Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme 525,57 s DPH 31.12.2019
Zmluva Zmluva o nájme s DPH 31.12.2019
Zmluva č. 3/2020 Kúpna zmluva s DPH 01.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností s DPH 13.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - Wolters Kluwer, s.r.o. s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 17.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodávateľsko - odberateľská zmluva s DPH 01.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva OPĽZ/222/2018 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí fin. príspevku s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva SPA50203602 Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu 100mesačne(zálohováplatba) s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o pripojení zariadenia - Stredoslovneská distribučná a.s. s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Hlasová Virtuálna Privátna Sieť - Mesto Turzovka s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností ( MŠ) s DPH 13.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva ZML-1905-0000675 Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinností ( ZUŠ) s DPH 13.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o dodávke pečiva - Iveta Baculáková BaBAD s DPH 20.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb - Vis,spol.s.r.o. 436/rok bez DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva 5290000260 Skupinové úrazové poistenie Školák s DPH 31.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová komisionárska zmluva - Up Slovensko,s.r.o. s DPH 10.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Rámcová zmluva - TAURIS, a.s. s DPH 10.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva č.2020-ZO10675 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - EuroTRADING,s.r.o. s DPH 27.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Dohode 19/19/054/43 - ÚPSVaR s DPH 27.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/380