Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2016 - 2017

Literárne Topoľčany - celoslovenská súťaž

Kategória 11-15 rokov - Próza:
3.miesto: Ingrid Matejíková (O zubatej princeznej)
Cena LT TakSi: Natália Ponyiczká (Keď zajace lietajú)

Škultétyho rečňovanky - celoslovenská literárna súťaž

Ocenená práca Natália Ponyiczká

Coca - cola Cup - futbal

1.miesto v I.kole

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

2.miesto: Miroslava Perďochová

Pro Slavis 

Celoslovenská súťaž školských časopisov s medzinárodnou účasťou
1. miesto: školský časopis Čítanie pod lavicou

Regionálne majstrovstvá v šachu

1. miesto: Eliška Machovčáková

Celoslovenská súťaž o "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"

14. miesto: školská knižnica

Celoslovenská literárna súťaž spolku Živena "Inšpirácie spod Sitna"

3. miesto: Dávid Janiš

Literárna súťaž o Cenu Rudolfa Jašíka

ocenení žiaci: Dávid Janiš, Ladislav Sivera, Laura Marcineková, Adriána Rudinská
čestné uznanie: Veronika Szotkovska

Technická olympiáda - okresné kolo

7. miesto: Richard Mekiňa a Tomáš Hrubý (úspešní riešitelia)

Vianočné plávanie - okresné kolo

3. miesto: v poradí škôl
25 m voľný spôsob (4.-5. roč.)  žiaci               žiačky
5. miesto: Patrik Ježík                                   5. miesto: Alexandra Stuchlíková
                                                                     6. miesto: Sofia Ševcová
50 m kraul (6.-7. roč.) žiaci
5. miessto: Michal Tomala
50 m prsia (6.-7. roč.) žiaci                             žiačky
5. miesto: Nikolas Pištek                              4. miesto: Kamila Kobolková
                                                                    6. miesto: Lucia Kobolková
50 m kraul (8.-9. roč.) žiaci                             žiačky
2. miesto: Adam Tomala                               3. miesto: Simona Barčáková
                                                                     4.miesto: Tamara Petreková
50 m prsia (8.-9. roč.) žiaci                              žiačky
5. miesto: Adam Tomala                               5. miesto: Simona Barčáková
6. miesto Filip Polák
štafeta 4x50 m voľný spôsob: 5. miesto

Futsal

1. miesto - obvodové kolo
1. miesto - okresné kolo
4. miesto - krajské kolo   

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž

Všetkovedko školy: Juraj Korduliak (4.A) 14. miesto v rámci SR

Titul Všetkovedko
2. ročník: Jakub Krištof, Sofia Muchová, Lukáš Krištof, Klaudia Michalicová, Jakub Horeličan
4. ročník: Jakub Horeličan, Andrej Krišica, Júlia Pavlišinová, Viliam Barčák, Sofia Ševcová

Šachový turnaj - krajské kolo

7. miesto: Eliška Machovčáková

Matematická olympiáda - 5. ročník - okresné kolo

3. miesto: Simona Tkadlecová
13. miesto: Aneta Frolová

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

2. miesto: Natália Malicherová
7. miesto: Andrej Sučík

Chemická olympiáda - okresné kolo

Úspešní riešitelia:
10. miesto: Erika Dodulíková
16. miesto: Tomáš Hrubý

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

1. miesto: Andrej Škuta
3. miesto: Ivana Pavlišinová
3. miesto: Šimon Mekiňa
3. miesto: Henrik Bakajsa

Dejepisná olympiáda - krajské kolo

4. miesto: Andrej Škuta

Krása slova - obvodové kolo

Próza:
1.miesto - I.kategória: Júlia Pavlišinová
2.miesto - II.kategória: Sabína Stuchlíková
1.miesto - III.kategória: Eva Sapietová
Poézia:
2.miesto - I.kategória: Ivana Gajdičiarová
1.miesto - II.kategória: Kamila Kobolková
2.miesto - III. kategória: Veronika Szotkovska

Krása slova - okresné kolo

Próza:
3.miesto - I.kategória: Júlia Pavlišinová
3.miesto - III.kategória: Eva Sapietová
Poézia:
2.miesto - II.kategória: Kamila Kobolková
1.miesto - III.kategória: Veronika Szotkovska

Slová, hra a my - okresné kolo

1.miesto: divadlo poézie Priatelia múz

Pytagoriáda - okresné kolo

Úspešní riešitelia:
1.miesto: Júlia Pavlišinová
3.miesto: Laura Marcineková

Matematická olympiáda - okresné kolo

Úspešný riešiteľ:
10.miesto: Dávid Janiš

Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo

2.miesto: Ivana Pavlišinová, Dominik Andraško, Ladislav Sivera

Volejbal

1.miesto - okresné kolo
5.miesto - krajské kolo

Biologická olympiáda - okresné kolo

4.miesto: Simona Hrancová
6.miesto: Lucia Zbojková
Ďalší úspešní riešitelia:
Diana Hesková, Lucia Blaskovicsová, Valéria Kupšová, Sabína Stuchlíková, Kristína Šporíková

Basketbal - okresné kolo

2.miesto

Vybíjaná - okresné kolo

2.miesto

Školský pohár SFZ (futbal) - okresné kolo

2.miesto

Deň športu s mládežou (futbal)

najlepší hráč: Dávid Janiš

Coca-Cola Cup (futbal)

I.kolo: 1.miesto
II.kolo: 1.miesto

III.kolo: 3.miesto

Atletika družstiev - okresné kolo

žiaci 6.miesto
žiačky 4.miesto

Klokan - celoslovenská súťaž

kategória Klokanko: 1.miesto Júlia Pavlišinová

Vajanského Martin - krajské kolo

1.miesto divadlo poézie Priatelia múz