• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
  Zmluva R 94/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R 94/2020 229,04 bez DPH 17.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 173,38 bez DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Objednávka Objednávky ZŠ 10/2019 s DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Zmluva č. 20191793 - SEVAK, a.s. 1.2803.1.1718.1.2803 s DPH 25.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ZŠ s DPH 30.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ZŠ 08 2019 s DPH 30.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky ZŠ za 07/2019 s DPH 31.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpeč. poskytovania stravovania pre zamestnancov s DPH 03.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry ZŠ 07/2019 s DPH 31.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 zo dňa 19.09.2018 40.- s DPH 22.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 35,20 s DPH 24.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť s DPH 24.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Rozhodnutie č. 2535 - zníženie pôvodného predpisu -50,60 s DPH 10.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 14.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Nájomná zmluva č. 2/2019 o nájme nebytového priestoru s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/417
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • ŠKOLA V PRÍRODE
  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole