Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2015 - 2016

Pro Slavis - celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou
2. miesto za školský časopis Čítanie pod lavicou

Vybíjaná - okresné kolo 4. ročníkov
3. miesto

Šach
Majstrovstvá okresu
1. miesto: Eliška Macovčáková
Majstrovstvá kraja
8. miesto Eliška Machovčáková

Technická olympiáda - okresné kolo
Kategória družstiev: 5. miesto Jakub Kubačák, Adam Tomala
Kategória jednotlivcov: 5. miesto Štefan Kulla

Jašíkove dni - literárna súťaž
Ocenené práce: Dávid Janiš, Ladislav Sivera, Radoslava Kozová
Čestné uznanie: Veronika Szotkovská, Petra Kaduchová

Kysucká diabolka - okresné kolo
1. miesto družstvo chlapcov: Adrián Stuchlík, Andrej Šamaj, Adam Hranec
Jednotlivci: 1.miesto: Andrej Šamaj
                   4.miesto: Adrián Stuchlík
                   6.miesto: Beáta Smažáková

"Poznáváme své okolí" - medzinárodná súťaž
kategória fotografie: 
1.miesto: Samuel Staník
2.miesto: Jakub Kubačák
3.miesto: Milan Lašo
kategória prezentácia: 1.miesto: Samuel Staník
3.miesto: Adriána Vavricová

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
kategória F (6.ročník)
2.miesto: Dominik Andraško
12.miesto: Petra Kaduchová
kategória E (7.ročník)
1.miesto: Andrej Škuta
2.miesto: Šimon Mekiňa
kategória D (8.ročník)
9.miesto: Adrián Stuchlík
13.miesto:Simona Bilská
kategória C (9.ročník)
2.miesto: Simona Žembová
5.miesto: Natália Ponyiczká

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž
Titul Všetkovedko získali:
Ema Jančíková, Andrej Krišica, Júlia Pavlišinová, Juraj Korduliak,
Laura Marcineková, Adam Stolárik, Barmora Barčáková, 
Sofia Ševcová, Ivana Pavlišinová

Chemická olympiáda - okresné kolo
2.miesto: Tamara Rejdová
4.miesto: Soňa Cholevová
7.miesto: Samuel Skaličan
9.miesto: Dávid Hranec
10.miesto: Valéria Janešíková

Vybíjaná
obvodné kolo: 2.miesto
okresné kolo: 4.miesto

Krása slova - obvodné kolo
I.kategória - próza: 2.miesto: Aneta Frollová
II.kategória - próza: 1.miesto: Sabina Stuchlíková
III.kategória - próza: 1.miesto: Tamara Rejdová
II.kategória - poézia: 2.miesto: Kamila Kobolková
III.kategória - poézia: 1.miesto: Laura Stuchlíková
                                   2.miesto: Tamara Dodeková

Školské dni športu - celoštátne finále
Kategória ABC futbalistu - žonglovanie s loptou
účasť: Dominik Špulica

Biologická olympiáda - okresné kolo
kategória C (9.ročník)
3.miesto: Samuel Skaličan
4.miesto: Soňa Cholevová

Krása slova - okresné kolo
II.kategória - poézia: 2.miesto: Kamila Kobolková
III.kategória - poézia: 1.miesto: Laura Gajdičiarová
                                   3.miesto: Tamara Dodeková
II.kategória - próza: 2.miesro: Sabina Stuchlíková
III.kategória - próza: 2.miesto Valéria Janešíková

Slová, hra a my - okresné kolo
1.miesto: Priatelia múz

Literárna jar Ondreja Čiliaka - celoslovenská súťaž
kategória próza
1.miesto Zuzana Hlavačáková
2.miesto: Ladislav Sivera

Biblická olympiáda - okresné kolo
4.miesto: Ivana Pavlišinová, Andrej Škuta, Ladislav Sivera

Dôvera Cup - Futbal
1.miesto - obvodové kolo
3.miesto - okresné kolo

Deň ľudovej rozprávky - celoslovenská literárna súťaž
Alica Hrancová - najdlhší komiks
Laura Marcineková - ocenený komiks 2. miesto

Ochrana pred požiarmi očami detí
okresné kolo výtvarnej súťaže
3.miesto Milan Marcinek