• Novinky

      • Mikuláš v škole

      • Mikuláš prišiel medzi nás

       Celý kraj sťa striebro svieti.
       Príď, Mikuláš, prosia deti.
       Chytro sadaj na sane,
       v školičke ťa čakáme.

       V piatok 6.12.2019 sa školou ozýval spev kolied a hlas heligónky. Mikuláš zavítal do našej školy a spolu s anjelmi  obdaroval deti perníčkami  či cukríkom. Perníčky si pre spolužiakov pripravili naši deviataci. Nechýbali ani čerti, ktorí si brúsili zuby na zlé deti. No boli sklamaní, pretože nenašli žiadneho nezbedníka. Žiaci si pripravili pre Mikuláša rôzne básničky a pesničky. Tento deň sa niesol v duchu myšlienky : „Dávať dobro druhým a prinášať radosť.“

       (/Mgr. Monika Janíková)

      • Mikulášsky darček pre dôchodcov

      •  

       „Najlepším spôsobom, ako začať každý deň, je pri prebudení myslieť na to,

       či dnes môžeme spraviť radosť aspoň jednému človeku.“    Friedrich Nietzshe

        

       A takto premýšľalo od samotného začiatku  päť nadšených dievčat zo 4. B a 5. B, ktorým záležalo od samotného počiatku na tom, aby našich dôchodcov potešili, urobili radosť, vyčarili úsmev na Mikuláša. Niekoľko dní nacvičovali a pripravili krátky program - zarecitovali báseň, zahrali niekoľko kolied, predniesli rozprávku, zahrali koledy na flautách, zaspievali pieseň. Spoločne sme si tak už 4. decembra 2019 pripomenuli krásne adventné obdobie a popriali Šťastné a veselé popevkom piesne Dominiky Mirgovej.

       Je krásne dať deťom priestor urobiť radosť tým, ktorí sa zaslúžili taktiež o ich výchovu. 

       Poďakovanie patrí Lenke Tichej z 5. B a dievčatám zo 4. B – Emmke Romanovej, Majke Ďurechovej, Terezke Mohelníkovej a Julke Maďariovej.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Deň remesiel - Remeslo má zlaté dno

      • Dňa 4.12.2019 do našej školy zavítali pedagógovia a študenti SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou . Žiakom 9. ročníka predstavili študijné odbory, ktoré môžu na ich škole študovať. Predstavili im remeslá ako murár, stolár, tesár, čalúnnik. Žiaci si ich mali možnosť vyskúšať prakticky v rámci Dňa remesiel.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Spomienka na Rudolfa Jašíka

      • 2. decembra  sme si  pripomenuli nedožité   100. narodeniny nášho významného rodáka Rudolfa Jašíka – prozaika, básnika, novinára a  publicistu.

       Spomienka  na  tohto významného kysuckého spisovateľa je   každoročne oživovaná aj prostredníctvom viacerých podujatí venovaných tejto osobnosti, tento rok pod výstižným názvom „Tichá elégia za Rudolfom Jašíkom“. Prvý decembrový pondelok sa  stretli milovníci literatúry, histórie, fotografie, ale aj široká verejnosť, aby si prostredníctvom pietnej spomienkovej slávnosti pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka, ale aj inými  sprievodnými podujatiami,  uctili jeho pamiatku. 

       Ku každoročným podujatiam patrí aj vyhodnotenie literárnej súťaže  O cenu Rudolfa Jašíka adresovanej žiakom základných škôl. Naša základná škola prezentovala svoje posolstvo Rudolfovi Jašíkovi prostredníctvom  básnickej tvorby šiestakov a siedmakov /Tamara Horská, Vanessa Pajerová, Sára Kozová, Ján Kapusniak, Karin Mitašová, Adam Stolárik, Adriana Rudinská/. Teší nás, že disponujeme  množstvom nádejných literárnych talentov.

       Výrazným spestrením a obohatením spomienky na Jašíka bola aj filmová adaptácia Jašíkovho románu Námestie svätej Alžbety, ktorú si mohli pozrieť ôsmaci a deviataci. Vynikajúce herecké obsadenie, nadčasové otázky bytia a lásky nenechali našich žiakov ľahostajnými. Pocity a spomienky budú v nás rezonovať ešte dlho a často sa k nim budeme vracať v rozhovoroch i rôznych iných paralelách.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Učili sme sa byť tolerantní a bojovať proti drogám

      • Dňa 16. 11. 2019 sme sa v našej škole, konkrétne v triedach 9. A a 9. B, učili byť tolerantní v rámci Medzinárodného dňa tolerancie.

       Čo  vlastne tolerancia je? Toleranciu chápeme ako postoj, ktorý každému ponúka možnosť vyjadrovať svoje názory a postoje odlišné od názorov a postojov iných. Súvisí so slobodou a jedinečnosťou človeka.

       Žiaci  vytvorili skupiny  a na hodine občianskej náuky spracovali projekty, v ktorých vysvetlili danú problematiku slovne i vizuálne.

       Mesiac november priniesol aj ďalší významný deň, teda skôr týždeň. Každoročná výzva pod názvom „Týždeň boja proti drogám“ patrí už tradične k neodmysliteľnej akcii na našej škole. Tento rok sa žiaci druhého stupňa mali možnosť zapojiť do školského projektu  „Vybral som si život, nie drogy...“, kde jednotlivci alebo skupiny mali čo najoriginálnejším spôsobom spracovať  spomínanú tému. Zapojení žiaci boli za svoju dobrovoľnú prácu odmenení. Medzi aktívnych žiakov patria:  Adam Pápol a  Peter Gajdičiar z 5. B a Miriam Michalisková z 5. A.

       Ďakujem každému, kto sa aspoň na chvíľu zamyslel nad touto problematikou dnešnej doby a tiež všetkým zúčastneným, ktorí neváhali a zapojili sa.           

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

      • Anjelik pre radosť

      • „Stretli ste niekedy anjela? Ja áno. Nemal krídla, bol to človek. A naučil ma, že žiadne iné cvičenie nie je na srdce tak dobré, ako sa zohnúť a niekoho druhého zdvihnúť na nohy.“

       Možno práve tieto slová vystihujú myšlienku prosby o pomoc pohladením sŕdc obyvateľov domovov dôchodcov. Stačí  málo a  spoločnými silami dokážeme veľké veci.

       Keď nás oslovili s prosbou o láskavosť z CVČ Čadca, neváhali sme, veď predsa pomáhať a potešiť tak srdcia tých, ktorí to potrebujú, je ľudské. Našou jedinou úlohou  bolo výtvarne spracovať tému, ktorou bol anjel.  Veríme, že každý z darovaných anjelov vyčarí úsmev a zohreje srdce, predovšetkým teraz, v predvianočnom období.

        Nezabúdajme, že dobrých skutkov pomoci nie je nikdy dosť.

       Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a potešili tak nejedno ľudské srdce.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

      • Všetkovedko 2019

      • Vo štvrtok 28.11.2019 prebiehal  na našej škole 11. ročník  súťaže „ Všetkovedko – súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“.  Celoslovenská vedomostná súťaž  je špecifická svojim zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale je prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine streli. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov 2.ročníka,16 3. ročníka a 5 zo 4. ročníka. Vypracované úlohy boli ešte v deň súťaže odoslané organizátorom súťaže Talentíde. S napätím budeme očakávať výsledky už 20. decembra, ktoré potešia nielen deti, ale aj ich učiteľov.

       (Mgr. Ľubica Sobčáková)

      • Advent klope na dvere

      • V našej škole sa už stalo tradíciou, že sa žiaci  pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak  ani v piatok 29. novembra. Príprava adventného venca je prvým krôčikom na ceste k najkrajším sviatkom roka. Veniec patrí k adventu rovnako ako stromček  k Vianociam.

       Chlapci a dievčatá   si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

       Symbol adventu - veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.

       Adventný veniec – ľudia si adventné vence zhotovovali už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johanna Wilchlerna. Bol to kňaz, učiteľ. Staral sa o opustené deti a aby uspokojil ich zvedavé otázky: „Koľko dní je ešte do Vianoc?“ urobil drevený adventný veniec, na ktorý zavesil 19 tenkých a 4 hrubé sviečky. Tak vznikol prvý adventný veniec. Dnes na adventný veniec dávame 4 sviečky.

       Želáme všetkým požehnané adventné obdobie.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Čaro Vianoc a adventu

      • Všetci sa tešíme na Vianoce! Malí, veľkí, starí, mladí... Hoci prvá adventná nedeľa pripadne na 1. decembra 2019, deti 4. ročníka si toto čarovné obdobie pripomenuli už 27. 11. 2019. Vďaka Janke Maďariovej (DFS Bukovinka - CVČ Turzovka) a Fondu na podporu umenia sa uskutočnil projekt „Doprajme našim deťom zachovávať si našu krásnu kysuckú ľudovú kultúru, piesne, zvyky a tradície“. V rámci realizovanej besedy sa tejto krásnej a náročnej úlohy bravúrne zhostila čarovná bytosť - rodáčka z Turzovky, speváčka, zberateľka ľudových piesní a zvykosloví z nášho regiónu – Helena Zahradníková, rod. Závodníková. Nielen rozprávala, ale deťom i predviedla niektoré dávne zvyklosti. K tomu zaznel i jej čarovný spev a spev detí DFS Bukovinka. Nie jeden z nás v tento deň zatúžil mať pri jej slovách o zvykoch počas adventu a Vianoc stroj času. Niektorí sme zase premýšľali nad splnením slov z piesne Miroslava Žbirku a skupiny Lojzo – „Každý deň budú vraj Vianoce!“.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Stretnutie s ľudovou piesňou

      • Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorpcie vedomostí. A práve túto pútavú formu vyučovania si vychutnali žiaci 5. ročníka na hodine literatúry vo štvrtok 28. 11. 2019. Témou netradičnej hodiny bola ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň. Za celou jej  prípravou boli  študentky Gymnázia v Turzovke /Valika Janešíková a Beáta Smažáková/. Hodina literatúry sa niesla v duchu ľudových tradícií, spevu, hier i nenápadného preverenia vedomostí prostredníctvom malého dotazníka.

       Veríme, že  aj tento naoko nepatrný počin prispeje k záujmu mladej generácie o krásu ľudovej kultúry, morálnych hodnôt i duchovného posolstva.

       Dievčatá, ďakujeme!!!

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Pasovanie prvákov

      • 22.november 2019 bol v živote prváčikov zo ZŠ Turzovka veľmi významným dňom. Bol to deň, kedy sa po troch mesiacoch zoznamovania so školským prostredím, spolužiakmi, prvými písmenkami a číslami stali skutočnými žiakmi našej školy. V tento deň sa v telocvični základnej školy konalo slávnostné Pasovanie prvákov. Rodičia, starí rodičia, príbuzní aj priatelia prváčikov sa zišli v hojnom počte, aby si pozreli program, ktorí si prváčikovia spolu s ich najstaršími spolužiakmi, žiakmi 9.A, pripravili. Veselými básničkami a pesničkami, svojou šikovnosťou a umom porazili prváci zlú Babu Jagu a v školskom kráľovstve opäť zavládla radosť. Tá sa zrkadlila aj v očiach rodičov, hrdých na to, čo sa ich detičky za taký krátky čas naučili. Na konci programu prváčikovia všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že si budú riadne plniť svoje povinnosti, písmenká naklonia správnym smerom, dodržia pravidlá slušného správania a  s každým budú kamaráti. Pasovanie zázračnou ceruzkou, získanie preukazu prváka a tiež malý darček od Združenia rodičov školy iste prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére prváckej slávnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii podujatia.

       Celú fotogalériu s pasovania prvákov si môžete pozrieť TU.

       (Mgr. Monika Schützová)

      • Olympiáda z ANJ - školské kolo

      • Geoffrey Willans povedal:,,You can never understand one language until you understand at least two, “  alebo “Nikdy nemôžeš porozumieť jednému jazyku, kým nerozumieš najmenej dvom.”  O tom, že naše decká rozumejú nielen svojej rodnej slovenčine, ale aj angličtine sme sa presvedčili 21. 11. 2019, kedy si žiaci 6. – 9. ročníkov trúfli zvládnuť náročné úlohy v školskom kole olympiády z anglického jazyka.

       V jednotlivých častiach mohli porovnať slovotvorbu anglického a slovenského jazyka, gramatické tvary slovies ako aj vhodnosť použitia ostatných slovných druhov v texte. To, že počúvanie a sledovanie videí v anglickom jazyku je naozaj “cool” im mohlo pomôcť v časti  zameranej na počúvanie. Nakoniec svoju kreativitu a zmysel pre argumentáciu a riešenie problémov dokázali v poslednej časti súťaže, ktorou bolo rozprávanie.

       Tento rok sa súťažilo v dvoch kategóriach – mladších a starších žiakov, čo prinieslo nasledujúce výsledky. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole! Tešíme sa na ďalší ročník.

       (Mgr. Daniela Kopásková)

        

      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí najmä životnému prostrediu, zdraviu ľudí, ale aj ekonomike. Vedeli ste, že?

       1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?

       Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle?

       V mesiaci november sa na našej škole uskutočnil opäť zber papiera, ktorý sa konal od 11-15.11.2019. Výsledná cifra vyzbieraného papiera v Kg je 6272. Prinášame vyhodnotenie zberu papiera za triedy. Celkový prehľad všetkých zúčastnených a zapojených tried bude dostupný /a zverejnený v zborovni/ v novembrovom Ekobloku.

       ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili.

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Vybíjaná najmladšieho žiactva

      • V Základnej škole M. R. Štefánika v Čadci sa dňa 18.11.2019 súťažilo vo vybíjanej. Súťažili  najmladší žiaci, štvrtáci. Naše štvrté triedy zastupovalo 12 detí, z toho  šesť chlapcov a šesť dievčat.  Súťaže sa  zúčastnilo z Čadce a okolia celkovo 7 škôl. Naši milí, malí štvrtáci bojovali s veľkým odhodlaním . Svojou šikovnosťou a úsilím obsadili piate miesto. 

       (Mgr. Gabriela Hnidková)

      • Hodina deťom 2019

      • Vo štvrtok 14. 11. 2019 prebehla  na celom Slovensku verejná zbierka pod názvom Hodina deťom, ktorá funguje už 18 rokov a  je projektom Nadácie pre deti Slovenska.

       Hodina deťom podporuje rôzne oblasti, napr. projekty na riešenie problémov detí, kde zlyháva rodina, detí, ktoré majú veľké zdravotné problémy a sú dlhodobo hospitalizované alebo majú špeciálne potreby. Projekty, ktoré rozvíjajú tvorivosť, motiváciu, aktivity a vzdelanie detí. Pomoc sa tiež zameriava na budovanie bezpečného prostredia pre deti.

       Naša základná škola sa do tejto zbierky zapojila po prvýkrát. Dva tímy zložené zo žiakov siedmeho ročníka navštívili každú triedu, jedáleň, školníkov a tiež mestský úrad. Podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 310 eur.

       Vďaka podpore ľudí sme dokázali prepojiť tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

       Aj keď sme urobili relatívnu maličkosť, deti z toho budú mať veľkú radosť. Nás zas bude tešiť hrejivý pocit na srdci.

       Ďakujeme!!!   

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje