Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2007-2008

Celoslovenská výtvarná súťaž V krajine remesiel
2.miesto: Soňa Svitková

Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
5.miesto

Jesenný volejbalový turnaj dievčat
1.miesto: Turzovka A
2. miesto: Turzovka B

Pretek turistickej zdatnosti – okresné kolo
1.miesto: A.Staníková, E.Malicherová
2.miesto: M.Siváková, E.Hrčková
3.miesto: V.Slovák

Fotosúťaž Európskej rady – Fotografia očami detí
1.miesto: Marta Poliaková

Global Education Week
1.miesto: Marta Poliaková - fotografia
2.miesto: Kristína Trebulová, Katka Lacúchová, Petra Holenová

Život online je v tvojich rukách – Európska súťaž UNICEF
3.miesto: Denisa Bajaková

Biblická olympiáda – dekanátne kolo
1.miesto: Lenka Gajdičiarová, Dagmara Rejdíková, Ladislav Kontrik

Matematická pytagoriáda – okresné kolo
úspešní riešitelia: Kopičár, Virec, Hrancová, Chrenšť, Dlhopolček, Škor

Matematická olympiáda – okresné kolo
úspešný riešiteľ: Daniel Dlhopolček

Spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline
2.miesto: Ladislav Ševčík

Dejepisná olympiáda kysuckých škôl
1.miesto: Marek Hroš
3.miesto: Lenka Gajdičiarová

Futbal Jednota Cup – okresné kolo
3.miesto: starší žiaci

Plávanie – okresné kolo
dve 1.miesta

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

4. miesto: Frederika Žuffová

 

Cyklistika

majster Slovenska: Jozef Bebčák

 

Tenis – majstrovstvá Slovenska

2.miesto: Jakub Oravec


 

Genius Logicus
vynikajúci medzinárodný riešiteľ Eva Malicherová

zlatý certifikát Adela Staníková

Celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky fyzIQ
2 úspešní riešitelia

Medzinárodný beh O pohár Burmistra Gminy Kęty
1. miesto:
Adrián Kopičár, Nikola Kapusňáková, Zuzana Halásová
2.miesto: Daniel Holka

Predes poézie a prózy – okresné kolo
2.miesto: Marianna Čurajová