• Novinky

      • Beseda o finančnej gramotnosti

      • Finančná gramotnosť je téma, s ktorou sa stretávame čoraz častejšie, a to v nielen v oblasti vzdelávania. V rámci projektu finančnej gramotnosti, ktorú organizuje VÚB banka, bola vybraná aj naša škola /trieda 5.B/. Žiaci mali možnosť absolvovať prednášku s pracovníčkou banky, ktorá im vysvetlila, prečo je dobré s peniazmi v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť. 

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Olympiáda zo SJL - školské kolo

      • 5. 11. 2019  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnilo 13 žiakov deviateho ročníka. Súťaž bola rozdelená na dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť preverila čitateľskú gramotnosť a vedomosti zo všetkých jazykových rovín. Ústna časť sa sústreďovala na tvorbu príslušného rečníckeho útvaru a na rétoriku s dôrazom na prozódiu, ortoepiu a  neverbálny prejav.

       Podľa názoru odbornej komisie preukázali žiaci v týchto oblastiach vynikajúce  vedomosti a schopnosti. Prekvapili predovšetkým svojou originalitou a suverénnosťou. Teší nás záujem žiakov o rodný jazyk a  chuť ďalej sa v ňom zdokonaľovať.

       Vyhodnotenie:

       1.miesto: I. Matejíková

       2.miesto: B. Matejíková

       3.miesto: D. Hesková

       Víťazke blahoželáme a veríme, že nás bude úspešne reprezentovať i v okresnom kole.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Hodina čítania v 4.A

      • Na hodinách čítania žiaci zo 4. A nielen radi čítajú, ale i rýmujú či vymýšľajú nové príbehy. Našou inšpiráciou bola tentokrát báseň Balón od Františka Rojčeka. Deti si však ako motiváciu vybrali ľubovoľný predmet, zviera či rastlinku. Žiaci pracovali individuálne i v skupinách.Výsledkom sú tieto milé básne.

       (Mgr. Gabriela Hnidková)

        

       Farma

       Uprostred našej dediny

        leží farma plná hydiny.

       Kohút je tam veľkým pánom,

       budí všetkých  hneď nad ránom.

       Sliepky sa pustia do roboty, 

       veď treba vajíčka na chutné dobroty.

       Kačky a húsky robia samé kúsky.

        

       Húsky sa na lúke pasú,

       chvosty sa im pritom trasú.

       Kačky sa kúpu vo vode,

       vyzerajú, že sú v pohode.

       Mačka sa len na nich díva

       a pritom si sladko sníva.

       Lezie ona po plote,

       vyhýba sa robote.

       Dunčo, ten s tým problém nemá,

       v noci stráži, cez deň behá.

        

       Zvieratká už idú spať,

       aby mohli ráno vstať. 

                                                       Zuzana Cvinčeková

        

        

        

                                                            Stromček

        

       Či si veľký a či malý,

       poď si spraviť stromček s nami.

       Nič to, ak niet v pľúcach pary,

       naplňme ho lístočkami.

       Listy spadli, ojojóóój!

       Urobme si nový strom!

       Stromček   rastie znova,

       vysoký je, strácam slová.

       Žltá, hnedá, oranžová

       a koruna je vyplnená.

       Lístočky si  ukladáme,

       my všetci z nich radosť máme.

       Javor, dub  či smrek...

       Názvy vieme naspamäť.

       Veľa stromov na obzore...

       Kto ich má  rád,  zdvihne ruku hore.

         Aneta Gejdošová, Kristína Cabuková, Valentína Piatková                                                                            

        

                                                      Psík

       Či si veľký a či malý,

       poď si psíka kúpiť s nami.

       Psík je verný kamarát,

        rád sa s nami bude hrať.

       Poslúchne ťa veľmi rád,

       bude to tvoj kamarát.

        

       Pri cvičení psíka unavíš,

       na spanie mu posteľ vybavíš.

       Hračky mu do nej dáš,

       tým ho ľahko uspinkáš.

       Po spinkaní vstane rezko,

        keď ucíti v miske mäsko.

       Už vieš, že pes nie je hračka,

       starať sa oň  je nakladačka.

        Ella Talová, Natália Gajdičiarová, Alexandra Jurgová

        

                                                       ZOO

       Je to veľká záhrada

       a v nej veľká zábava.

       Tiger na nás vrčí,

       lebo v klietke trčí.

       Malý je milý,

       veľký zas zúrivý.

        

       Papagáj  opakuje:

       „Ahoj, ahoj!“

       rád  ti odpovie.

       Majú tam aj klokany,

       skáču stále za nami.

       Hady,tie sa plazia,

       vyľakať nás sa snažia.

       Aby mohli robiť kúsky,

        musia zbierať malé plusky

       Karolína Kaduchová, Veronika Bohdaňová, Magdaléna Frollová

      • Na konskom chrbte je raj srdca

      • Láska ku koňom, zvedavosť, spoločnosť milých ľudí, krásne kone... Každý z nás mal iný dôvod, pre ktorý v sobotu 2. novembra 2 019 spoločne s rodinou cestoval do neďalekých Veľkých Karlovíc na „Deň otvorených stajní“ k trénerom Holčákovým - Radkovi a Františkovi. Mali sme možnosť vidieť šampiónov tejto sezóny, prehliadnuť si stajne i výbavu džokejov a koní, stretnúť a porozprávať sa so známymi džokejmi, zoznámiť sa s poľnohospodárskou technikou, povoziť sa na konskom záprahu.   

       Odchádzali sme plní úžasných zážitkov a tí šikovnejší i s cenami, ktoré vyhrali v losovaní po úspešne vykonanom kvíze o koňoch. (Všetky tričká sme odniesli do Turzovky.)

       Uvidíme o rok, čo tréneri so svojimi krásnymi zverencami počas nasledujúcej sezóny dokážu. Prajeme veľa úspechov a možno o rok sa opäť stretneme.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť tu.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • ŠKD v Mestskej knižnici a Mestskom múzeu

      • Dňa 23.10.2019 sme s deťmi zo školského klubu navštívili Mestskú knižnicu, kde sa konalo netradičné čítanie. Pani knihovníčky deťom čítali Tekvicové rozprávky a deti počas toho vydlabávali tekvice, ktoré teraz zdobia vchod do knižnice. Deti mali možnosť vidieť, že v knižnici sa okrem požičiavania kníh konajú aj rôzne zaujímavé podujatia. Po dokončení usmievavých tekvičiek si deti pozreli pútavú výstavu starožitných hračiek v Mestskom múzeu Karola Točíka. Výstava deti veľmi zaujala, pretože videli hračky, ktoré boli súčasťou detstva ich starých rodičov a dokonca sa s niektorými z nich mohli aj pohrať.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • Dni voľby povolania

      • V utorok 29.10.2019  prebehli na našej škole v 9. ročníku Dni voľby povolania. Táto akcia bola zameraná na profesijnú orientáciu žiakov končiaceho ročníka.

       O možnostiach výberu vhodnej profesie prišli našich deviatakov informovať pracovníčky Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Čadci p. Mgr. Babuljaková, Mgr. Kubicová a Mgr. Byrtusová. Po poučnej prednáške žiaci robili test, v ktorom zisťovali, akým smerom sa uberať po skončení ZŠ.

        Možnosť konzultovať výber profesie spolu so svojimi deťmi a poradkyňami mali aj rodičia.

       Žiaci i rodičia hodnotili toto poradenstvo pozitívne. Páčil sa im spôsob a konzultácia s pracovníčkami, ktorá bola na vysokej profesionálnej úrovni a pomohla všetkým zúčastnením.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Strava v mesiaci november

      • Za stravu na mesiac november 2019 sa platí od 04.11.2019 do 08.11.2019.

       1-4 ročník      = réžia 5 € + za odobratý obed

       5-9 ročník      = réžia 5 € + 20dni x 0,03 €= 0,60 € = 5,60 € + za odobratý obed

       dôchodci       = 20 dní x 2,63 €=52,60 €

       zamestnanci = 20 dní x 0,88 €=17,60 €

      • Štúrovci zážitkovo

      • Napriek tomu, že odkaz štúrovcov je v súčasnosti viac ako aktuálny, pre žiakov je táto tematika veľmi vzdialená a nezáživná.

       Vnímajú štúrovcov, slovenský romantizmus a všetok ten „boj za niečo“ ako nudnú nevyhnutnosť a stereotyp tlačiaci na ich ušné bubienky v každom ročníku.

       Preto každá možnosť, ako  spríjemniť hodiny literatúry a zároveň sa aj niečo naučiť, je vítaná.

       Žiaci 7. A sú veľmi kreatívni, tímoví a často  sami prichádzajú s mnohými skvelými nápadmi na spríjemnenie vyučovania. Bonusom je, že svoje predstavy sa navyše snažia aj naozaj zrealizovať. Tento raz sa popasovali s básňou Slovo od Janka Kráľa, najrevolučnejšieho štúrovca. Ich cieľom bolo zdramatizovať báseň. Na splnenie úlohy mali naozaj veľmi krátky čas, navyše pracovali v náhodne vybranej skupine dobrovoľníkov. Avšak výsledok prekonal očakávania. Žiaci báseň nielen vynikajúco stvárnili, ale vystihli aj jej odkaz, symboliku slobody, Slovenska, národnej hrdosti...A to všetko s humorom a nadhľadom.

       Nikto v triede však nezaháľal. Tí, čo sa nepodujali na rolu hercov, boli divákmi a zároveň výtvarníkmi. Kým skupinka dobrovoľníkov pripravovala dramatizáciu, ostatní  sa pokúsili báseň stvárniť výtvarne.

       Svoju dramatizáciu siedmaci v nasledujúcich dňoch interaktívne J prezentovali aj spolužiakom v takmer celej škole.

       Sme presvedčení, že prostredníctvom takýchto aktivít sú žiaci  zase o krôčik bližšie  k  pochopeniu celoživotného odkazu Štúra a jeho družiny.

       Všetko fotrografie nájdete v školkom fotoalbume.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Remeslá v našej ZŠ

      • Vďaka Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci mohli piataci v našej škole zažiť hodinu výtvarnej výchovy netradične a predovšetkým zaujímavo. Pracovníci z tejto inštitúcie ukázali žiakom, ako naši predkovia zhotovovali ručne predmety, ktoré sú dnes veľmi žiadané, lebo ich výrobe sa venuje čoraz menej ľudí.

                   Umelecký rezbár zasvätil chlapcov do základov práce s drevom. Praktické ukážky na slovo vzatého odborníka sa stretli u mladých Turzovčanov s veľkým záujmom. Výrazným plusom pre nich bolo, že si mnohé z toho, o čom dostávali informácie mohli i sami vyskúšať. Držať v rukách nástroje rezbára nie je totiž v súčasnosti pre mladých ľudí každodenná záležitosť. Na pamiatku si potom mohli nechať krásne vyrezávaný hríb, ktorý si sami vymaľovali i podpísali.

                   Dievčatá spolu s pracovníčkami kultúrneho strediska zdobili vianočné banky. Používali rôzne materiály na zdobenie i rôznorodé farby. Vzory a motívy, ktoré pritom použili boli často veľmi originálne a  umelecky pekne zvládnuté. Vyskúšali si i tradičné zdobenie bánk, typické pre náš región. Všetky ozdoby budú prístupné na výstave v Čadci, po ktorej sa stanú súčasťou vianočného stromčeka v škole. Niektoré z bánk boli od originálov naozaj na nerozoznanie.

                   Ukážky obidvoch remesiel sa u našich žiakov stretli s veľkým ohlasom. Toto stretnutie bolo jedným z príkladov, ako si aj v škole možno pripomínať tradície našich predkov a zároveň ako škola môže byť pre žiakov hrou.

       Všetky ostatné fotografie nájdete v školskom fotoalbume.

       (Mgr. Rastislav Bakajsa)

      • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

      • 16. október – Svetový deň zdravej výživy – nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Potrebný je najmä dostatok vitamínov, minerálov. Vitamíny sú najúčinnejšie v ovocí a v zelenine. Vedeli ste, že jeden pomaranč stačí na pokrytie dennej dávky vitamínu C?

        Práve preto sme sa v ŠKD v týždni od 21.10. do 25.10. zamerali na podporu zdravého životného štýlu a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny...Najskôr sme sa s deťmi   rozprávali o vitamínoch v ovocí a zelenine, kreslili si obľúbené ovocie, vyrobili ovocné pexeso, súťažili.

       Je známe heslo ,,Jeme aj očami“ , preto prinesené ovocie a zeleninu deti s p. vychovávateľkami  premenili na chutné smoothie, šaláty, ovocné šťavy, obrázkové  tanieriky  a iné dobroty. Veríme, že deti sme motivovali a na ovocí a zelenine si budú pochutnávať každý deň.

       Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotoalbume na stránke školy.

       (Mgr. Zdena Vašulková)

      • Splnený sen - Jurko šerík

      • Ujo Juro Šerík je zázračný a dokáže neuveriteľné. Vidí rukami. Deti našej základnej školy mali tú česť a s ujom Jurkom už niekoľkokrát v predchádzajúcich rokoch spolupracovali. Dokonca vypletali i Srdce pre Slovensko. V tomto roku po prvýkrát navštívili samotné deti miesta v Dlhom Poli, ktoré pre majstra drotára znamenajú mnoho. Tu totiž žil jeho pradedo, slávny Jozef Holánik-Bakeľ. Tento pán povýšil drotárstvo na umenie a celé Slovensko preslávil v 19. storočí. A ujovi Jurovi sa podarilo splniť si sen. Zrekonštruoval chalupu jeho predkov.

       Deti 4. ročníka navštívili 23.10. a 24.10.2019 nielen Dom Jozefa Holánika-Bakeľa, ale aj Pamätnú izbu drotárstva. A tak sa prostredníctvom zaujímavého rozprávania pani Cingelovej v Pamätnej izbe drotárstva v Dlhom Poli dozvedeli mnoho zaujímavostí a ujo Šerík s priateľkou pridal ďalšie zo života drotárov. Okrem toho sa trpezlivo venoval našim deťom a tie si vyrobili vlastné drôtené výrobky – srdiečka a prstienky.       

       Niektoré z detí boli po návšteve uja drotára v pomykove, pretože sa nevedeli rozhodnúť, ktoré povolanie si zvolia. Ich predchádzajúce predstavy zmenil ujo Juro, chcú byť drotári. Snáď spoločne spoznajú ešte mnoho skvelých ľudí, ktorí ich budú pozitívne formovať v živote. A bolo by fajn, keby niekto pokračoval i v tomto krásnom remesle.

       Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotogalérii.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková) 

      • Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať

      • Rok 2019 priniesol jubilejný 10. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Do tohto nadnárodného projektu sa zapojila celá škola. Tohtoročná téma znela: „List za listom – baví ma čítať“. Žiaci pri tvorbe záložiek využili poznatky z literatúry a načreli aj do  vlastnej fantázie. Záložky, ktoré naši žiaci vytvorili, putovali do Základní školy v Starém Měste. Verím, že milo potešia, vyčarujú úsmev na tvári a splnia svoje poslanie, ktoré sa nesie v duchu  vzájomnej spolupráce, nadväzovania kontaktov, spoznávania jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov. Na záver chcem všetkým zúčastneným žiakom i pedagógom vrúcne poďakovať.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)                                                                                             

      • Testovanie športových predpokladov žiakov prvého ročníka

      • V školskom roku 2018-19 bol  na základe zákona o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)  spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov.

       Testovanie športových predpokladov tohtoročných prvákov prebiehalo už po druhýkrát i na našej škole. V dňoch 17. a 18. októbra boli otestovaní všetci prváci v desiatich disciplínach:  odmeraná hmotnosť a výška žiakov, testovali sme  predklon v sede dosahovaním, opakovanú zostavu s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 1 minútu, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh na 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m a vlajkovú naháňačku. 

       Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín na špecializovanej testovacej batérie. Presnosť zadania dosiahnutých výkonov do ISTŽ je kľúčová z pohľadu validity výstupu, ktorý je zobrazený na certifikáte, ktoré dieťa dostane. Toto osvedčenie hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...). Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotogalérii. (Mgr. Zuzana Kováčiková)

      • Ako je to s poplatkami za stravu?

      • Za stravu sa platí vždy v danom mesiaci prvých 5 pracovných dní.

        

       1 - 4 ročník = obed stojí 1,15 € ,dotácia od štátu 1,20 €. Žiaci platia 5 € réžia + za každý neodhlásený obed v plnej výške 1,15 €

       5 - 9 ročník = obed stojí 1,23 € , dotácia od štátu 1,20 €. Žiaci platia 5 € réžia +0,03 € ku každému obedu + za každý ne odhlásený obed v plnej výške 1,20€.

       V zmysle zákona 544/2010 Z.z. sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre žiakov ZŠ od 01.09.2019, ale musia splniť dve podmienky, že dieťa je v škole na vyučovaní a odoberie obed odčipnutím  v školskej jedálni. Ak tieto podmienky nie sú splnené, stravník musí obed vybrať a zaplatiť v plnej výške, nevzťahuje sa naň žiadna dotácia. 

       Odhlasuje sa na stránke www.strava.cz, 1 deň vopred do 14,00 hod.

      • O kúsok lepšie Slovensko so zmrzlinou Míša

      • Sme skupina mladých nadšencov prírody a životného prostredia, ktorých spájajú rovnaké hodnoty. A keďže nám nie je ľahostajné naše okolie zapojili sme sa aj v týchto dňoch do čistenia miest od odpadkov v okolí školy. Konkrétne sme sa vybrali na hlavnú cestu smerom na Bukovinu. Za necelú hodinu sme vyzbierali takmer 3 plné vrecia. Odvahu sme nestratili ani pri zastavení okoloidúceho auta s prosbou, či by nezobrali plné vrecia odpadov k najbližšiemu kontajneru. Mali sme šťastie, vrecia nám odniesli aj sme získali obdiv a pochvalu. Ak chceš urobiť aj ty niečo pre svoje okolie zapoj sa aj ty! Hlavným cieľom je najmä mať o kúsok lepšie Slovensko a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre našu prírodu.

       Veríme, že je to výzva a zároveň aj upozornenie pre ostatných aby si veci, ktoré si prinesú do prírody aj zo sebou odniesli a vyhodili v najbližších smetných košoch!

       Váš Ekotím

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Európsky týždeň športu

      • Iniciatívou Európskej komisie je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe aj formou Európskeho týždňa športu. Tento rok sa uskutočnil už 5. ročník a zapojilo sa doň viac ako 40 európskych krajín. Týždeň športu je určený pre všetkých bez ohľadu na vek či športovú výkonnosť. Hlavnou témou kampane #BeActive, ktorá je  súčasťou týždňa športu,je nabádať žiakov k pohybu nielen na vyučovaní, ale hlavne vo voľnom čase.

       Naša škola  zrealizovala Európsky týždeň športu už po tretíkrát. Cieľom bolo zapojiť počas vyučovania do športových súťaží čo najviac žiakov alebo ich viesť k fyzickej aktivite na vyučovacích hodinách. Na týždni športu sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov 5. – 9. ročníka v individuálnych i kolektívnych športoch.

       Individuálne súťaže patrili „kráľovnej športu“ – atletike a chlapcom  a dievčatám 6. – 9. ročníka. Súťažilo sa v štvorboji, ktorý bol rozdelený na dva dni. Prvý deň to bol hod kriketovou loptičkou a crossový beh na 800 m. Druhý deň žiaci absolvovali beh na 60 m a skok do diaľky.

       V kolektívnych športoch sa utvorili zmiešané družstvá. Piataci a šiestaci súťažili v turnaji vo vybíjanej sprevádzanom obrovským zanietením a bojovnosťou. Siedmaci odohrali napínavé stretnutie v prehadzovanej. 

       Európsky týždeň športu uzavrel turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat 8. a 9. ročníka, kde väčšiu skúsenosť prejavili deviataci.

       Na záver podujatia poďakoval riaditeľ školy všetkým za ich snahu a zápolenie v rámci fair play a najlepší atléti a športové kolektívy si prevzali zaslúžené medaily a poháre.

       Blahoželáme!

       (Mgr. Pavol Škorník)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD