Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
Zmluva ZMLUVA č. 2020-ZOWB10675 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri plnení povinností zamestnávateľa podľa § 10 a § 11 zákona č. 54/2019 Z.z. platnom 149,00 s DPH 27.08.2020 27.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľka školy spojenej školy
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy 183.70/zálohováplatba s DPH 30.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - SK Kvalita, s.r.o. s DPH 01.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva - rámcová č. PU015/2020 (ATC-JR,s.r.o.) s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová zmluva - Kysucké pekárne, a.s. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu - Enviro ways, s.r.o. 15.50(týždenne) bez DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva na dodávku a odber tepelnej energie pre vykurovanie, prípravu a odber tepelnej úžitkovej vody - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o servisnej službe č. 321369 - ille 554,74 s DPH 10.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov(č. O-02/2020ĽČ) - Mesto Turzovka 130,00 s DPH 23.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Hlasová Virtuálna Privátna Sieť - Mesto Turzovka s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva - Koliba Trade,s.r.o. s DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dohoda o zmene s DPH 22.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva č. SPA50203602 o združenej dodávke elektriny a plynu - SLOVAK ENERGY,s.r.o. 100mesačne s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Prepis-Ukončenie zmluvy, zl. č. 2620144 s DPH 11.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Dohode 19/19/054/105 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Dohode 19/19/054/43 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/399