Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2009-2010

Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
Cena Matice slovenskej za školský časopis „Čítanie pod lavicou“

Celoslovenská súťaž „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
6.miesto

Fotosúťaž „Na brehu priezračnej Kysuce“
3.miesto:  digitálny fotoklub

Hľadáme najzaujímavejší školský časopis – okresná súťaž
cena za najlepšie  obsahové a grafické spracovanie

Jašíkove dni
cena za báseň Lucie Pospíšilovej z 9.B „Kvitnúca jar“

Fotosúťaž „Na brehu priezračnej Kysuce“
3.miesto Digitálny fotoklub

Všetkovedko
celoslovenská vedomostná súťaž 3.-4. ročníkom
6.miesto: Jakub Kopásek
20.miesto: Simona Žembová
30.miesto: Beáta Smažáková

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
3.miesto: Lukáš Virec

Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo
2.miesto: Ľuboš Bernát

Geografická olympiáda – okresné kolo
1.miesto: Roman Chrenšť

XVIII. ročník futbalového turnaja o pohár riaditeľky CVČ
1.miesto

Detský čin roka 2009
ocenenie: Škola dobrých skutkov

Prednes poézie a prózy – obvodové kolo
1.miesto: Valéria Janešíková
2.miesto: Miroslava Hutyrová

Prednes poézie a prózy „Krása slova“ – okresné kolo
3.miesto: Valéria Janešíková

Basketbal dievčat – obvodové kolo
3.miesto

Basketbal chlapcov – obvodové kolo
1.miesto

Vybíjaná dievčatá – obvodové kolo
2.miesto

Basketbal chlapcov – okresné kolo
2.miesto

Basketbalová liga dievčat – obvodové kolo
2.miesto

Volejbal – okresné kolo
2.miesto