Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva kúpno-predajna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva kúpno-predajna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri ZŠ 04/2020 s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr ŠJ pri MŠ 1.1-31.3/2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 2020 s DPH 31.03.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 10,11.12/2019- Základná škola ŠJ s DPH 20.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 06/2020- Základná škola ŠJ s DPH 30.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 06/2020- Materská škola ŠJ s DPH 30.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 05/2020- Spojená škola ŠJ pri ZŠ s DPH 29.05.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 05/2020- Spojená škola s DPH 01.06.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Zoznam prijatých faktúr 04/2020- Spojená škola s DPH 30.04.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva č.2020-ZO10675 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - EuroTRADING,s.r.o. s DPH 27.12.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva č. SPA50203602 o združenej dodávke elektriny a plynu - SLOVAK ENERGY,s.r.o. 100mesačne s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva č. 20191793 - SEVAK, a.s. 1.2803.1.1718.1.2803 s DPH 25.06.2019 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva s vzájom. spolupráci lyžiarsky výcvik s DPH 22.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar - Wolters Kluwer, s.r.o. s DPH 06.02.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 14.09.2019 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením ZŠ
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy 183.70/zálohováplatba s DPH 30.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
Zmluva SPA50203602 Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu 100mesačne(zálohováplatba) s DPH 24.01.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa poverený riadením Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/399