• Novinky

      • Ľudovít Štúr očami našich žiakov

      • Naši žiaci si pripomenuli výročie Ľudovíta Štúra aj tak, že zapojili svoju bohatú fantáziu a vytvorili  neuveriteľné diela, ktoré mali podobu poézie alebo prózy. Prinášame vám niektoré z nich.

       Mgr. A. Korčeková, Mgr. K. Struhalová

                                  O Štúrovi

       Hoc  narodil sa v chudobnej rodine,

       jeho celoživotnou vášňou bolo učenie.

       V prednáškach o dejinách slovenskej reči

       hovoril vždy priamo a iba  k veci.

        

       Bol politik, jazykovedec, novinár i uznávaný básnik,

       s Hurbanom a Hodžom  uzákonil spisovný jazyk.

       Na sneme žiadal zrušenie poddanstva

       a rozšírenie slovenského školstva.

        

       Vydával Slovenskje národňje novini

       s literárnou prílohou Orol tatránski.

       S láskou sa staral o deti zosnulého brata,

       no nešťastná náhoda mu mladý život vzala.

                                                                          Ján Kapusniak, 8.B

        

                      Ľudovít Štúr

       Štúr svoj národ veľmi ľúbil,

       a preto preň veľké veci robil.

       Za slovenský jazyk on bojoval

       a spisovnú slovenčinu zakladal.

        

       Lásku svoju žiadnej nedaroval,

       pre svoj národ ju radšej obetoval.

       Básne o  vlasti pre nás napísal,

       silný odkaz nám v nich zanechal.

                                                    Oskar Gaži, 8.B

        

        

        

       Ľudovít Štúr – veľký básnik

       bol aj horlivý politik.

       Slovenčinu mal on v láske,

       písal o nej ako nik.

       Do jazyka vložil zákon,

       za spravodlivosť chcel sa biť,

       krajší život, menej biedy

       pre všetkých chcel zariadiť.

       Mladý šiel na poľovačku,

       čo nedopadlo dobre.

       Postrelil sa do nohy

       a zomrel tam v Modre.

                                             Adam Stolárik, 8.B

        

                                                     Štúrov odkaz

       Ja, Ľudovít Velislav Štúr, čo som uzákonil jazyk slovenský,

       čo som obetoval za vlasť  krásu ženy a smiech detský,

       odkazujem vám, že vďaka mne sa v škole učíte po slovensky.

       Študoval som na lýceu aj v Uhrovci,

        aj ja som sa učil ako vy, milí vzdelanci!

       Môj otec bol chudobný učiteľ,

       pre dnešné deti skôr prísny mučiteľ.

       Našu vlasť som miloval, jazyk starý mi ale vadil,

       môj sen sa splnil, úspešne som ho po Bernolákovi upravil.

       V Hlbokom som s priateľmi dohodol spisovný jazyk,

       nech rozprávate všetci v krajine tak, jak sa patrí.

       Nemusíte mi ďakovný odkaz písať, nemôžem si ho prečítať.

       Už to nepôjde, lebo ležím kvôli mojej nešikovnosti v hrobe.

                                                                            Jakub Gajdičiar, 8.B

          Zo života Štúra

       Kto to vlastne bol?

       Básnik, učiteľ, novinár, jazykovedec?

       Azda najlepší politik.

       Slovenčinu zaviedol.

        

       Lásku mal, ale....  .  Inú si vzal.

       Ach,  trápi sa.

        

       A potom!

       Pred Vianocami šťastný je,

       po Vianociach smutný.

       Guľka v nohe. „Jáj, to bolí!“

       „Doktor, príďte! Problém je!“

        

       Už je dobre, hojí sa.

       Smútok v dome nastal.

       Čo sa stalo? Ktovie.

       Už smrť klope na dvere.

        

       Aj po smrti spravil veľa.

       Mesto svoje vlastné má.

                                      Viliam Barčák, 8.B

        

        

       Čo pre mňa znamená sloboda?

       Čo pre mňa znamená sloboda? Zaujímavá otázka, pod ktorou si každý predstaví niečo iné.

       Pre mňa to znamená voľnosť, žiadne zákazy, pokoj. Ak by som mala napísať, čo si predstavím pod pojmom SLOBODA, vyzeralo by to takto: Krásna rovná lúka s jedovato zelenou trávou, z ktorej cítiť jej prirodzenú vôňu. Pomedzi stebielkami trávy rastú drobné kvietočky, farebné, pomaly všetky farby sveta. Jemný vánok z nich unáša sladkastú arómu, ktorá mámi všetky zmysly. V diaľke sa pýšia majestátne štíty pohorí zahalené tajomným rúškom hmly. Vysoké jedle a smreky vytvárajú chladný tieň, do ktorého sa môžeme ukryť pred žltým slniečkom, ktorého lúče sa nevinne rozlievajú po tele. Kde-tu zahliadneme maličkého zajka, ako rýchlo skáče po lúke. Na oblohe plachtia rôzne druhy vtákov a hľadajú ideálne miesto pre svoje nové obydlie. Malá myška už začala s výstavbou svojho guľatého hniezda na vysokých bylinách.

       Tento obraz vo mne vyvoláva pocit slobody. Nevinné, toľko možností, čo robiť, pekné, voľnosť...

        

       Petra Strýčková, 9.A

       Čo pre mňa znamená sloboda

       Podľa môjho názoru každý človek vníma význam slobody po svojom. Toto slovo v sebe ukrýva hlboký význam, ktorý si často ani neuvedomujeme. Predovšetkým slovo sloboda znamená voľnosť. Človek má voľnosť, či už vo svojom konaní alebo myslení .

       Má právo na svoj vlastný názor, môže sa rozhodovať bez obmedzení a podľa názoru niektorých ľudí si môže robiť čo len chce. Ale ako by vyzeral náš svet, keby si každý človek robil čo len chce? Znamenalo by to slobodu, napríklad takú, v ktorej by sme mohli zobrať život človeku, ktorý by nám bol nesympatický alebo by odmietol súhlasiť s našim názorom. Pod týmto slovom si nepredstavujem len voľnosť, ale aj rešpektovanie názorov iných a zodpovednosť za svoje konanie . Predstavme si napríklad slobodu v školstve . Mnoho žiakov si myslí , že nás školstvo väzní ťažkými úlohami . Pravda je ale taká, že nám pomáha s rozširovaním vedomostí. Sloboda sa nachádza dokonca aj v zdravotníctve. Lekári sa snažia oboznámiť pacientov s rôznymi spôsobmi liečby, tým pádom si pacienti môžu slobodne vybrať alebo odmietnuť liečbu, ktorú im navrhne lekár .

       A aký je záver ? No predsa začať si vážiť slobodu , pretože  nie vždy bola samozrejmosťou.

       Timea Faturová, 9.A

       Čo pre mňa znamená sloboda

       Sloboda. Slovo, ktoré sa berie v dnešnej dobe ako samozrejmosť. Ale nie vždy to tak bolo.  V stredoveku sa ľudia delili na otrokov , poddaných a pánov. Nemohli robiť rovnaké slobodné rozhodnutia  ako dnes my.  Keď urobili niečo, čo nemali  dovolené, boli potrestaní. Otroci nemali žiadne práva. V súčasnosti už sme menej obmedzovaní. Samozrejme, i dnes nájdeme miesta, kde máme menšiu voľnosť. Slobodu sa dá chápať rôzne. Veľa ľudí, veľa názorov. Niekto ju berie ako možnosť chodiť kdekoľvek a kedykoľvek. Iný si myslí, že sloboda je robiť vlastné rozhodnutia bez trestu. Sloboda rozhodovania je dôležitá. Každý by mal robiť to, čo sám chce. Ak o túto voľnosť prichádzame, nastávajú konflikty, pretože sme nespokojní. V tomto čase nastala nová situácia. Prišiel nový vírus a nikto nevie ako sa ho zbaviť. Jednotlivé krajiny hľadajú najlepšie riešenia, aby sa život vrátil do starých koľají. Momentálne máme limitovanú slobodu. Za slobodu sa oplatí bojovať. Mať nádej a silu pre slobodu. Aj naši predkovia bojovali, aby sme tu práve teraz boli a mali lepšie podmienky.

       Marián Puškár, 9.A

      • Na krídlach fantázie

      • V období dištančného vzdelávania sú naše decká tak trošku aj nechcene v teple svojich domovov. Niekedy je však tento čas nekonečný a sedenia pri inokedy obľúbených mobiloch, tabletoch a počítačoch je už naozaj dosť. Preto úlohou našich šikovných piatakov bolo vyjsť von a  vyhľadať niečo zaujímavé v prírode, napr. pavučinu, prasklinu alebo hocičo iné, odfotografovať túto vec a napísať, čo im pripomína. Myslím, že aktivitu zvládli naozaj bravúrne a presvedčili nás, že krása sa skrýva všade, avšak predovšetkým v obyčajných veciach.

       Pozývame vás spolu s nami na cestu fantáziou našich piatakov...

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Štúr včera a dnes

      • Tento rok sme si pripomenuli 205. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.

       Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života a vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia v  19. storočí. Bol jazykovedec, spisovateľ, politik a novinár, ktorý svojím odhodlaním prepísal slovenské dejiny. Bol tiež kodifikátorom  spisovného jazyka založeného na kultúrnej stredoslovenčine.

       Ľudovít Štúr sa svojou neochvejnou aktivitou v službe národu navždy zapísal medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej histórie. Bol obklopený svojimi prívržencami  /napr. Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto/ tvoriacimi  družinu nazývanú štúrovci.

       Naši žiaci sa na hodinách slovenčiny venovali Štúrovi a jeho družine. Avšak nielen to. Posolstvo štúrovcov si  sprítomnili aj v odkaze 17. novembra, ktorého nosnou myšlienkou je myšlienka slobody. Myšlienka, ktorou tak odovzdane žili práve štúrovci...

       Ponúkame prierez aktivitami našich žiakov nielen počas klasického prezenčného vyučovania, ale aj počas „doby dištančnej“.

       Šiestaci si prečítali Chalupkovho Turčína Poničana a nakreslili svoju predstavu cesty z Turecka na Slovensko a tiež odvlečenie vlastnej matky  do zajatia.

       Ôsmaci sa venovali vyhľadávaniu zaujímavých informácií o Štúrovi a štúrovcoch a ich následnému spracovaniu formou prezentácie. Žiaci pritom využili dostupné informačné zdroje.  Okrem internetového prehliadača siahli i po adekvátnych knihách, ktoré sa nachádzali u nich doma. V prezentáciách  obsiahli viacero oblastí Štúrovho života. Snažili sa dotknúť všetkých činností, na ktorých sa aktívne podieľal. Nevynechali ani zaujímavosti z jeho života a zasúťažili si v kvíze o Štúrovi a štúrovcoch. Niektorí žiaci sa natoľko nadchli životným príbehom tohto výnimočného človeka, že sa pokúsili hlbšie načrieť do vnútra a jeho osobnosť pretaviť do vlastnej literárnej tvorby. Dokonca sa pokúsili napodobniť známu fotografiu štúrovcov a vytvorili vlastnú, podliehajúcu súčasnej  „móde rúškovej“.

       Deviataci sa na  venovali Jankovi Kráľovi a jeho básni Orol a Andrejovi Sládkovičovi a básni Nehaňte ľud môj. Písomne spracovali, čo pre nich znamená sloboda, ba dokonca  sa na slobodu aj zahrali /jeden žiak sa snažil dostať z kruhu, ostatní spolužiaci mu v tom bránili/. Po ukončení hry nasledovala reflexia pocitov žiakov, keď sa dostanú do situácie, že je ich sloboda obmedzená. Žiaci si tiež vyskúšali roly obhajcov, žalobcov a sudcov a bránili tak spisovný jazyk a Slovákov.

       Ôsmaci a deviataci ťažko skúšanú slobodu spracovali v dištančných skupinových projektoch, kde sa prostredníctvom svojich rodičov či starých rodičov vrátili do relatívne blízkej minulosti, a to pred rok 1989 a snažili sa tak pochopiť, že to, čo je pre nich dnes samozrejmosťou, pred pár rokmi tak vôbec nebolo. Svoje postrehy spracovali vo forme interview, videí, porovnaní so súčasnosťou či malou módnou prehliadkou na móle svojich „domovov“. Ich práce boli naozaj skvelé. Dokonca prekvapili i vlastnou hudobnou tvorbou s témou Sloboda. Jednoducho, prekonali naše očakávania.

       Sme presvedčení, že aktualizovaním Štúrovho odkazu si ho naši žiaci dlhšie so sebou ponesú a odovzdajú ďalším generáciám!

       Vaši slovenčinári J

      • Odkaz z Mestskej knižnice

      • Milí žiaci, 
       odkaz pre vás z Mestskej knižnice v Turzovke:

       Ahoj, decká, čas od nášho posledného stretnutia ubehol ako voda a my stále nemáme možnosť spoločne sa stretnúť, tak ako sme si sľúbili, aj napriek tomu, že naša knižnica je už opäť otvorená. Určite sme na vás nezabudli a ani na sľúbenú odmenu. Hneď ako bude možné zorganizovať hromadné podujatie, tak sa spoločne stretneme. 
       Tešíme sa na vás! 
       pracovníčky knižnice

      • Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

      • Milí žiaci, čitatelia, milovníci literatúry!

       Pripravili sme si pre vás pokračovanie rubriky pod názvom Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

       Zrazu máme všetci veľa času na veci, ktoré sme možno odkladali alebo hľadali si k nim vzťah. Jednou z nich je určite aj čítanie a literatúra.

       Často sami nevieme, po akej knižke siahnuť a práve to je cieľom našej rubriky. Sprevádzať vás ňou bude naša žiačka Katka /ako naposledy/, ktorá veľmi rada číta, píše, tvorí, rozpráva a diskutuje o knihách. Dúfame, že medzi jej tipmi si nájdete aj vy niečo pre seba a svojich blízkych. Treba povedať, že všetky knihy, ktoré vám bude odporúčať, naozaj prečítala a naozaj sa nechala uniesť na krídlach fantázie a chvíľu bola súčasťou rôznych svetov, vekov a príbehov.

       Budeme radi, keď si Katkine odporúčania nielen pozriete, ale Katke položíte aj otázky, ktoré by vás zaujímali alebo vyjadríte svoj vlastný názor, ak ste si už knihu prečítali.

       Katkinu rubriku nájdete na FB ZŠ Turzovka, FB ZUŠ Turzovka a na jej INSTAGRAME.

       Neváhajte a pridajte sa k nám! Tešíme sa!

        

       !!!Máme tu hneď prvé odporúčanie v tomto školskom roku!!!

        

       Tieň kostí - Leigh Bardugo

       Prvý diel kultovej fantasy série!

       Alina Starková je obyčajná sirota, ktorá nikdy v ničom nevynikala. Stala sa vojačkou v ravkanskej armáde. No raz, keď sa ocitne v Thrline - pásme temnoty plnom krvilačných príšer – prebudí sa v Aline skrytá sila. Po objavení jej moci o ňu prejaví záujem záhadný Temnan.

       Čo sa bude s Alinou diať na kráľovskom dvore?

       To odhalia len stránky tejto knihy...

       Komu by sa kniha mohla páčiť?

       Fanúšikom fantasy alebo dobrodružnej literatúry.

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje