• Aktivity a súťaže

      • Vševedko  24.5.2019

      • Aj tento školský rok si druháci zmerali sily v ročníkovej vedomostnej súťaži Vševedko. V piatok 24. mája 2019 na nich čakalo 17 otázok z rôznych oblastí poznania. Otázky z matematiky, slovenského jazyka a prvouky si vyžadovali zapojiť logické myslenie. Po prvom vyhodnotení správnych odpovedí sme už poznali jasného víťaza, no o ďalšom poradí súťažiacich rozhodol až rozstrel. O stupne víťazov museli medzi sebou zabojovať dvojice Šimon Kriščák a Pavol Fojtík, Eliška Marcová a Matej Horeličan, vzhľadom na rovnaký počet bodov. Rozhodujúce kolo určilo nasledovné poradie:
       1. miesto: Dominik Korček, 2.A
       2. miesto: Matej Horeličan, 2.C
       3. miesto: Eliška Marcová, 2.A
      • Nadpis

      •  

       Testovanie 5

        

       Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v %       MAT - 59,3%                    SJL - 58,4

       Priemerná úspešnosť školy v %                                    MAT - 60,8%                    SJL - 58,7%

        

       Najúspešnejší žiaci školy:

       Stella Dunajová - 5.C                                                   MAT - 96,7%                    SJL - 96,7%

       Kristína Belková - 5.B                                                  MAT - 93,3%                    SJL - 96,7%

       Liliana Vaňková - 5.A                                                   MAT - 93,3%                    SJL - 90,0%

       Ema Jančíková - 5.A                                                   MAT - 90,0%                    SJL - 90,0%

       Valéria Kaháková - 5.C                                                                                        SJL - 90,0%

       Viliam Vyšinský - 5.C                                                                                           SJL - 90,0%

        


        

       Všetkovedko

        Vo štvrtok 29.11.2018 prebiehal  na našej škole 10. ročník  súťaže „ Všetkovedko – súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov 2.ročníka, 6 žiakov 3. ročníka a 14 žiakov zo 4. ročníka.  Vypracované úlohy boli ešte v ten istý deň odoslané organizátorom súťaže Talentíde. S napätím budeme očakávať výsledky.

        

       2.ročník

       Meno a priezvisko        Trieda     Umiestnenie/body            Diplom

       Korček Dominik           2.A         11. miesto/147                  Všetkovedko

                                                                                                      +Všetkovedko školy

       Mária Odrobiňáková    2.A          24.miesto/133                   Všetkovedko

       Soňa Birková               2.A          31.miesto/126                    Všetkovedko

       Eliška Marcová            2.A          31.miesto/126                    Všetkovedko

       Matej Horeličan           2.C          31.miesto/126                     Všetkovedko

        

       3.ročník

       Rebeca Chnúriková     3.C           45.miesto/142                     Všetkovedko

       Zuzana Cvinčeková     3.A          47.miesto/140                      Všetkovedko

       Ella Talová                  3.A          54.miesto/133                      Všetkovedko

        

       4.ročník

       Jakub Krištof               4.A          26.miesto/168                       Všetkovedko

       Sofia Muchová            4.B          47.miesto/147                       Všetkovedko

       Lenka Tichá                4.B           47.miesto/147                       Všetkovedko

       Samuel Polák              4.C           47.miesto/147                       Všetkovedko

        

        


        

       Slová, hra a my

       V rámci Hviezdoslavovho Kubína sa v Dome kultúry v Čadci dňa 15.3.2018  uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom Slová, hra a my. Našu školu reprezentovali detský recitačný kolektív Potvorky a divadlo poézie Priatelia. Dievčatá svojím vynikajúcim výkonom, scénografiou a interpretáciou  zaujali porotu i divákov a každé  zoskupenie  získalo 1. miesto a teda i postup do krajského kola v Martine.

        

       Čítam, čítaš, čítame

        

       Je všeobecne známe, že deti čoraz menej čítajú knihy a časopisy. V školskom klube detí v rámci mesiaca knihy realizovali aktivity, ktoré môžu zvýšiť záujem o prácu s knihou.

       Deti navštívili mestskú knižnicu, kde sa oboznámili s činnosťou knižnice a jej priestormi. Najviac sa im páčil detský kútik, kde si pozreli knižky pre najmenších. Zhotovili si pekné rozprávkové obrázky a vedomosti si preverili aj v literárnom kvíze, hľadali zaujímavosti v detských časopisoch. Veríme, že čítanie sa stane ich záľubou.

        

       Rozprávková knižnica

        

       Mesiac knihy privítal v školskej knižnici dňa 14.3.2018 žiakov 2. ročníkov. Každej triede bola venovaná jedna vyučovacia hodina. Veselého škriatka Popletka poznali už z minulého roka a vedeli, že si z nich opäť „vystrelí“. Tentokrát im porozprával rozprávku o lenivej, škaredej a zlej Popoluške, ktorá nechcela princa a musela si ho zobrať jej nevlastná sestra Dora, hoci ju dobrá macocha dlho prehovárala. Aj tu musela zakročiť víla Knihomila, ktorá spoločne so žiakmi opravila celú rozprávku. Popletko si pre deti pripravil aj kúzlo s knihou, lenže čarovanie mu tiež moc dobre nešlo. Víla porozprávala v prezentácii, kde si môžu žiaci kúpiť alebo požičať knihy a ako sa majú o ne starať.

       V ďalšej časti si v maskách zvieratiek deti zahrali rozprávku „Kde bývajú zvieratká“. Ich úlohou bolo v rozložených obrázkoch nájsť zvieratko, ktoré predstavujú, čím sa živia a kde bývajú. Niektorým bolo potrebné trochu pomôcť, no všetci splnili úlohy výborne.

       V závere si všetci vymaľovali záložku do knihy a z knižnice odchádzali so sladkou odmenou.

        

       Škriatok v knižnici

        

       Prváci sa postupne v hodinových blokoch dňa 13.3.2018 vystriedali v školskej knižnici na zábavnom i poučnom podujatí. Sprevádzal ich škriatok Popletko, ktorý najskôr poplietol celú rozprávku o Snehulienke, ktorá bola podľa neho zlá a otrávila jablkom dobrú ježibabu. Zakročiť musela víla Knihomila a spolu s deťmi celú rozprávku opravili.

       V prezentácii sa dozvedeli, čo musí urobiť spisovateľ, aby mohol vydať vo vydavateľstve knihu a ako sa majú starať o knihy.  Potom sa už stali hercami v rozprávke „O repke“. V maskách slnka, repky, dedka, babky, vnučky, psíka, mačky a myšky sa im repku podarilo vytiahnuť zo zeme. Po divadielku nastal ten správny čas, aby si nakreslili svoje vlastné leporelo na motívy práve predvedenej rozprávky „O repke“. Deti boli usilovné a aktívne, preto pri odchode z knižnice boli všetky odmenené sladkosťou.

        

       Ako vznikali príbehy

        

       Deň ľudovej rozprávky oslavujú knižnice na celom Slovensku v marci, kedy sa narodil náš najväčší zberateľ Pavol Dobšinský. V tomto roku sme si pripomenuli 190. výročie od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sa v školskej knižnici stretli aj žiaci 3. ročníkov 15.3.2018.

       V pripravenej prezentácii si pozreli, ako žili, pracovali, hrali sa a zabávali ľudia a deti v minulosti v mestách a na dedinách. Tu vznikali aj príbehy, ktoré si ľudia rozprávali pri práci na poli, páraní peria, tkaní a v knižnej podobe ich dnes poznajú celé generácie. Za toto vďačíme práve Dobšinskému. Žiaci sa dozvedeli, že príbehy neboli určené deťom a prečítali si aj niektoré úryvky z jeho tvorby.

       Pripravená bola aj súťaž, kde družstvá hľadali obrázky v knihách Futbal s papučou a Danka a Janka. Zvíťazilo družstvo, ktoré našlo najviac obrázkov podľa predlohy v prezentácii. Členovia víťazného družstva dostali odmenu. Jednotlivci skladali rozstrihané obrázky. Na záver si žiaci urobili záložky vyškrabávacou technikou a kľúčenky.

        

       Ako vzniká kniha

        

       Žiaci 4. ročníkov sa stretli v školskej knižnici 12.3.2018. Vydanie vlastnej knihy nie je jednoduché. O tom sa presvedčili aj naši žiaci, pretože pre nich bolo pripravené vydavateľstvo Rozprávkovo, v ktorom si zahrali všetky úlohy. Nádejný mladý spisovateľ Ján Dobrodruh a spisovateľka Eliška Výmyselníková sa vybrali na Kanárske ostrovy, kde písali príbeh o deťoch z ostrova. Po návrate navštívili ilustrátora akademického maliara Michala Pastelku a umeleckého fotografa Antona Objektíva. S kresbami a fotografiami už mierili do vydavateľstva a vydavateľ Jozef Kniha prisľúbil vydanie knihy. Vo vydavateľstve na knihe  pracoval redaktor Peter Pravopis, vedúci výroby Rudolf Výroba a grafik Juraj Monitor. Ďalej kniha putovala do tlačiarne, kde mal Milan Písmeno plné ruky práce. Hotovú knihu si zobral do svojej predajne kníhkupec Ondrej Stránka a všetkých čitateľov pozval na autogramiádu. Niektorí si novú knihu aj kúpili a ostatní čitatelia navštívili mestskú knižnicu, kde im knihy požičali.

       V závere si žiaci zasúťažili. Boli rozdelení do šiestich družstiev. Tri družstvá skladali rozstrihané obrázky a tri hľadali obrázky podľa prezentácie v knihách Osmijankove rozprávky a Futbal s papučou. Víťazi boli odmenení.

        

       Krása slova – okresné kolo

        

       Dňa 8.3.2018 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Krása slova v rámci 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, umiestniť sa však podarilo len Liliáne Vaňkovej. Získala krásne 3. miesto v I. kategórii v prednese poézie. Žiaci si však odniesli prinajmenšom množstvo skúseností a zážitkov.

        

       Krása slova – obvodné kolo

        

       15. 2. 2018 sa uskutočnilo obvodné  kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Krása slova v Kultúrnom dome v Turzovke, na ktorom sa zúčastnili súťažiaci zo všetkých základných škôl horných Kysúc. Vychutnali sme si neopakovateľnú atmosféru ľubozvučnosti nášho materinského jazyka a tešili sa, že mladá generácia nachádza krásu aj v nevyčerpateľnej studnici interpretácie textov.

        

       Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. Vo veľkej konkurencii sa vynikajúco umiestnili  takmer všetci naši žiaci:

        

       Liliána Vaňková  /1. miesto/ - poézia, I. kategória,

        

       Adrián Korček  /1. miesto/ - poézia, II. kategória,

        

       Kamila Kobolková /3. miesto/ - poézia, III. kategória,

        

       Aneta Frolová /1. miesto/ - próza, II. kategória,

        

       Eva Sapietová /1. miesto/ - próza, III. kategória.

        

       Krása slova

       Dňa 6. 2. 2018 zaplnila  priestory základnej školy  krása  ľubozvučnej slovenčiny  v podaní žiakov  II. stupňa.  V školskom recitačnom kole predviedlo kultivovaný prejav nášho materinského jazyka  20  žiakov. Umelecký prednes poézie a prózy bol rozdelený do dvoch kategórií. Na najlepších recitátorov čakali diplomy a vecné ceny. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za spríjemnenie  popoludnia  a víťazom želáme veľa úspechov  obvodnom kole.   

        

       Poézia

       II. kategória                                                   III. kategória

       1. Adrián Korček, 6.B                                   1. Kamila Kobolková, 7.A

       2. Valéria Vlčková, 5.A                                 2. Kristína Šporíková, 8.B         

       3. Zuzana Kapusňáková, 5.C                         3. Adela Horčičiaková, 8.C           

        

       Próza

       II. kategória                                                   III. kategória

       1. Aneta Frollová, 6.A                                   1. Eva Sapietová, 8.C

       2. Júlia Pavlišinová, 5.A                                2. Sabina Stuchlíková, 7.A

       3. Juraj Korduliak, 5.A                                  3. Simona Barčáková, 9.C

        

       Krása slova

       Naučiť sa dlhý text v poézii a próze a vedieť ho aj krásne predniesť, to je umenie, ktoré si zaslúži pochvalu zvlášť vtedy, keď ide o žiakov 2.-4. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo pred polročnými prázdninami 31.1.2018. Mladí recitátori – víťazi triednych kôl – sa veľmi snažili. Porota v oboch kategóriách mala veru veľmi ťažkú prácu. Vybrať tých najlepších z najlepších bolo náročné. Pre víťazov boli pripravené diplomy a krásne knihy za odmenu. Ako porota rozhodla?

       Poézia

       1.miesto: Liliána Vaňková, 4.A

       2.miesto: Júlia Maďariová, 2.B

       3.miesto: Kristína Kapusňáková, 2.C

       Próza

       1.miesto: Magdaléna Frollová, 2.A

       2.miesto: Zuzana Šamajová, 4.A

       3.miesto: Tamara Horská, 4.B

        

       Všetkovedko

       Kto je najmúdrejší na svete? Predsa Všetkovedko. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími druhákmi, tretiakmi, štvrtákmi a piatakmi sa na našej škole uskutočnil 30.11.2017. Spolu sa ho zúčastnilo 38 žiakov.

       Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov  30 otázok. Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút. Pri každej otázke boli štyri možnosti, iba jedna z nich však správna.

       Vyhodnotenie a ceny nám boli zaslané koncom januára 2018 a žiaci ich dostali spolu s polročným vysvedčením.

       Titul Všetkovedko získali:

       11.miesto: Rebeca Chnúriková, 2.C

       17.miesto: Ella Talová, 2.A

       24.miesto: Zuzana Cvinčeková, 2.A

       31.miesto: Jakub Krištof, 3.A

       38.miesto: Jozef Kubroš, 3.A

       38.miesto: Miriam Mravcová, 3.C

       Všetkovedko školy

       6.miesto: Laura Marcineková, 5.B

       Ostatní žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, získali titul Všetkovedkov učeň.

        

       Strom želaní

       Už niekoľko rokov v našej škole máme v predvianočnom období na chodbe pavilónu A Strom želaní. Žiaci píšu svoje priania a vešajú ich na tento zázračný strom. Zároveň tak vytvárajú aj jeho výzdobu. Sú to želania, kde nemyslia na seba, ale na svojich rodičov, súrodencov a spolužiakov. Stojí za to pozastaviť sa pri strome, prečítať si jednotlivé odkazy, na chvíľu sa zamyslieť a pridať to svoje želanie pre ostatných.

       Beseda so spisovateľkou

       Dňa 01.12.2017 mali možnosť dve triedy žiakov 4. ročníka zoznámiť sa so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou, ktorá je rodáčkou zo Žiliny. A hoci sa pani spisovateľka živí účtovníctvom, jej veľkou vášňou je písanie. Deti zistili, že pani Mikolášová je autorkou kníh nielen pre deti, ale i pre dospelých a píše poéziu i prózu. Zaujímavé bolo i zistenie, že jej knižné prvotiny vydala až po dovŕšení štyridsiatky. Pomerne dlho v sebe teda ukrývala svoj talent a dar. Ako sama prezradila, rada píše básne pre deti a pri písaní rozprávok spoznáva krásy našej vlasti a životy ľudí. Tí sú i súčasťou jej diel, jej príbehov. Deťom pani spisovateľka veľmi pútavo čítala svoje čarovné rozprávky. Ostáva len dúfať, že deti po jej knihách i siahnu a prečítajú si ich.  

       Pietny akt

       Rudolf  Jašík bol slovenský prozaik, básnik a publicista. Vo svojich dielach opisoval krásu kysuckej prírody, no i sociálne pomery, chudobu a biedu kysuckých dedín. Do svojej tvorby zahrnul i vojnové obdobie. Poznáme ho z diel Na brehu priezračnej rieky, Námestie svätej Alžbety, či Mŕtvi nespievajú.

       V rámci Jašíkových dní sa v Turzovke konal 1.12.2017 pred kultúrnym domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa tohto turzovského rodáka, pietny akt. Predstavitelia mesta, hostia, pedagógovia a žiaci našej školy sa poklonili jeho pamiatke a položili veniec.

       O cenu Rudolfa Jašíka

        

       Posledný novembrový deň sa niesol v duchu literatúry. V tento deň bola totiž vyhodnotená regionálna literárna súťaž O cenu Rudolfa Jašíka, ktorá je určená žiakom základných škôl z blízkeho okolia. Tento rok sa do nej zapojili len štyri základné školy s viac ako 50 súťažnými prácami. Naša škola prispela siedmimi súťažnými prácami od šiestich autorov. Potešilo nás, že sme získali najviac ocenení. Ocenení boli piati žiaci:

        

       poézia: Dávid Janiš /Jeseň na Kysuciach/, Sabína Stuchlíková /Ako sa príroda menila/, Ladislav Sivera /Kysucká príroda/,

        

       próza:  Simona Barčáková /Krása – (ne)krása kysuckej prírody/, Dominik Andraško /Okno do prírody/.

        

       Veríme, že  tento úspech inšpiruje a podporí nielen ocenených, ale aj ďalších mladých autorov, ktorí ešte nenašli odvahu podeliť sa o svoje literárne počiny.

        

       Pro Slavis

       V piatok 24.11.2017 sa na Radnici mesta Žilina zišli žiaci, študenti a pedagógovia zo všetkých kútov Slovenska. Už po 19. krát sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Pro Slavis. Je to súťaž triednych a školských časopisov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Domu Matice slovenskej v Žiline.

       V úvode sme si vychutnali umelecký prednes recitátorky Anny Dubovcovej a hru na harmonike so spevom v podaní žiaka ZUŠ v Žiline.

       Moderátorka Lucia Langová privítala hostí, zástupcov samosprávy, Matice slovenskej a štátnej správy. Slávnostného príhovoru sa ujala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Ing. Katarína Kalanková. Po príhovoroch nás predsedníčka hodnotiacej komisie Mgr. Mária Striššová vniesla do jednotlivých časopisov. Vyzdvihla to, čo sa členom komisie najviac páčilo, no spomenula i nedostatky. Jej slová, v ktorých nezabudla povzbudiť mladých redaktorov a poďakovať za vysokú úroveň písaného slova, sme si zobrali k srdcu. Pani Striššová je dlhoročnou členkou komisie súťaže. V krátkom čase s ďalšími členmi musí prečítať množstvo časopisov, za čo má náš obdiv.

       Nastal okamih, na ktorý sme čakali – samotné vyhodnotenie súťaže. Spomedzi 160 triednych a školských časopisov v niekoľkých kategóriách sa náš školský časopis Čítanie pod lavicou umiestnil na 2. mieste. Diplom a cenu prevzal šéfredaktor Dávid Janiš. Ďakujeme za krásne podujatie a tešíme sa na jubilejný 20. ročník súťaže.

       Piataci – nonsensoví básnici

       O tom, že hodina literárnej výchovy nemusí mať vždy iba vážny ráz, sa presvedčili žiaci z 5. B.  Zahrať sa na Štefana Moravčíka, Miroslava Válka či Jána Navrátila im nerobilo žiaden  problém. Po zábavnej hre so slovami popustili uzdu fantázii a naplno sa pustili do písania  o „možných nemožnostiach“.Žiaci využili naplno „tvorivého ducha“ a vytvorili naozaj originálne dielka. Svedčia o tom už aj samotné názvy básní: Jesenné mačky, Obrátený svet, Zveroľudská výmena a iné.

       Čitateľská gramotnosť tretiakov

        

       Kde bolo, tam bolo.... S obdobnou frázou sme sa stretli iste všetci, či už pri počúvaní rozprávok v útlom detstve, alebo neskôr, pri samotnom čítaní jedného z najkrajších literárnych žánrov.  

       Rozumieme však tomu, čo čítame? Na túto otázku zisťovalo odpoveď 74 tretiakov našej školy prostredníctvom diagnostiky čítania s porozumením. Každý žiak si úroveň orientácie v texte preveril riešením rôznych úloh, ktoré boli zamerané na vyhľadávanie informácií uvedených priamo v texte. S literárnou ukážkou si hravo poradilo 15 žiakov, čo predstavuje 20% z celkového počtu  žiakov. Naopak, vážne nedostatky v čítaní s porozumením sa prejavili až u 11 žiakoch, čo tvorí okolo 15%.

       Pretože čitateľská gramotnosť je prioritou kvalitného a efektívneho vzdelávania, budú žiaci na jej rozvíjaní naďalej intenzívne pracovať. Do akej miery sa nám podarí tento zámer naplniť sa ukáže koncom školského roka, kedy budú žiaci opäť diagnostikovaní.

        

       Planétka 3571

       Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 13. ročník celoslovenského projektu

       „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

       k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2017

       Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo

       „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“

       Prečo práve názov „Planétka 3571“? Chceli sme tým dať priestor na premýšľanie. Málo ľudí vie, že istá planétka bola pomenovaná po významnej osobnosti našich dejín a nesie jeho meno „Milanštefánik“. Zo zvedavosti navštívime google a naše prekvapenie je na svete. My máme aj planétku? A dokonca ju objavil Antonín Mrkos – český astronóm – v marci 1982? Tak to je úžasné. Takto reagovali aj niektorí naši žiaci.

       Dlho sme premýšľali, aké aktivity zaradíme do súťaže. Zapojili sme pedagógov i žiakov a bolo rozhodnuté – vydáme knihu. Nebude však v nej opis faktov z internetu a kníh, ale vyjadrenie vlastného názoru a pohľadu na Milana Rastislava Štefánika očami žiakov „Ako ho vidím ja“.

       Deviataci sa už o 8,00 hod. stretli v pondelok 23.10.2017 v školskej knižnici. Dostali na výber niekoľko tém zo života tohto dejateľa, ktoré si mali vyhľadať v pripravených knihách a vlastnými slovami vyjadriť a opísať danú oblasť jeho pôsobenia. V každom texte použili jeden z jeho citátov, ktorý vystihoval ich zadanie.

       Žiaci 7. ročníkov maľovali obal na knihu a dievčatá zo 7.A skladali básne a nacvičili divadlo zo života M.R.Štefánika.

       Potom sa už všetci za nepriaznivého počasia vybrali k pamätníku padlých v 1. svetovej vojne, na ktorom je i busta M.R.Štefánika. Žiakom pútavo o tejto histórii porozprával pán učiteľ Bakajsa.

       Knihu sa podarilo vydať včas a nasledovala prezentácia pred Mestskou knižnicou. Príhovor mala školská knihovníčka a úvodnú báseň prečítala zástupkyňa primátora pani Belková. Primátor mesta čítal jeden z textov žiakov a pokrstil knihu lipovým lístím. Žiaci následne čítali texty a básne a pre nepriaznivé počasie bolo divadielko v kinosále, kde si ho prišli pozrieť i rodičia žiakov.

       Po jednom výtlačku knihy sme dali do mestskej knižnice, primátorovi mesta a pani riaditeľke školy. Teraz už budeme iba čakať, aký verdikt povie porota.

       Olympiáda SJL

       Dňa 17. októbra 2017 sa v priestoroch školskej knižnice konal už 10. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov našej základnej školy.

       Súťažilo sa v troch častiach. Prvá časť bola tvorená didaktickým testom s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Druhá časť bola tvorená transformáciou textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality. Tretia časť bola ústna a spočívala samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému. Odborná komisia zložená z pedagógov posúdila a obodovala všetkých žiakov jednotlivo a s najväčším bodovým ohodnotením zvíťazil v školskom kole a postúpil do okresného kola  Andrej Škuta. Na druhom mieste sa umiestnila Adela Horčičiaková a na treťom mieste skončila Kristína Baraniková.

       Aj keď postúpiť mohol iba jeden, úspešných bolo oveľa viac.  Získaním 40 bodov z celkového počtu 55 bolo ďalších 13 úspešných riešiteľov.  Odborná komisia konštatovala, že celý ročník bol veľmi úspešný .

       Všetkým blahoželáme a víťazovi držíme palce v ďalšom kole.

       Literárne Topoľčany 2016

       V júni sme do celoslovenskej súťaže v poézii a próze zaslali práce našich žiakov v I. vekovej kategórii. Vyhlasovateľom súťaže boli Mesto Topoľčany, Mestské kultúrne stredisko a Literárny klub TakSi. V septembri bola súťaž vyhodnotená a naša škola bola ocenená v I. kategórii (11 - 15 rokov) - próza:

       3. miesto: Ingrid Matejíková (O zubatej princeznej)
       cena LK TakSi: Natália Ponyiczká (Keď zajace lietajú)

       Náš dvojnásobný úspech na Literárnych Topoľčanoch

       V tomto  roku  sa opäť obnovila tradícia Literárnych Topoľčian , ktorá bola v minulosti spájaná so zvučnými menami porotcov ako Vincent Šikula, Vojtech Kondrót, Milan Chuda či Jaroslav Rezník, čo jednoznačne predznamenávalo jej vysokú úroveň.

       Zúčastnili sme sa na tejto literárnej súťaži síce po prvýkrát, ale okamžite nám tak trošku prirástla k srdcu. A to hneď z viacerých  dôvodov. Tým najdôležitejším  bol jednoznačne dvojnásobný úspech našich žiačok – Ingrid Matejíkovej / 3.  miesto - próza/ a Natálie Ponyiczkej /Cena LK TakSi/ v  konkurencii 300 súťažných prác z celého Slovenska. Vlastne len naša škola sa mohla pochváliť takýmto dvojitým úspechom. Tým ďalším  dôvodom je malebnosť samotného mestečka Topoľčany, ale predovšetkým úžasná atmosféra, ktorú sa podarilo organizátorom vyčarovať v komornom prostredí umením dýchajúcich priestorov koncertnej sály v podzemí mestskej radnice. S nadšením sme si vychutnávali odovzdávanie cien zrealizované na vysokej úrovni. Čakala nás kvalitná hudba i spev, príjemné hovorené slovo a tiež  interpretácia súťažnej tvorby prezentovaná formou divadla poézie. Odchádzali sme s úsmevom na tvári a myšlienkou, že mladú generáciu môžeme k ďalším literárnym počinom motivovať aj prostredníctvom takýchto kvalitných podujatí. 

       Úspech na „Škultétyho rečňovankách“

       O tom, že naša škola disponuje viacerými literárnymi talentami, svedčí aj náš ďalší úspech v celoslovenskej literárnej súťaži „Škultétyho rečňovanky“. Tento rok sa uskutočnil už jej 25. ročník. Odbornou porotou bola ocenená aj práca našej dnes už bývalej žiačky Natálie Ponyiczkej – žiacke práce boli odoslané v uplynulom šk. roku a vyhodnotené v tomto. Natália sa zúčastní na slávnostnom vyhodnotení súťaže, ktoré bude mať netradičnú podobu dvojdňového workshopu na začiatku novembra vo Veľkom Krtíši.

       Veľmi sa tešíme a úprimne blahoželáme!

       Beseda so spisovateľom Ladislavom Hrubým

       Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza – takto záhadne znel názov autorskej besedy a zároveň najnovšej knihy pána spisovateľa Ladislava Hrubého. Beseda sa uskutočnila 11.10. 2016 v KaSS v Turzovke za účasti žiakov 5. a 9. ročníka.

       Žiaci sa dozvedeli, že Ladislav Hrubý nie je žiadnym nováčikom na poli literatúry a publikuje pre deti i dospelých už niekoľko desaťročí. Okrem toho je pedagógom i odborným poradcom Literárneho klubu Oáza pri Kysuckej knižnici v Čadci . Našim

       Olympiáda zo SJL - školské kolo

       Dňa 25.X.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Zúčastnili sa na ňom žiaci 9. ročníka v počte 9. Pred začiatkom súťaže si každý žiak vyžreboval číslo, pod ktorým súťažil. Číslo uvádzali na všetkých materiáloch olympiády. Mená súťažiacich videli členovia poroty až po stanovení poradia víťazov. Olympiáda sa skladala z troch častí. 1.časť pozostávala z práce s textom zameranej na porozumenie textu a jeho analýzu z hľadiska všetkých jazykových rovín. 2.časť bola venovaná tvorbe vlastného textu. Úlohou žiakov bolo  napísať šesťveršový epitaf patriaci všetkým štúrovcom, ktorý by vystihoval ich život a  dielo.

       3.časť bola ústna. Súťažiaci mali zoštylizovať diskusný príspevok o opodstatnení, resp. neopodstatnení  účasti na besedách so spisovateľmi.

       Hranica úspešnosti súťažiacich sa stanovila na 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov  .

       Umiestnenie:

       1. Perďochová Miroslava- 9.A
       2. Bilská Simona    - 9.A
       3. Malicherová Natália – 9.A

       M. Perďochová  bude našu školu reprezentovať na  okresnom kole O SJL.

       priblížil svoju najnovšiu knihu i pohnútky, ktoré ho k jej napísaniu viedli. Kniha vychádza z jeho dobrodružných zážitkov z  detstva, ktoré prežil na Kysuciach.

       Ďakujeme, pán spisovateľ!

        

       Keď knihy rozprávajú

       Školská knižnica sa zapojila do 12. ročníka celoslovenskej súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorá sa uskutočnila 24.10.2016. Pre tento ročník bola určená téma súťaže „Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách“.

       V rámci súťaže sme zorganizovali štyri aktivity:

       1. Urobme si rozprávku: pre 1.-4. ročník, kde sa žiaci v skupinkách naučili riekanky, zahrali si v maskách rozprávku O repke a vytvorili si vlastné leporelo na motívy tejto rozprávky.

       2. Čitatelia: Žiaci 3. a 4. ročníkov to už mali trochu náročnejšie. Zábavnou formou sa v školskej knižnici zoznámili s tým, ako vzniká kniha. Boli rozdelení do  skupín, v ktorých si pripravili svoju hereckú úlohu.  Zahrali sa na spisovateľa, vydavateľa, ilustrátora, fotografa, redaktora, grafika a tlačiara. Vlastne hrali celý priebeh vydania knihy. Mladý nádejný spisovateľ sa prišiel predstaviť so svojim rukopisom do vydavateľstva, zoznámil sa ilustrátorom (namaľoval obrázok), fotografom aj grafikom, ktorý mu v tablete ukázal, ako bude jeho kniha vyzerať. Každý vo vydavateľstve komunikoval s každým, aby sa napokon mohol konečný produkt – kniha – ukázať svetu.

       Deti v ďalšej skupine  sa stali čitateľmi. Kupovali si knihy vo vymyslenom kníhkupectve, kde sa zúčastnili i autogramiády mladého, začínajúceho autora (dávali mu aj otázky). Stali sa čitateľmi mestskej i školskej knižnice. Žiaci veľmi dobre improvizovali.

       Na záver mali v skupinách súťaž: do každej skupiny dostali rovnakú knihu a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť obrázky, ktoré sa premietal na tabuľu.

       3. Učíme sa navzájom: žiaci 8. ročníkov sa rozdelili do skupín podľa predmetov. Na čele každej skupiny bol žiak, ktorý vyniká v danom predmete (slovenský jazyk, chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika). Do skupín chodili žiaci, ktorí potrebovali niečo vysvetliť, čo na hodine celkom nepochopili a potrebovali poradiť. Mladí „pedagógovia“ ochotne každému vysvetlili dané učivo a pritom si aj oni vlastne všetko zopakovaliNa ďalšej hodine SJL boli žiaci opäť rozdelení do skupín (4 – 5 žiakov), v ktorých robili zadania vyučujúceho. Išlo najmä o zopakovanie učiva, zdokonaľovanie slovnej zásoby a záverečný výstup zo skupiny, ktorý prezentoval hovorca skupiny. Vo výstupe každú skupinu kontrolovala celá trieda, žiaci dopĺňali chýbajúce informácie, a tým sa vlastne učili od ostatných.

       4. Ako sa zakladá knižnica: v prvej časti žiaci 6. ročníka navštívili školskú knižnicu, kde si za sprievodného slova pani knihovníčky dôkladne pozreli jej priestory, aj keď ich už dôverne poznajú. Pani knihovníčka im vysvetlila, v čom spočíva jej práca, poukazovala im rôzne dokumenty, tlačivá, jednoducho všetko, čo je potrebné na správne fungovanie knižnice. Potom mali žiaci možnosť pani knihovníčke klásť svoje otázky.

       Potom sa žiaci presunuli do triedy, v ktorej chcú zrealizovať svoju vlastnú knižnicu. Na to sa už vopred pripravili, a to tak, že si zhromaždili knihy rôznym spôsobom. V triede žiaci pracovali v 4 skupinách po 4 žiakov, ktoré boli pomenované podľa jednotlivých literárnych žánrov: Poviedkari, Detektívi, Rozprávkari, Encyklopedisti. Jednotlivé skupiny boli označené aj visačkami pre každého člena. Žiaci pracovali v skupinách v niekoľkých fázach, prvou boli 4 úlohy spoločné pre všetky skupiny, ďalej si každá skupina žrebovala po jednej úlohe /každá skupina mala inú/. Následne každá skupina prezentovala svoje riešenia úloh. Po týchto úlohách nasledovala prezentácia obľúbenej knihy čo najzaujímavejším a najpútavejším spôsobom. Prezentoval ju vždy jeden člen tímu po rozhovore a radách ostatných členov.

       Okresné kolo OSJL

        Dňa 15.11.2016 sa konalo okresné kolo OSJL v CVČ v Čadci. Našu školu úspešne reprezentovala Mirka Perďochová z 9.A. Vo veľkej konkurencii  20 škôl z celého regiónu sa jej podarilo získať vynikajúce 2. miesto. Od prvého miesta ju delil len krôčik – 1 bod.

       Pro Slavis

       Na Starej radnici v Žiline sa dňa 30.11.2016 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XVIII. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl Pro Slavis. Zišli sa tu pedagógovia a žiaci zo všetkých kútov Slovenska, aby si prevzali cenu za prácu vo svojich časopisoch. V úvode sme si vypočuli prednes recitátorky Anny Dubovcovej, ktorá nám venovala aj svoju zbierku poézie a talentovaného žiaka umeleckej školy, ktorý všetkých potešil svojou hrou na harmonike. Moderátorka Lucia Langová privítala hostí, zástupcov Matice slovenskej, zástupcov samosprávy a štátnej správy.  Prítomným sa prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Ing. Katarína Kalanková a doc.Ing Stanislav Kučera PhD za Mestský odbor MS. Potom sa už ujala slova predsedníčka poroty Mgr.Mária Striššová, ktorá mala neľahkú úlohu s ďalšími členmi poroty. Museli prečítať 141 časopisov a vybrať z nich tie najlepšie. Školský časopis Čítanie pod lavicou ZŠ Turzovka – Bukovina sa umiestnil na 1.mieste. Cenu a diplom si prebral šéfredaktor časopisu Dávid Janiš.

       O cenu Rudolfa Jašíka

       Každoročne sa v rámci Jašíkových dní vyhodnocuje literárna súťaž O cenu Rudolfa Jašíka.

       Ide o súťaž žiakov základných škôl z hornokysuckého regiónu. Tento rok sa  spomienka na osobnosť významného kysuckého rodáka konala 30.11.  2016 v priestoroch Domu kultúry v Turzovke. Celkovo súťažili 4  základné  školy s takmer tridsiatimi literárnymi prácami. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov s deviatimi súťažnými prácami a podarilo sa im  získať 4 ocenenia a jedno čestné uznanie. Ocenenými sú: Ladislav Sivera, Dávid Janiš, Laura Marcineková a Adriana Rudinská. Čestné uznanie získala Veronika Szotkovská.

       Okrem spomínaných ocenení a uznaní nás veľmi potešilo aj to, že literárny kritik Ján Gallik /člen poroty/ osobitne vyzdvihol verše Dávida Janiša a poukázal na to, ako životnú situáciu dneška konfrontuje s dobou, v ktorej Jašík žil a tvoril. Úvodné verše Dávidovej básne Stretnutie pán Gallik dokonca použil vo svojom predslove k pamätnému zborníku žiackych prác.

       Tešíme sa z úspechu našich žiakov a úprimne blahoželáme!

       Jašíkove dni

       2.12.2016

       Významný slovenský spisovateľ, kysucký rodák Rudolf Jašík je osobnosťou nášho mesta. Vo svojom baladickom príbehu „Na brehu priezračnej rieky“ zachytil život kysuckého ľudu. Obdivoval prírodu v okolí Turzovky a poznal radosti i problémy turzovčanov.

       Každý rok si pripomíname Jašíka v deň jeho narodenín – 2. decembra. Pietna spomienka na tohto spisovateľa sa konala pred Domom kultúry v Turzovke. V programe s recitáciou vystúpila Valika Janešíková, súrodenci Záhumenskí hrali na heligónke a prítomným žiakom 8.A a študentom gymnázia sa prihovorila riaditeľka knižnice. Pietny akt bol ukončený položením venca k pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka.

       Inšpirácie spod Sitna

       Je to celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, ktorú organizuje ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici. Jej cieľom je vyhľadávať, inšpirovať, motivovať, podporovať a zhodnotiť súčasnú literárnu tvorbu autorov amatérov. Má dlhoročnú tradíciu a viacgeneračný rozmer.

       V tomto roku bol vyhlásený už jej 22. ročník s témou „Stopy minulosti“. Do súťaže sa prihlásilo 92 autorov so 154 prácami, ktoré hodnotila odborná porota. V kategórii poézia žiakov ZŠ sa umiestnil Dávid Janiš z 8.A na  3.mieste.

       Vianočná konferencia

       Vianoce sú za dverami a šiestaci si ich príchod spríjemnili zrealizovaním vianočnej konferencie. Jej cieľom bolo prezentovať zvyky a tradície rôznych krajín z celého sveta.

       Žiaci boli naozaj veľmi invenční a odvážili sa  zájsť do Austrálie, Ameriky, Indie, Nemecka, Anglicka či Ruska. Jedna skupina žiakov si dokonca vytvorila svoju vlastnú imaginárnu krajinu a prezentovala, ako by vyzerali Vianoce v nej.

       Mnohí zaujali netradičným spôsobom spracovania, humorom, ale aj samotným podaním. Ich originalitu, invenciu, kreatívnosť a ďalšie faktory hodnotila porota na čele s pani Danicou Janišovou.  Členmi poroty boli žiaci 8. ročníka / K. Mozolíková, D. Janiš, L. Sivera/. Svoju rolu zvládli vynikajúco.

       Výsledky:

       6.A

       1. miesto:  Čína - B. a I. Matejíkové, J. Dybalová, K. Kubošníková, N. Plešivčáková, N. Novotná,

       2. miesto: Nemecko – D. Hesková, A. Vavricová, L. Zbojková, S. Staník, K. Kobolková

       3. miesto: India – A. Suranová, S. Kubačáková, D. Hrtusová, S. Stuchlíková, J. Kubačák, P. Husár, J.                 Badžgoň

       6.B

       1. miesto: Austrália – I. Pavlišinová,  E. Škripková, A. Kupšová, N. Sirová, P. Mikolášiková,

       2. miesto: Rusko – M. Kubačková, D. Kohutiar, D. Špiriak, N. Banetková

       3. miesto: Anglicko- S. Kubušová, S. Cudráková, K. Marejková, V. Lyková,

       6.C

       1. miesto:  USA – A. Hrancová, S. Rybárik, Z. Hlavačáková, V. Bogdan, V. Kramorisová, A. Miková, L. Banetková

       2. miesto: Nemecko – N. Malíková, K. Prasličáková,  M. Halvoníková, K. Jarošová

       3. miesto:  Zapadákovo /imaginárna krajina J/ - V. Olšárová, L. Dorociaková, T. Slováček, J. Kováčik

       Celkové hodnotenie 6. ročníka:

       1. miesto /6.B/: Austrália – I. Pavlišinová,  E. Škripková, A. Kupšová, N. Sirová, P. Mikolášiková,

       2. miesto /6.A/:  Čína - B. a I. Matejíkové, J. Dybalová, K. Kubošníková, N. Plešivčáková, N. Novotná,

       3. miesto /6.A/ : Nemecko – D. Hesková, A. Vavricová, L. Zbojková, S. Staník, K. Kobolková

       Krása slova (2.-4.)

       Naučiť sa dlhý text v poézii a próze a vedieť ho aj krásne predniesť, to je umenie, ktoré si zaslúži pochvalu zvlášť vtedy, keď ide o žiakov 2.-4. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo pred polročnými prázdninami 2.2.2017. Mladí recitátori – víťazi triednych kôl – sa veľmi snažili. Porota v oboch kategóriách mala veru veľmi ťažkú prácu. Vybrať tých najlepších z najlepších bolo náročné. Pre víťazov boli pripravené diplomy a krásne knihy za odmenu. Ako porota rozhodla?

       Poézia:

       1.miesto: Ivana Gajdičiarová, 3.A

       2.miesto: Lukáš Krištof, 2.B

       3.miesto: Marek Blaskovics, 2.A

       Próza:

       1.miesto:Júlia Pavlišinová, 4.A

       2.miesto: Zuzana Kapusniaková, 4.C

       3.miesto: Ema Jančíková, 3.A

       Krása slova – školské kolo

       Dňa 14.2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo  v umeleckom  prednese poézie a prózy pod názvom Krása slova, ktorá ponúkla priestor vyniknúť mladým recitátorom. V poézii aj v próze sa súťažilo v dvoch kategóriách. Žiaci 5. a 6. ročníka tvorili II. kategóriu a žiaci 7. – 9. ročníka tvorili III. kategóriu. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola. Ohodnotiť tých najlepších bolo náročné, keďže všetci recitátori podali úctyhodný výkon. Výhercom boli odovzdané hodnotné dary a diplomy.

       Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov!

       Výsledky súťaže:

        

       POÉZIA

       II. kategória:

       1. miesto: Kamila Kobolková (postup)
       2. miesto: Adrián Korček

        Laura Banetková

       1. miesto: Nikola Banetková

       III. kategória:

       1. miesto: Veronika Szotkovska (postup)
       2. miesto: Adela Horčičiaková
       3. miesto: Kristína Šporíková

       PRÓZA

       II. kategória

       1. miesto: Sabína Stuchlíková (postup)
       2. miesto: Ivana Pavlišinová
       3. miesto: Alica Hrancová

       III. kategória

       1. miesto: Eva Sapietová (postup)
       2. miesto: Simona Barčáková

        

       Krása slova - obvodové kolo

       Dňa 17. februára 2017 sa uskutočnilo obvodové kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese pre I. – III. kategóriu, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 12 škôl, vrátane Základnej školy v Turzovke. Našu základnú školu reprezentovalo v jednotlivých kategóriách 6 žiakov a je potešujúce, že všetci žiaci sa umiestnili na postupových miestach, ktoré umožnia reprezentovať školu v prednese poézie a prózy vo všetkých kategóriách i na okresnom kole dňa 9. marca 2017 v Čadci. Vďaka patrí všetkým recitátorom, pre ktorých je krása slova srdcovou záležitosťou, vďaka však patrí i vyučujúcim za trpezlivú prípravu žiakov na prednes.

                 Prednes prózy:

       1. miesto – I. kategória: Júlia Pavlišinová – 4. A
       2. miesto – II. kategória: Sabína Stuchlíková – 6. A
       3. miesto – III. kategória: Eva Sapietová – 7. C
        Prednes poézie:
       4. miesto – I. kategória: Ivana Gajdičiarová – 3. A
       5. miesto – II. kategória: Kamila Kobolková – 6. A
       6. miesto – III. kategória: Veronika Szotkovska – 9. A                                     

        

        Gratulujeme

       Krása slova

       Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo dňa 09.03.2017 okresnú súťaž v umeleckom prednese  poézie a prózy KRÁSA SLOVA – 63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017, na ktorom sa zúčastnilo i šesť talentovaných žiakov z našej základnej školy - Ivanka Gajdičiarová – 3. A, Júlinka Pavlišinová – 4. A, Kamilka Kobolková – 6. A, Sabínka Stuchlíková – 6. A, Evka Sapietová – 7. C a Veronika Szotkovská – 9. A. Vo veľkej konkurencii žiakov celého okresu Čadca dokázali tieto dievčatá získať krásne umiestnenia:

       1. miesto – III. kategória – prednes poézie – Veronika Szotkovska
       2. miesto – II. kategória – prednes poézie - Kamila Kobolková
       3. miesto – III. kategória – prednes prózy – Eva Sapietová

       3.   miesto – I. kategória – prednes prózy – Júlia Pavlišinová

       Veronika Szotkovská a Kamila Kobolková budú ďalej reprezentovať našu základnú školu na krajskom kole v Martine v mesiaci máj.        

       Slová, hra a my

       V rámci Hviezdoslavovho Kubína sa v Dome kultúry v Čadci dňa 10. 3. 2017  uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom Slová, hra a my. Zúčastnilo sa na nej aj divadlo poézie  Priatelia múz pôsobiace v našej základnej škole. Jeho členmi sú nielen naši terajší, ale aj bývalí žiaci.  Svojím presvedčivým emotívnym recitačno-hudobným vystúpením Bola raz jedna láska zaujali porotu i divákov,  získali I. miesto a teda i postup do krajského kola v Martine.

       Týždeň v školskej knižnici

       Týždeň slovenských knižníc 13.-16.3.2017 v školskej knižnici  Základnej školy Turzovka – Bukovina sa niesol spoločným  mottom „Knižnice pre všetkých“. Vystriedali sa tu na zábavnej hodine všetky triedy 1.-4. ročníkov. Najmenší prváci si pozreli prezentáciu rozprávky o Snehulienke so škriatkom Popletkom, ktorý ju úplne zmenil. Všetko potom musela zachrániť vila Knihomila. Tohto malého nezbedníka  vyhnala, aby nepoplietol všetko. Deti sa dozvedeli ako vzniká kniha, kde si ju môžu kúpiť, alebo požičať. Potom si už zahrali rozprávku „O repke“ v maskách a mali veľa práce, kým dedkovi pomohli repku vytiahnuť. Napokon si vytvorili svoje vlastné leporelo na motívy zahranej rozprávky.

       Druháci mali podobnú prezentáciu ako ich mladší spolužiaci. V úlohe hercov v maskách si zahrali rozprávku „Kde bývajú zvieratká“, no mali to aj trochu náročnejšie, pretože  vybrali správne obrázky, kde zvieratko, ktoré predstavujú býva a čím sa živí. V závere dostali malú knižočku „Moje rozprávkové učenie“, v ktorej riešili niektoré zábavné úlohy.

       Žiaci tretích ročníkov sa zoznámili s tvárami známych spisovateľov a zistili, že vydanie knihy vôbec nie je jednoduché. Zahrali si rozprávku „Kde bývajú zvieratká“ a urobili si vlastnú záložku vyškrabávaním  na špeciálny papier.

       Štvrtákov už čakala veľmi náročná práca. Na chvíľu sa stali spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi, grafikmi, fotografmi, tlačiarmi, kníhkupcami a čitateľmi. Vo vydavateľstve „Rozprávkovo“ im to išlo veľmi šikovne, veď vydávali knihu začínajúcemu autorovi. S pomocou kulís bola umocnená atmosféra celého prestavenia. Čakala ich aj súťaž družstiev v hľadaní určených obrázkov v knihách a tiež si vytvorili krásnu záložku.

       Všetci žiaci za svoju účasť na Dni ľudovej rozprávky dostali sladkú odmenu.

       Marec – mesiac knihy

        

       Už  viac ako 60 rokov  je marec  mesiacom knihy. V súčasnej hektickej a pretechnizovanej dobe nám pripomína najmä to, že knihy sú pre nás nenahraditeľné a po stáročia majú pevné   miesto v našom živote. Neustále akosi  zabúdame na krásu  slova,  vôňu kníh...

       Pri tejto príležitosti sme pre žiakov pripravili množstvo aktivít, ktoré by mali podnietiť ich vzťah ku knihe i k čítaniu.

       Na hodinách SJL sme v príjemnej atmosfére podfarbenej hudbou debatovali o literatúre a knihách i dôvodoch vzniku mesiaca kníh. Žiaci tiež  vtipne a stručne definovali, čo je podľa nich kniha. Pokúsili sa zostaviť pyramídu informácií o svojom obľúbenom knižnom hrdinovi. Zaoberali sa  pôvodom a využitím papyrusu a napokon mali možnosť na replike papyrusového zvitku zanechať odkaz pre budúce generácie. Zábavnou formou si osvojili lexiku súvisiacu práve s knihami, kníhtlačou či knižnicami. Mali možnosť stať sa na chvíľu spisovateľmi, nechať sa unášať na krídlach fantázie a dokončiť príbeh. Vytvorili pestré plagáty odzrkadľujúce vznik knihy a prezentujúce vlastné obľúbené knihy. Veľmi radi využili svoj výtvarný talent a obľúbené knihy aj ilustrovali. Žiaci tiež pracovali s rôznymi umeleckými textami, a tak rozvíjali dnes neustále spomínanú čitateľskú gramotnosť prostredníctvom moderných metód a čitateľských stratégií / KWL, RAP, EUR/.

       Priestory školskej budovy  ozvláštnil aj  literárny strom, na ktorom rozkvitlo množstvo farebných kvetov.  Každý kvietok mal v sebe ukrytý názov knihy či kníh, ktoré žiaci naozaj prečítali, i odporúčanie prečo si spomínanú knihu prečítať.

       Veríme, že všetky tieto počiny boli pre našich žiakov inšpiráciou a literatúra sa časom stane neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života...

       Návšteva Bábkového divadla Žilina

       Žiaci troch piatych ročníkov sa  dňa 7.4. 2017 zúčastnili návštevy Bábkového divadla v Žiline. Účinkujúci nám predstavili inscenáciu Tracyho tiger, ktorá vznikla z rovnomenného diela od Williama Saroyana. V každom z nás žije tiger a žiaci mali možnosť nájsť tigra aj v sebe. Inscenácia bola moderným prevedením bábkového divadla. Chýbali v ňom tradičné maňušky či marionety, naopak stretli sme sa s vynikajúcou tieňovou hrou. Po predstavení nasledoval rozchod v historickom centre Žiliny a následne cesta domov.

       Beseda s regionálnou autorkou

         Kysuce nesporne disponujú mnohými umeleckými talentmi a k tým literárnym jednoznačne patrí pani Marta Harajdová. Pani Harajdová sa môže pochváliť viacerými literárnymi úspechmi. K tým najčerstvejším patrí 2. miesto v čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2016, ktoré získala za svoju pôsobivú zbierku TAKto.

        Naša škola mala možnosť pani spisovateľku privítať 26. apríla. Stretnutie malo podobu netradičnej besedy. Pani spisovateľka veľmi úprimne prezentovala svoje názory a odpovedala na zvedavé otázky. Je pre nás všetkých inšpiráciou nielen vnímaním života, ale aj  veľkou pokorou k nemu. Besedu spestril prednes autorkiných básní, hudobné osvieženie v podaní našej bývalej žiačky Kristíny Trebulovej i aktivity pre žiakov zamerané na interpretáciu básní pani spisovateľky. Ďakujeme!

       Vajanského Martin

        

       V dňoch 2.5. – 4.5. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo  63. ročníka  celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín pod názvom Vajanského Martin.  

       Našej ZŠ  sa  podarilo získať postupové miesta v okresnej súťaži v poézii (Kamila Kobolková, Veronika Szotkovska)  a tiež v prehliadke detských recitačných kolektívov a divadiel poézie /divadlo poézie  Priatelia múz/, čo žiakom zabezpečilo účasť na krajskom kole v Martine.

       Žiaci mali jedinečný zážitok, pretože samotná súťaž prebehla v umením a kultúrou dýchajúcich  priestoroch Turčianskej galérie a tiež  v štúdiu  Slovenského komorného divadla.

       Tento rok sme si okrem množstva nezabudnuteľných zážitkov a nezaplatiteľných skúseností odniesli aj ocenenie. Divadlo poézie  Priatelia  múz  so svojou inscenáciou Bola raz jedna láska obstálo v konkurencii umeleckých škôl a získalo  1. miesto a odporúčanie na postup do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína.

       Všetkým úprimne blahoželáme!

       Dramatizácia rozprávok

       Žiaci 5. B strávili v stredu  24. 5. 2017  netradičnú hodinu literatúry, počas ktorej prezentovali vlastnú dramatizáciu známych rozprávok, resp. vlastnú rozprávkovú tvorbu. Deti  prekvapili nielen interpretáciou, ale aj tvorbou kulís, reklamných plagátov, pozvánok i vizitiek. Tak si v praxi vyskúšali prácu režiséra, scenáristu, kulisára, herca či  bábkoherca /zážitkové učenie/. Rozprávkovú hodinu spestrila žiacka  porota,  ktorá sa svojej roly zhostila veľmi zodpovedne.

       Umiestnenie /boli udelené dve 2. a 3. miesta/:

       1.miesto: A. Stuchlíková, D. Mlkvíková

       2.miesto: S. Pitlová, V. Stopková, D. Mlkvíková

                     J. Hovorka, F. Skorčík, M. Bielčik, L. Roman, S. Steiniger

       3.miesto: I. Janešíková, S. Ševcova, V. Ďurníková, V. Kadurová, L. Jendrisková

                    R. Záhumenský, A. Korček, P. Ježík, M. Martyčák, M. Kultán

       Dramatizácia bájí

       Mýty sú neoddeliteľnou súčasťou asi každej kultúry. Patria k obľúbeným a často stvárňovaným literárnym žánrom. O vlastnú interpretáciu a dramatizáciu už existujúcich bájí, ale aj o tvorbu  vlastných bájí  sa veľmi úspešne pokúsili šiestaci (31.5., 1.6., 2.6.). Pracovali s veľkou chuťou na scenároch, tvorbe kostýmov i nácvikoch, a to všetko v rámci svojho voľného času, ktorý však dobrovoľne a radi strávili v priestoroch školy.

       Veľmi často sa v bájach objavili atraktívne moderné prvky,  podstata bájí však ostala zachovaná. Žiaci nás veľmi milo prekvapili rôznymi ponímaniami už existujúcich mýtických postáv, inšpirovali nás uhlom pohľadu, vlastným názorom...

       Výkony žiakov, kulisy, kostýmy, plagáty, originalitu a ďalšie faktory veľmi fundovane hodnotili žiaci 8. ročníka. Ich rozhodovanie však nebolo ľahké.

        

       Umiestnenie:

       6. A

       1. miesto: B. a I. Matejíkové, K. Kubošníková, A. Plešivčáková, D. Hrtúsová, S. Stuchlíková, V. Olšárová

       2. miesto: J. Dybalová, K. Kobolková, N. Novotná, S. Kubačáková, A. Suranová, J. Kubačák, J. Badžgoň

       2.miesto:  L. Zbojková, D. Hesková, S. Staník, L. Stolárik, A. Vavricová

       3. miesto: M. Tomala, P. Husár, M. Laš, J. Badžgoň, J. Zavičar, D. Polák

       6.B

       1. miesto: I. Pavlišinová, P. Mikolášiková, E. Škripková, B. Kupšová, N. Sirová, M. Kubačková

       2. miesto: D. Kapusniaková, N. Banetková, T. Kucháriková, K. Marejková, V. Lyková

       6.C

       1. miesto: Z. Hlavačáková, J. Kováčik, A. Míková, R. Andrašková, A. Hrancová, V. Kramorisová, V. Bogdan, S. Rybárik

       2. miesto: A. Hrancová, V. Bogdan, V. Olšárová, T. Slovaček, M. Fojtík, L. Dorociaková

       3. miesto: N. Malíková, K. Prasličáková, L. Banetková, K. Jarošová, M. Halvoníková

       Víťazmi sú však určite všetci kvôli zanieteniu, radosti, spolupráci a  hodinám nácvikov, ktoré strávili s priateľmi a spolužiakmi.

        

       Celkové umiestnenie v rámci 6. ročníka:

       1. miesto: 6.A - B. a I. Matejíkové, K. Kubošníková, A. Plešivčáková, D. Hrtúsová, S. Stuchlíková, V. Olšárová

       2. miesto: 6.C - Z. Hlavačáková, J. Kováčik, A. Míková, R. Andrašková, A. Hrancová, V. Kramorisová, V. Bogdan, S. Rybárik

       3. miesto: 6.A - J. Dybalová, K. Kobolková, N. Novotná, S. Kubačáková, A. Suranová, J. Kubačák, J. Badžgoň

       Čitkove príbehy

       Čítanie kníh podľa niektorých už vyšlo z módy. Nahradili ho filmy. Iste, aj filmy majú svoje čaro príťažlivosti. Čítanie kníh pomáha rozširovať si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Druháci ukázali, že čítanie kníh je pre nich zábava. Požičiavali si knihy zo školskej knižnice a čítali i svoje knihy doma, z ktorých písali krátky obsah do súťaže. Dňa 19.6.2017 bolo vyhodnotenie spojené s burzou kníh. Žiaci priniesli do školy knihy na výmenu, aby sa z nich mohli tešiť aj ostatní.

       2.A Žiaci spolu prečítali 246 kníh

       Najlepší čitatelia:
       Jakub Krištof – 39 kníh
       Laura Kováčiková – 22 kníh
       Jakub Fujak – 19 kníh

       2.B - Žiaci spolu prečítali   195  kníh

       Najlepší čitatelia:
       Lukáš Krištof – 44 kníh
       Sofia Muchová – 16 kníh
       Adam Pápol – 16 kníh

       2.C - Žiaci spolu prečítali   231     kníh

       Najlepší čitatelia:

       Samko Polák – 37 kníh
       Jakub Horeličan – 20 kníh
       Tánička Šuriková – 13 kníh

       Spolu žiaci prečítali 672 kníh.

       Literárne popoludnie

       O tom, že naša ZŠ disponuje množstvom rôznych talentov, bolo možné presvedčiť sa aj počas stretnutia mladých talentovaných ľudí a ich obdivovateľov dňa 26.6.2017.

        Literárne popoludnie bolo koncipované ako pestrá paleta rôznych aktivít súvisiacich s literatúrou a umením. Ozvláštnením a osviežením hovoreného slova boli: interpretácia pôvodnej žiackej tvorby, hudobný hosť /naša bývalá žiačka Kristínka Trebulová/ a moderná dramatizácia báje v podaní žiakov 6.A a 6.C . Žiaci mali možnosť vyjadriť  sa k svojej tvorbe i k tvorbe ostatných.  Prostredníctvom svojich básnických výpovedí pomohli nazrieť nezainteresovaným  do sveta literatúry a osobnosti autora a  pomôcť  im pochopiť, že predovšetkým poézia je metaforická a implicitne podáva aj  informáciu o autorovi, zatiaľ čo čitateľovi  necháva dvere fantázie pootvorené. Išlo o hodnotné texty vyjadrujúce  prežívanie malých radostí  i bolestí.

        Bolesť, smútok, únik pred realitou, dezilúzia a z nich prameniaca beznádej sú častou témou mladých básnikov napriek ich veku.  Táto skutočnosť svedčí o tom, že mladí ľudia nepozerajú na svet cez ružové okuliare, ale naopak veľmi kriticky a reálne. Často sa cítia nepochopení a nedocenení práve nami dospelými.

        Cieľom nášho neformálneho stretnutia bolo poukázať na to, že napriek pretechnizovanej dobe sa dokážu mladí ľudia pozastaviť, zamyslieť sa a  zhmotniť svoje pocity  a zážitky do  podoby literárnej, hudobnej či akejkoľvek inej.

        Veríme, že mnohé talenty nájdu svoje uplatnenie a j v budúcnosti a ich úsilie a otvorené vyjadrenie emócií bude odmenené vydaním zbierky či zhudobnením.

        Spätná väzba od zúčastnených svedčila o tom, že toto podujatie splnilo svoj účel. Spoločne sme sa tešili z príjemne prežitého popoludnia, v ktorom nechýbali ani zábava a humor.

       63. Hviezdoslavov Kubín – celoslovenské kolo

       HK je celoštátnou postupovou súťažou a prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy i v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

       Nášmu divadlu poézie Priatelia múz pri ZŠ Turzovka sa podarilo v konkurencii literárno-dramatických odborov a škôl umenia prepracovať sa až na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v rozmedzí niekoľkých dní v Dolnom Kubíne.

       21. 6. sme si vychutnali úžasný pocit stáť na pódiu a zažiť nezameniteľnú hviezdoslavovskú atmosféru. Boli fascinovaní vystúpeniami ďalších recitačných kolektívov a divadiel poézie. Aj keď sme si neodniesli žiadne ocenenie, vracali sme sa s množstvom  zážitkov, skúseností a odborných rád, za čo sme úprimne vďační. Porota ocenila nadšenie i talent dievčat a vyjadrila presvedčenie, že o rok sa stretneme opäť.

        

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje