Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskyt. služieb v obl. IKT č. R_149/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zml. o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2018 s DPH 30.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 9/2018 s DPH 26.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov č. 3/2018 s DPH 20.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 10/2018 s DPH 03.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 09 2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zluva o servisnej službe - ZŠ s DPH 22.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zluva o servisnej službe - ŠJ s DPH 22.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 11/2018 s DPH 18.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k Zml. o poskytnutí verejných služieb s DPH 10.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí Grantu č. 18191 s DPH 29.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 12/2018 s DPH 05.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 7581/2018 s DPH 20.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 3 Elektro Katka s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/283