Navigácia

Zodpovedná osoba podľa zákona 307/2014

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Základná škola Turzovka – Bukovina 305

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje

označenie zodpovednej osoby: Jana Rudinská, hlavná kontrolórka mesta
adresa: MsÚ, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
telefón:
041/4209331
               0915802998


spôsoby podávania podnetov: