• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva 0380121 Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla MŠ 13 734.26 bez DPH 26.10.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Darovacia zmluva 173,38 bez DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 ENVIRO WAYS s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Verejná informačná služba s.r.o. VIS Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 LIVONEC S.R.O. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva R 94/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R 94/2020 229,04 bez DPH 17.09.2020 IVeS, org. pre informatiku ver. správy Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva 0380121 Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla ZŠ 21 488.02 bez DPH 26.10.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednavky SPOŠ 2021 s DPH 01.02.2021 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 30.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Faktúra Faktury SPOŠ 10/2020 s DPH 30.10.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 28.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 14.01.2020 NN Tatry sympatia d.d.s. a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodávateľsko - odberateľská zmluva s DPH 01.01.2020 Pe Cy s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Faktúra Faktúry ZŠ 11 2019 s DPH 29.11.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Faktúra Faktúry ZŠ 12/2019 s DPH 31.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Objednávka Objednávky ZŠ 10/2019 s DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/463
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje