• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
  Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
  Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dodávke elektriny s DPH 17.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dohoda o zmene s DPH 22.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva - SK Kvalita, s.r.o. s DPH 01.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Kúpna zmluva - rámcová č. PU015/2020 (ATC-JR,s.r.o.) s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová zmluva - Kysucké pekárne, a.s. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva Ševt a.s. s DPH 08.07.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
  Zmluva Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o servisnej službe č. 321369 - ille 554,74 s DPH 10.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov(č. O-02/2020ĽČ) - Mesto Turzovka 130,00 s DPH 23.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Hlasová Virtuálna Privátna Sieť - Mesto Turzovka s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy 183.70/zálohováplatba s DPH 30.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Kúpna zmluva - Koliba Trade,s.r.o. s DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva č. SPA50203602 o združenej dodávke elektriny a plynu - SLOVAK ENERGY,s.r.o. 100mesačne s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/380
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD