• Novinky

      • Turzovka na kolesách 2019 – 9. ročník

      • Vo štvrtok, dňa 27. 6. 2019, deň pred odovzdávaním vysvedčení, sa v areáli Športu a oddychu v Závodí uskutočnil už 9. ročník podujatia Turzovka na kolesách. Tentoraz to bolo počas pracovného dňa a bez okruhov okolo mesta. Všetci žiaci našej školy mali možnosť prísť a zasúťažiť si v troch disciplínach: jazda zručnosti, jazda zotrvačnosti a jazda rýchlosti. Prvé dve disciplíny boli na bicykloch, jazda rýchlosti na kolieskových korčuliach a len pre žiakov 5. – 9. ročníka. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 99 žiakov. Prví traja víťazi jednotlivých disciplín získali medaile, diplomy a pekné ceny, ktoré venoval neinvestičný fond pre deti Otváraj sa brána. Taktiež dostali všetci účastníci  malú pozornosť v podobe upomienkových predmetov darovaných týmto neinvestičným fondom.

       Víťazi disciplín:

       JAZDA RÝCHLOSTI /5.-9. ročník/

       1. Aneta Stoláriková 6.C, 1:16
       2. Michaela Kubačková 8.B, 1:19
       3. Lívia Dorociaková 8.C, 1:23

       JAZDA ZRUČNOSTI /1.-4. ročník/

       1. Adam Petrek 4.A
       2. Tobias Korista C
       3. Jakub Krištof  4.A

       JAZDA ZRUČNOSTI /5.-9. ročník/

       1. Samuel Chudej 8.B
       2. Ján Kováčik 8.C
       3. Daniel Valčuha 8.C

       JAZDA ZOTRVAČNOSTI /1.-4. ročník/

       1. Šimon Řezníček 4.A
       2. Dominik Korček A
       3. Dominik Ponek 2.A

       JAZDA ZOTRVAČNOSTI /5.-9. ročník/

       1. Marek Gajdičiar 7.C, 4:05
       2. Michal Tomala 8.A, 3:05
       3. Tobias Steiniger 5.B, 1:58

       Cenu útechy sme sa rozhodli udeliť za pokus o rekord v jazde zotrvačnosti Dominikovi Michálekovi z 5.B triedy, ktorý bol, bohužiaľ, v čase viac ako 5 minút! diskvalifikovaný pre dotyk nohy so zemou. Za pomoc pri organizácii ďakujem kolegom z druhého stupňa, pánovi učiteľovi Malíkovi, Škorníkovi, Kobolkovi a žiakom 8.C triedy. Budúci ročník bude jubilejný, desiaty. Tešíme sa naň.

       Mgr. Branislav Večerík

      • ROZLÚČKOVÝ DEŇ V ŠKD

      • Zábavný deň si užili deti v školskom klube v stredu 28.6. Najskôr plnili úlohy v telocvični: obratná mačička preliezala tunelom, usilovná lienka liezla po rebrinách, veselý vrabček skákal slalom vo vreci a bystrý motýľ triafal gule do šaša. Po splnení úloh ich čakalo sladké osvieženie-nanuk. Po doplnení tekutín sa deti mohli vyšantiť na kolobežkách, šlapacích autíčkach, zatancovať si na detské disco piesne, alebo sa zahrať rôzne hry. Pred odchodom domov dostali pochvalné listy za prácu, správanie a usilovnosť počas celého roka. Prajeme deťom krásne prázdniny plné zážitkov a príjemných chvíľ. Tešíme sa na ne opäť v septembri. Vychovávateľky ŠKD.

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje