Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za január 2017 ZŠ s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za január 2017 ŠJ s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva - Botur, s.r.o. s DPH 01.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskyt. služieb pri zbere kuchyn. odpadu s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 DF Družstvo s DPH 02.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 Materská škola s DPH 16.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.2 ZUŠ s DPH 25.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo VALIRE, s.r.o. s DPH 27.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za február 2017 ŠJ s DPH 01.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za február 2017 ZŠ s DPH 01.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 CVČ s DPH 02.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve s DPH 16.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva BUKOV - M. Delinčák, február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky za február s DPH 28.02.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za marec 2017 ZŠ s DPH 01.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry za marec 2017 ŠJ s DPH 01.03.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/399