Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Prírodopis

Deň vody

 

Dňa 14.3.2018 sa uskutočnil  Deň vody, ktorý si pripravili pre mladších spolužiakov naši ôsmaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Dočárovej.  Žiakom 4.a 5.ročníka zábavnou formou predstavili dôležitosť vody pre ľudský život. Poukázali na krajiny trpiace nedostatkom vody, na znečistenie vodných zdrojov. V závere mali pripravený kvíz a pozorní žiaci za správnu odpoveď  boli odmenení sladkou odmenou.

 

Týždeň zdravej výživy

„Každý prváčik dobre vie, že zdravá desiata boduje“ týmto jednoduchým heslom si naši najmenší prváci pripomenuli Týždeň zdravej výživy (16.-20.10.2017). Počas desiatových prestávok sme spoločne rozprávali, či desiata, ktorú deťom rodičia pripravili, je naozaj zdravá. So správnym rozhodovaním nám pomáhala nástenka a výstavka ovocia a zeleniny. V triedach sme zostavovali zdravý jedálny lístok na celý deň, na matematike počítali príklady z ovocia a zeleniny, na slovenskom jazyku žiaci hľadali prvú hlásku v pomenovaniach zdravých potravín. Týždeň sme ukončili výtvarnými prácami k danej téme. Sme presvedčení, že deti si aj naďalej budú nosiť len zdravé desiaty, za čo patrí poďakovanie i rodičom.

Jeseň, pani bohatá...

Jeseň poskytuje množstvo farieb a materiálu na tvorenie aj učenie. Na jesenných prechádzkach deti nazbierali množstvo prírodného materiálu. Hravou formou – čuchom a hmatom - poznávali prírodniny.

Zo šišiek, listov, vetvičiek a plodov zo záhrad vytvárali zaujímavé a veselé výrobky, ktoré zdobia priestory ŠKD.

Ovocný deň v ŠKD

Zdravie je najdôležitejšie, čo človek má. V rámci týždňa zdravej výživy (16.-20.10.2017) si deti pripravili ovocný deň.

Počas dvoch dní priniesli 10 kg ovocia a zeleniny. Jabĺčka nazbierali v školskej záhrade a príprava hostiny sa začala. V každom oddelení sa strúhalo, krájalo, tvorilo.

Z ovocia a zeleniny pripravili chutné dobroty – šaláty, špízy, ovocné misy, ovocno-džemové chuťovky. Prekvapením bolo ovocné smoothie, ktoré im pripravila pani vychovávateľka Gregušová a deťom veľmi chutilo.

Po hostine nasledovala zábavná súťaž kompót, pri ktorej sa deti dosýta vyšantili.

Jeseň v  ŠKD

Jeseň je jedno z ročných období. Je tu plno farieb a dozrievajúcich plodov. Prichádza pomaly cez babie leto a padajúce lístie. Sťahovaví vtáci postupne odlietajú, polia osirejú a len krákajúce vrany nám pripomenú, že je jeseň. Dni sú čoraz kratšie, slnka menej a studený vietor fúka do tváre. Je to však i obdobie tvorivosti.

Pani Jeseň je bohatá na farby a plody, čo využili 13. – 17.l0.2016 deti v školskom klube. Z listov, gaštanov, šišiek a tekvíc vytvorili rôzne výrobky. Druháci stvárnili farby jesene  výtvarne. Pri tvorení uplatnili svoju fantáziu a šikovnosť a výsledkom ich práce sú pekné ikebany, venčeky a obrázky, ktorými vyzdobili priestory ŠKD.

Ovocný deň v ŠKD

Je obdobie, keď dozrievajú v našich záhradách ovocné plody a zelenina. Vitamíny sú dôležité pre zdravie človeka a deti to tiež vedia. Počas ovocného dňa 18.10.2016 sme sa s deťmi rozprávali o vitamínoch, urobili sme si malú výstavku ovocia a zeleniny, určovali sme jednotlivé plody a hrali sme sa na ochutnávačov so zaviazanými očami. Potom už začali prípravy na veľkú vitamínovú hostinu. Deti pomáhali pri umývaní a pripravovali všetko na taniere. Nechýbali jablká, hrušky, hrozno, melón, paradajky, mrkva a uhorky. Samozrejme, že deti poznajú aj cudzokrajné ovocie, ako je mandarínka, banán, pomaranč, či hurmi-kaki. Tie sa tiež objavili na našej hostine. Všetci si posadali okolo stolov a o tom, že všetkým chutilo, svedčia prázdne tanieriky.

Deň jablka

Deň jablka každoročne pripadá na 21. októbra. Žiaci prvého ročníka tento deň oslávili Ovocným dňom 20.10.2016, kde mali pripravené  aktivity a súťaže. Okrem toho si žiaci priniesli rôzne druhy ovocia.

Na začiatku vyučovania si každý žiak vyrobil krásnu čelenku s jabĺčkom. Následne sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku,

o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Dozvedeli sa určite i nové informácie o účinku ovocia na náš organizmus. Naučili sa peknú pesničku o jabĺčku  a zaspievali si piesne, ktoré už poznajú. V rámci slovenského jazyka i matematiky mali pripravené rôzne úlohy o ovocí na počítanie a písanie.

Nechýbala ani ochutnávka jabĺk rôznych farieb, veľkostí a odrôd  a všetci si pomaškrtili na sladkom ovocnom šalátiku. Na záver si každý prevzal jabĺčkový diplom.

Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.         

Exkurzia hvezdáreň

Dňa  27. 4. žiaci 4. ročníka navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a kaštieľ v Radoli. Vo hvezdárni si vypočuli výklad spojený s prezentáciou o Slnečnej sústave, o Slnku, rôznych vesmírnych telesách, o planétach, o živote na Zemi i o predpokladom zániku našej najbližšej hviezdy – Slnka. Po zaujímavých informáciách nasledovalo putovanie do kopuly hvezdárne, kde videli rôzne ďalekohľady a keď  vykuklo na chvíľu slniečko spoza mrakov, mohli pozorovať Slnko i jeho škvrny na povrchu. I návšteva kaštieľa v Radoli bola zaujímavou súčasťou exkurzie. Vystavené exponáty spolu s výkladom obohatili štvrtákov o nové vedomosti z čias Veľkej Moravy a príchodu Cyrila a Metoda na jej územie. Pozreli si zbierku archeologických nálezov z počiatkov osídlenia Kysúc ako i  stálu expozíciu „Mešťanské bývanie na Kysuciach“ i expozíciu „Svet alchymistu“. 

Poznáš Kysuce?

Dňa 25.4 2017 sa naši žiaci zúčastnili na prírodovednej súťaži ,,Poznáš Kysuce“. Súťažilo 9 družstiev  žiakov z hornej časti Kysúc. Našu školu reprezentovali 5 žiaci z 5.ročníka.Tomaš Kubačka a Anetka Rovňaniková sa umiestnili na 5.mieste. Petra Strýčková, Nikola Novotná a Michal Hranec sa umiestnili na 7.mieste.

Súťaž sa uskutočnila v rámci výstavy organizovanej KaSS Turzovka- Cesta lesným chodníčkom,  ktorá svojim motívom prispela k zaujímavosti celej akcie. Predsedníčkou  poroty bola p. Ing. Margita Matejová, bývala pracovníčka CHKO Kysuce, ktorá doplnila súťaž rozprávaním a zážitkami priamo z činnosti CHKO.

Cesta lesným chodníčkom

Žiaci tretích ročníkov sa 5.5.2017 v rámci  výstavy (18.4-19.5.2017) vystriedali v hodinových blokoch na besede s lesníkmi Ing. Jozefom Vajsom a Ing. Jánom Vojtekom vo výstavnej sále DK v Turzovke. V úvode trochu žiakov preskúšali zo znalostí o lese – načo nám slúži les, čo nám dáva a aké v ňom žijú zvieratá. O les je potrebné sa starať. Deti sa naučili hrou, čo je potrebné pre jeho zdravý rast. Najskôr sa stali semienkami, ktoré vyrástli do malých semenáčikov. Tie bolo pre lepší rast potrebné pretrhať. Potom sa už stali z nich stromčeky. Prišiel lesník a prerezal tie slabšie, aby les vyrástol. V poslednej fáze drevorubači označené stromy lesníkmi vyrezali pre priemyselné využitie a kolobeh lesa začal od začiatku - zo semien. Žiaci hádali zvuky zvierat, pozreli si parožie a zahrali sa na zvieratá.

Beseda bola podnetná a poučná, kde hravou formou tretiaci prijímali informácie a získali nové vedomosti o lese a jeho obyvateľoch.

Beseda so včelárom

Dňa 5.mája 2017 navštívil našu školu včelár Mgr. Martin Slovák, ktorému včely učarovali už v detstve. Počas besedy so žiakmi 6.a 9.ročníka svojimi  poznatkami a zaujímavosťami z oblasti včelárstva obohatil vyučovanie. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti o včele, ktoré už podľa reakcií dávno zabudli, že včela má 5 očí a 4 krídla. Ďalšími zaujímavosťami zo života včely boli napríklad: ako a kde sa vo včele tvorí med, rýchlosť letu včely je až 65 km za hodinu, kmit krídel je 190 za sekundu aj to, že včelia matka kladie až 2000 vajíčok za deň. Žiaci mohli vidieť pomôcky, ktoré včelár potrebuje k svojej činnosti a zároveň si mohli vyskúšať včelársku kuklu a ochutnať peľové zrnká. Beseda bola veľmi zaujímavá.

Čas premien a dospievania

V našej škole sa tak ako každoročne, uskutočnila séria besied z programu - Čas premien a dospievania pre žiakov 7.-9. ročníka 18.-19.5.2017. Besedy viedla Mgr. Holecová, ktorá veľmi zaujímavo a aktívne prezentovala jednotlivé témy. Besedy prebehli v siedmom ročníku na tému – Si online. Boli o vplyve nových informačných technológií na sociálne vzťahy. Ich plusy a mínusy, konfrontácia minulosti a súčasnosti , riziká sociálnych sietí – kyberšikana, kyberstalking...

V ôsmom ročníku bola téma – Pohľad do zrkadla alebo ako sa vidím ja.  Obsahom boli témy týkajúce sa porúch príjmu potravy, mentálna anorexia, bulímia. Témy sa venovali aj zdravej životospráve.

V deviatom ročníku bola beseda venovaná dievčatám a téma bola – Žena ako symbol života. Venovali sa reprodukčnému zdraviu, gynekologickej prevencii, intímnej hygiene, hygienickým prostriedkom, prevencii vyšetrenia prsníkov, zdravému životnému štýlu. 

Farma

Dňa 23.6.2017 žiaci 3, ročníka navštívili zvieraciu farmu v Turzovke Predmieri. Majitelia farmy žiakom ukázali domáce zvieratká a  vysvetlili, čo chov a starostlivosť o ne „obnáša“. Veľkým zážitkom pre deti bolo kŕmenie  a jazda na koníkoch. Deti kŕmili koníky mrkvičkou, jabĺčkami, či zeleným šalátom. Rovnako zaujímavá bola prehliadka stáda ovečiek s jahniatkami, či prehliadka domácej hydiny. Návšteva farmy zanechala u detí príjemný zážitok  a spríjemnila im pekné dopoludnie v prírode.