Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Nájomná zmluva č. 2/2019 o nájme nebytového priestoru s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 7 CECH Company s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci BUKOV s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Cenník priestorov v objekte ZŠ s DPH 01.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 5 K-Ten KOVO, s.r.o. s DPH 21.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 Nemček s DPH 26.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.3 FK Tatran s DPH 13.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 2 FK Tatran s DPH 13.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Omnia s DPH 01.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 2 KON - SHOP, s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 5 ABEL s DPH 29.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rozhodnutie č. 1028 - ŠJ 607,20 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo č. 2018 - GDPR7086 s DPH 24.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prenájme výstavy :Škola - vedecká hračka" s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 6 s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.5 s DPH 03.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.4 s DPH 03.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rozhodnutie č. 1027 - ZŠ 556,60 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.4/2019 9,96 s DPH 22.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/273