Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky s DPH 07.10.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode číslo: 19/19/054/43 s DPH 24.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
Faktúra Faktúry ZŠ s DPH 30.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
Zmluva Nájomná zmluva č. 12/2018 s DPH 05.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 28.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ za 10 2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb (TRAMPTÁRIA) s DPH 15.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí Grantu č. 18191 s DPH 29.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k Zml. o poskytnutí verejných služieb s DPH 10.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č. 11/2018 s DPH 18.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zluva o servisnej službe - ŠJ s DPH 22.10.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov s DPH 17.12.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/294