• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
  Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
  Zmluva 04/2020 Nájomná zmluva číslo 04/2020 1/hodina s DPH 19.10.2020 Základná škola Staškov Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva č. 3/2020 Kúpna zmluva s DPH 01.01.2020 Coop Jednota Čadca Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. /ZŠ s DPH 02.01.2020 Energetika Turzovka Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - Wolters Kluwer, s.r.o. s DPH 06.02.2020 WOLTERS KLUWER SR s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 17.02.2020 TRAMTARIA o.z. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva č.13641/2020 Darovacia zmluva - TESCO s DPH 05.03.2020 Nadacia PONTIS - Nadačný fond TESCO Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva SPA50203602 Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu 100mesačne(zálohováplatba) s DPH 24.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o pripojení zariadenia - Stredoslovneská distribučná a.s. s DPH 24.01.2020 Slovenská distribučná a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností ( MŠ) s DPH 13.01.2020 SWAN a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva 441/9013850 Poistenie majetku s DPH 31.01.2020 Komunalna Poisťovňa a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností ( ZUŠ) s DPH 13.01.2020 SWAN a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností s DPH 13.01.2020 SWAN a.s. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Verejná informačná služba s.r.o. VIS Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dodávke pečiva - Iveta Baculáková BaBAD s DPH 20.02.2020 Iveta Baculáková BaBAD Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová komisionárska zmluva - Up Slovensko,s.r.o. s DPH 10.02.2020 UP Slovensko s.r.o. Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová zmluva - TAURIS, a.s. s DPH 10.02.2020 TAURIS s.r.o. Potravinarska 6, Rimanska Sobota Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva č.2020-ZO10675 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - EuroTRADING,s.r.o. s DPH 27.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 2 k Dohode 19/19/054/43 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 UPsvaR Čadca Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/463
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje