• Novinky

      • Zimné tvorenie v ŠKD

      • Tento rok je zima skúpa na sneh, z čoho sú deti smutné. Vytvárame si zimu z papiera. Nápadov nie je konca kraja. Snehuliaky, vločky, zasnežené domčeky a stromy zdobia triedy a chodby.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Bc. Monika Perďochová)

      • Čajíková párty v ŠKD

      • Bylinky a  rastlinky, ktoré liečia sú všade okolo nás. Treba ich len poznať, vedieť načo nám slúžia a nemusíme chodiť k lekárovi a jesť lieky. Deti v školskom klube sa v príbehu o babičke Aničke dozvedeli akú mala babička záhradu plnú liečivých  byliniek, aká bylinka pomôže chorému brušku, hrdielku aj zlej nálade. Pri popíjaní  chutných, voňavých čajíkov deti plnili aj ďalšie úlohy: vymaľovali obrázky, určovali názvy rastliniek, hľadali informácie v encyklopédii, hrali bylinkové pexeso, poznávali bylinky podľa vône.

       Deti ochutnali veľa druhov čajov, no najviac im chutil lipový, ovocný a bazový. Opäť sme prežili pekné a náučné popoludnie.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • Biblická olympiáda - školské kolo

      • 16. január  sa v našej škole niesol v duchu Božieho slova, posolstva,  ktoré nám ponúka Biblia. V tomto školskom roku sa do hlbšieho štúdia  tejto najprekladanejšej a najčítanejšej knihy vo svete prihlásilo  13 žiakov  z ročníkov 5. - 9., ktorí si zmerali sily  a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu a porozumieť jej odkazu  nie je vôbec jednoduché.

       A tu je výsledok:  1.miesto: Ivana Pavlišinová /9.B/

                                   2.miesto:  Matej Kulla /5.C/

                                   3.miesto:  Jakub Gajdičiar /7.B/

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov  na  dekanátnom  kole, ktoré sa uskutoční 25.marca 2020.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Hlasujme za detské ihrisko

      • Budeme mať krásne ihrisko? Pomôžte nám hlasovať každý deň od teraz až do 29. februára. Na stránke www.zihadielko.sk stačí vyplniť email, meno a priezvisko, na váš telefón vám príde overovací kód a ste zaregistrovaní.

       Ak chcete zdvojnásobiť hlasy pre naše mesto, zakliknite odber denných noviniek do messengera. Okrem hlasovania si môžete zahrať aj hru, ktorá pripíše ďalší hlas. Celý postup registrácie nájdete v priložených obrázkoch. Ďakujeme za každý hlas, ďakujeme za naše aj Vaše deti a veríme, že budeme v prvej desiatke a usmeje sa na nás šťastie aj vďaka Vám.

       (Mgr. Gabriela Večeríková)

      • Dopredaj vianočných výrobkov

      • V závere intenzívnej prípravy žiakov na vianočné sviatky sa v priestoroch B pavilónu uskutočnil dopredaj vianočných výrobkov, ktoré si mohli zakúpiť aj najmladší žiaci našej školy. Vyučujúce podieľajúce sa na realizácii vianočných trhov v ZŠ chcú touto formou vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým rodičom a starým rodičom za poskytnutie finančného príspevku svojim ratolestiam na nákup kreatívnych dekorácií. Svojím počinom vzbudili u mnohých žiakov chuť a odhodlanie naďalej zmysluplne využívať voľný čas kreatívnou činnosťou, ktorá prináša nielen ovocie, ale je kľúčom i k úspešnej sebarealizácii dnešnej generácie detí.

       (PaedDr. Adriána Korčeková)

      • Škola korčuľovania

      • V dnešnej dobe, v ktorej  našu mládež výrazne ovplyvňujú moderné výdobytky techniky, sa stáva pohyb luxusom. Jednou z  priorít našej školy je viesť žiakov k aktívnemu spôsobu života. Aj preto sme tento rok opäť  zrealizovali korčuliarsky kurz pre žiakov 5. ročníka. Tak trošku sme sa obávali, či sa prihlási dostatočný počet žiakov. Opak bol pravdou.  Kurz sa  uskutočnil opäť v MM aréne v Krásne nad Kysucou od 9. do 13. decembra 2019.

       Začiatky boli pre niektorých veľmi bojazlivé, ale postupom času sa osmelili. Neodradili ani viaceré pády. Naopak  niektorí  zvládali prvé korčuľovanie bravúrne, akoby sa s korčuľami narodili. Žiaci rýchlo napredovali pod vedením skúsených inštruktorov za pomoci vyučujúcich. Počas kurzu vládla neopakovateľná atmosféra plná zážitkov a vzniku nových priateľstiev. Nechýbali ani červené líčka a iskričky v očiach.

       Posledný deň kurzu bol zameraný na korčuliarske súťaže, v ktorých mali žiaci preukázať svoje pokroky. Za dobré výkony boli  odmenení netradičnou čokoládovou medailou. Veríme, že sme u žiakov prebudili športového ducha a podporili ich zdravý životný štýl.

       (Mgr. Pavol Škorník)

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani na predmete geografia. Poznávanie našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách či ľuďoch je určite veľmi zaujímavé. Aj naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré sa učíme práve na hodinách geografie. Práca s mapou, atlasom, určovanie skutočných vzdialeností či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nie jednej šikovnej hlavičke.

       Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim do okresného kola v kategórií E – Petre Strýčkovej, Diane Heskovej Kristiánovi Dunajovi želáme veľa úspechov.

       A aké boli celkové výsledky v školskom kole?

       (Mgr. Barbora Hrošová)

      • VIANOČNÉ TRHY V ZŠ TURZOVKE - 1.ročník

      • Spoločnými silami sa nám podarilo dňa 17. 12. 2019 zrealizovať na našej škole vianočné trhy. Hoci sa táto akcia realizovala prvýkrát, žiaci, rodičia, starí rodičia, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta i ostatní priatelia školy vytvorili jedinečnú predvianočnú atmosféru.

       Na tento výnimočný deň sa profesionálne pripravovali nielen remeselníci, zanietenie bolo badať i na prácach detí, ktoré ponúkali krásne výrobky. Neodmysliteľnou súčasťou trhov bol i punč, ktorého bolo stále akosi málo, ale aj vystúpenia detí v podobe kolied, piesní, básní, vinšov. 

       Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli, podporili naše úžasné deti, prispeli nákupom i finančne nielen na charitatívne účely, ale i žiakom našej základnej školy. 

       Priložená fotogaléria je dôkazom, že Vianoce a skvelú náladu bolo cítiť v tento deň v našom areáli z každej strany. 

       A hoci je nálada vianočných trhov v škole ešte citeľná, už teraz máme nápady, ktorými takúto akciu ešte zdokonalíme. A tak sa tešíme na vianočné trhy 2020, ale i na mnohé ďalšie aktivity a akcie, ktoré neustále pre naše deti i verejnosť pripravuje kreatívny kolektív.  

        

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Dejepisná olypmpiáda - školské kolo

      • Pôvod povier o piatku trinásteho sa interpretuje rôzne. Niektorí hovoria, že skutočným pôvodom tejto povery je uväznenie veľmajstra Rádu templárov a viacero vysokopostavených rytierov v piatok, 13. októbra 1307, podlým kráľom Francúzska, Filipom IV. V tento deň na jeho príkaz chytili, uväznili a následne mučili tisíce templárov. Od tohto dňa piatok trinásteho považovali za diabolský a nešťastný deň.

       V piatok, 13. decembra, sa na našej škole zhromaždilo 63 rytierov Rádu dejepisárov, aby sa podrobili tvrdej skúške, školskému kolu dejepisnej olympiády. Všetci obstáli, niektorí lepšie niektorí horšie, nikto neutrpel žiadnu ujmu, akurát jeden, a to samotný veľmajster Rádu, pán učiteľ Večerík, ktorý si musel poradiť s takmer 6300 výpoveďami-odpoveďami, jemu verných služobníkov.

       Skúšku prežil a osem najlepších,  na prvých dvoch miestach stupienkov  slávy, z každého stavu triedneho, odmenil postupom do vyššieho, obvodného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa bude konať niekde na území slobodného mesta Čadca, dňa 14. februára 2020. Podľa kresťanskej tradície, istý chlapík meno Valentín ...:D, nechajme to tak, všetci vieme čo je to za deň.

       Ctené mená prvých troch rytierov povýšených do stavu „majster Rádu dejepisárov“:

       za šiestakov, spravodlivá medzitriedna deľba moci v duchu hesla Rimanov: „Rozdeľuj a panuj“:

       1. KRISTÍNKA BELKOVÁ 6.B
       2. EMKA JANČÍKOVÁ 6.A
       3. TOMÁŠ MICHALISKO 6.C

       za siedmakov „Sprisahanci zo 7.A J“:

       1. JULKA PAVLIŠINOVÁ 7.A
       2. JURAJ KORDULIAK 7.A
       3. EMKA KOPÁSKOVÁ

       za ôsmakov, v duchu hesla stavu šiestackeho:

       1. PETRA STRÝČKOVÁ 8.A
       2. JÁN HOVORKA 8.B
       3. TOMÁŠ HOLENA 8.C

       za deviatakov, autor článku: „Nič ma nenapadá, vymyslite a napíšte dačo do komentára“:

       1. DOMINIK POLÁK 9.A
       2. DIANKA HESKOVÁ 9.A
       3. MARCEL BOKO 9.B

       (Mgr. Branislav Večerík)

      • WocaBee už aj v našej základnej škole

      • Viete čo je WocaBee? My áno ...

       Wocabee je inovatívna aplikácia, ktorú vyvinul jeden mladý úspešný slovenský inžinier – Michal Ošvát. Jej úlohou je  zatraktívnenie výučby cudzieho jazyka a pomoc žiakom i študentom učiť sa slovnú zásobu. Funguje online – stačí mať k dispozícii počítač, tablet, notebook či mobil. Čo sa žiakom i študentom nepopierateľne páči.

       WocaBee a nemčina

       My pracujeme  s touto aplikáciou na hodinách nemčiny.  Žiakov, samozrejme, hneď zaujala. A to z viacerých dôvodov: môžu „beztrestne“ použiť mobil,  vyučovanie je pestrejšie, majú okamžite k dispozícii výsledky, precvičujú si učivo z momentálne preberanej tematickej oblasti.

       Žiaci pracujú so slovíčkami rôznymi spôsobmi: dopĺňajú chýbajúce hlásky, počúvajú výslovnosť, opakovane precvičujú problematické slovíčka, pretože aplikácia „si všíma“, kde žiak robí chyby. Tiež majú možnosť vidieť, kde sa nachádzajú v triednom rebríčku so svojimi WocaPoints – wocabodmi.

       Veríme, že aj takto podporíme záujem našich žiakov o nemecký jazyk.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Príprava na Vianoce

      • Hoci prichádzajú každý rok, vždy sa na ne  tešíme, starostlivo sa pripravujeme. V tento predvianočný čas sa všade šíri neopakovateľná vôňa medu a škorice. Aj žiaci 2. C sa tento rok  pripravili na túto výnimočnú chvíľu. Spoločne si v školskej kuchynke upiekli medovníčky, ktoré  hneď aj ochutnali. A chuť to bola ozaj úžasná. Neskôr si ich aj ozdobili snehovou polevou. K medovníčkom žiaci pridali aj vianočné aranžmá, ktoré už zdobia ich domovy.

       (Mgr. Terézia Šupolová)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD