• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
  Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
  Zmluva Kúpna zmluva na dodávku a odber tepelnej energie pre vykurovanie, prípravu a odber tepelnej úžitkovej vody - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva č. SPA50203602 o združenej dodávke elektriny a plynu - SLOVAK ENERGY,s.r.o. 100mesačne s DPH 24.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová zmluva - TAURIS, a.s. s DPH 10.02.2020 TAURIS s.r.o. Potravinarska 6, Rimanska Sobota Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva č.2020-ZO10675 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - EuroTRADING,s.r.o. s DPH 27.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 2 k Dohode 19/19/054/43 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 UPsvaR Čadca Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Dohode 19/19/054/105 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 UPsvaR Čadca Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Prepis-Ukončenie zmluvy, zl. č. 2620144 s DPH 11.02.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Kúpna zmluva - Koliba Trade,s.r.o. s DPH 31.01.2020 KOLIBA trade s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 SEVAK a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dodávke pečiva - Iveta Baculáková BaBAD s DPH 20.02.2020 Iveta Baculáková BaBAD Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy 183.70/zálohováplatba s DPH 30.01.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Hlasová Virtuálna Privátna Sieť - Mesto Turzovka s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov(č. O-02/2020ĽČ) - Mesto Turzovka 130,00 s DPH 23.01.2020 Mesto Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o servisnej službe č. 321369 - ille 554,74 s DPH 10.01.2020 ILLE Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová komisionárska zmluva - Up Slovensko,s.r.o. s DPH 10.02.2020 UP Slovensko s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Verejná informačná služba s.r.o. VIS Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Darovacia zmluva - Bukov s DPH 28.02.2020 Milan Delinčák - BUKOV Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/435
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje