Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
Zmluva Rámcová zmluva - Kysucké pekárne, a.s. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva OPĽZ/222/2018 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí fin. príspevku s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva -BUKOV 43,01 s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Bukov - Zmluva o spolupráci s DPH 15.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o servisnej službe č. 321369 - ille 554,74 s DPH 10.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov(č. O-02/2020ĽČ) - Mesto Turzovka 130,00 s DPH 23.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov s DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb- LIVONEC SK,s.r.o. 230/mesačne bez DPH 28.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva 441/9013850 Poistenie majetku s DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva 5290000260 Skupinové úrazové poistenie Školák s DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. /ZŠ s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - Wolters Kluwer, s.r.o. s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 17.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Hlasová Virtuálna Privátna Sieť - Mesto Turzovka s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva SPA50203602 Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu 100mesačne(zálohováplatba) s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva na dodávku a odber tepelnej energie pre vykurovanie, prípravu a odber tepelnej úžitkovej vody - ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. s DPH 02.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová zmluva - TAURIS, a.s. s DPH 10.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o dodávke vody č. 20200295 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. 820(220.20.580)mesačne s DPH 13.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/399