Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Informatická súťaž iBobor - 2018/2019

V týždni od 12. do 16. novembra sa uskutočnil dvanásty ročník súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali až 180 žiakov. Z každej triedy na druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“, piataci.

Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla

Žiačky 6. ročníka Valéria Staníková, Sára Michalisková sa v rámci vyhlásených projektov na hodinách biológie zapojili do projektu „Boj proti obezite“. Pripravili si zaujímavú prezentáciu, ktorej obsahom bolo oboznámiť žiakov s termínom obezita, čo je jej príčinou, čo spôsobuje, ako jej predchádzať, a zelenina ako základ zdravia. Dievčatá nezabudli prezentovať zdravé jedlá, pre žiakov boli pripravené aj úlohy - výpočet BMI, koľko kociek cukru obsahujú obľúbené sladkosti, ktorý nápoj je najsladší a záverečný test. Pre najaktívnejších žiakov bola pripravená sladká odmena v podobe chutného ovocia. A keďže sa celá beseda niesla v duchu hesla „SOM FIT!“ spoločne si všetci zacvičili.

PRO SLAVIS 2018

V piatok 16.11. bola naša škola opäť medzi vzdelávacími ustanovizňami, ktoré boli ocenené za svoju kvalitnú prácu na poli výchovy a vzdelávania. Tentoraz sme si prevzali na pôde Starej radnice v Žiline ocenenie za školský časopis „Čítanie pod lavicou“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Dom Matice slovenskej v Žiline zorganizovali už 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných, bežných i špeciálnych MŠ, ZŠ a SŠ „PRO SLAVIS 2018“. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať tvorivé aktivity a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.

Do galérie Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov,ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu. boli pridané fotografie.

Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.

Streda 7. novembra 2018 bola pre našu základnú školu, ale najmä pre Kamilu Kobolkovú,  žiačku 8. ročníka  opäť jedným z výnimočných dní. V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského kraja a udeľovanie Pamätných listov sv. Gorazda za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli jednotliví žiaci k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Žiačka našej školy uspela vo výbere spomedzi 200 návrhov študentov a žiakov a bola zaradená medzi 20 najúspešnejších.

Strom voľby

Environmentálnej výchove venujeme na našej škole veľkú pozornosť. Žiakov vedieme k ochrane životného prostredia rôznymi formami. Preto sme medzi nás pozvali lektorku neziskovej organizácie Deti čistej Zeme, ktorá zastupuje aj Organizáciu zodpovednosti výrobcov Elekos. Ekovýchovný program pod názvom Strom voľby, žiakom zážitkovou formou priblížil nevyhnutnosťou separovania odpadu, ktorý denne produkujeme. Pokiaľ budeme všetci správne separovať, v komunálnom odpade skončí minimum odpadu. Tak pomôžeme nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke znížením poplatkov za uskladnenie odpadu na skládkach. Žiaci si uvedomujú hrozbu znečisťovania pre ďalší život na planéte Zem, dôležitosť recyklácie použitých obalov z papiera, ľahkých kovov, skla i plastov. Spontánne rozprávali o prístupe k separovaniu v domácnostiach i škole. Pri záverečnom kvíze sa všetci zhodli, že najviac sa dá recyklovať papier. Ostali prekvapení, že sklo sa dá zrecyklovať až 70-krát. Počas dňa získali nové poznatky, zároveň si uvedomili dôležitosť každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia.

Strom voľby

Do galérie Strom voľby boli pridané fotografie.

Skrátené vyučovanie

Dňa 15.11.2018 bude z dôvodu prerušenej dodávky tepla skrátené vyučovanie.

 

1.hod. 8,00 - 8,35

2.hod. 8,40 - 9,15

3.hod. 9,20 - 9,55

4.hod. 10,05 - 10,40

5.hod. 10,45 - 11,20

6.hod. 11,25 - 12,00

ŠKD bude mať prevádzku do 14,00

Knižná búdka

Na prízemí pavilónu A vyrástol malilinký domček, vlastne knižná búdka. V tejto búdke nájdu  žiaci rôzne knihy, ktoré si už niekto prečítal, ale chcel, aby slúžili aj ostatným, preto ich do búdky vložil.
Každý žiak si môže knihy požičať,  po prečítaní je však potrebné ich vrátiť. Je tu však aj možnosť knihu z búdky vymeniť za inú. Tiež je možné  do búdky vložiť knihy, ktoré by inak skončili v zbere alebo na smetisku. 
Tešíme sa na čitateľov a tiež na rozrastanie našej utešenej búdky.
Ďakujeme!

Darčeky pre seniorov

Do galérie Darčeky pre seniorov boli pridané fotografie.

photo

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 4767175


partner partner partner partner