• Novinky

      • Netradičná hodina matematiky

      • V rámci vyučovania je potrebné u žiakov rozvíjať i vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou. K tomu určite prispela aj netradičná hodina matematiky v 2.B triede, kde sme privítali pracovníčku VÚB banky. Pani Mgr. Alena Šupolová si pre žiakov pripravila pútavé rozprávanie o peniazoch, počnúc históriou až po súčasnosť. Poradila, ako s peniazmi hospodáriť a hlavne prečo a akým spôsobom je dôležité šetriť. Žiaci preukázali dostatočné vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti a priblížením k životnej realite videli zároveň zmysel svojho vzdelávania.

       (Mgr. Jana Barancová)

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 10.12. - 11. 12 . 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda .  Cieľom súťaže je podchytiť potenciálne talenty na matematiku a zvýšiť záujem žiakov o matematiku. Súťažilo sa v šiestich kategóriách od tretieho po ôsmy ročník. Školské kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min, pričom okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas.

       Úlohy riešilo spolu 79 žiakov, z toho bolo 32 úspešných riešiteľov.

       3. ročník - 4 úspešní riešitelia:

       1. Dominik Korček 3.A, 2. Matej Horeličan 3.C, 3. Richard Pápol 3.B, 4.     Šimon Kriščák 3.A

       4. ročník - 14 úspešných riešiteľov:

       1. Mária Ďurechová 4.B, 2. Radovan Stuchlík 4.B, 3.- 4. Rebeka Chnúriková 4.C,  Christopher Materanka 4.A, 5.- 8. Ella Talová 4.A,  Marek Smreček 4.B,  Matúš Szakács 4.A,  Zuzana Cvinčeková 4.A,     9.-11. Natália Pytláková 4.B, Rebeka Hadrabová 4.C, Aneta Gejdošová 4.A, 12.-13. Barbora Oravcová 4.B, Ema Baraníková 4.B, 14. Magdaléna Frollová 4.C

       5. ročník – 6 úspešných riešiteľov:

       1. Lenka Tichá 5.B, 2. Samuel Polák 5.C, 3. Adam Pápol 5.B, 4.Patrik Miženko 5.B, 5.- 6. Jakub Fujak 5.A, Vanesa Vavračová 5.B

       6. ročník- 3 úspešní riešitelia:

       1. Kristína Belková 6.B, 2. Ema Jančíková 6.A, 3. Alica Husárová 6.A

       7. ročník – 2 úspešní riešitelia:

       1. Júlia Pavlišinová 7.A, 2. Ján Kapusniak 7.B

       8. ročník – 3 úspešní riešitelia:

       1. Sofia Ševcová 8.B, 2. Simona Tkadlecová 8.A, 3.Petra Strýčková 8.A

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.                                    

       ( RNDr.Pekárová )

      • Ďakujem za...

      • Prichádzajú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Míľovými krokmi sa blíži magický rok 2020. Všetci zháňame darčeky, chceme, aby bolo všetko krásne, ligotavé, voňavé...

       Tak trochu zabúdame, že Vianoce nesú v sebe aj  hlboké duchovné posolstvo. A práve toto posolstvo dobra, pravdy a lásky sme sa rozhodli podporiť aj my vyjadrením vďačnosti. Poďakovanie, milé a úprimné slová vďaky, na ktoré často zabúdame, budú možno pre niekoho najväčším darom.

       Vašou úlohou /dobrovoľnou J/ je, aby ste na lístoček /je na stolíku pri kreslách/ napísali niekomu odkaz s poďakovaním za niečo, čo vás potešilo, podporilo, čo vám pomohlo atď. a vhodili ho do škatule /je na stolíku pri kreslách/.

        Prosíme, aby ste vaše poďakovania adresovali niekomu z našej školy, t. j. žiakom, učiteľom, upratovačkám, školníkom, úradníčkam, bufetárke, kuchárkam...Len preto, aby sme ich mohli včas doručiť /20. decembra/.

       Určite je mnoho ďalších, ktorým chcete svoju vďaku vyjadriť....

       Ďakujeme!

       (Mgr. Kristína Gulčíková, PhDr. Eva Dodeková)

      • Perníková krajka

      • Vo štvrtok, 12.12. 2019 sa v Mestskom múzeu K.Točíka a v priestoroch Mestskej knižnice v Turzovke uskutočnili tvorivé dielne pod názvom Perníková krajka, spojené s netradičným čítaním.

       Predvianočný čas sa spája s rôznymi zvykmi a obyčajmi, o tých našich kysuckých porozprávala prváčikom zo ZŠ v Turzovke pani Darinka Ježíková, pracovníčka Mestskej knižnice. Deti sa v knižnici oboznámili i s knižočkami s vianočnou tematikou, ktoré si mohli v detskom kútiku poprezerať i zapožičať. No najviac ich potešilo, keď si pod vedením zručnej pernikárky pani Márie Jozekovej z Turzovky vyskúšali zdobenie perníkov. Pod jej šikovnými rukami vznikajú nádherné perníkové  krajky, ktoré si prváci pozreli i na Vianočnej výstave. Ako postupovať, aby sa dielko vydarilo, trpezlivo ukazovala i prváčikom. A tí sa naozaj snažili.  Pri zdobení si vyskúšali nielen nové zručnosti, ale i tvorivosť a trpezlivosť. Tie perníčky, ktoré neskončili v maškrtných bruškách, si deti zobrali domov, aby sa pochválili svojim rodičom.  Ďakujeme za príjemne strávené chvíle. 

       (Mgr. Monika Schützová)

      • Minivýlet do bábkového divadla v Žiline

      • Perinbaba

       Perinbaba je slovenská filmová rozprávka nakrútená na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima. Rozprávka je o starenke, ktorá sa starala o sneh a o láske nebojácneho Jakuba a Alžbetky. Osudy hrdinov sprevádza i Zubatá s kosou. Podobne tomu bolo i dňa 12. 12. 2019, keď deti 3. a 4. ročníka mali možnosť vidieť túto krásnu rozprávku v Bábkovom divadle Žilina. Herci divadla opäť nesklamali a predviedli bravúrny výkon, vtiahli do deja nielen samotné deti, ale i dospelých.

       Už teraz sa tešíme na divadlo v budúcom roku. Uvidíme, čo nám herci pripravia. 

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Súťaž nielen pre žiakov

      • Omaľovánka nielen pre deti - stačí si vybrať jeden obrázok, vytlačiť, vymaľovať, odfotiť a poslať na školský mail, alebo na fb stránku školy do konca roka, t.j. do 31.12. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť maľovať, malý, veľký, mladý, starý, ktokoľvek. Po ukončení súťaže zverejníme Vaše dielka na fb stránke školy a budeme hlasovať ;) TEŠIME SA NA VAŠE OMAĽOVÁNKY.

      • Farebný týždeň v ŠKD

      • Deti z ŠKD sa rozlúčili s jeseňou. Každý deň sa niesol v znamení inej farby.

       Pondelok – biela farba so zameraním na mliečne výrobky a zdravú výživu.

       Utorok – modrá farba venovaná vode ako daru života.

       Streda – červená farba  o láske a našich najvzácnejších.

       Štvrtok – zelená farba k ochrane prírody a triedení odpadu

       Piatok – žltá farba  „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár.“

       Každý deň si mohli deti ochutnať iný druh ovocia a aby toho nebolo málo mali pripravené rôzne aktivity na upevňovanie  priateľstva nie len k človeku ale aj k prírode a jej darom. 

       Celú fotogalériu nájdete TU.

        

      • Tvorivé dielne našich druháčikov

      • V pondelok  2.12. sa druháci  stretli na spoločných vianočných dielňach.    V troch tvorivých kútikoch si vyrobili Mikuláša, anjela a vianočný stromček.   Deti s veľkou chuťou skladali, strihali, lepili i  maľovali. Zo svojich výtvorov mali veľkú radosť. Potešili nimi aj ostatných spolužiakov, pretože zdobia chodbu      2. poschodia.

       (Mgr. Jana Pavlišinová)

      • Mikulášsky basketbalový turnaj mal opäť veľký úspech

      • Po Európskom týždni športu, v ktorom sa aj v našej škole konali rôzne športové aktivity a súťaže, si žiaci školy mohli už po tretí krát opäť zmerať sily v Mikulášskom basketbalovom turnaji. Uskutočnil sa v utorok  3.12.2019 pod patronátom neinvestičného fondu Otváraj sa brána a Basketbalového krúžku, ktorý vedie Mgr. K. Kobolka. Stretli sa v ňom žiaci 8. a 9. ročníka, ktorým prišlo fandiť veľa spolužiakov, čo vytvorilo veľmi peknú „adrenalínovú“ atmosféru.

       Všetky zápasy mali veľmi dobrú úroveň a nebola v nich núdza o pekné akcie i množstvo. premenených košov i kuriózne, takmer 10-minútové, hádzanie trestných košov medzi 8.A a 8.C. Postup do finále si vybojovali žiaci 9.A a 8.B. Celkovým víťazom sa napokon stali predsa len o niečo skúsenejší  deviataci(všetci hráči z družstva – tak chlapci ako aj dievčatá navštevujú basketbalový krúžok). Na treťom mieste skončili žiaci 8.A a štvrtá priečka patrí vlaňajším finalistom - žiakom 9.B.

       Nakoniec nik neprišiel „skrátka“, veď bolo Mikuláša, a ten, prostredníctvom predsedníčky fondu, Mgr. T. Šupolovej, odmenil športujúcich žiakom balíčkami plnými všakovakých dobrôt. Poďakovanie za vynikajúci priebeh patrí aj telocvikárom – rozhodcom, Mgr. K. Kobolkovi a Mgr. Š. Malíkovi, ako aj fondu Otváraj sa brána, ktorý zastrešil celý turnaj a podporil športovanie našich detí tiež trofejami pre víťazov turnaja.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Kamil Kobolka)

      • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

      • Dňa 27. 11. 2019 sa konalo okresné kolo OSJL v CVČ v Čadci. Našu školu úspešne reprezentovala Ingrid Matejíková  z 9. A. Vo veľkej konkurencii  18  škôl z celého regiónu sa jej podarilo získať vynikajúce 2. miesto.

       Úprimne blahoželáme!

      • Mikuláš v škole

      • Mikuláš prišiel medzi nás

       Celý kraj sťa striebro svieti.
       Príď, Mikuláš, prosia deti.
       Chytro sadaj na sane,
       v školičke ťa čakáme.

       V piatok 6.12.2019 sa školou ozýval spev kolied a hlas heligónky. Mikuláš zavítal do našej školy a spolu s anjelmi  obdaroval deti perníčkami  či cukríkom. Perníčky si pre spolužiakov pripravili naši deviataci. Nechýbali ani čerti, ktorí si brúsili zuby na zlé deti. No boli sklamaní, pretože nenašli žiadneho nezbedníka. Žiaci si pripravili pre Mikuláša rôzne básničky a pesničky. Tento deň sa niesol v duchu myšlienky : „Dávať dobro druhým a prinášať radosť.“

       (/Mgr. Monika Janíková)

      • Mikulášsky darček pre dôchodcov

      •  

       „Najlepším spôsobom, ako začať každý deň, je pri prebudení myslieť na to,

       či dnes môžeme spraviť radosť aspoň jednému človeku.“    Friedrich Nietzshe

        

       A takto premýšľalo od samotného začiatku  päť nadšených dievčat zo 4. B a 5. B, ktorým záležalo od samotného počiatku na tom, aby našich dôchodcov potešili, urobili radosť, vyčarili úsmev na Mikuláša. Niekoľko dní nacvičovali a pripravili krátky program - zarecitovali báseň, zahrali niekoľko kolied, predniesli rozprávku, zahrali koledy na flautách, zaspievali pieseň. Spoločne sme si tak už 4. decembra 2019 pripomenuli krásne adventné obdobie a popriali Šťastné a veselé popevkom piesne Dominiky Mirgovej.

       Je krásne dať deťom priestor urobiť radosť tým, ktorí sa zaslúžili taktiež o ich výchovu. 

       Poďakovanie patrí Lenke Tichej z 5. B a dievčatám zo 4. B – Emmke Romanovej, Majke Ďurechovej, Terezke Mohelníkovej a Julke Maďariovej.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Deň remesiel - Remeslo má zlaté dno

      • Dňa 4.12.2019 do našej školy zavítali pedagógovia a študenti SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou . Žiakom 9. ročníka predstavili študijné odbory, ktoré môžu na ich škole študovať. Predstavili im remeslá ako murár, stolár, tesár, čalúnnik. Žiaci si ich mali možnosť vyskúšať prakticky v rámci Dňa remesiel.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Spomienka na Rudolfa Jašíka

      • 2. decembra  sme si  pripomenuli nedožité   100. narodeniny nášho významného rodáka Rudolfa Jašíka – prozaika, básnika, novinára a  publicistu.

       Spomienka  na  tohto významného kysuckého spisovateľa je   každoročne oživovaná aj prostredníctvom viacerých podujatí venovaných tejto osobnosti, tento rok pod výstižným názvom „Tichá elégia za Rudolfom Jašíkom“. Prvý decembrový pondelok sa  stretli milovníci literatúry, histórie, fotografie, ale aj široká verejnosť, aby si prostredníctvom pietnej spomienkovej slávnosti pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka, ale aj inými  sprievodnými podujatiami,  uctili jeho pamiatku. 

       Ku každoročným podujatiam patrí aj vyhodnotenie literárnej súťaže  O cenu Rudolfa Jašíka adresovanej žiakom základných škôl. Naša základná škola prezentovala svoje posolstvo Rudolfovi Jašíkovi prostredníctvom  básnickej tvorby šiestakov a siedmakov /Tamara Horská, Vanessa Pajerová, Sára Kozová, Ján Kapusniak, Karin Mitašová, Adam Stolárik, Adriana Rudinská/. Teší nás, že disponujeme  množstvom nádejných literárnych talentov.

       Výrazným spestrením a obohatením spomienky na Jašíka bola aj filmová adaptácia Jašíkovho románu Námestie svätej Alžbety, ktorú si mohli pozrieť ôsmaci a deviataci. Vynikajúce herecké obsadenie, nadčasové otázky bytia a lásky nenechali našich žiakov ľahostajnými. Pocity a spomienky budú v nás rezonovať ešte dlho a často sa k nim budeme vracať v rozhovoroch i rôznych iných paralelách.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Učili sme sa byť tolerantní a bojovať proti drogám

      • Dňa 16. 11. 2019 sme sa v našej škole, konkrétne v triedach 9. A a 9. B, učili byť tolerantní v rámci Medzinárodného dňa tolerancie.

       Čo  vlastne tolerancia je? Toleranciu chápeme ako postoj, ktorý každému ponúka možnosť vyjadrovať svoje názory a postoje odlišné od názorov a postojov iných. Súvisí so slobodou a jedinečnosťou človeka.

       Žiaci  vytvorili skupiny  a na hodine občianskej náuky spracovali projekty, v ktorých vysvetlili danú problematiku slovne i vizuálne.

       Mesiac november priniesol aj ďalší významný deň, teda skôr týždeň. Každoročná výzva pod názvom „Týždeň boja proti drogám“ patrí už tradične k neodmysliteľnej akcii na našej škole. Tento rok sa žiaci druhého stupňa mali možnosť zapojiť do školského projektu  „Vybral som si život, nie drogy...“, kde jednotlivci alebo skupiny mali čo najoriginálnejším spôsobom spracovať  spomínanú tému. Zapojení žiaci boli za svoju dobrovoľnú prácu odmenení. Medzi aktívnych žiakov patria:  Adam Pápol a  Peter Gajdičiar z 5. B a Miriam Michalisková z 5. A.

       Ďakujem každému, kto sa aspoň na chvíľu zamyslel nad touto problematikou dnešnej doby a tiež všetkým zúčastneným, ktorí neváhali a zapojili sa.           

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

      • Anjelik pre radosť

      • „Stretli ste niekedy anjela? Ja áno. Nemal krídla, bol to človek. A naučil ma, že žiadne iné cvičenie nie je na srdce tak dobré, ako sa zohnúť a niekoho druhého zdvihnúť na nohy.“

       Možno práve tieto slová vystihujú myšlienku prosby o pomoc pohladením sŕdc obyvateľov domovov dôchodcov. Stačí  málo a  spoločnými silami dokážeme veľké veci.

       Keď nás oslovili s prosbou o láskavosť z CVČ Čadca, neváhali sme, veď predsa pomáhať a potešiť tak srdcia tých, ktorí to potrebujú, je ľudské. Našou jedinou úlohou  bolo výtvarne spracovať tému, ktorou bol anjel.  Veríme, že každý z darovaných anjelov vyčarí úsmev a zohreje srdce, predovšetkým teraz, v predvianočnom období.

        Nezabúdajme, že dobrých skutkov pomoci nie je nikdy dosť.

       Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a potešili tak nejedno ľudské srdce.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD