Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 04/2020- Spojená škola s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy 30.04.2020
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 04/2020 s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy 30.04.2020
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy 31.03.2020
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri MŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (ZŠ) 43,01 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (MŠ) 14,05 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva E-DOT-6/2020TR Poskytnutie dotáce - Mesto Turzovka s DPH 09.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Kúpno - predajná zmluva - Bohuš Šesták s DPH 06.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva č.13641/2020 Darovacia zmluva - TESCO s DPH 05.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva -BUKOV 43,01 s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o dodávke pečiva - Iveta Baculáková BaBAD s DPH 20.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 17.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Prepis-Ukončenie zmluvy, zl. č. 2620144 s DPH 11.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová komisionárska zmluva - Up Slovensko,s.r.o. s DPH 10.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová zmluva - TAURIS, a.s. s DPH 10.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - Wolters Kluwer, s.r.o. s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/368