Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 06.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku s DPH 15.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. DKB/18/06/1872 k Zml. o poskytnutí služieb č. VK/09/09/387 zo dňa 25.09.2009 s DPH 26.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 7 o nájme nebytového priestoru s DPH 18.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/222/2018 s DPH 04.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky 07/2018 s DPH 31.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 07/2018 s DPH 31.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 07/2018 s DPH 31.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 07/2018 s DPH 31.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 08/2018 s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 08/2018 s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 06.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 08/2018 s DPH 28.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva - ŠJ s DPH 10.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpno - predajná zmluva - ŠJ s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva č. 6/2018 - ŠJ s DPH 10.07.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - ŠJ s DPH 01.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/229