Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2010-2011

 „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Celoslovenská súťaž školských knižníc

12.meisto

 

PRO SLAVIS

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou

2.miesto školský časopis „Čítanie pod lavicou“

 

Detská rozprávková Žilina

Celoslovenská literárna súťaž

1.miesto Júlia Banetková v II. kategórii

 

Jašíkove dni

5.ročník regionálnej literárnej súťaže „O cenu Rudolfa Jašíka“

Ocenení žiaci: Veronika Cholevová, Jozef Porvazník, Michaela Valčuhová

 

„Na brehu priezračnej Kysuce“

Regionálna fotosúťaž amatérov a profesionálov

3.miesto Dana Zajacová, Dávid Janiš, Kristína Tebulová

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo

3.miesto Dávid Cudrák

 

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

3.miesto Roman Chrenšť

4.miesto Vladimír Nekoranec

 

Všetkovedko

Vedomostná súťaž pre žiakov 3.-4.ročníka

Titul Všetkovedko Jakub Kopásek

 

Prednes poézie a prózy - spádové kolo

Poézia: 1.miesto Natália Perďochová

             3.miesto Jozef Porvazník

Próza:  1.miesto Valéria Janešíková

             1.miesto Marianna Čurajová

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

1.miesto Jana Matejíková

2.miesto Jarka Gužíková

3.miesto Patrik Vavrinec

5.miesto Filip Skaličan

5.miesto Natália Hrancová

5.miesto Jana Kullová

6.miesto Alexandra Neckárová

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

1.miesto Roman Chrenšť

2.miesto Filip Ciesarik

5.miesto Vedronika Cholevová

 

Biblická olympiáda - obvodové kolo

4.miesto

 

Krása slova - okresné kolo

Poézia: 3.miesto Natália Perďochová

Próza: 2.miesto Marianna Čurajová

            3.miesto Valéria Janešíková

 

Biologická olympiáda - okresné kolo

4.miesto Veronika Cholevová

 

Chemická olympiáda - okresné kolo

10.miesto Tomáš Jaroš

 

Pytagoriáda - okresné kolo

1.miesto Ladislav Dlhopolček

2.miesto Marcus Pištek

7.miesto Tomáš Hrubý

 

Hokejbal - okresné kolo

1.miesto

 

„Les ukrytý v knihe“

Celoslovenská súťaž k Medzinárodnému roku lesov

1.miesto školská knižnica

 

Naše športovisko - Poriadok, či neporiadok?

Celoslovenská fotografická súťaž

1.miesto Dávid Janiš v I. kategórii