• Novinky

      • Rozprávkový poklad

      • I škola vie byť čarovným miestom a pri troche fantázie sa môže premeniť i na rozprávkovú krajinu. U nás bol týmto čarovným dňom štvrtok 25. júna. Nebolo to však jednoduché. Bolo potrebné splniť niekoľko úloh, získať indície, rozdiskutovať a dohodnúť sa, kde je správne miesto uloženia pokladu. V prípade nesprávneho určenia miesta by totiž zmizol na ďalších 100 rokov.

       A nám sa to podarilo! Odmenou nám boli pravé čokoládové dukáty.

       Deti 4. B a Zuzana Mozoliková

      • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

      • Školská knižnica v Spojenej škole Turzovka vyhlásila na začiatku karanténneho obdobia 16.3.2020 súťaž pod názvom „Vlastná tvorba.“  Cieľom súťaže bolo nájsť deti, ktoré sa venujú písaniu vlastných textov, či už príbehov alebo básní.

       Potešilo nás, že sa zapojili žiaci z oboch stupňov základnej školy a milo nás prekvapili svojou kreativitou, nápaditosťou, jedinečnosťou a tajomstvami, ktoré skrýva detská duša. Texty sú plné prekvapivých momentov i dobrodružstva.  Tiež v nich môžeme badať, ako ste sa snažili vyrovnať s momentálnou neľahkou a zároveň jedinečnou situáciou.

       Tešíme sa z nových mladých talentov a veríme, že aj účasť na našej malej školskej súťaži ich  inšpiruje a povzbudí pokračovať vo svojej literárnej tvorbe.

        

       Súťažiaci:

       1. Liliana Krkošková 2.B  - Wifi Lili  (rozprávka)

       2. Šimon Kubík 2.B  - O duchovi a myške  (rozprávka)

       3. Lucia Zatkuliaková 2.A  - Dobrodružstvá škriatkov  (dobrodružný príbeh)

       4. Denis Kubačák 3.B  - Koronaprázdniny  (báseň)

       5. Rebeka Hadrabová 4.C  - Vysnívaná dovolenka  (báseň)

       6. Rebeka Chnúriková 4.C  - Mia a jej splnený sen (dobrodružný príbeh)

       7. Kristína Bebčáková 5.C  - Detektívka pani Caroline  (detektívka)

       8. Daniela Kubačáková 7.C  - Karanténa  (báseň)

       9. Katarína Bobovčáková 7.C  - Uväznení v histórií  ( dobrodružný príbeh)

        

        

       školská knihovníčka  Bc.Monika Perďochová

      • Pohárové šialenstvo

      • Ďalšou našou lahôdkou, ktorou sme trávili chvíle počas hodín hudobnej výchovy, ale i prestávok, je „pohárový song“. Motiváciou pre nás sa stala Anna Kendrick a pieseň Cups, ktorú táto herečka naspievala. Variácií s pohármi je opäť mnoho. Ako inšpiráciu a malú ochutnávku prezentujeme len dve obmeny.Nácvik bol pre nás nielen o trpezlivosti a sebadisciplíne, ale aj o spolupráci. A hoci sme dlhý čas spoločne neboli, celkom sa nám po návrate do školy darilo.Dievčatá zo 4. B a Zuzana Mozoliková

      • Malí bádatelia

      • Tak áno, sme zvedaví, skúmame, poznávame nové veci. V posledných dňoch školského vyučovania sme si opäť urobili radosť niečím netradičným, zaobstarali sme si „bádateľskú výbavu“ a robili sme pokusy. V zaváraninových fľašiach nám vznikla magnetická kvapalina zo železných pilín, ale aj lávová lampa so soľou, v triede nastal výbuch neznámej sopky, zariadili sme plávanie plastelíny, dokázali sme, že plastové figúrky chodili po hladine vody, mali sme možnosť vidieť tancujúce hrozienka, na plechovke sme si vyskúšali spájať a rozpájať vodné pramienky... Uf, mohli by sme pokračovať ešte pomerne dlho! Ale najúžasnejšia bola naša octová raketa. Tá letela... Skoro až na Mars! /Poznámka: Až na druhý pokus./

       Deti 4. B a Zuzana Mozoliková

      • „Basketbalový tanec“

      • Je jasné, že basketbalové hviezdy ešte nie sme, ale budeme trpezlivo trénovať. Na strane druhej, my sa venujeme basketbalu amatérsky a s láskou, bez nároku na honoráre. Máme chuť sa hýbať, trénovať a cvičiť, veď pohyb je pre nás dôležitý!

       Deti 4. B a Zuzana Mozoliková    

      • Africká Amarelinha v podaní štvrtákov

      • Je nepopierateľné, že pohyb je nielen zdravý, ale pre každého z nás je aj nesmierne potrebný. Keďže sme zodpovedné deti a vieme o význame pohybu i zdravia, snažíme sa i v škole realizovať netradičné pohybové aktivity, ktoré nie sú náročné na priestor a čas.

       Prinášame malú ochutnávku jednej z nich. Je to africká Amarelinha v dvoch obmenách.  

       Deti 4. B a Mgr. Zuzana Mozoliková  

      • Projekt PODOBNOSŤ

      • Počas domáceho vzdelávania sa deviataci veru nenudili. Prepočítali veľké množstvo úloh, ale zvolili sme aj inú, trošku oddychovejšiu formu. Úlohou žiakov bolo nakresliť si pekný obrázok a zobraziť ho v pomere podobnosti 2:1. A že sa to mnohým podarilo, si môžete pozrieť aj vy. Určite im prepáčite, ak sa im niekde vlúdila chybička.

       (Mgr. Mnika Sabelová)

      • Outdoorové vyučovanie – časť 2.

      • „Lidé mají se učiti, pokud nejvíce možno,

       ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků,

       t.j. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování

       a doklady o věcech.“

       J. A. Komenský

       Prinášame druhý diel z nášho seriálu o outdoorovom vyučovaní našej triedy. Ani počasie nás neodradilo od realizácie niektorých zaujímavých aktivít hoci aj v triede. Vyrobili sme si „Lapač zážitkov“ – obyčajný papierový pohár, do ktorého sme ukryli rôzne prírodniny a mohli sme sa dosýta nadýchať čarovných vôní z našej prírody v okolí školy. Vedeli sme, že jeden kilogram sa rovná jednému kilogramu, ale názorne sme si všimli rozdiel v jeho objeme. Porovnávali sme kilogram trávy, kamenia a suchého ihličia. Zahrali sme si živé zvieracie pexeso a pexeso citosloviec. Na zlomkoch sme si „pochutili“ v zlomkovej pizzerii a vôbec sme si nevylámali zuby. Opäť sme si napísali behací diktát z čítania. K nemu sme dostali plán školy, aby sme sa dokázali orientovať a našli informácie potrebné k jeho doplneniu do tabuľky. Obyčajné papierové slamky nám poslúžili na výrobu „Slamkomeru“ – preopakovali sme si jednotky dĺžky. Zo zvyškov slamiek sa nám podarilo vytvoriť kocky, čo nám pomohlo utvrdiť sa v počte jej vrcholov, stien či hrán.

       Aj napriek krátkemu času sa chystáme zrealizovať pár ďalších skvelých aktivít.

       Mrzí nás, že fotografie nedokážu rozprávať naše zážitky, boli by to úžasné príbehy.

       Deti 4. B a Zuzana Mozoliková    

        

      • Strava pre žiakov 6. - 9. ročníka v období 22.6. - 30.6.2020

      • Stravníci - 6. - 9. ročník, ktorí sa chcú stravovať v jedálni od 22.6.2020 - 30.6.2020 (7 dní), sa prihlásia u vedúcej jedálne a prinesú si so sebou peniaze na zaplatenie stravy takto:

       Ak sa chcete stravovať:

       1 deň = 5,03 Eur

       2 dni = 5,06 Eur

       3 dni = 5,09 Eur

       4 dni = 5,12 Eur

       5 dní = 5,15 Eur

       6 dní = 5,18 Eur

       7 dní = 5,21 Eur.

       Vedúca šk.jedálne.

      • Naše malé talenty popustili uzdu svojej fantázii

      • Schopnosť komunikovať písomnou a ústnou formou patrí k základným predpokladom  úspešného života každého jednotlivca. Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov je jednou z priorít predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Dôležité však nie je len vyjadrovanie myšlienok, ale  aj schopnosť prezentovať seba aj svoju prácu.  A práve o spojenie komunikácie a prezentácie svojej práce sa pokúsili žiaci 4.C triedy. V rámci SJ mali vytvoriť príbeh alebo rozprávku, v ktorej by využili navonok nesúvisiace slová (žiaci, slnečný, strigôň, karanténa, kôň, sila, COVID, príroda, škola, rodina, školník, politický, kocúr Červenofúz, Harry Potter). Napriek tomu, že sú to žiaci 1. stupňa, niektoré ich práce boli veľmi nápadité. Z príbehov cítiť  vnútorné pochody žiakov, zažívajúcich situáciu počas karantény. Môžete si prečítať niektoré z nich.

       Naša trieda po karanténe

       Rebeca Chnúriková 4.C

       Konečne sa skončila karanténa a môžeme ísť opäť do školy. Všetci moji spolužiaci sa už veľmi tešili. Lenže v škole to už nebolo ako predtým. Dvere na našej triede, 4.C, boli úplne iné. Niektorí žiaci si dokonca mysleli, že si pomýlili triedu. Školník nám povedal, že dvere sú čarovné a vidia ich len žiaci 4.C a on. Keď sme to počuli, niektorí žiaci sa zľakli, iných to prekvapilo a všetci dúfali, že za nimi bude niečo zaujímavejšie ako len obyčajná trieda. Na naše veľké prekvapenie tam trieda bola. Ale nie obyčajná ako tá naša. Nikto nevedel, kde sme sa ocitli a tak sme sa všetci ako na povel pozreli na miesto, kde predtým stál školník. Lenže on tam nebol. Namiesto neho tam bol čudný strigôň a možno ako jediná som si všimla že z vrecka mu trčal prútik. Povedala som si, že to nemôže byť pravda. Lenže celá tá trieda mi prišla povedomá a keď sme z nej vyšli na chodbu, už som si bola stopercentne istá, že som tú chodbu už niekde videla. Prešli sme cez ňu a školník, či vlastne strigôň nás priviedol do nejakej obrovskej miestnosti, z ktorej bolo cez strop vidno von na oblohu. A potom to všetkým došlo: tie dvere nás zaviedli na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku! A dokonca tento náš školník je sám Albus Dumbledore! „Myslela som si,” pošepkala som spolužiačke, ktorá stála vedľa mňa, ale aj tak som z toho, čo sa teraz stalo, bola veľmi prekvapená. Na prvý pohľad sme si za stolom nevšimli chlapca, asi v našom veku ale už asi všetci vedeli, kto to je. Ale pre istotu to aj napíšem. Bol to Harry Potter. Naozaj, nestrieľam si z vás! Keď sme ho videli, ostali sme s otvorenými ústami. Keď sme zistili čo robíme a konečne zatvorili ústa, profesor Dumbledore povedal: „Áno, dobre ste videli, je to Harry Potter. Nasledujúcich sedem rokov bude vašim spolužiakom.” Toto povedal a všetci žiaci 4.C si mohli znova otvoriť ústa. „Ale teraz už musíte ísť, ” povedal ešte Dumbledore.

       Všetci žiaci 4.C túto novinku povedali svojim rodinám a kamarátom. Ešte dodám, že nás učil kocúr Červenofúz, počas slnečných dní sme v prírode jazdili na silných koňoch, bol tam dokonca aj politický krúžok a všetci sme popri týchto činnostiach úplne zabudli na COVID, lebo sme si celý čas strávený v karanténe vynahradili novou školou, Rokfortskou strednou školou čarodejníckou.

                                                                                          

       Rebeka Hadrabová

       Narodeniny počas karantény

       Ema dnes nešla do školy. Je karanténa. Ostatní žiaci ostali tiež doma. Dokonca aj pán školník, a ten je v škole aj cez víkend. A tak šla Ema s rodinou na piknik do prírody. Bol slnečný deň. Keď šli po meste, museli mať rúška a to sa Eme vôbec nepáčilo. Rodičia vraveli, že ho musí mať kvôli zlej chorobe COVID 19. A tak šli. Na pikniku bolo pekne, Ema si čítala svoju obľúbenú knihu o statočnom kocúrovi Červenofúzovi. Mal červené fúzy. Bol pomocník strigôňa Kixela-Mixela. Veľmi sa jej tento príbeh páčil. Ešte sa s rodičmi poprechádzala po lúke, nazbierala pár kvietkov do vázy a šli domov. Ema sa domov veľmi tešila, lebo vedela, že večer bude v televízii film Harry Potter, krorý si pozrie aj s rodičmi. Po filme šla spať.

                                                             ●●●

       Keď sa ráno zobudila, zistila, že má narodeniny. Veľmi si priala, aby v telke nevysielali politické správy, ale filmy pre deti. Keď jej rodičia blahoželali k narodeninám, vôbec netušila, aký darček od nich dostane. Na jej obrovské prekvapenie dostala živého koňa. Hneď si ho osedlala, otvorila zadnú bránu, ktorá viedla na lúku, vysadla na koňa a odcválala na ňom. Vôbec netušila akú má v sebe obrovskú silu. Cválali akoby leteli. Bolo to ako v rozprávke a v rozprávkach sú kúzla, ktoré Ema miluje. 

        

       Kristínka Kapusňáková

       Jedného krásneho slnečného dňa sa žiaci v škole dozvedeli, že na Slovensku je COVID 19. Pani učiteľka im preto povedala, že budú musieť zostať na niekoľko dní doma, lebo politický zákon nariadil, že bude musieť každý zostať v domácej karanténe. Či už to bude kôň, pes alebo náš kocúr Červenofúz, všetci ostanú doma. Deti sa cez prestávku rozprávali, ako mohol vzniknúť COVID 19. Jedni si mysleli že je to vymyslené, druhý, že je to od nášho pána školníka, ktorý má COVID 19 a tretí si mysleli, že bol veľmi znečistený vzduch. Nikto nemal pravdu, pretože svet začaroval silný strigôň. O pár dní v prírode zavládlo ticho. Aj naša rodina sa bála, že dostane COVID 19.

       O 40 dní prišiel krajinu zachrániť Harry Potter. Všetci sa čudovali čo sa stalo, ale neskôr už bolo všetko v poriadku, v prírode bolo viac rušno. Školy už neboli prázdne a COVID 19 zmizol.

        

       Samko Tkáčik

       Jeden krásny slnečný deň, prišla na Slovensko jedna pliaga. Aj Harry Poter by sa čudoval , čo to je . A kocúr Černofúz radšej by zobral nohy na plecia a zutekal by. Len keby mal kde. Na Slovensku prišla pliaga pod názvom COVID. Čítal o tom aj strigôň a zaplakal. Sadol na koňa a šiel sa opýtať politikov, čo je na tom pravdy. Politický štáb uznal, že to nie je sranda. Zavreli školy, podniky, všetko. Ujo školník so slzami v očiach zamkol školu. Škola ostala prázdna, bez žiakov, učiteľov. Niektorí žiaci sa tešili- Hurá dni bez školy !!! No postupne im začína chýbať, tak sa vybrali do prírody. Karanténa bola veľmi dlhá a nudili sa. Deti boli doma s rodičmi a zistili, že rodina je veľmi dôležitá. So spoločnými silami všetko zvládneme. A teším sa , keď si opäť sadneme do lavíc , uvidím pani učiteľku spolužiakov a spoločne sa budeme tešiť.

        

                                                                     Zapísala: Mgr. Zuzana Kováčiková

      • „Novodurový tanec“

      • Plastové rúrky sa môžu evidentne použiť na rôzne účely, než len na vodoinštalačné. Štýl tinikling, ale aj bambusový tanec a v našom prevedení novodurový tanec pochádza z Filipín. Dve deti držia tyče a ďalšia dvojica detí tancuje a obratne sa paliciam vyhýba.

       Pomenovanie tinikling pochádza od chriašteľa krátkochvostého, vtáka, ktorého Filipínci označujú ako „tikling“. Počas tanca ľudia napodobujú pohyby tohto vtáčika, ktorý prechádza vysokou trávou, preskakuje vetvičky stromov a vyhýba sa bambusovým pasciam, ktoré na ryžové polia dávajú farmári.

       A tak sme sa počas roka i my snažili napodobovať chriašteľa a celkom sa nám to popri našich mnohých aktivitách darilo.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Outdoorové vyučovanie – 1. časť

      • Po návrate do školy sme sa snažili učiť vonku, učili sme sa myslieť, nie memorovať, analyzovali sme, interpretovali, hodnotili, porovnávali, riešili, tvorili... Ešte by sme vedeli vymenovať množstvo soft skills (mäkkých zručností), ktoré sú pre nás a naše vzdelávanie najdôležitejšie. Avšak najprínosnejšie pre nás bolo to, že sme si vyučovanie užili a mnoho vecí sme si zábavnou formou preopakovali. Vytvárali sme si vlastné sudoku, pavučina z nití bola jednoduchou pomôckou na preopakovanie času, násobilky, mnohouholníkov, uhlov, počtu strán, vrcholov. Zaváraninové fľaše, voda a kurkuma nám poslúžili ako jednoduché pomôcky na preopakovanie zlomkov – mali sme teda zlomky ukryté vo fľaši. Obyčajné paličky nám poslúžili na skákavé zlomky a určovanie času. Tiež sme si napísali behací diktát.

       Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré ešte spoločne do konca školského roka zažijeme. 

       Cez zoom edukáciu sme vytvorili aj zopár básničiek cinquain metódou.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • DIŠTANČNÉ KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

      •  

       28.5.2020 – deň, kedy sa konalo Dištančné krajské kolo chemickej olympiády. Úlohy, ktoré žiaci mali vyriešiť, sa opäť niesli v znamení zinku:

       1. Finančná „krimi“ chémia
       2. Priemyselná výroba zinku
       3. Výroba zinku elektrolýzou
       4. Určovanie neznámych práškových látok
       5. Chemická priraďovačka
       6. Príprava hydroxidu zinočnatého a síranu draselného

       Pri ich riešení už nestačili iba bežné vedomosti získané v školských laviciach. Tu už žiaci museli preukázať svoju schopnosť analyzovať a hodnotiť údaje, použiť odbornú terminológiu na opísanie pozorovaných chemických javov. Dianka Hesková, žiačka IX.A triedy, sa nezľakla ani týchto úloh a hravo si s nimi poradila. V krajskom kole obsadila nádherné 5.miesto.

       Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa takýchto vynikajúcich umiestnení.

       Mgr. Monika Sabelová

        

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje