• Matematika: Web stránka

     • Matematická olympiáda – okresné kolo 5. ročníka
      Okresné kolo 5. ročníka Matematickej olympiády sa uskutočnilo 29. januára 2020 v Čadci. Zúčastnili sa jej všetci úspešní riešitelia domáceho kola Matematickej olympiády  - Jakub Fuják z 5.A triedy, Patrik Miženko,  Vaneska Vavračová, Adam Pápol, Lukáš Krištof a Lenka Tichá z 5. B triedy.   
      Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali Patrik Miženko, ktorý sa umiestnil  na 3. mieste Lenka Tichá , ktorá obsadila 5. miesto.   Celkovo  úlohy riešilo 37 žiakov , z toho úspešných bolo 16 žiakov.
      Táto súťaž prispieva k vyhľadávaniu žiakov talentovaných na matematiku, vedie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti. Je pomerne náročná na prípravu, niektoré úlohy vyžadujú poznatky nad rámec základného učiva. Všetci zúčastnení žiaci vzorne reprezentovali našu školu a získali veľmi cenné skúsenosti do ďalších ročníkov.
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje