Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Rámcová zmluva č. 7 Cech s DPH 29.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s. s DPH 19.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 5 ABEL s DPH 29.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo VALIRE s.r.o. s DPH 06.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci BUKOV s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zluva o servisnej službe - ZŠ s DPH 22.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 9/2018 zo dňa 26..09.2018 75,00 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 1 Miroslav Baláž s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 Nemček s DPH 26.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.3 FK Tatran s DPH 13.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 2 FK Tatran s DPH 13.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Omnia s DPH 01.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1715 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/02/041 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo č. 2018 - GDPR7086 s DPH 24.04.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prenájme výstavy :Škola - vedecká hračka" s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/283