Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1715 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/02/041 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 01/2019 s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 31.01.2019 Rudinská Jozefína vedúca školskej jedálne
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 31.01.2019 Rudinská Jozefína vedúca školskej jedálne
Objednávka Objednávky ZŠ 01/2019 s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho výcviku s DPH 23.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.4/2019 s DPH 22.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 5 K-Ten KOVO, s.r.o. s DPH 21.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rozhodnutie č. 1028 - ŠJ s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rozhodnutie č. 1027 - ZŠ s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 12/2018 s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 12/2018 s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 12/2018 s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 3 Elektro Katka s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 4 Herakles - net, s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 12/2018 s DPH 31.12.2018 Rudinská Jozefína vedúca školskej jedálne
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.6 Novum - Farby Laky a drogéria s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/229