• Učitelia

    • Mgr. Ľubica Bajáková
    • Mgr. Ľubica BajákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
     lubica.bajakova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Rastislav Bakajsa
    • Mgr. Rastislav BakajsaRiaditeľ
     Triedny učiteľ: 6.A
     rastislav.bakajsa@zsturzovka.sk
    • Mgr. Jana Barancová
    • Mgr. Jana BarancováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
     jana.barancova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Katarína Cvinčeková
    • Mgr. Katarína CvinčekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
     katarina.cvincekova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Ladislav Čellár
    • Mgr. Ladislav ČellárUčiteľ
     ladislav.cellar@zsturzovka.sk
    • Mgr. Andrea Dodeková
    • Mgr. Andrea DodekováVychovávateľka
     andrea.dodekova@zsturzovka.sk
    • PhDr. Eva Dodeková
    • PhDr. Eva DodekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
     eva.dodekova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Anna Dorociaková
    • Mgr. Anna DorociakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A
     anna.dorociakova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Gabriela Hnidková
    • Mgr. Gabriela HnidkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
     gabriela.hnidkova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Barbora Hrošová
    • Mgr. Barbora HrošováUčiteľka
     barbora.hrosova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Monika Janiková
    • Mgr. Monika JanikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.A
     monika.janikova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Alena Janišová
    • Mgr. Alena JanišováUčiteľka
     alena.janisova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Kamil Kobolka
    • Mgr. Kamil KobolkaUčiteľ
     kamil.kobolka@zsturzovka.sk
    • Mgr. Emília Kobolková
    • Mgr. Emília KobolkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.C
     emilia.kobolkova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Lucia Pastvová
    • Mgr. Lucia PastvováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.C
     lucia.kolesarova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Daniela Kopásková
    • Mgr. Daniela KopáskováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.A
     daniela.kopaskova@zsturzovka.sk
    • PaedDr. Adriana Korčeková
    • PaedDr. Adriana KorčekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
     adriana.korcekova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Elena Kotulová
    • Mgr. Elena KotulováUčiteľka
     elena.kotulova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Zuzana Kováčiková
    • Mgr. Zuzana KováčikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
     zuzana.kovacikova@zsturzovka.sk
    • Veronika Lakoštíková
    • Veronika LakoštíkováAsistentka učiteľa
     veronika.lakostikova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Štefan Malík
    • Mgr. Štefan MalíkUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.B
     stefan.malik@zsturzovka.sk
    • Mgr. Alena Malíková
    • Mgr. Alena MalíkováZástupkyňa
     alena.malikova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Jana Maslíková
    • Mgr. Jana MaslíkováUčiteľka
     jana.maslikova@zsturzovka.sk
    • Anna Mojžiščáková
    • Anna MojžiščákováVychovávateľka
     anna.mojziscakova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Zuzana Mozoliková
    • Mgr. Zuzana MozolikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
     zuzana.mozolikova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Jana Pavlišinová
    • Mgr. Jana PavlišinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.C
     jana.pavlisinova@zsturzovka.sk
    • RNDr. Magdaléna Pekárová
    • RNDr. Magdaléna PekárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     magdalena.pekarova@zsturzovka.sk
    • Bc. Monika Perďochová
    • Bc. Monika PerďochováVychovávateľka
     monika.perdochova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Michaela Sabelová
    • Mgr. Michaela SabelováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.B
     michaela.sabelova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Monika Sabelová
    • Mgr. Monika SabelováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.B
     monika.sabelova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Monika Schützová
    • Mgr. Monika SchützováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.B
     monika.schutzova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Ľubica Sobčáková
    • Mgr. Ľubica SobčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
     lubica.sobcakova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Katarína Struhalová
    • Mgr. Katarína StruhalováUčiteľka
     katarina.struhalova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Daniela Šamajová
    • Mgr. Daniela ŠamajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.C
     daniela.samajova@zsturzovka.sk
    • Kristína Ševčíková
    • Kristína ŠevčíkováAsistentka učiteľa
     kristina.sevcikova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Pavol Škorník
    • Mgr. Pavol ŠkorníkUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.C
     pavol.skornik@zsturzovka.sk
    • Mgr. Terézia Šupolová
    • Mgr. Terézia ŠupolováUčiteľka
     terezia.supolova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Antónia Urbánková
    • Mgr. Antónia UrbánkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.C
     antonia.urbankova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Zdena Vašulková
    • Mgr. Zdena VašulkováVychovávateľka
     zdena.vasulkova@zsturzovka.sk
    • Mgr. Branislav Večerík
    • Mgr. Branislav VečeríkUčiteľ
     Triedny učiteľ: 5.B
     branislav.vecerik@zsturzovka.sk
    • Miroslava Badžgoňová
    • Miroslava BadžgoňováAsistentka učiteľa
    • Mgr. Rastislav Bakajsa
    • Mgr. Rastislav Bakajsa
    • Eva Barčáková
    • Eva BarčákováUčiteľka
    • Soňa Bielčiková
    • Soňa BielčikováUčiteľka
    • Helena Blažeková
    • Helena BlažekováUčiteľka
    • Zdenka Blažeková
    • Zdenka BlažekováUčiteľka
    • Jarmila Čestická
    • Jarmila ČestickáUčiteľka
    • Mgr. Dominika Dlhopolčeková
    • Mgr. Dominika DlhopolčekováUčiteľka
    • Mgr. Andrea Dodeková
    • Mgr. Andrea Dodeková
    • PhDr. Eva Dodeková
    • PhDr. Eva DodekováUčiteľka
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje