Navigácia

Školská jedáleň

Mesačné platby

 •  
    Školská jedáleň  
   

  Stravné za mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať 02.05. - 09.05.2019

  1.-4.ročník: 21 dní x 1,09€ (strava) + 5€ (réžia)= 27,89 €

  5.-9.ročník: 21 dní x 1,16€ (strava) + 5€ (réžia) = 29,36 €

  dôchodci: 21 dní x 2,56€ = 53,76 €

   

  Pri nahlasovaní stravy je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku na stravovanie žiaka.

  Prihlaska_na_stravovanie_2018-19.docx