• Aktivity a súťaže

     • ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019

     • SLOVENSKÝ JAZYK
      Mosty tvorivosti
      "Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 22.10.2018
      Olympiáda zo SJL - školské kolo 5.11.2018
      Testovanie 5     21.11.2018
      Pro Slavis - celoslovenská súťaž školských časopisov (2.miesto) 16.11.2018
      O cenu Rudolfa Jašíka - literárna súťaž 29.11.2018
      Olympiáda zo SJL - okresné kolo 28.11.2018
      Vitajte v knižnici
      Všetkovedko 29.11.2018
      Krása slova I.kat. školské kolo 31.1.2019
      Krása slova II. a III. kat. školské kolo 11.2.2019
      Krása slova - obvodové kolo 20.2.2019
      Krása slova - okresné kolo 12.3.2019
      Slová, hra a my - okresné kolo 15.3.2019
      Deň ľudovej rozprávky
      Čaro kysuckých povestí  22.3.2019
      Marec - mesiac knihy


      TELOVÝCHOVA A ŠPORT
      Európsky týždeň športu 23.-30.9.2018
      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka
      Cvičme v rytme
      Manínska tiesňava 18.10.2018
      Zdokonaľovací plavecký výcvik 6.ročníkov 15.-19.10.2018
      Základný plavecký výcvik 4. ročníkov 22.-26.10.2018
      Školské majstrovstvá v šachu - okresné kolo 24.10.2018

      Vybíjaná najmladšieho žiactva - okresné kolo 10.11.2018
      Stolný tenis - okresné kolo 29.11.2017
       
      Mikulášsky basketbalový turnaj (2.ročník) 4.12.2018
      Mikulášske preteky v športovej gymnastike 15.12.2018
      Zimné radovánky v ŠKD
      Strelecká súťaž - okresné kolo
      Vianočné plávanie 11.12.2018
      Zimná olympiáda ŠKD 8.2.2019
      Olympijský deň 1. ročník 12.2.2019
      Olympijský deň 2. ročník 14.2.2019
      Lyžiarsky výcvik
      Basketbalový turnaj žiakov - okresné kolo 19.2.2019
      Basketbalový turnaj žiačky - okresné kolo 20.2.2019
      Škola korčuľovania 18.-22.2.2019
      Medzitriedny turnaj vo vybíjanej 27.2.2019
      Volejbal žiačok - okresné kolo 21.3.2019
      Vybíjaná žiačok - okresné kolo 25.3.2019


        PRÍRODOPIS
      Jablko  - symbol zdravia
      Strom voľby
      Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla
      Vianoce pre vtáčiky
      Nezabúdame na zvietarká
      Starostlivosť o zdravie 14.2.2019
      Prírodovedná gramotnosť 6.2.2019
      Biologická olympiáda - školské kolo 1.3.2019
      Hoď sa do modrej 22.3.2019
      Výstava "Záhradkár" v Trenčíne 10.4.2019


        NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
      Biblická olyympiáda - školské kolo
      Exkurzia na Skalku nad Váhom 10.4.2019        CUDZIE JAZYKY
      Európsky deň jazykov 26.9.2018

      Spolupráca s Kericom 
      Deviataci v Kericu 8.11.2017
      Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo 20.11.2018
      Multikultúrne aj v Turzovke 23.11.2018
      Medzinárodné Vianoce v Kericu 19.12.2018
      Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo 16.1.2019
      Zážitkovo na nemčine
      Indonézia, Bolívia, Myanmarsko a Rakúsko u nás v škole 27.2.2019


         DEJEPIS, GEOGRAFIA
      Odhaľovanie tajomstiev Veľkej Moravy 
      Na začiatku cesty históriou
      Dejepisná olympiáda - školské kolo 7.12.2018
      Novoročné svetlušky 31.1.2019
      Geografická olympiáda - okresné kolo 7.2.2019
      Návšteva múzea 11.2.2019
      Dejepisná olympiáda - okresné kolo 14.2.2019
      Dejepisná olympiáda - krajské kolo
      Geografická olympiáda - krajské kolo 11.4.2019


           OBČIANSKA NÁUKA
      Zážitkové učenie trochu ináč "Súdna sieň"
      Expo kariiéra Čadca 12.2.2019
        INFORMATIKA
      iBobor 12.-16.12.2018


        KULTÚRA
      Bábkové divadlo Žilina 
      Divadlo Vianočka Udatný 4.12.2018
      Vianočné zvyky a tradície na Kysuciach
      Vianočná besiedka ŠKD 19.12.2018
      "Daruj kúsok lásky" Vianočná besiedka 3.B 20.12.2018
      Mikuláš 6.12.2018
      Keď stíchne čas - Vianoce v 3.A 19.12.2018
      O najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy
      Vianočná výstava 10.-15.12.2018
      Významní rodáci z našej obce 31.1.2019
      Klub seniorov 31.1.2019
      Fašiangový karneval ŠKD        HUDOBNÁ VÝCHOVA
      Výchovný koncert "Šikana" - Robo Papp a Bystrík
      Stretnutie s ľudovou piesňou 15.2.2019

      Zlatý slávik 20.2.2019
      Slávici Horných Kysúc 15.3.2019                  VÝTVARNÁ VÝCHOVA
      Záložka do knihy spája školy 1-30.10.2018
      Jesenné tvorivé dielne (2.ročník) 12.10.2018
      Darčeky pre seniorov
      Keď prichádza jeseň - výstava 7.-23.11.2018
      Kreatívna jeseň
      Advent klope na dvere! 29.11.2018
      Vianočné pozdravy pre Staré Město
      Vianočné tvorenie 10.12.2018
      Valentínske srdiečko 
      Veľkonočné pozdravy pre Staré Město
                       MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA
      Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 16.10.2018
      Najskôr učenie, potom zábava
      Pytagoriáda - školské kolo 12.-13.12.2018
      Matematická olympiáda - okresné kolo 30.1.2019
      Chemická olympiáda - školské kolo 8.2.2019
      Chemická olympiáda - okresné kolo 22.3.2019
      Pytagoriáda - okresné kolo 26.3.2019
      Matematická olympiáda - okresné kolo 9.4.2019


      SVET PRÁCE, TECHNIKA
      Technická olympiáda - školské kolo 9.11.2018
      Technická olympiáda - okresné kolo 29.11.2018

      Remeslo má zlaté dno 5.12.2018
      Vôňa perníkov
      Zber papiera 10.-18.12.2018
      Keď sa učíme s chuťou a výsledok chutil
      Fašiangové tvorenie ŠKD


        SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
      Slávnostné otvorenie školského roka 3.9.2018
      Keď hranica je len čiara, ktorá spája priateľov (Frýdlant nad Ostravicí) 5.10.2018
      Pamätný list sv. Gorazda - ocenenie žiačky 7.11.2018
      Pasovanie prvákov 23.11.2018

      Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA
      Šťastné a veselé prajeme vám 13.12.2018
      Pomoc pre Miušku z Adamovských Kochanoviec
      Deň narcisov 11.4.2019
             

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje