Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 1 Miroslav Baláž s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 02 2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1715 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/02/041 s DPH 11.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 02/2019 s DPH 28.02.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Cenník priestorov v objekte ZŠ s DPH 01.09.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 03/2019 s DPH 29.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ 01/2019 s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 5 K-Ten KOVO, s.r.o. s DPH 21.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 01/2019 s DPH 31.01.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 7 CECH Company s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 2 KON - SHOP, s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č. 9 ABEL - Computer, s.r.o. s DPH 31.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 24.05.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 03/2019 s DPH 28.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 29.03.2019 Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/380