Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky za január s DPH 31.01.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 88,78 s DPH 15.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 05.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok ku zmluve č.: P8009 18,66 s DPH 03.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ 05/2019 s DPH 31.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osob. údajov sprostredkovateľom s DPH 25.03.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) 100,00 s DPH 15.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci (Živica) s DPH 12.4.2019, 15.4.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 09.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Preberací protokol 49,02 s DPH 14.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt. sl. ver. služieb - balík služieb 40,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Výpoveď zmluvy o poskytnutí verejných služieb s DPH 02.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskyt. sl. ver. služieb - balík 30,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí ver. služieb - balík služieb 30,00 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve č. 10/2018 zo dňa 03.10.2018 335,00 s DPH 10.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o ukončení platnosti Zml. o výpožičke neb. priest. č. 1/2018 zo dňa 30.08.2018 364,23 s DPH 03.05.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky ZŠ za 04/2019 s DPH 30.04.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/399