• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Kúpna zmluva - Botur, s.r.o. s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za január 2017 ZŠ s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za január 2017 ŠJ s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 2 DF Družstvo s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1 Materská škola s DPH 16.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č.2 ZUŠ s DPH 25.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dielo VALIRE, s.r.o. s DPH 27.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za február 2017 ŠJ s DPH 01.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za február 2017 ZŠ s DPH 01.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1 CVČ s DPH 02.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve s DPH 16.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Objednávka Objednávky za február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za marec 2017 ZŠ s DPH 01.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry za marec 2017 ŠJ s DPH 01.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/304
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Zo starého nové - ŠKD
  • Výsadba ovocných stromčekov
  • Na konskom chrbte je raj srdca
  • ŠKD v mestskej knižnici a Mestskom múzeu
  • Štúrovci zážitkovo
  • Remeslá v našej ZŠ
  • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
  • Stretnutie s drotárom Jurajom šeríkom
  • Testovanie športových predpokladov žiakov 1. ročníka
  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole