Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ 05/2018 s DPH 31.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 04/2018 s DPH 30.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 04/2018 s DPH 30.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 04/2018 s DPH 30.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo č. 2018 - GDPR7086 s DPH 24.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prenájme výstavy :Škola - vedecká hračka" s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 6 s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.5 s DPH 03.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.4 s DPH 03.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 052018 s DPH 31.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 05/2018 s DPH 31.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 2 FK Tatran s DPH 13.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb - zabezpečenie školy v prírode pre deti zo ZŠ Turzovka s DPH 20.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 08.03.2018 s DPH 09.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za október 2017 s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za november 2017 s DPH 30.11.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/201