Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Cenník priestorov v objekte ZŠ s DPH 01.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 174,80 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 28.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 176,18 s DPH 29.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 09.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 88,78 s DPH 15.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, marec s DPH 31.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 30.11.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 22.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Stuchlík s DPH 24.05.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku s DPH 15.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k Zml. o poskytnutí verejných služieb s DPH 10.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt. sl. ver. služieb - balík 30,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt. sl. ver. služieb - balík služieb 40,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/283