Navigácia

Voľné pracovné miesta

Pracovná ponuka

Základná škola Turzovka - Bukovina 305 prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú)

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Nástup: marec 2019

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklady o vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov
Plat: podľa platových tabuliek platných od 01.01.2019 v závislosti od započítanej praxe a stupňa vzdelania

Termín doručenia dokladov: do 22.02.2019 na adresu: Základná škola Turzovka - Bukovina 305, e-mail: zsturzovka@gmail.com, tel. 0915 751 836 

Pracovné miesto asistentky učiteľa je už obsadené.

Základná škola Turzovka – Bukovina 305 prijme učiteľa s aprobáciou biológia – výtvarná výchova na zástup počas PN

Podmienky prijatia: Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 317/2009 Z. z.  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti je možné podávať do 10.11.2017 vrátane na adresu školy.

Bližšie informácie na t. č. 0915 751 836

Pracovné miesto učiteľky je už obsadené.

 

Riaditeľka ZŠ Turzovka prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu vedúca školskej jedálne na zástup počas PN.

Predpokladaný nástup: 28.09.2017
Požiadavky na zamestnanca:
Platný zdravotný preukaz 
Vzdelanie v zmysle platnej legislatívy

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte   na  adresu: Základná škola Turzovka – Bukovina 305, alebo zsturzovka@gmail.com

Potrebné doklady prosím doručiť do 26.09.2017

Tel. kontakt:  0915 751 836

Pracovné miesto vedúcej školskej jedálne je už obsadené.

Základná škola Turzovka – Bukovina 305 prijme od nového školského roka 2017/2018 do pracovného pomeru:

  •  učiteľa/učiteľku  pre primárne vzdelávanie na dobu určitú do 30.08.2018 – úväzok 100%
  • vychovávateľku ŠKD na dobu určitú do 30.08.2018 – úväzok 50%

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť. 

Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.

Kontakt: ZŠ Turzovka – Bukovina 305

            zsturzovka@gmail.com

            telefón: 041/4352502, 0915 751 836 

Pracovné miesto učiteľky pre 1.-4.ročník a vychovávateľky ŠKD sú už obsadené.

 

Základná škola Turzovka prijme na dobu určitú  počas zástupu MD

tajomníčku školy
Kvalifikačné požiadavky min. ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť.
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť účtovníctva
• znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti ekonomiky
• ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka
• organizačné a komunikačné schopnosti
• samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita a ochota učiť sa nové veci
Predpokladaný nástup 15.10.2016
 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, posielajte na e-mail zsturzovka@gmail.com  alebo na  adresu ZŠ Bukovina 305, 023 54 Turzovka do 16.09.2016

Pracovné miesto tajomníčky je už obsadené.

 

ZŠ Turzovka ihneď prijme na dlhodobý zástup PN kvalifikovaného učiteľa fyziky, prípadne matematiky.

Požiadavky v zmysle platnej legislatívy.

Kontakt: zsturzovka@gmail.com, tel.: 0915 751 836