Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Fašiangový karneval v ŠKD

Do galérie Fašiangový karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

Fašiangové tvorenie v ŠKD

Do galérie Fašiangové tvorenie v ŠKD boli pridané fotografie.

Deň ľudovej rozprávky

Do galérie Deň ľudovej rozprávky boli pridané fotografie.

Slávici Horných Kysúc

Do galérie Slávici Horných Kysúc boli pridané fotografie.

SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC

V piatok 15.3.2019 sa Výstavná sieň v Dome kultúry v Turzovke rozozvučala ľudovým spevom a hudbou v podaní talentovaných detí z regiónu Horných Kysúc.

Mladí nadšenci folklóru prišli na  prehliadku hudobného folklóru – SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC. Centrum voľného času v Turzovke pripravilo už XII. ročník tohto podujatia. 

Niekoľko desiatok detí ukázalo svoje spevácke umenie v kategóriách: detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

Slová, hra a my

V rámci Hviezdoslavovho Kubína sa v Dome kultúry v Čadci dňa 15.3.2019  uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom Slová, hra a my. Zúčastnil sa na aj nej detský recitačný kolektív Potvorky pôsobiaci v našej škole. Jeho členkami sú: Sabína Stuchliková, Beáta a Ingrid Matejíkové, Kristína Kubošníková, Aneta Suranová, Aneta Plešivčáková a Dorota Hrtusová. Potvorky svojím vynikajúcim interpretačným výkonom zaujali porotu i divákov,  získali I. miesto  a teda i postup do krajského kola v Martine.

Krása slova – okresné kolo

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krása slova, v ktorej sme mali pre jednotlivé kategórie šesť recitátorov našej základnej školy a jednu žiačku našej školy, ktorá reprezentovala Základnú umeleckú školu v Turzovke. Postup na krajské kolo si v silnej konkurencii skvelých recitátorov zabezpečila Magdaléna  Frollová, žiačka 3. A, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v 1. kategórii - próza. V tretej kategórii v prednese poézie získala druhé miesto žiačka 8. A Kamila Kobolková.

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

Dňa 06.02.2019 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti. Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov 9. ročníka. Sledovalo sa dosiahnutie úrovne v nasledovných oblastiach:

- Človek a zdravie

- Človek a pohyb

- Energia okolo nás

- Globálne problémy, klimatické zmeny

- Človek a technológie

Záver: Žiaci 9.ročníka školy dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom aj s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji lepšie výsledky.

Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

Dňa 27. 2. 2019 sa v našej škole uskutočnil turnaj vo vybíjanej žiakov štvrtého ročníka. Jednotlivé triedy reprezentovali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat s počtom 12 žiakov. Každé družstvo odohralo 2 zápasy (2x 10 min). Žiaci si okrem pekného športového zážitku odniesli i diplom a medaily. Po náročnom 2-hodinovom súťažení mala najväčšiu radosť z víťazstva trieda 4.A. Druhé miesto obsadila trieda 4.C a tretie miesto patrí 4.B triede.

Biologická olympiáda- školské kolo

Dňa 1.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

Biologická olympiáda je určená pre žiakov so záujmom nielen o biológiu ale aj o geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy.  Naši žiaci súťažili v kategóriách BOTANIKA a ZOOLÓGIA, kde sa popasovali s latinským názvoslovím, taxonómiou a poznávaním rastlinných a živočíšnych druhov.

Teší nás veľký záujem, zo zúčastnených 11 žiakov máme 6 úspešných riešiteľov, ktorým gratulujeme a prajeme veľa zdaru v okresnom kole.

photo

Štvrtok 21. 3. 2019

Počet návštev: 4893517


partner partner partner partner