Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 02 2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osob. údajov sprostredkovateľom s DPH 25.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytnutí verejných služieb s DPH 02.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 29.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 29.03.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 03/2019 s DPH 29.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 03/2019 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 1 Miroslav Baláž s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 02 2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1715 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/02/041 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/399