• Novinky

      • Turnaj vo vybíjanej

      • Vyhodnotenie 13.ročníka TURNAJA VO VYBÍJANEJ ŽIAKOV 4. ROČNÍKOV

       Spojenej školy Turzovka Stred 305 - organizačná súčasť CVČ

       12. februára 2020 organizovala Spojená škola Turzovka - organizačná súčasť CVČ, Oddelenie TV a športu  Školské kolo vo vybíjanej žiakov 4.roč. Spojenej školy TURZOVKA.

       Družstvá z každej triedy  pod vedením svojich triednych pani učiteliek : 4.A Mgr. Hnidkovej Gabriely, 4.B Mgr. Mozolíkovej  Zuzany a 4. C Mgr. Kováčikovej Zuzany „bojovali“  o každú loptu, o každého vybitého hráča. Hráči sa navzájom povzbudzovali a  hrali s plným nasadením. Takúto príjemnú športovú atmosféru vytvorili a svojim búrlivým povzbudzovaním prispeli k dosiahnutiu dobrých športových výkonov spolužiaci súťažiacich družstiev. Všetky zápasy sa odohrali v rámci FAIR PLAY hry, len aby sa práve ich trieda stala víťazom školského kola.

                   

       Výsledky:

       1.miesto    4.A

       2.miesto    4.B

       3.miesto    4.C

       Všetci hráči boli odmenení medailami a triedne kolektívy diplomami.

        

       GRATULUJEM A PRAJEM VEĽA ŠPORTOVÝCH ÚSPECHOV!!!!

       Pánu riaditeľovi Spojenej školy Mgr. Rastislavovi  Bakajsovi a triednym pani učiteľkám 4.ročníkov ďakujem za spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní takýchto obľúbených a pre deti prospešných športových aktivít.                                                                          

       Mgr.Maďariová J., ved.odd.Tv a športu Spojená škola–organizačná súčasť CVČ

        

      • Školské kolo Chemickej olympiády

      • V piatok, 7.2.2020, sa na našej škole uskutočnil 56.ročník Chemickej olympiády. V tomto roku si žiaci overili svoje vedomosti v chemickom názvosloví a chemických výpočtoch. Bližšie sa venovali zlúčeninám zinku a ukázali, že ich domáca príprava bola skutočne výborná. Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola a my im srdečne gratulujeme.

       Umiestnenie:

       1. miesto .... Diana Hesková IX.A (100 %), Radoslava Andrašková IX.C (100%)                   

       2.miesto ...  Beáta Matejíková IX.A (92,5 %)                   

       3.miesto .... Ján Kováčik IX.C (90 %)

       Úspešní riešitelia : Ingrid Matejíková IX.A                           

                                    Ivana Pavlišinová IX.B                           

                                    Sabína Stuchlíková IX.A   

                                   Dorota Hrtúsová IX.A

       (Mgr. Monika Sabelová)

      • Okresné kolo Matematickej olympiády - 5. ročník

      • Okresné kolo 5. ročníka Matematickej olympiády sa uskutočnilo 29. januára 2020 v Čadci. Zúčastnili sa jej všetci úspešní riešitelia domáceho kola Matematickej olympiády  - Jakub Fuják z 5.A triedy, Patrik Miženko,  Vaneska Vavračová, Adam Pápol, Lukáš Krištof a Lenka Tichá z 5. B triedy.   

       Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali Patrik Miženko, ktorý sa umiestnil  na 3. mieste a Lenka Tichá , ktorá obsadila 5. miesto.   Celkovo  úlohy riešilo 37 žiakov , z toho úspešných bolo 16 žiakov.

       Táto súťaž prispieva k vyhľadávaniu žiakov talentovaných na matematiku, vedie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti. Je pomerne náročná na prípravu, niektoré úlohy vyžadujú poznatky nad rámec základného učiva. Všetci zúčastnení žiaci vzorne reprezentovali našu školu a získali veľmi cenné skúsenosti do ďalších ročníkov.

       (RNDr. Magdaléna Pekárová)

      • Šiestaci v "Afrike"

      • Svoju kreativitu využili žiaci 6. ročníka i na vyučovacích hodinách geografie, počas ktorých vytvárali projekty týkajúce sa prebratého tematického celku s názvom Afrika. Na základe získaných vedomostí, svojej nápaditosti a spolupráci žiaci vytvorili naozaj zaujímavé mapy a 3D mapy súvisiace s jednotlivými oblasťami ako sú vodstvo, podnebie, rastlinstvo a živočíšstvo, hospodárstvo, atď. Posúďte sami, ako sa im to podarilo.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Mgr. Katarína Cvinčeková)

      • Nezabúdame na vtáčiky v ŠKD

      • Deti v školskom klube nezabudli na prikrmovanie vtáčikov ani počas tejto zimy. S pani vychovávateľkami si porozprávali, ktoré vtáčiky u nás zimujú a chodia k nám do kŕmidiel, oboznámili sa s tým, čo vtáčikom môžeme a čo nesmieme do kŕmidiel dávať, vyrobili si i krásných vtáčikov na nástenky a tiež im pripravili  chutné pochúťky zo semienok, ktoré následne zavesili na stromy v areáli školy. Deti priebežne kontrolujú a dopĺňajú prázdne kŕmidlá. Na jar sa nám vtáčiky odmenia za túto pomoc pekným spevom.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • EXPO KARIÉRA 2020

      • Dňa 04.februára 2020 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil už 20.ročník burzy práce a informácií pod názvom EXPO KARIÉRA ČADCA.
       Akciu pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca .Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie, študentov stredných škôl končiacich ročníkov, uchádzačov o zamestnanie za účelom získania informácií o možnostiach ponúkania a vyhľadávania voľných pracovných miest. Deviataci sa mali možnosť dozvedieť viac o štúdiu  na  gymnáziách, ale aj na odborných školách nielen na Slovensku ale aj v Čechách. Veríme, že EXPO KARIÉRA ČADCA   pomohla aj našim deviatakom pri výbere svojho budúceho povolania.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Krása slova - školské kolo

      • 29. január 2020 sa niesol v duchu umeleckého slova. V našej škole sa totiž  uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Krása slova. Časť súťaže prebiehala priamo v škole a časť sme zrealizovali v unikátnych  priestoroch školskej knižnice, ktoré dýchajú nespočetnými príbehmi ukrytými v knihách.  A práve recitačná súťaž odštartovala novú éru školskej knižnice. Milo nás prekvapil počet detí, ktoré prejavili skutočný záujem o umelecký prednes. O prvé miesto totiž súťažilo takmer 40 žiakov v troch kategóriách. Vypočuli sme si klasické i moderné interpretácie textov, spolu s recitujúcimi sme prežívali bolesť, radosť, zábavu aj  smútok a nechali sme sa unášať neutíchajúcim vírom emócií.

       Porota mala náročnú úlohu. Toto je jej konečné rozhodnutie:

       I. kategória: próza:     1. miesto: Soňa Birková,

                                          2. miesto: Rebeka Hadrabová,

                                          3. miesto: Mária Ďurechová.

        

       I. kategória: poézia:   1. miesto: Dominik Korček,

                                          2. miesto: Ema Romanová,

                                          3. miesto: Václav Hadraba.       

                          

       II. kategória: poézia: 1. miesto: Liliana Vaňková,

                                          2. miesto: Viktória Michalisková, Lukáš Krištof

                                          3. miesto: Vanessa Pajerová.

                                         

       II.kategória: próza      1. miesto: Lenka Tichá,

                                          2. miesto: Dominika Oravcová,

                                          3. miesto: Táňa Šuríková.

        

       III. kategória: poézia: 1. miesto: Kamila Kobolková,

                                          2. miesto: Valéria Staníková,

                                          3. miesto: Adrián Korček.

        

       III. kategória: próza: 1. miesto: Júlia Pavlišinová,

                                          2. miesto: Sabina Stuchliková,

                                          3. miesto: Sofia Ševcova.

       Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo februárovom obvodnom kole!

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Zimné tvorenie v ŠKD

      • Tento rok je zima skúpa na sneh, z čoho sú deti smutné. Vytvárame si zimu z papiera. Nápadov nie je konca kraja. Snehuliaky, vločky, zasnežené domčeky a stromy zdobia triedy a chodby.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Bc. Monika Perďochová)

      • Čajíková párty v ŠKD

      • Bylinky a  rastlinky, ktoré liečia sú všade okolo nás. Treba ich len poznať, vedieť načo nám slúžia a nemusíme chodiť k lekárovi a jesť lieky. Deti v školskom klube sa v príbehu o babičke Aničke dozvedeli akú mala babička záhradu plnú liečivých  byliniek, aká bylinka pomôže chorému brušku, hrdielku aj zlej nálade. Pri popíjaní  chutných, voňavých čajíkov deti plnili aj ďalšie úlohy: vymaľovali obrázky, určovali názvy rastliniek, hľadali informácie v encyklopédii, hrali bylinkové pexeso, poznávali bylinky podľa vône.

       Deti ochutnali veľa druhov čajov, no najviac im chutil lipový, ovocný a bazový. Opäť sme prežili pekné a náučné popoludnie.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • Biblická olympiáda - školské kolo

      • 16. január  sa v našej škole niesol v duchu Božieho slova, posolstva,  ktoré nám ponúka Biblia. V tomto školskom roku sa do hlbšieho štúdia  tejto najprekladanejšej a najčítanejšej knihy vo svete prihlásilo  13 žiakov  z ročníkov 5. - 9., ktorí si zmerali sily  a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu a porozumieť jej odkazu  nie je vôbec jednoduché.

       A tu je výsledok:  1.miesto: Ivana Pavlišinová /9.B/

                                   2.miesto:  Matej Kulla /5.C/

                                   3.miesto:  Jakub Gajdičiar /7.B/

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov  na  dekanátnom  kole, ktoré sa uskutoční 25.marca 2020.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Hlasujme za detské ihrisko

      • Budeme mať krásne ihrisko? Pomôžte nám hlasovať každý deň od teraz až do 29. februára. Na stránke www.zihadielko.sk stačí vyplniť email, meno a priezvisko, na váš telefón vám príde overovací kód a ste zaregistrovaní.

       Ak chcete zdvojnásobiť hlasy pre naše mesto, zakliknite odber denných noviniek do messengera. Okrem hlasovania si môžete zahrať aj hru, ktorá pripíše ďalší hlas. Celý postup registrácie nájdete v priložených obrázkoch. Ďakujeme za každý hlas, ďakujeme za naše aj Vaše deti a veríme, že budeme v prvej desiatke a usmeje sa na nás šťastie aj vďaka Vám.

       (Mgr. Gabriela Večeríková)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje