• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Dohoda číslo: 19/19/054/43 7 078,61 s DPH 26.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní lyžiarskeho výcviku 2 870,00 s DPH 23.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Skupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie 1 301,52 s DPH 10.09.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Rozhodnutie č. 1028 - ŠJ 607,20 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Rozhodnutie č. 1027 - ZŠ 556,60 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dohoda o ukončení platnosti Zml. o výpožičke neb. priest. č. 1/2018 zo dňa 30.08.2018 364,23 s DPH 03.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 10/2018 zo dňa 03.10.2018 335,00 s DPH 10.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 176,18 s DPH 29.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 174,80 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva - vecný dar 105,97 s DPH 01.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) 100,00 s DPH 15.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Nájomná zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru 97,50 s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 88,78 s DPH 15.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 9/2018 zo dňa 26..09.2018 75,00 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dohoda o refundácií/vyúčtovaní finančných prostriedkov na športové vybavenie 50,00 s DPH 09.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 09.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Preberací protokol 49,02 s DPH 14.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 zo dňa 19.09.2018 40.- s DPH 22.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/294
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice
  • Priateľské stretnutie pri vybíjanej
  • MDD v znamení športu