• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Dohoda číslo: 19/19/054/43 7 078,61 s DPH 26.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Rozhodnutie č. 1027 - ZŠ 556,60 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o servisnej službe č. 321369 - ille 554,74 s DPH 10.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
  Zmluva Zmluva o výpožičke neb. priestorov č. 1/2019 417,48 s DPH 20.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Nájomná zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru 97,50 s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 88,78 s DPH 15.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Rozhodnutie č. 1028 - ŠJ 607,20 s DPH 17.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Nájomná zmluva č. 7/2019 o nájme nebytových priestoru 80,00 s DPH 07.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 9/2018 zo dňa 26..09.2018 75,00 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 09.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Dohoda o refundácií/vyúčtovaní finančných prostriedkov na športové vybavenie 50,00 s DPH 09.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Preberací protokol 49,02 s DPH 14.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Nájomná zmluva č. 6/2019 o nájme nebytového priestoru 45,08 s DPH 30.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
  Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.4/2019 9,96 s DPH 22.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Darovacia zmluva -BUKOV 43,01 s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
  Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (ZŠ) 43,01 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/383
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD