Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Bukov - Zmluva o spolupráci s DPH 15.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Cenník priestorov v objekte ZŠ s DPH 01.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva DOHODA 19/19/054/105 s DPH 21.11.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 174,80 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 88,78 s DPH 15.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 09.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 176,18 s DPH 29.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 173,38 bez DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 28.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (MŠ) 14,05 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (ZŠ) 43,01 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva č.13641/2020 Darovacia zmluva - TESCO s DPH 05.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - vecný dar 105,97 s DPH 01.07.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva -BUKOV 43,01 s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, marec s DPH 31.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/383