Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2006-2007

Beh SNP – okresné kolo  
1.miesto: Miroslav Rejda, Mária Kománková
3.miesto: František Kománek

Beh Márie Zavarskej – okresné kolo
1.miesto: družstvo dievčat (P.Bielčiková, M.Kománková, K.Ivanyiová, N.Řezníčková,
                                               D.Bocková)
2.miesto: družstvo chlapcov (J.Baranec, T.Bitala, T.Mitaš, P.Smieško, M.Mitaš, J.Barčák,
                                                 P.Chylík, M.Dostál, M.Zajac, T.Pavlatovský)

Cezpoľný beh – okresné kolo
3.miesto: družstvo dievčat (M.Kománková, N.Řezníčková, D.Bocková)

Lesoochranárska škola 2006
1.miesto na Slovensku

Volejbalová liga – jesenná časť
1.miesto: družstvo chlapcov
2.miesto: družstvo dievčat

Plávanie – okresné kolo
Plavci: Herman, Polieková, Sabela, Bebčák, Bocková
1.miesto, 3-krát 2.miesto, 4-krát 3.miesto

Plávanie – Kysucká liga
Plavci: Bielčiková, Bocková, Poliaková, Bebčák, Herman, Sabela
9-krát 1.miesto, 6-krát 2.miesto, 3-krát 3.miesto

Plávanie – krajské kolo
2.miesto: štafeta (Bielčiková, Bocková, Poliaková

Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
2.miesto v školskom roku 2005-2006
2.miesto v školskom roku 2006-2007

Literárna súťaž O cenu Rudolfa Jašíka
2.miesto: Nora Barancová

Matematická olympiáda – okresné kolo
úspešní riešitelia: Klára Findrová, Jozef Kuchárik, Daniel Dlhopolček, František Niník

Genius Logicus
1.miesto a Medzinárodný certifikát: Peter Litvik

Výtvarná súťaž Voda je život – krajské kolo
3.miesto Klaudia Krčmáriková

Matematická pytagoriáda – okresné kolo
úspešní riešitelia: Filip Bogáň, Samuel Kavaler, Barbora Žiaková, Daniel Dlhopolček,
                               Michal Srníček, Dominik Suhrada