Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Skupinové poistenie s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová zml.na dodávky potravin.a nepotravin. tovaru s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zml. - rámcová č. PU23/2018 - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodavateľsko-odberateľská zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpno-predajná zmluva rám.zml. o kúpe a predaji tovaru s DPH 10.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúp.zml. č. 088/131/2018 - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov č. 2/2018 s DPH 12.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 8//2018 s DPH 19.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskyt. služieb v obl. IKT č. R_149/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva č. 6/2018 - ŠJ s DPH 10.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zml. o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2018 s DPH 30.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 9/2018 s DPH 26.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov č. 3/2018 s DPH 20.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/283