• Aktivity a súťaže

     • Výtvarná výchova

     •  

       

       

      Jesenné tvorivé dielne

       

      Jeseň je obľúbené obdobie maliarov a básnikov možno preto, lebo hýri farbami a zo dňa na deň mení svoju tvár… Aj my „druháci“ sme podľahli jej čaru…

      V piatok 12. októbra sa  žiaci 2. ročníkov zúčastnili jesenných tvorivých dielní.  Spoločne strávili príjemné popoludnie pri zhotovovaní dekorácii z prírodného materiálu. Pri výrobe ozdôb sa naplno prejavila ich fantázia, kreativita, zručnosť a nápady.  Výtvory detí skrášľujú priestory našej školy.

       

      Veľkonočné pozdravy

      Stalo sa už tradíciou, že si navzájom s našou českou partnerskou školou v Starom Měste zasielame veľkonočné pozdravy. Každá trieda sa do pozdravu podpíše a svojim českým kamarátom ich spoločne pred Veľkou nocou odošleme za celú školu. Potom už len netrpezlivo čakáme, kým nám príde odpoveď. Tento rok si dali naši partneri záležať. Musíme ich pochváliť, pretože pozdravy od nich boli naozaj pekné. Samozrejme, že sme zaslali aj malý veľkonočný darček a samostatné pozdravy kolektívu učiteľov. 

       

      Masky

       Súčasťou vyučovania na našej základnej škole je množstvo netradičných a pútavých aktivít, ktoré spestrujú edukačný proces. Na hodinách výtvarnej výchovy sa pracuje nielen s bežnými materiálmi a štandardnými technikami, využívame i netradičný materiál a jeho spracovanie. I žiaci 4. A si skúsili prácu s materiálom, ktorý bežne zakúpite v lekárni – so škrobovým obväzom. Veľmi lákavým a pútavým bol pre žiakov predovšetkým samotný proces tvorby masky. Ležať a nechať si na tvár pokladať škrobový obväz si vyžadovalo i určitú dávku smelosti a odvahy, naopak, prikladať obväz na spolužiakovu tvár a formovať masku si vyžadovalo dávku zodpovednosti. V oboch prípadoch však žiaci zhodne tvrdili, že práca bola zaujímavá. Nakoniec sa masky trošku prikrášlili maľovaním a vznikli tak jedinečné kúsky.   

       

      Kľúče od zlatého mesta

       Základná škola, Pribinova v Zlatých Moravciach vyhlásila 3. ročník Literárno-výtvarnej súťaže „Kľúče od zlatého mesta“ pod záštitou Mesta Zlaté Moravce a  primátora mesta PaedDr. Dušana Husára.

      Téma výtvarnej súťaže „4 ročné obdobia“ dala priestor deťom výtvarne stvárniť svoje mesto ako rozprávkové miesto na život.

      Cieľom súťaže je vzbudiť u  žiakov základných škôl výtvarnú tvorivosť, podnecovať fantáziu a estetické cítenie. Vytvoriť priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, rozvíjať talent a získavať nové poznatky vo výtvarnej oblasti. Práce sa budú hodnotiť v troch vekových kategóriách. Našu školu v súťaži reprezentujú autori – žiaci z 5.A: Sára Michalisková, Lucia Korduliaková, Ema Kopásková, z 3.C: Samuel Polák, Kristína Bebčáková, Viktória Kubačáková, Alena Hadrabová, Matej Kulla, zo 4.C: Júlia Hadrabová, zo 6.A: Ivana Jánošíková a zo 6.C: Tomáš Kubačka.

       

      Každý deň je Deň Zeme

       Slovenské banské múzeum - GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a Mesto Banská Štiavnica vyhlásili XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: KAŽDÝ DEŇ je Deň Zeme. Téma veľkým aj malým autorom otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame. Čo môžeme urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti prírody. Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody! KAŽDÝ DEŇ je Deň zeme. A tak sme premýšľali, maľovali, diskutovali a výtvarne zodpovedali tento náš vzťah a zaslali sme práce žiakov 1. i 2. stupňa.   

       

      Jarné a veľkonočné tvorenie

       S príchodom jari sa blížia aj veľkonočné sviatky. Deti v školskom klube sa usilovne pripravujú na ich príchod.

      Na veľkonočných tvorivých dielňach vytvárali dekorácie, kraslice, pozdravy a ozdoby. Pozvanie prijali aj rodičia a starí rodičia. Pani Korená deťom ukázala maľovanie kraslíc, vyskúšali si voskovú techniku a pani Perďochová naučila deti techniku patcworku – olejovanie papierovými obrúskami.

      Deťom sa techniky zdobenia páčili a boli veľmi pozorné a usilovné pri práci. Svoje výtvory budú prezentovať na Veľkonočnej výstave a priestoroch školského klubu.

       

      Vianočné pozdravy pre Staré Město

      Už niekoľko rokov spolupracujeme so ZŠ v Starom Měste v ČR. Pravidelne si vymieňame záložky a samozrejme, že si prajeme aj veselé Vianoce formou vianočných pozdravov trieda – triede. Musíme myslieť na to s dosť veľkým predstihom, pretože určitý čas trvá aj doručenie zásielky a chceme, aby naše priania dorazili ešte pred prázdninami. Tešíme sa vždy aj z pozdravov žiakov partnerskej školy. V tomto predvianočnom zhone poteší aj pozdrav a prianie krásnych Vianoc.

      Kto sa dobre naje, ten sa neháda

      Tento slogan  si žiaci 4.B požičali z televíznej reklamy. Na pracovnom vyučovaní 1.12.2017 sa stretli v školskej kuchynke. Všetci sa dali hneď do práce, miešali , dochucovali a natierali na chlieb pomazánky. Potom už začala veľká ochutnávka kulinárskeho umenia štvrtákov. Pochvaľovali si vajíčkovú, lososovú i syrovú pomazánku. K dobrej hostine samozrejme patrí i teplý bylinkový čaj. Nakoniec bol dezert. Žiaci si pripravili banány a pomaranče v čokoláde. Najedli sa dosýta a dobrá nálada ich sprevádzala počas celého vyučovania.

      Tvorivé dielne 1. roč.

      Dňa 11. 12. 2017 sa naši prváci pripravovali na Vianoce výrobou dekoračných vianočných svietnikov. I oni tak chceli prispieť k vianočnej atmosfére. Vznikli tak krásne svietniky, z ktorých mali všetci veľkú radosť. Výstavkou výrobkov sme vyzdobili priestory našej chodby, aby sme potešili i  ostatných spolužiakov. Posledný vianočný týždeň obdarujú deti  svietnikom svojich rodičov.

      Ochranárik

      Výtvarná súťaž „Ochranárik tiesňové volanie 112“ sa každoročne koná pod záštitou MV SR. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 prostredníctvom zapojenia detí do súťaže. Okresné kolo súťaže zorganizoval Okresný úrad Čadca. Pre rok 2017 boli vyhlásené 4 kategórie, do ktorých sa zapojilo 36 škôl s 265 prácami. Dňa 1.12.2017 bolo v Okresnom úrade Čadca slávnostné vyhodnotenie. Náš žiak Samuel Polák z 3.C sa v kategórii ZŠ I. stupeň umiestnil so svojou prácou na 3.mieste. Cenu mu prišli odovzdať do školy zástupcovia odboru krízového riadenia 4.12.2017.

      Vianočné tvorivé dielne

      Vianoce sa jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania svetla z Betlehema. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj, mier a porozumenie šíri v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí.

      V tomto predvianočnom období sa žiaci 3. ročníkov stretli na tvorivých dielňach práve na Mikuláša 6.12.2017.Každý si vyrobil krásny svietnik, ktorým si bude aj doma dotvárať vianočnú atmosféru. Pri tvorbe im s láskou pomáhali pani učiteľky Bajáková , Korčeková a Sobčáková.  

      Tvorivé dielne

      Mesiac december sa u mnohých detí a pedagógov našej školy nesie v duchu tvorivých dielní a výroby krásnych predmetov, pozdravov, prác. V našom prípade vznikli prekrásne banky i vďaka pani Zuzanke Oravcovej, ktorá nám zohnala čisté sklenené banky. Tie deti 4. A v mesiaci december postupne dotvárali pomocou vitrážových farieb a vznikli očarujúce dielka. Vitrážové farby využili zároveň i v rámci vyučovania výtvarnej výchovy žiaci 6. A a dotvorili sklíčka. Všetky práce sú úžasné a ozdobia tak nejeden vianočný stromček v domácnostiach našich detí, ale taktiež priestory školy. Opäť nejednej z dôkazov, že deti našej školy sú čarovné a tvorivé bytosti.      

       

      Vianočné tvorivé dielne 

       

      Vo štvrtok 30. decembra sa  žiaci 2. ročníkov zúčastnili Vianočných tvorivých dielní.  V predvianočnom čase spolu strávili príjemné popoludnie pri zhotovovaní dekorácie snehuliačika. Všetko začalo premenou triedy na malú dielnu. Už v tom okamihu sa radostná nálada dala cítiť vo vzduchu. Výroba ozdôb bola pestrá a zaujímavá. Výtvory detí skrášľujú priestory našej školy.

      Do činnosti sa zapojilo 18 detí.  Za krásne dielka a usilovnosť dostali deti malú sladkú odmenu.

      Na Vianočných tvorivých dielňach tak deti 2. ročníkov otvorili už adventný čas príprav na Vianoce.

       

      Ochranárik

      Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tieňového volania 112 a civilnej ochrany“ bola vyhlásená pre MŠ a ZŠ. Téma pre tento ročník: „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a čím by som pomohol ja“.

      Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s číslom 112 prostredníctvom zapojenia žiakov. Deti v ŠKD rôznymi výtvarnými technikami tvorili svoje diela k danej téme. Podporuje sa tak umelecká tvorivosť, v ktorej si deti zároveň rozširujú a precvičujú teoretické vedomosti. Svojimi očami videli rôzne situácie, ktoré vložili na výkres. Z množstva prác boli vybraté štyri, ktoré nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

      Záložka do knihy spája školy

      Naša škola sa už osem rokov zapája do medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. Nás záložka skutočne spojila s českou školou v Starom Měste. Je to úžasný projekt, vďaka ktorému malými výtvarnými dielami komunikujeme a spoznávame nových kamarátov.

      Žiaci s nadšením a radosťou robia záložky a veľmi sa tešia na tie, ktoré dostanú. Pravidelne robíme výstavu záložiek našich žiakov i partnerskej školy, aby mali deti inšpiráciu do ďalšieho tvorenia. Téma je každý rok výstižná a snažíme sa v jej duchu tvoriť. Tento rok bola téma: „Tajuplný svet knižných príbehov“. Žiaci záložky tvorili od 1.10 do 30.10.2017. Vďaka za projekt, ktorý nás teší, poučuje i zabáva.

      Veselé tekvičky

      Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku starovekých Keltov Samhain na Britských ostrovoch. Významným sviatkom zostal aj po prieniku kresťanstva na toto územie.

      Halloween je príležitosťou ako sa zabaviť a viesť deti k tomu, aby rozvíjali svoju fantáziu. Symbolom sú vyrezávané tekvice.

      Turzovské TESCO darovalo našej škole niekoľko tekvíc, ktoré siedmaci pod vedením Mgr. Bobovčákovej premenili 23.10.2017 – 1.11.2017

      na fantastické masky. Pár dní zdobili priestory školy a potom už boli súčasťou sviatočnej výzdoby TESCA. Okrem veselých tekvičiek si mohli zákazníci prezrieť aj výstavku výtvarných prác piatakov. Aj toto je cesta ako propagovať šikovnosťou a kreativitu našich žiakov.

      Záložky

      Naša škola sa už osem rokov zapája do medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. Nás záložka skutočne spojila s českou školou v Starom Měste. Je to úžasný projekt, vďaka ktorému malými výtvarnými dielami komunikujeme a spoznávame nových kamarátov. Žiaci s nadšením a radosťou robia záložky a veľmi sa tešia na tie, ktoré dostanú. Pravidelne robíme výstavu záložiek našich žiakov i partnerskej školy, aby mali deti inšpiráciu do ďalšieho tvorenia. Téma je každý rok výstižná a snažíme sa v jej duchu tvoriť. Tento rok bola téma: „Tajuplný svet knižných príbehov“. Vďaka za projekt, ktorý nás teší, poučuje i zabáva.

      Maľovaný chodník

      Vo štvrtok 12.10.2017 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili súťaže v kreslení na chodník v areáli našej školy. Kreslili postavičky z obľúbených rozprávok. Počasie deťom prialo a na chodníku sa objavili nádherné kresby. Z každej triedy boli vyhodnotené najkrajšie práce.

      2.A – Peter Gančár

      2.B – Terezka Mohelníková

      2.C – Rebeka Chnúriková

      Práce všetkých detí boli veľmi pekné, preto boli za snahu a usilovnosť odmenené sladkou odmenou.

      Farbičky - čarbičky

      O najkrajší obrázok namaľovaný kriedou na chodník súťažili žiaci prvých ročníkov dňa 2. októbra 2017. Rozprávkové postavičky, veselé zvieratká rozžiarili celý školský dvor, aj slniečko sa potešilo z našich výtvorov. Pre porotu bolo naozaj ťažkou úlohou vybrať spomedzi krásnych kresieb tie najkrajšie. V jednotlivých triedach zvíťazili obrázky týchto žiakov. V 1. A Róbert Horský, v 1. B Sofia Lukáčová a v 1. C Terézia Ďurníková. Aj keď v noci pršalo, ani dážď nezmyl krásnu detskú tvorbu našich šikovných žiakov. Tešíme sa aj na budúce.

      Urob si svietnik

      Deti zo školského klubu v pondelok 24.10.2016 navštívili CVČ, kde za zúčastnili tvorivých dielní. Každý dostal pohárik na sviečku, farebný papier a už z neho mohli kúzliť obrázkovými dierkovačkami  kvety a listy. Potom už záležalo všetko na ich tvorivosti a fantázii. Lepom si na poháriky umiestňovali svoje drobné obrázky. Niekomu sa darilo viac, inému menej. Každý však svoj svietnik chcel mať vyzdobený čo najkrajšie. Keď lep uschol a už sa im na pohárik žiaden obrázok nezmestil, umiestnili si do neho to, čo robí svietnik svietnikom – čajovú sviečku. Každý odchádzal so svietnikom v ruke, aby sa mohol s nim pochváliť.

      Záložka do knihy spája školy

      Spolu s partnerskou školou v Starom Měste sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. So ZŠ Staré Město spolupracujeme vďaka záložkám už štyri roky. Projekt trval celý mesiac október. V polovici mesiaca sme už mali všetky záložky hotové a v školskej knižnici bola l3. – 18.10.2016 usporiadaná výstava, na ktorú sa prišli pozrieť po celých triedach žiaci 1.-4. ročníka. Mali čo obdivovať a inšpirovať sa námetmi do ďalších ročníkov projektu. Potom sme záložky pobalili a zhodou okolností v ten istý deň zaslali i dostali zásielku záložiek zo Starého Města. Akoby sme sa dohodli. Výstava záložiek žiakov  partnerskej školy bola opäť v školskej knižnici 26.-27.10.2016 za účasti zvedavých návštevníkov – žiakov našej školy. Teraz sa už v 1.-9. ročníku žiaci tešia zo záložiek od českých kamarátov. Tento projekt je úžasný v tom, že sme si jeho prostredníctvom našli partnerskú školu, s ktorou spolupracujeme aj na vlastných projektoch. Niekoľkokrát sme sa už stretli na pôde oboch škôl a žiaci sa vzájomne spriatelili. Pretože naša partnerská škola má viac žiakov ako my, chceli sme, aby záložku dostal každý. V redakčnej rade školského časopisu sa spustila veľkovýroba. Mladých redaktorov to tak „chytilo“, že napokon vyrobili záložky aj učiteľom a zaslali sme ich namiesto potrebných 670 až 740. 

         Čaro Vianoc

      Vianočné tvorivé dielne zorganizovali pani učiteľky 7.12.2016 vo 4.B a 4.C a 14.12.2016 v 3.B. Štvrtáci vyrábali dekoratívne vianočné stromčeky. Špagátom obmotávali kužeľ a potom ho zdobili dekoráciami.

      Vôňa ihličia u tretiakov hneď naznačovala ich vianočné tvorenie. Vyrábali ikebany na výzdobu svojich domovov počas vianočných sviatkov. Najskôr si prichystali dekorácie:  vetvičky, šišky a ozdôbky, ktoré natierali pre lepšie zvýraznenie tohto ročného obdobia bielou farbou. Potom už začala samotná výroba ikebany. Ihličie síce pichalo, no darilo sa im veľmi dobre. Vznikli krásne diela, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani dekoratéri.

       

      Tvorivé dielne

      Po dlhšej dobe k nám opäť zavítala jar. Púčiky na konároch sa pomaly otvárajú a ukazujú slniečku svoje prvé lístky. Nesmelo sa zo zeme prebúdzajú prvé jarné kvety a štebotanie vtákov počuť po celom okolí. Sneh zišiel aj z posledných tienistých miest a príroda sa zazelenala. Ranné nízke teploty nám však stále pripomínajú predchádzajúce ročné obdobie.

      Štvrtáci stvárnili na tvorivých dielňach 28.3.2017 príchod najkrajšieho obdobia v roku modelovaním a maľovaním na sklo. Inšpirovali sa jarnými kvetmi, kuriatkami, motýľmi a ďalšími symbolmi jari.  

      Farby mieru

      21. septembra 2017 pri príležitosti 30. výročia založenia Mierového behu a súčasne  Medzinárodného dňa mieru  usporadúva Medzinárodný  organizačný  výbor  výstavu kresieb žiakov základných škôl rôznych krajín sveta.  Detské kresby budú zdobiť Koloseum v Ríme v dňoch od 21. – 25. septembra a šíriť posolstvo mieru a jednoty detí z rôznych kútov sveta. Výstava bude mať názov „ Colors of Peace “.  Nadviaže  na minuloročnú, kedy okolo Kolosea bolo rozmiestnených  viac než 4000 prác talianskych detí.

      Do projektu sa zapojilo i 373 žiakov našej školy a na hodinách  pod vedením pedagógov vytvorili  pekné obrázky na tému: „ Mier začína u mňa“. Do užšieho výberu postúpilo 142 prác, ktoré  boli odovzdané na MsÚ v Turzovke.  Vybrané  práce si budete môcť pozrieť vo vestibule KD Rudolfa Jašíka. Možno medzi nimi nájdete i tú svoju kresbičku.

      Mierový beh cez Slovensko  začína 20. júna práve v našom  meste a pokračuje štafetovo cez Zázrivú, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Plaveč  a Svidník , kde štafetu odovzdajú 28. júna poľským bežcom. 

      Street art

      I jednotlivé druhy výtvarného umenia je možné žiakom sprostredkovať zábavnou formou. Žiaci 3. a 5. ročníka sa tak mohli oboznámiť v poslednom školskom mesiaci s výtvarným umením STREET ART, a to tou najideálnejšou formou – vlastnou tvorbou a prežitím. Takto sa nám spoločnými silami podarilo premeniť nudné schody v areáli školy na klavír a trávnatým plochám školy sme vdýchli iný rozmer a dotvorili sme na nich pavučiny. Ostáva len dúfať, že sme okoloidúcich upútali a primäli aspoň k malému zamysleniu sa nad našimi výtvormi.   

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje