Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry za mesiac 06-07/2020 s DPH 31.07.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Ševt a.s. s DPH 08.07.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Objednávka Objednávky 2020 s DPH 02.07.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľka školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 06/2020- Materská škola ŠJ s DPH 30.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 06/2020- Základná škola ŠJ s DPH 30.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy - Mesto Turzovka s DPH 19.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Dodatok č. 1 ( TRAMPTÁRIA ) s DPH 17.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 08.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 05/2020- Spojená škola s DPH 01.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 05/2020- Spojená škola ŠJ pri ZŠ s DPH 29.05.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 25.05.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 04/2020- Spojená škola s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 04/2020 s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (MŠ) 14,05 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Darovacia zmluva - Bukov (ZŠ) 43,01 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri MŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva E-DOT-6/2020TR Poskytnutie dotáce - Mesto Turzovka s DPH 09.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Kúpno - predajná zmluva - Bohuš Šesták s DPH 06.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/383