Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry za mesiac 06-07/2020 s DPH 31.07.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ za november 2017 s DPH 30.11.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 03/2019 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ marec 2018 s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 29.03.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ december 2017 s DPH 29.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ august 2017 s DPH 31.08.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za október 2017 s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 05/2018 s DPH 31.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 31.05.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za júl 2017 ZŠ s DPH 31.07.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 02 2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 06/2018 s DPH 30.06.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ 06/2019 s DPH 28.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/383