• "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
    • "Aj my sme viditeľná škola"
  • Novinky na našej škole

    • Zmena v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
    • 8. 7. 2021
    • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

     Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

     Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € /deň má nárok dieťa, ktoré:

    • Zmena v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa: Čítať viac
    • Rozlúčka s I. stupňom
    • 29. 6. 2021
    • Po usilovnej celoročnej práci sme záver toho školského roka strávili rôznymi učebno-zábavnými aktivitami. Využili sme pritom tablety, telocvičňu, školské ihrisko, dobrú náladu a chuť súťažiť.

     Zavŕšením posledných chvíľ na I. stupni bola pondelková opekačka v Areáli športu a oddychu v Závodí spojená s rôznymi športovými činnosťami.

    • Rozlúčka s I. stupňom: Čítať viac
    • Malí záchranari z 1.B
    • 28. 6. 2021
    • Skvelé, v Turzovke vyrastá nová posila pre vyťažených zdravotníkov
     V rámci účelových cvičení a zložky zdravotnej prípravy sme sa v piatok 25. júna oboznámili s obsahom lekárničky a so zjednoteným celoeurópskym tiesňovým telefónnym číslom 112. To však nie je všetko... Dokonca sme si i vyskúšali ošetriť odreniny na prstoch, ruke, nohe, hlave. Radšej všade. A že nám to šlo!
     Preto vás ubezpečujeme, že môžete smelo zahodiť akékoľvek obavy, že by vás v budúcnosti nemal kto ošetriť a liečiť.
     Malí detskí záchranári z 1. B

    • Malí záchranari z 1.B: Čítať viac
    • Tretiaci na farme
    • 28. 6. 2021
    • Tretiaci na farme

     Dozvedieť sa, odkiaľ prichádza mliečko do našich obchodov je jedinečný zážitok, ktorý si užili naši tretiaci na turzovskej farme u Hadrabov.

     Počas návštevy sa mohli dozvedieť detaily o príprave krmiva pre ovečky a kravičky, naživo mali možnosť pozorovať proces kŕmenia, dojenia a starostlivosti o ovečky. Všetky deti sa potešili osobnému kontaktu s dospelými ovcami, ako aj najmladšími ovečkami. Našiel sa i jeden benjamínček, ktorý sa nechal pohladkať a urobil tým všetkým obrovskú radosť. Na farme si deti pozreli i kravičky, ktoré už boli v tom čase na paši. Záver na farme patril našim obľúbeným koníkom, Kubovi a Lile. Pozrieť sa na svet z konského chrbta je predsa niečo. Podarilo sa to mnohým našim tretiakom. Ujo Hadraba mal pre deti obrovskú trpezlivosť a preto mu patrí obrovská vďaka.

    • Tretiaci na farme: Čítať viac
    • Rozlúčka 3.C so školským rokom
    • 28. 6. 2021
    • V piatok, 25. júna, sa deti z 3.C vybrali do Areálu športu v Závodí ukončiť svoje školské povinnosti športovým dňom. Žiaci si s chuťou zahrali futbal, vybíjanú, petanque, otestovali všetky preliezky a športové zariadenia v areáli. Na záver ich čakala odmena v podobe chutných špekačiek, slaninky, syra, ktoré si sami opiekli na ohnisku.

    • Rozlúčka 3.C so školským rokom: Čítať viac
    • Tretiaci svojim otcom, oteckom, tatinom, ...
    • 20. 6. 2021
    • Deň matiek je krásnym sviatkom všetkých mamičiek. No nie sú to len mamičky, ktoré majú „svoj“ slávnostný deň. Aj oteckovia totiž slávia Deň otcov, a to už túto nedeľu.

     Vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá hoci i malým gestom, darčekom, či jediným slovíčkom „Ďakujem“...

     Tretiaci sa so svojimi triednymi učiteľkami postarali o to, aby ich oteckovia dostali milý darček rovnako ako mamičky pred mesiacom.

    • Tretiaci svojim otcom, oteckom, tatinom, ... : Čítať viac
    • Máme radi prírodu
    • 17. 6. 2021
    • Láska a vzťah k prírode sa v človeku pestuje už od malička a prehlbuje počas celého života. Podporiť túto ideu sme sa rozhodli i my. Na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov sme použili rôzne vyučovacie metódy, formy a aktivity s využitím medzipredmetových vzťahov. To, že naši štvrtáci majú kladný vzťah k prírode, preukázali pozitívnym prístupom pri aplikovaní vedomostí a zručností v rôznych vyučovacích predmetoch.

    • Máme radi prírodu: Čítať viac
    • O pampúšikovi
    • 17. 6. 2021
    • Kde sa vzala, tu sa vzala, na dvere nám zaklopala veľmi milá panička – rozprávková babička. Zavítala z veľkej diaľky povedať nám príbeh krátky – ako spolu s dedkom žili a pampúšik upražili.

     V utorok 15. júna sa celé naše vyučovanie nieslo v duchu tejto krásnej rozprávočky. Nielenže sme si pampúšika vyrobili, ale i upiekli. Nebol s lekvárom, ale s nutelou. A nezjedla ho líška, ale my, žiaci 1. B. Mňam! Bol taký dobrý ako od starkej! Okrem toho sme zvládli poskladať a prečítať rozstrihanú báseň, zoradili sme obrázky podľa deja rozprávky, zahrali divadlo, napísali pampúšikovské zaklínadlo.

    • O pampúšikovi: Čítať viac
    • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
    • 10. 6. 2021
    • PROJEKT „Čítame radi 2“ – pokračovanie

     Chceme sa podeliť s radosťou z ďalších nových kníh, ktoré pribudnú v našej školskej knižnici.

     Prestavujeme Vám druhú časť , úžasných a starostlivo vybraných knižných titulov.

     Bc. Monika Perďochová

    • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA: Čítať viac
   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje