Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva č. 20191793 - SEVAK, a.s. 1.2803.1.1718.1.2803 s DPH 25.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva s vzájom. spolupráci lyžiarsky výcvik s DPH 22.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke č. 3 MŠ s DPH 31.08.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke č. 2 s DPH 15.09.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke č. 1 ZUŠ s DPH 14.09.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.4/2019 9,96 s DPH 22.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov č. 3/2018 s DPH 20.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebyt. priestorov č. 2/2018 s DPH 12.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho výcviku 2 870,00 s DPH 23.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) 100,00 s DPH 15.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1715 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 24.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osob. údajov sprostredkovateľom s DPH 25.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci BUKOV s DPH 10.05.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci BUKOV s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci - Duálne vzdelávanie ŠIOV s DPH 23.06.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prenájme výstavy :Škola - vedecká hračka" s DPH 14.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 22.08.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/283