• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 31.05.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 14.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o budúcej nájomnej zmluve s DPH 20.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o budúcej nájomnej zmluve s DPH 20.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ZŠ za 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ŠJ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ZŠ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 30.11.2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Objednávka Objednávky ZŠ za 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ŠJ pri ZŠ 11/2020 s DPH 30.11.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 05.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednavky ŠJ pri MŠ s DPH 31.12.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ZŠ 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o spracovaní osob. údajov sprostredkovateľom s DPH 25.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktury ŠJ pri MŠ 11/2020 s DPH 01.12.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/463
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje