• Aktivity a súťaže

     • Hudobná výchova

     • Slávici Horných Kysúc

       

      V piatok 15.3.2019 sa Výstavná sieň v Dome kultúry v Turzovke rozozvučala ľudovým spevom a hudbou v podaní talentovaných detí z regiónu Horných Kysúc.

      Mladí nadšenci folklóru prišli na  prehliadku hudobného folklóru – SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC. Centrum voľného času v Turzovke pripravilo už XII. ročník tohto podujatia.

      Niekoľko desiatok detí ukázalo svoje spevácke umenie v kategóriách: detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

      Základná škola ďakuje všetkým zúčastneným za krásny umelecký zážitok a reprezentáciu školy v prehliadke detského hudobného folklóru.

       

      Zlatý slávik

       

      Dňa 20.2.2019 sa v našej škole uskutočnila prehliadka v speve ľudových piesní pod názvom ,,Zlatý slávik“. V podaní súťažiacich odzneli známe i zabudnuté ľudové piesne z rôznych oblastí Slovenska.

      Žiaci Mária Bojdová, Michaela Lašová, Júlia Maďariová, Nela Šperková a Lukáš Krištof budú reprezentovať našu základnú školu na  prehliadke Slávik Horných Kysúc, ktorá sa uskutoční 15.3.2019 v priestoroch Kultúrneho domu Turzovka.

       

      Stretnutie s ľudovou piesňou

       

      Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorbcie vedomostí. A práve túto pútavú formu vyučovania si vychutnali žiaci 5. ročníka na hodine literatúry v piatok 15. februára 2019. Témou netradičnej hodiny bola ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň, a za celou jej  prípravou boli  žiačky Gymnázia v Turzovke /Valika a Beáta/. Hodina literatúry sa niesla v duchu ľudových tradícií, spevu, hier i nenápadného preverenia vedomostí prostredníctvom malého dotazníka.

      Veríme, že  aj tento naoko nepatrný počin prispeje k záujmu mladej generácie o krásu ľudovej kultúry, morálnych hodnôt i duchovného posolstva.

       

      Šťastné a veselé prajeme vám

       

      Vo štvrtok 13.12.2018 potešili 4 usilovné dievčatá z 3. B spoločne s ich triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Mozolikovou spevom kolied,  vianočných  i moderných piesní, hrou na gitarách a flaute členky OZ Dámsky klub na ich slávnostnej schôdzi. Tá sa niesla v znamení blížiacich sa najkrajších sviatkov pokoja. V tejto uponáhľanej dobe  tak vniesli trošku vianočnej a pokojnej nálady. Svojím úprimným detským prejavom  prítomným dámam vyčarili úsmev na tvári , pohladili na duši a spríjemnili posedenie.

       

      Výchovný koncert

      ŠIKANA

      Každý o nej vie, no nik o nej nehovorí. My však áno a zažili sme ju na vlastnej koži.

       

      Týmito slovami sa začalo hudobno-diskusné predstavenie Roba Pappa a Bystríka pre žiakov našej školy. Bolo zamerané na tému šikanovania v školskom prostredí, vo vzťahu žiak-žiak, žiak-učiteľ,  ale aj na nový fenomén šikanovanie cez internet, tzv. kyberšikanovanie. Chalani uvádzali konkrétne príklady zo škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci našej školy sa do diskusie zapájali, navrhovali konkrétne riešenia situácií spojených s týmto negatívnym javom, skúšali sa vžiť do rolí obetí, navrhovali spôsoby ako sa nestať obeťou podvodu na sociálnych sieťach, dozvedeli sa, že agresori niesli za svoje skutky následky a podobne. V diskusných prestávkach umelci hrali na gitare a spievali piesne z vlastnej produkcie, ale aj piesne iných interpretov. Aj takýmto, mladej generácií príťažlivým spôsobom, sa dá prezentovať téma šikanovania – jeho príčiny, prejavy a následky, ale aj ako sa dá s týmto javom vysporiadať a ako mu predchádzať. Žiaci sa po viac ako hodine rozišli domov s príjemným kultúrnym zážitkom a dôležitým poučením o takomto nespoločenskom druhu správania.

       

      Ľudová pieseň zážitkovo

       

      Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorbcie vedomostí, ktorú si mali možnosť vychutnať i žiaci 5. ročníka.

      Ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň,  bola témou veľmi netradičnej a interaktívnej hodiny, ktorú si pre našich žiakov 2.3.2018 pripravili žiačky Gymnázia v Turzovke /Valika, Beátka/.Hodina literatúry sa niesla v duchu spevu, ľudových tradícií, hier i nenápadného preverenia vedomostí. Možno aj týmto naoko nepatrným pričinením si naša mladá generácia uchová krásu ľudovej kultúry, jej morálne  hodnoty i duchovné posolstvo.

       

      Súťaž v speve ľudovej piesne

       

      Dňa 28.2.2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudovej piesne „Zlatý slávik“. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách a každý malý spevák sa predstavil s dvoma piesňami. Porota mala ťažkú úlohu, preto sa rozhodla oceniť na každom mieste dvoch spevákov. V každej kategórii bola udelená aj cena poroty.

      kategória 1. a 2. ročník:

      1. miesto – slávik: Nela Šperková, 2.B

                        - Júlia Maďariová, 2.B

      2. miesto – Ella Talová, 2.A

                       - Sofia Lukáčová, 1.B

      3. miesto –Viktória Staníková, 1.A

                        - Magdaléna Frollová, 2.A

      Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A

       

      kategória 3. a 4. ročník:

      1. miesto – slávik: Radoslava Hrušková, 4.A

                        - Vanessa Pajerová, 4.B

      2. miesto – Lukáš Krištof, 3.B

                       - Dávid Šutarík, 4.C

      3. miesto –Erik Suran, 4.C

                        - Kristína Bebčáková, 3.C

      Cena poroty – Ema Jančíková, 4.A

       

      Zlatý slávik ŠKD

      Malí speváci sa dlho pripravovali na tento deň. Museli si nacvičiť pieseň, s ktorou budú súťažiť v „Zlatom slávikovi ŠKD“. V piatok 25.11.2016 sa 47  spevákov snažilo podať čo najlepší výkon. V tomto roku sme vyhodnocovali netradične – po jednotlivých oddeleniach. Takýmto spôsobom bolo viac víťazov ako len v dvoch kategóriách. Všetky deti, ktoré sa nebáli vystúpiť pred obecenstvom, boli odmenené vecnou cenou.

      I. oddelenie                                                               II. oddelenie

      1.miesto: Jakub Bohdaň                                            1.miesto: Viliam Barčák

      2.miesto: Kristína Bebčáková                                    2.miesto: Júlia Maďariová

      3.miesto: Ella Talová                                                                Barbora Oravcová

                                                                                      3.miesto: Michal Kvašňovský

       

      III. oddelenie                                                            IV. oddelenie

      1.miesto: Lukáš Krištof                                             1.miesto: Radka Hrušková

      2.miesto: Martina Marcová                                       2.miesto: Dominika Oravcová

      3.miesto: Vivien Šamajová                                        3.miesto: Barbora Horčičiaková

      Turzovský slávik –školské kolo 15.2.2017

      1.-2. ročník

      1. miesto    Jakub Krištof, 2.B

                           Magdaléna Frollová, 1.A

      2. miesto    Julka Maďariová, 1.B

                           Kristínka Bebčáková, 2.C

      3. miesto    Laura Kováčiková, 2.A

                           Nela Šperková, 1.B

      4. miesto     Ella Tallová, 1.A

       

      Cena poroty:    Samuel Polák, 2.C

                                 Rebeka Hadrabová,1 .C   

       

      3.-4. ročník

      1. miesto    Vanesa Pajerová, 3.B

                           Radoslava Hrušková, 3.A

      2. miesto    Barbora Barčáková, 4.C

                           Barbora Horčičiaková, 4.C

      3. miesto    Sára Michalisková, 4.A

                           Viliam Barčák, 4.B

      4. miesto     Dávid Šutarík, 3.C

       

      Cena poroty:    Pavlína Mročková, 3.B

                                 Zuzana Šamajová,3 .A   

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice