Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky ZŠ s DPH 30.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 08 2019 s DPH 30.08.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 07/2019 s DPH 31.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 07/2019 s DPH 31.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 8/2018 zo dňa 19.09.2018 40.- s DPH 22.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 1/2019 o nájme nebytového priestoru 97,50 s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 2/2019 o nájme nebytového priestoru s DPH 17.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rozhodnutie č. 2535 - zníženie pôvodného predpisu -50,60 s DPH 10.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o refundácií/vyúčtovaní finančných prostriedkov na športové vybavenie 50,00 s DPH 09.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva č. 20191793 - SEVAK, a.s. 1.2803.1.1718.1.2803 s DPH 25.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť s DPH 24.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 35,20 s DPH 24.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o budúcej nájomnej zmluve s DPH 20.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o budúcej nájomnej zmluve s DPH 20.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Preberací protokol 49,02 s DPH 14.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 05.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/283