Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Hudobná výchova

Ľudová pieseň zážitkovo

 

Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorbcie vedomostí, ktorú si mali možnosť vychutnať i žiaci 5. ročníka.

Ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň,  bola témou veľmi netradičnej a interaktívnej hodiny, ktorú si pre našich žiakov 2.3.2018 pripravili žiačky Gymnázia v Turzovke /Valika, Beátka/.Hodina literatúry sa niesla v duchu spevu, ľudových tradícií, hier i nenápadného preverenia vedomostí. Možno aj týmto naoko nepatrným pričinením si naša mladá generácia uchová krásu ľudovej kultúry, jej morálne  hodnoty i duchovné posolstvo.

 

Súťaž v speve ľudovej piesne

 

Dňa 28.2.2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudovej piesne „Zlatý slávik“. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách a každý malý spevák sa predstavil s dvoma piesňami. Porota mala ťažkú úlohu, preto sa rozhodla oceniť na každom mieste dvoch spevákov. V každej kategórii bola udelená aj cena poroty.

kategória 1. a 2. ročník:

1. miesto – slávik: Nela Šperková, 2.B

                  - Júlia Maďariová, 2.B

2. miesto – Ella Talová, 2.A

                 - Sofia Lukáčová, 1.B

3. miesto –Viktória Staníková, 1.A

                  - Magdaléna Frollová, 2.A

Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A

 

kategória 3. a 4. ročník:

1. miesto – slávik: Radoslava Hrušková, 4.A

                  - Vanessa Pajerová, 4.B

2. miesto – Lukáš Krištof, 3.B

                 - Dávid Šutarík, 4.C

3. miesto –Erik Suran, 4.C

                  - Kristína Bebčáková, 3.C

Cena poroty – Ema Jančíková, 4.A

 

Zlatý slávik ŠKD

Malí speváci sa dlho pripravovali na tento deň. Museli si nacvičiť pieseň, s ktorou budú súťažiť v „Zlatom slávikovi ŠKD“. V piatok 25.11.2016 sa 47  spevákov snažilo podať čo najlepší výkon. V tomto roku sme vyhodnocovali netradične – po jednotlivých oddeleniach. Takýmto spôsobom bolo viac víťazov ako len v dvoch kategóriách. Všetky deti, ktoré sa nebáli vystúpiť pred obecenstvom, boli odmenené vecnou cenou.

I. oddelenie                                                               II. oddelenie

1.miesto: Jakub Bohdaň                                            1.miesto: Viliam Barčák

2.miesto: Kristína Bebčáková                                    2.miesto: Júlia Maďariová

3.miesto: Ella Talová                                                                Barbora Oravcová

                                                                                3.miesto: Michal Kvašňovský

 

III. oddelenie                                                            IV. oddelenie

1.miesto: Lukáš Krištof                                             1.miesto: Radka Hrušková

2.miesto: Martina Marcová                                       2.miesto: Dominika Oravcová

3.miesto: Vivien Šamajová                                        3.miesto: Barbora Horčičiaková

Turzovský slávik –školské kolo 15.2.2017

1.-2. ročník

1. miesto    Jakub Krištof, 2.B

                     Magdaléna Frollová, 1.A

2. miesto    Julka Maďariová, 1.B

                     Kristínka Bebčáková, 2.C

3. miesto    Laura Kováčiková, 2.A

                     Nela Šperková, 1.B

4. miesto     Ella Tallová, 1.A

 

Cena poroty:    Samuel Polák, 2.C

                           Rebeka Hadrabová,1 .C   

 

3.-4. ročník

1. miesto    Vanesa Pajerová, 3.B

                     Radoslava Hrušková, 3.A

2. miesto    Barbora Barčáková, 4.C

                     Barbora Horčičiaková, 4.C

3. miesto    Sára Michalisková, 4.A

                     Viliam Barčák, 4.B

4. miesto     Dávid Šutarík, 3.C

 

Cena poroty:    Pavlína Mročková, 3.B

                           Zuzana Šamajová,3 .A