Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka Objednávky 2020 s DPH 05.10.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry ŠJ pri ZŠ 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktury ŠJ pri MŠ 09/2020 s DPH 30.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizacie projektu "Dajme spolu gól" 50/mesiac s DPH 29.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2020 199,20 s DPH 28.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva PU027/2020 Kúpna zmluva s DPH 02.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Kúpna Zmluva Kúpna zmluva Ryba Žilina spol.s.r.o. s DPH 02.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva PU015/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 01.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 1/2020 Kúpna zmluva s DPH 01.09.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 51/131/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva 01 Rámcová zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Faktúra Faktúry Spojená škola 08/2020 s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ pri ZŠ 08/2020 s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľka školy
Zmluva kúpno-predajna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.08.2020 Mgr. Rastislav Bakajsa riaditeľ Spojenej školy
zobrazené záznamy: 1-20/416