Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Školská jedáleň

Zo stravy sa môžete odhlásiť do 27.6.2018 do 12,00 hod.

Pri ochorení si obed vybrať do obedára, alebo nájsť za seba náhradu.

Beseda budúce povolanie

Dňa 8.06.2018 sa uskutočnila beseda o budúcom povolaní pre žiakov  8. ročníka s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Čadce s Mgr. Jarmilou Ligačovou a Mgr. Máriou Veselkovou. Žiaci boli informovaní o školách v našom okrese. Pomocou dotazníka žiaci dostali informácie z oblasti zamestnania a pracovných možností, aké vzdelanie musia dosiahnuť na dané zamestnanie. Poradili žiakom ôsmych ročníkov, aké kritériá sú vhodné pri výbere budúceho povolania.

Beseda budúce povolanie

Do galérie Beseda budúce povolanie boli pridané fotografie.

Beseda s kriminalistom

Predposledný pondelok šk. roka 2017/2018 patril  besede deviatakov s kpt. Vladimírom Svobodom z Ostravy. Pán Svoboda pôsobil takmer 30 rokov v službách polície v Hradci Králové či Prahe, naposledy však v Ostrave v odbore kriminálnej polície na oddelení kriminálnej techniky. Neskôr svoje praktické skúsenosti 10 rokov odovzdával študentom ako pedagóg. Momentálne je na zaslúženom dôchodku.

Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej polovici sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o teórii kriminalistiky a jej rôznych odvetviach, ako sú daktyloskopia, mechanoskopia, trasológia, pachové stopy a biológia DNA. Teoretickú stránku tejto vedy  okorenil pán Svoboda  konkrétnymi prípadmi z praxe, ktoré boli naozaj mrazivé. Upozornil na závažnosť a stúpajúcu tendenciu kriminality mládeže. Druhá časť besedy  sa niesla v duchu otázok a odpovedí. Našich žiakov zaujímali najťažšie prípady, na ktorých pracoval, tiež psychická stránka kriminalistu či  nevyriešené prípady a mnohé ďalšie.

Beseda s kriminalistom

Do galérie Beseda s kriminalistom boli pridané fotografie.

Burza kníh

Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnila výmenná burza kníh. Zorganizovali  ju triedne učiteľky prvých ročníkov dňa 11.6. 2018. Výstavka prinesených, už nepotrebných knižočiek, ktoré tak dostali svoju druhú šancu, trvala celé predpoludnie. Hodiny čítania v tento deň mali  prváci netradične – na školskej chodbe. Čítali a prezerali, z množstva kníh hľadali tie najzaujímavejšie. Takmer všetky prinesené knižky určené na výmenu si čoskoro našli svojich nových majiteľov. Naše poďakovanie patrí i rodičom prvákov, osobitne rodičom Elišky z 1.A, ktorí do burzy kníh darovali vyše 20 pekných a zachovalých knižočiek a prispeli tak k zorganizovaniu milej akcie.

Burza kníh

Do galérie Burza kníh boli pridané fotografie.

Pozdrav zo školy v prírode

Do galérie Pozdrav zo školy v prírode boli pridané fotografie.

Škola v prírode

Krahule sú malebná obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom v blízkosti Kremnice. Táto čarovná obec sa stala domovom pre našich žiakov na 5 dní, pretože od 11.06.2018 do 15.06.2018 sa práve tu 51 štvrtákov v sprievode štyroch učiteliek zúčastnilo školy v prírode. V podstate sme však navštívili obec „Tramptáriu“, pretože počas školy v prírode sú Krahule pre deti jediným rozprávkovým kráľovstvom. Plnením úloh, zúčastňovaním sa na remeslách, hraním divadla, tancom a mnohými inými aktivitami mohli deti získavať body, teda „tramptáre“. Keďže naše skvelé deti boli úžasné a držali spolu ako jeden tím, zlatý poklad z „Tramptárie“ sa podarilo získať práve našim deťom z Turzovky. A nielenže sa nám podarilo preukázať našu súdržnosť, ale pekne zodpovedne sme si plnili i naše hladné brušká, ktoré veľmi úspešne napĺňali geniálne tety kuchárky. Tie si chceli naše deti vziať i k nám do Turzovky. Súčasťou programu bola i turistika k vyhliadkovej veži na Krahulskom vrchu, prechádzka rozprávkovým lesom, ale i návšteva starobylého Kostola sv. Jána Krstiteľa spoločne so vztýčeným kameňom, ktorý oznamuje, že toto miesto je geografickým stredom Európy. Deti odchádzali plné skvelých dojmov i úžasných a nezabudnuteľných zážitkov. 

Škola v prírode

Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

photo

Piatok 22. 6. 2018

Počet návštev: 4645258


partner partner partner partner