Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Jeseň, pani bohatá

Jeseň poskytuje množstvo farieb a materiálu na tvorenie aj učenie. Na jesenných prechádzkach deti nazbierali množstvo prírodného materiálu. Hravou formou – čuchom a hmatom - poznávali prírodniny.

Zo šišiek, listov, vetvičiek a plodov zo záhrad vytvárali zaujímavé a veselé výrobky, ktoré zdobia priestory ŠKD.

Jeseň, pani bohatá
21. 10. 2017

Do galérie Jeseň, pani bohatá boli pridané fotografie.

Olympiáda zo SJL

Dňa 17. októbra 2017 sa v priestoroch školskej knižnice konal už 10. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov našej základnej školy.

Súťažilo sa v troch častiach. Prvá časť bola tvorená didaktickým testom s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Druhá časť bola tvorená transformáciou textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality. Tretia časť bola ústna a spočívala samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému. Odborná komisia zložená z pedagógov posúdila a obodovala všetkých žiakov jednotlivo a s najväčším bodovým ohodnotením zvíťazil v školskom kole a postúpil do okresného kola  Andrej Škuta. Na druhom mieste sa umiestnila Adela Horčičiaková a na treťom mieste skončila Kristína Baraniková.

Olympiáda zo SJL
18. 10. 2017

Do galérie Olympiáda zo SJL boli pridané fotografie.

Deviataci v Kericu

Naša spolupráca s čadčianskym Kericom v rámci programu Erasmus+ sa neustále prehlbuje. Dôkazom je aj účasť našich deviatakov na projekte Štruktúrovaný dialóg  /16. 10. 2017/. Išlo o prvé stretnutie v podobe jednodňového školenia so zahraničnými lektormi. Komunikačnými jazykmi  boli  angličtina, nemčina i slovenčina.   Cieľom projektu je aktivizácia mladých ľudí a ich postupné aktívne zapojenie sa do lokálnej komunity formou miniprojektov.

Deviataci v Kericu
18. 10. 2017

Do galérie Deviataci v Kericu boli pridané fotografie.

Zdokona+ovací plavecký výcvik

Na základnej škole v Turzovke sa v dňoch 2. – 6. 10. 2017  uskutočnil zdokonaľovací  plavecký výcvik pre žiakov  6. ročníka . Výcviku sa zúčastnilo 57  žiakov, z celkového počtu 62, čo značí o veľkom záujme žiakov o plavecký výcvik.  Žiaci boli rozdelení  na dve skupiny. V každej skupine boli 3 družstvá podľa plaveckých zručností. Plavecký výcvik prebiehal  denne 2 hodinových blokoch, ktoré boli zamerané na zdokonaľovanie plaveckých zručností. Žiaci sa zdokonaľovali vo vybraných plaveckých spôsoboch a spoznávali nové plavecké spôsoby. Výcvikový kurz splnil svoj cieľ. Medzi nimi boli aj žiaci, ktorí boli na  začiatku kurzu neplavcami, čo značí o veľkom úsilí žiakov sa zdokonaľovať. Niektorí žiaci na konci výcviku  ovládali viaceré plavecké spôsoby. Veľká vďaka patrí vedeniu školy za uskutočnenie plaveckého výcviku, lebo  bez ich podpory by sa plavecký výcvik nemohol uskutočniť,  ale aj pedagógom za ich trpezlivosť.

Zdokonaľovací plavecký výcvik 6.roč.
18. 10. 2017

Do galérie Zdokonaľovací plavecký výcvik 6.roč. boli pridané fotografie.

Maľovanie na chodník

Vo štvrtok 12.10.2017 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili súťaže v kreslení na chodník v areáli našej školy. Kreslili postavičky z obľúbených rozprávok. Počasie deťom prialo a na chodníku sa objavili nádherné kresby. Z každej triedy boli vyhodnotené najkrajšie práce.

2.A – Peter Gančár

2.B – Terezka Mohelníková

Maľovanie na chodník
16. 10. 2017

Do galérie Maľovanie na chodník boli pridané fotografie.

photo

Sobota 21. 10. 2017

Počet návštev: 4362767

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 21.10.2017)

Timotej Jaroš (2.A)
Massimo Zizzo (1.B)

Zajtra (Nedeľa 22.10.2017)

Radoslava Hrušková (4.A)

Pozajtra (Pondelok 23.10.2017)

Maroš Malý (8.A)
Jakub Špita (4.C)

Popozajtra (Utorok 24.10.2017)

Alexandra Balážová (3.A)
Nikola Foldinová (8.C)
Júlia Hadrabová (4.C)
Sandra Janeková (3.C)
Aneta Stoláriková (5.C)

partner partner partner partner