Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019

SLOVENSKÝ JAZYK
Mosty tvorivosti
"Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 22.10.2018
Olympiáda zo SJL - školské kolo 5.11.2018
Testovanie 5     21.11.2018
Pro Slavis - celoslovenská súťaž školských časopisov (2.miesto) 16.11.2018
O cenu Rudolfa Jašíka - literárna súťaž 29.11.2018
Olympiáda zo SJL - okresné kolo 28.11.2018
Vitajte v knižnici
Všetkovedko 29.11.2018
Krása slova I.kat. školské kolo 31.1.2019
Krása slova II. a III. kat. školské kolo 11.2.2019
Krása slova - obvodové kolo 20.2.2019
Krása slova - okresné kolo 12.3.2019
Slová, hra a my - okresné kolo 15.3.2019
Deň ľudovej rozprávky
Čaro kysuckých povestí  22.3.2019
Marec - mesiac knihy


 TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Európsky týždeň športu 23.-30.9.2018
Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka
Cvičme v rytme
Manínska tiesňava 18.10.2018
Zdokonaľovací plavecký výcvik 6.ročníkov 15.-19.10.2018
Základný plavecký výcvik 4. ročníkov 22.-26.10.2018
Školské majstrovstvá v šachu - okresné kolo 24.10.2018

Vybíjaná najmladšieho žiactva - okresné kolo 10.11.2018
Stolný tenis - okresné kolo 29.11.2017
 
Mikulášsky basketbalový turnaj (2.ročník) 4.12.2018
Mikulášske preteky v športovej gymnastike 15.12.2018
Zimné radovánky v ŠKD
Strelecká súťaž - okresné kolo
Vianočné plávanie 11.12.2018
Zimná olympiáda ŠKD 8.2.2019
Olympijský deň 1. ročník 12.2.2019
Olympijský deň 2. ročník 14.2.2019
Lyžiarsky výcvik
Basketbalový turnaj žiakov - okresné kolo 19.2.2019
Basketbalový turnaj žiačky - okresné kolo 20.2.2019
Škola korčuľovania 18.-22.2.2019
Medzitriedny turnaj vo vybíjanej 27.2.2019
Volejbal žiačok - okresné kolo 21.3.2019
Vybíjaná žiačok - okresné kolo 25.3.2019


   PRÍRODOPIS
Jablko  - symbol zdravia
Strom voľby
Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla
Vianoce pre vtáčiky
Nezabúdame na zvietarká
Starostlivosť o zdravie 14.2.2019
Prírodovedná gramotnosť 6.2.2019
Biologická olympiáda - školské kolo 1.3.2019
Hoď sa do modrej 22.3.2019
Výstava "Záhradkár" v Trenčíne 10.4.2019


  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Biblická olyympiáda - školské kolo
Exkurzia na Skalku nad Váhom 10.4.2019  CUDZIE JAZYKY
Európsky deň jazykov 26.9.2018

Spolupráca s Kericom 
Deviataci v Kericu 8.11.2017
Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo 20.11.2018
Multikultúrne aj v Turzovke 23.11.2018
Medzinárodné Vianoce v Kericu 19.12.2018
Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo 16.1.2019
Zážitkovo na nemčine
Indonézia, Bolívia, Myanmarsko a Rakúsko u nás v škole 27.2.2019


   DEJEPIS, GEOGRAFIA
Odhaľovanie tajomstiev Veľkej Moravy 
Na začiatku cesty históriou
Dejepisná olympiáda - školské kolo 7.12.2018
Novoročné svetlušky 31.1.2019
Geografická olympiáda - okresné kolo 7.2.2019
Návšteva múzea 11.2.2019
Dejepisná olympiáda - okresné kolo 14.2.2019
Dejepisná olympiáda - krajské kolo
Geografická olympiáda - krajské kolo 11.4.2019


     OBČIANSKA NÁUKA
Zážitkové učenie trochu ináč "Súdna sieň"
Expo kariiéra Čadca 12.2.2019
 INFORMATIKA
iBobor 12.-16.12.2018


  KULTÚRA
Bábkové divadlo Žilina 
Divadlo Vianočka Udatný 4.12.2018
Vianočné zvyky a tradície na Kysuciach
Vianočná besiedka ŠKD 19.12.2018
"Daruj kúsok lásky" Vianočná besiedka 3.B 20.12.2018
Mikuláš 6.12.2018
Keď stíchne čas - Vianoce v 3.A 19.12.2018
O najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy
Vianočná výstava 10.-15.12.2018
Významní rodáci z našej obce 31.1.2019
Klub seniorov 31.1.2019
Fašiangový karneval ŠKD HUDOBNÁ VÝCHOVA
Výchovný koncert "Šikana" - Robo Papp a Bystrík
Stretnutie s ľudovou piesňou 15.2.2019

Zlatý slávik 20.2.2019
Slávici Horných Kysúc 15.3.2019            VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Záložka do knihy spája školy 1-30.10.2018
Jesenné tvorivé dielne (2.ročník) 12.10.2018
Darčeky pre seniorov
Keď prichádza jeseň - výstava 7.-23.11.2018
Kreatívna jeseň
Advent klope na dvere! 29.11.2018
Vianočné pozdravy pre Staré Město
Vianočné tvorenie 10.12.2018
Valentínske srdiečko 
Veľkonočné pozdravy pre Staré Město
           MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA
Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 16.10.2018
Najskôr učenie, potom zábava
Pytagoriáda - školské kolo 12.-13.12.2018
Matematická olympiáda - okresné kolo 30.1.2019
Chemická olympiáda - školské kolo 8.2.2019
Chemická olympiáda - okresné kolo 22.3.2019
Pytagoriáda - okresné kolo 26.3.2019
Matematická olympiáda - okresné kolo 9.4.2019


SVET PRÁCE, TECHNIKA
Technická olympiáda - školské kolo 9.11.2018
Technická olympiáda - okresné kolo 29.11.2018

Remeslo má zlaté dno 5.12.2018
Vôňa perníkov
Zber papiera 10.-18.12.2018
Keď sa učíme s chuťou a výsledok chutil
Fašiangové tvorenie ŠKD


 SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
Slávnostné otvorenie školského roka 3.9.2018
Keď hranica je len čiara, ktorá spája priateľov (Frýdlant nad Ostravicí) 5.10.2018
Pamätný list sv. Gorazda - ocenenie žiačky 7.11.2018
Pasovanie prvákov 23.11.2018

Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA
Šťastné a veselé prajeme vám 13.12.2018
Pomoc pre Miušku z Adamovských Kochanoviec
Deň narcisov 11.4.2019