Navigácia

Školská jedáleň

Mesačné platby

 •  
    Školská jedáleň  
   

  Za stravu na november sa bude vyberať 05.-09.11.2018

  1.-4.ročník: 20 dní x 1,15€ = 23€

  5.-9.ročník: 20 dní x 1,23€ = 24,60€

  dôchodci: 20 dní x 2,27€ = 45,40€

   

  Pri nahlasovaní stravy je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku na stravovanie žiaka.

  Prihlaska_na_stravovanie_2018-19.docx