Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o dielo 3 600,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva 173,38 bez DPH 31.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Zakladnej školy
Zmluva Zmluva o dielo 4 500,00 bez DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytnutí verejných služieb s DPH 02.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt. sl. ver. služieb - balík 30,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí ver. služieb - balík služieb 30,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 10/2018 zo dňa 03.10.2018 335,00 s DPH 10.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o ukončení platnosti Zml. o výpožičke neb. priest. č. 1/2018 zo dňa 30.08.2018 364,23 s DPH 03.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 174,80 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 176,18 s DPH 29.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 29.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 02 2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 29.03.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 03/2019 s DPH 29.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/368