Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam ŠKD

  Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa do ŠKD môžu tak urobiť v dňoch 22.8.-23.8. a 26.8.-27.8. 2019 v čase od 8:00  do 14:00 hod. u vychovávateliek školského klubu.

 • Turzovka na kolesách - 9.ročník

  Do galérie Turzovka na kolesách - 9.ročník boli pridané fotografie.

 • Turzovka na kolesách 2019 – 9. ročník

  Vo štvrtok, dňa 27. 6. 2019, deň pred odovzdávaním vysvedčení, sa v areáli Športu a oddychu v Závodí uskutočnil už 9. ročník podujatia Turzovka na kolesách. Tentoraz to bolo počas pracovného dňa a bez okruhov okolo mesta. Všetci žiaci našej školy mali možnosť prísť a zasúťažiť si v troch disciplínach: jazda zručnosti, jazda zotrvačnosti a jazda rýchlosti. Prvé dve disciplíny boli na bicykloch, jazda rýchlosti na kolieskových korčuliach a len pre žiakov 5. – 9. ročníka. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 99 žiakov. Prví traja víťazi jednotlivých disciplín získali medaile, diplomy a pekné ceny, ktoré venoval neinvestičný fond pre deti Otváraj sa brána. Taktiež dostali všetci účastníci  malú pozornosť v podobe upomienkových predmetov darovaných týmto neinvestičným fondom.

  Víťazi disciplín:

  JAZDA RÝCHLOSTI /5.-9. ročník/

  1. Aneta Stoláriková 6.C, 1:16
  2. Michaela Kubačková 8.B, 1:19
  3. Lívia Dorociaková 8.C, 1:23

  JAZDA ZRUČNOSTI /1.-4. ročník/

  1. Adam Petrek 4.A
  2. Tobias Korista C
  3. Jakub Krištof  4.A

  JAZDA ZRUČNOSTI /5.-9. ročník/

  1. Samuel Chudej 8.B
  2. Ján Kováčik 8.C
  3. Daniel Valčuha 8.C

  JAZDA ZOTRVAČNOSTI /1.-4. ročník/

  1. Šimon Řezníček 4.A
  2. Dominik Korček A
  3. Dominik Ponek 2.A

  JAZDA ZOTRVAČNOSTI /5.-9. ročník/

  1. Marek Gajdičiar 7.C, 4:05
  2. Michal Tomala 8.A, 3:05
  3. Tobias Steiniger 5.B, 1:58

  Cenu útechy sme sa rozhodli udeliť za pokus o rekord v jazde zotrvačnosti Dominikovi Michálekovi z 5.B triedy, ktorý bol, bohužiaľ, v čase viac ako 5 minút! diskvalifikovaný pre dotyk nohy so zemou. Za pomoc pri organizácii ďakujem kolegom z druhého stupňa, pánovi učiteľovi Malíkovi, Škorníkovi, Kobolkovi a žiakom 8.C triedy. Budúci ročník bude jubilejný, desiaty. Tešíme sa naň.

  Mgr. Branislav Večerík

 • ROZLÚČKOVÝ DEŇ V ŠKD

  Zábavný deň si užili deti v školskom klube v stredu 28.6. Najskôr plnili úlohy v telocvični: obratná mačička preliezala tunelom, usilovná lienka liezla po rebrinách, veselý vrabček skákal slalom vo vreci a bystrý motýľ triafal gule do šaša. Po splnení úloh ich čakalo sladké osvieženie-nanuk. Po doplnení tekutín sa deti mohli vyšantiť na kolobežkách, šlapacích autíčkach, zatancovať si na detské disco piesne, alebo sa zahrať rôzne hry. Pred odchodom domov dostali pochvalné listy za prácu, správanie a usilovnosť počas celého roka. Prajeme deťom krásne prázdniny plné zážitkov a príjemných chvíľ. Tešíme sa na ne opäť v septembri. Vychovávateľky ŠKD.

 • Rozlúčka s ŠKD

  Do galérie Rozlúčka s ŠKD boli pridané fotografie.

 • Ukončenie školského roka 2018/19

  Do galérie Ukončenie školského roka 2018/19 boli pridané fotografie.

 • Burza kníh

  „Dajme knihám druhú šancu“ bolo mottom akcie, ktorá sa uskutočnila dňa 21.6.2019 v priestoroch ZŠ. Burza kníh patrí už ku každoročne organizovaným akciám, ktoré sa u žiakov stretávajú s pozitívnym ohlasom. Žiaci druhých ročníkov tu majú možnosť priniesť a vymeniť si za iné, prípadne darovať svoje už prečítané alebo nepotrebné knihy. Počas dňa sa žiaci s knihami oboznámili a tie, ktoré ich svojim obsahom zaujali, si našli nového majiteľa. Ďakujeme i rodičom, že umožnili deťom zapojiť sa do výmennej burzy kníh.

 • Projekt SadOVO

  Do galérie Projekt SadOVO boli pridané fotografie.

 • Projekt SadOVO

  Dňa 25.6.2019 k nám zavítali organizátori projektu SadOVO, do ktorého je zapojená aj naša škola. Mgr. Andrea Uherková a Mgr. Bruno Jakubec  prišli, aby spoločne s našimi žiakmi vybrali vhodné miesto na výsadbu starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré  zasadíme na jeseň. Porozprávali nám o niektorých starých odrodách i o spôsobe výberu vhodného miesta na výsadbu. Spoločne sme zmapovali terén a vyznačili miesta v  areáli školy, kde o pár mesiacov  vysadíme stromčeky. Prežili sme príjemné dopoludnie obklopení zeleňou i množstvom super nápadov!

 • Knižný freezing

  Do galérie Knižný freezing boli pridané fotografie.

 • Mladí výtvarníci

  Návšteva Galérie Čadca sa hlboko vryla pod kožu našim piatakom. Najskôr sa v galérií pokúsili vytvoriť verbálnu interpretáciu výtvarného diela a písali zaujímavé príbehy, ktorých inšpiráciou bolo niektoré z diel akademického maliara Ondreja Zimku. Neskôr sa na malých umelcov zahrali i oni. Tento krát sa však nenechali inšpirovať pánom Zimkom, ale zapojili vlastnú fantáziu a tvorivosť. Výsledkom boli úžasné abstraktné dielka. Pri ich vytváraní sa zoznamovali s maľbou na plátno s využitím akrylových farieb, lepidla, flitrov, glitrov, kamienkov, či pestrofarebných pozlátok. Svoju prácu vytvárali na niekoľko etáp a počas každej sa tešili z objavov, ktoré im táto netradičná technika ponúkla. Najskôr rukami rozotierali farbu, ktorú následne rozfúkali a vytvárali abstraktné motívy. Po zaschnutí hľadali zaujímavé tvary, ktoré kontúrovali a dotvárali. Potom nasledovalo lepenie rôznych elementov z glitrov, flitrov, kamienkov, či pozlátok. Nanesenie lepidla na celú plochu spôsobilo fixáciu obrazu. Vytvorené práce boli skutočne originálne dielka, z ktorých mali všetci žiaci i pani učiteľka obrovskú radosť. Možno práve pri tejto práci sa nám rodí ďalší  nasledovník Ondreja  Zimku.

                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Kováčiková

 • Mladí výtvarníci

  Do galérie Mladí výtvarníci boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode Krahule

  Po celoročnej usilovnej práci strávili naši štvrtáci týždeň v malebnej hornatej krajine obce Krahule. Počiatočná neistota pri rannom lúčení s rodičmi sa zakrátko zmenila na zvedavosť a očakávanie, čo týždeň v neznámom prostredí prinesie. S príchodom do turistického centra v strede Európy sa mnohým rozžiarili očká a s úsmevom na tvári sa zvítali s veselými animátormi, ktorí boli deťom ihneď nápomocní pri vynášaní ťažkej batožiny do izieb. Následne boli žiaci zadelení do skupín k jednotlivým animátorom, s ktorými spolupracovali celý týždeň.              

       Výstup na neďalekú rozhľadňu na Krahulskom štíte bol spojený so širokým výhľadom na mesto Kremnica, Kremnické či Štiavnické vrchy, pričom  deti vymýšľali názov pre svoj team. Riešením hádaniek dospeli k záverečnej indícii, ktorou sa stalo slovo kľúč. Prostredníctvom neho otvorila kráľovná na uvítacom bále bránu do Tramptárie – jediného detského kráľovstva. Kráľovské družiny s názvami Alfa team, Rádioaktívne Chipsy, Nutellovci a Chipsy plnili počas pobytu rôzne úlohy, za ktoré boli odmeňované tramptármi. Tie mohli získavať na rôznych súťažiach -  Tipovačka, Skrytá identita, Talentmánia, ako aj vykonávaním kráľovských remesiel - výroba šperkov, maľovanie, lukostreľba, jazda na koni, futbal. V neposlednom rade sa kládol dôraz na slušné správanie, disciplínu, príkladné stolovanie a udržiavanie poriadku na izbách.  Bohatý animačný program bol spestrený nielen turistickým pochodom do geografického stredu Európy spojeným s návštevou starobylého Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa, ale aj rannými rozcvičkami na nádvorí, kráľovskou opekačkou, rozmanitým kultúrnym programom v závere dňa či kráľovskou poštou, cez ktorú mal každý možnosť vyjadriť svoje postrehy, pripomienky, návrhy, poďakovania...

       Záverečný večer patril poslednému kráľovskému bálu, na ktorom bola vyhlásená a odmenená najlepšia kráľovská družina. Kráľovská rozlúčka sa niesla v duchu silných emócií.  Po bezstarostnom týždni plnom hier, zábavy a oddychu sa mnohí lúčili so školou v prírode so slzami v očiach, s krásnou spomienkou a túžbou po návrate.

 • Priateľské stretnutie vo vybíjanej

  O tom, že šport prináša nielen víťazstvá a príjemné športové zážitky, ale i nové priateľstvá, svedčí i priateľský zápas žiačok našej školy a dievčat zo ZŠ Oščadnica. Ten sa konal 7.6. 2019 na pôde našej školy. Dievčatá si padli do oka už počas obvodového i okresného kola. Tu si navzájom veľmi fandili a spoznávali sa. Napriek tomu, že sa našim dievčatám podarilo vzájomné zápasy vyhrať, mimo ihriska to ich priateľstvá neovplyvnilo. Vymenili si adresy, písali si a výsledkom bolo spoločné stretnutie, ktoré pomohla zorganizovať pani učiteľka Mačejková z Oščadnice. Dievčatá si spoločný turnaj veľmi užili. V tomto prípade nebol dôležitý výsledok, ale radosť zo spoločného stretnutia, kde nechýbali darčeky, či úprimné priateľské objatia. Veď i o tom je šport.

                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Kováčiková

 • Priateľské stretnutie pri vybíjanej

  Do galérie Priateľské stretnutie pri vybíjanej boli pridané fotografie.

 • Mc Donald´s cup a Jednota cup

  Na prelome mája a júna sa uskutočnili futbalové turnaje žiakov, v ktorých sme dosiahli veľmi pekné úspechy. V turnaji najmladších žiakov Mc Donald´s cup sa naši chlapci  prebojovali až do krajského kola v Martine. Ich cesta za úspechom viedla cez víťazstvo v obvodnom  a okresnom kole, kde  jednoznačne dominovali. Na krajskom kole sa zúčastnili všetci víťazi okresov. V skupine, v ktorej chlapci nastúpili,  podali veľmi dobrý výkon, keď zápasy prehrali alebo remizovali až v posledných sekundách zápasu.

  Podobný úspech zaznamenali aj starší žiaci, ktorí v najviac obsadenom turnaji Jednota cup sa stali víťazmi obvodného kola, kde prehrali len jeden zápas. Naopak v okresnom kole sa rozhodovalo o našom víťazstve až v poslednom zápase, ktoré rozhodlo o našom postupe do regionálneho kola.

  V regionálnom kole chlapci nastúpili proti škole z Kysuckého Nového Mesta, kde sa vytvorili športové triedy a kvalita súpera sa prejavila. Chlapci napriek tomu bojovali a vzorne reprezentovali našu školu.

 • Deň detí športovo

  Oslava Medzinárodného dňa detí môže mať rôzne podoby. Na Základnej škole v Turzovke sme sa v tomto roku rozhodli počas tohto sviatku oslavovať aktívne. Popri triednych aktivitách si žiaci jednotlivých ročníkov mohli zmerať svoje sily v rôznych kolektívnych športoch. Tie sme vybrali preto, lebo práve v nich sa upevňuje spolupatričnosť medzi žiakmi v najväčšej možnej miere.

  Pre 5. a 6. ročník bola pripravená súťaž vo vybíjanej, siedmaci zápolili v prehadzovanej a najstaršie ročníky si zmerali sily vo volejbale. Spolužiaci vytvorili družstvám zo svojich tried naozaj vynikajúcu atmosféru, ktorá ešte viac motivovala súťažiacich v ich výkonoch.

  Vo vybíjanej sa víťazom stala 6.A, ktorá nezaváhala ani v jednom svojom zápase. Striebornú priečku obsadila 5.A a o bronzový stupienok zviedli neľútostný boj 5.C so 6.C, s úspešnejším koncom pre piatakov.

  Medzi siedmakmi dominovali žiaci 7.A, ktorí ukázali v prehadzovanej najviac majstrovstva. Napínavý duel o druhé miesto zvládla lepšie 7.B a tak tretia pozícia zostala 7.C.

  Volejbalovým miniturnajom športové dopoludnie vyvrcholilo. Družstvá 9.C a 9.A sa rozišli zmierlivo remízou. Céčkari potom nedali šancu spojenému družstvu ôsmakov. Keď sa už zdalo, že víťazstvo si pre seba uchmatnú deviataci z „áčka“, ktorí mali lepší pomer bodov s „céčkarmi“, šport zasa raz ukázal, že niekedy nemá logiku. Trieda 9.A prehrala jeden set s ôsmakmi a obsadila tak celkovo druhé miesto. Tretí, po statočnom boji skončili ôsmaci a víťazmi sa stali žiaci z 9.C.

  Všetkým víťazom gratulujeme, ale oveľa viac ako víťazstvo teší kopec zážitkov, ktoré si z tohto podujatia odnášajú nielen športujúci, ale i tí, ktorí ich povzbudzovali a spoločne prežívali výbornú atmosféru, ktorú všetci vytvorili.

  Mgr. Pavol Škorník

 • Zápis do školského klubu detí

  Vážení rodičia,  od 10. 6.- 21.6.2019 môžete svoje deti  prihlásiť do školského klubu detí na školský rok  2019/2020. Deti, ktoré ŠKD už navštevujú dostanú prihlášky , vypísané prosíme priniesť späť do ŠKD.

  Pre nové deti, ktoré ešte ŠKD nenavštevovali si môžete prihlášku vyzdvihnúť v školskom klube denne od 11,00- 17 ,00, resp. stiahnuť na stránke školy (ľavá lišta – Dokumenty na stiahnutie) a vypísanú priniesť do ŠKD. Viac informácií Vám poskytnú vychovávateľky ŠKD.

   Ďakujeme, tešíme sa na Vás.