• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva 0380121 Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla ZŠ 21 488.02 bez DPH 26.10.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Verejná informačná služba s.r.o. VIS Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva 0380121 Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla MŠ 13 734.26 bez DPH 26.10.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 ENVIRO WAYS s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 LIVONEC S.R.O. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Darovacia zmluva 173,38 bez DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva R 94/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R 94/2020 229,04 bez DPH 17.09.2020 IVeS, org. pre informatiku ver. správy Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dohoda číslo: 19/19/054/43 7 078,61 s DPH 26.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávka tepla na kalendárny rok 2020 s DPH 30.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Skupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie 1 301,52 s DPH 10.09.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ZŠ s DPH 30.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Dodatok č. 1 k dohode číslo: 19/19/054/43 s DPH 24.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky s DPH 07.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 14.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Objednávka Objednávky ZŠ 09/2019 s DPH 24.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Dodatok k poistnej zmluve Pre skupinové úrazové poistenie č. 4801901925 s DPH 10.09.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dohoda o prevode telefónneho čísla A13878723 s DPH 09.09.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/435
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje