Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2008-2009

Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
Čestné uznanie za školský časopis Čítanie pod lavicou

Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
9.miesto

Futbal – okresné kolo
2.miesto

Plávanie – okresné kolo
1.miesto: Jozef Bebčák
2.miesto: Tomáš Herman
3.miesto: Kristína Blažičková

Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo
2.miesto: Ľuboš Bernát

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
3.miesto: Monika Cisáriková
3.miesto: Klára Findrová

SEZAM
Celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky 8.-9. ročníkov
Ľuboš Bernát, úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda – okresné kolo

9.miesto: Veronika Cholevová

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

2.miesto: Klára Findrová ( kategória E - 7.ročník)
3.miesto: Gabriela Tuhovčáková (kategória E - 7.ročník)
3.-4.miesto: Kristína Malíková (kategória D - 8.ročník)
9.miesto: Martina Polková (kategóriia D - 8.ročník)
1.miesto: Denisa Bajáková (kategória C - 9.ročník)
2.miesto: Michal Hroš (kategória C - 9.ročník)

Volejbal žiačok – okresné kolo

2.miesto

Vybíjaná žiačok – obvodové kolo

2.miesto

Biblická olympiáda – dekanátne kolo

1.miesto

SEZAM
Celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky 8.-9. ročníkov
10.miesto: Ľuboš Bernát


Kros, cyklistika
Jozef Bebčák – vicemajster Európy v krose

                        - majster Slovenska v cyklistike

                        - Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta


Tenis
Jakub Oravec – reprezentant Slovenska

Medzinárodný beh „O pohár burmistra Gminy Kęty“
1.miesto: Adrián Kopičár
2.miesto: Dávid Maslák
3.miesto: Ján Strkáč

Zlatý slávik – spev ľudovej piesne
Valéria Janešíková  - 1.meisto v okresnom kole
                                   - 1.miesto v krajskom kole
                                   - laureátka 19.ročníka Celoštátnej súťaže Slávik Slovenska

Rozprávkové vretienko – okresné kolo
1.miesto: Simona Skorková

Prednes prózy – okresné kolo
2.miesto: Jarmila Porvazníková

Biologická olympiáda – okresné kolo
2.miesto

Pytagoriáda – okresné kolo
1.miesto: Vladimír Onrdyáš
3.miesto: Peter Sýkora

Atletika – okresné kolo
1.miesto: Filip Letavay (beh na 1000 m)
1.miesto: Michaela Murínová (skok do diaľky)
3.miesto: družstvo dievčat