí aj pomocou financií získaných predajom použitých poštových známok a pohľadníc s Božou pomocou zasýtili mnohých hladujúcich, potešili mnohých zarmútených a vyliečili mnohých chorých. Aj z takto získaných financií Katolícka cirkev v misiách priamo aj nepriamo pomáhala financovať výstavbu škôl, detských domovov, internátov a nemocníc, platila nákup liekov pre chorých, nákup stravy pre hladujúcich, nákup kníh a školských pomôcok chudobným žiakom v rozvojových krajinách a mnohé iné dobré diela. Známky boli odoslané na misijný sekretariát pallotínov v Bratislave.

    • Čítať viac
    • Beseda o finančnej gramotnosti
    • 8. 11. 2019
    • Finančná gramotnosť je téma, s ktorou sa stretávame čoraz častejšie, a to v nielen v oblasti vzdelávania. V rámci projektu finančnej gramotnosti, ktorú organizuje VÚB banka, bola vybraná aj naša škola /trieda 5.B/. Žiaci mali možnosť absolvovať prednášku s pracovníčkou banky, ktorá im vysvetlila, prečo je dobré s peniazmi v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť.

    • Čítať viac
    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
    • 6. 11. 2019
    • 5. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnilo 13 žiakov deviateho ročníka. Súťaž bola rozdelená na dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť preverila čitateľskú gramotnosť a vedomosti zo všetkých jazykových rovín. Ústna časť sa sústreďovala na tvorbu príslušného rečníckeho útvaru a na rétoriku s dôrazom na prozódiu, ortoepiu a neverbálny prejav.

    • Čítať viac
    • Hodina čítania v 4.A
    • 5. 11. 2019
    • Na hodinách čítania žiaci zo 4. A nielen radi čítajú, ale i rýmujú či vymýšľajú nové príbehy. Našou inšpiráciou bola tentokrát báseň Balón od Františka Rojčeka. Deti si však ako motiváciu vybrali ľubovoľný predmet, zviera či rastlinku. Žiaci pracovali individuálne i v skupinách.Výsledkom sú tieto milé básne.

    • Čítať viac
   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 0414352502
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

   • Zo starého nové - ŠKD
   • Výsadba ovocných stromčekov
   • Na konskom chrbte je raj srdca
   • ŠKD v mestskej knižnici a Mestskom múzeu
   • Štúrovci zážitkovo
   • Remeslá v našej ZŠ
   • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
   • Stretnutie s drotárom Jurajom šeríkom
   • Testovanie športových predpokladov žiakov 1. ročníka
   • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
   • SadOVO – Ovocinárski experti
   • Európsky deň jazykov v našej škole