Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry ŠJ za október 2017 s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 08/2018 s DPH 31.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri MŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ 08/2018 s DPH 28.08.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktury ŠJ pri MŠ 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ pri ZŠ 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 09/2018 s DPH 28.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ október 2017 s DPH 31.10.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry SPOŠ 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ za júl 2017 s DPH 31.07.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za september 2017 s DPH 29.09.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ september2017 s DPH 29.09.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 12/2018 s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/463